Pol Anri Holbax

Pol Anri Holbax - fransız filosofu.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

BRedaktə

CRedaktə

 • Cahillik imanın ilk şərtidir, buna görə də kilsə onu çox yüksək qiymətləndirir.

DRedaktə

ERedaktə

 • Elə bir elm var ki, onun obyekti üçün yalnız anlaşılmaz şeylər var. Bütün digər elmlərdən fərqli olaraq, o, yalnız hisslərimizin altına düşə bilməyənləri nəzərdən keçirir, Hobbes onu qaranlıqlar səltənəti adlandırır. Bu, bəşəriyyətin yaşadıqları dünyada tanımasına icazə verilən qanunların əksinə olaraq hər şeyin qanunlarla idarə olunduğu bir ölkədir. Bu ecazkar bölgədə işıq yalnız qaranlıqdır; sübut şübhəli və ya yalandır; qeyri-mümkünlüklər inandırıcıdır: ağıl hiyləgər bələdçidir; və sağlam düşüncə dəliliyə çevrilir. Bu elm İlahiyyat adlanır və bu ilahiyyat insanın bu ağlına davamlı təhqirdir.

ƏRedaktə

 • Əgər şeytan olmasaydı, bir çox dindar insanlar heç vaxt nə Allahı, nə də onun ruhanilərini düşünməzdilər.

GRedaktə

 • Günəşlər sönür və ya korlanır, planetlər məhv olur və səmanın tullantılarına səpələnir; başqa günəşlər alovlanır, öz inqilablarını etmək və ya yeni orbitləri təsvir etmək üçün yeni planetlər əmələ gəlir və qlobusun sonsuz kiçik bir hissəsi olan və özü də böyük bütövlükdə yalnız görünməz bir nöqtə olan insan kainatın özü üçün yaradıldığına inanır.

HRedaktə

 • Hakimiyyət yalnız o vaxt böyük nemət olur ki, onu əldə edən adama təbiət və tərbiyə alicənablıq, qüvvətli ruh, geniş ürək, dərin ağıl, böyük təcrübə vermişdir.
 • Hər bir din həm prinsiplərinə görə, həm də maraqlarına görə, mahiyyət etibarilə dözümsüzdür.

İRedaktə

 • İnsan təbiətin əsəridir, o, təbiətdə mövcuddur, onun qanunlarına tabedir , onlardan azad ola bilməz, hətta düşüncə ilə də azad ola bilməz; onun ruhu boş yerə görünən dünyanın hüdudlarını aşmağa çalışır. bayırda, o, həmişə onun yanına qayıtmağa məcburdur.
 • İnsanpərvəlik insan cəmiyyətini, insan nəslini həyatını qoruyub saxlamaq üçün zəruridir.

KRedaktə

 • Korrupsiyaya uğramış cəmiyyətdə xoşbəxt olmaq üçün pozğun olmaq lazımdır.

MRedaktə

 • Mənəviyyat insanlar arasında mövcud olan münasibətlər və bu münasibətlərdən irəli gələn vəzifələr haqqında elmdir.

SRedaktə

 • Sərvət xəsis adam üçün faydasızdır, çünki xəsis sərvətə yalnız keşik çəkməklə məşğul olur.
 • Sərvət yalnız fəzilətli, ağıllı adamlar üçün xoşbəxtlik imkanları yaradır. Buna görə də sərvət arzulamaqdan əvvəl ondan istifadə etməyi bacarmaq lazımdır.

TRedaktə

 • Təbiətin nizamına heyran olmaq, hər hansı bir şeyin mövcud ola biləcəyinə təəccüb etməkdir; öz varlığına təəccüblənməkdir.

YRedaktə

 • Yalnız fikir azadlığı adamları xeyirxah və insanpərvər kimi tərbiyə edər.

İstinadlarRedaktə