A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B redaktə

 • Başlanğıcda, əlbəttə ki, əksəriyyət cəmiyyəti dəyişmək niyyətində deyildi. Bu baxımdan, bu, mümkün olmayan bir sui-qəsd növüdür. Amma gördülər ki, həyatları inqilaba çevrilib. Şəxsi dəyişiklik ciddi şəkildə başlayan kimi, onlar hər şeyi yenidən düşünərkən, köhnə fərziyyələri araşdıraraq, işlərinə və münasibətlərinə, sağlamlıqlarına, siyasi güclərinə və “ekspertlərinə”, məqsəd və dəyərlərə yenidən baxarkən (Yeni Əsr Hərəkatını) tapdılar. Merilin Ferqyuson
 • Bəzi amerikalılar və ya avropalılar Yaponiyanı Asiyanın həqiqətən amerikalaşdırırlmış, yaxud avropalaşdırılmış birinci ölkəsi sayırlar. Qərbdə çoxları son yüz il ərzində Yaponiyada baş vermiş dəyişiklikləri göstərərək belə hesab edirlər: yaponların özləri də o qədər dəyişmişlər ki, amerikalılara və ya avropalılara oxşamağa başlamışlar, yalnız coğrafi təsadüfə görə yaponlar asiyalı sayılırlar. Lakin bu obraz yanlış təsəvvürdür, yapon həyatının bəsit hadisələrinin təcəssümüdür. Mahiyyəti isə yapon mədəniyyətində və tarixində dərin kök salmış baxışlardan, adətlərdən, vərdişlərdən, qaydalardan doğur. Yapon ənənəsinin özəyi əvvəllər olduğu kimi yenə də yaponların gündəlik həyatına, ölkənin siyasətinə istiqamətverici təsir göstərir. Bu özək xarici təsirlərə məruz qalmışdır. Qərbin təsiri Yaponiyanın simasını dəyişdirmiş, lakin yaponların beyninə və qəlbinə girə bilməmişdir.
  • H.Riçard,“Yaponiya: obraz və gerçəklik”. Nyu-York, 1969.
 • Bir insan mənəvi və zehni cəhətdən digər insandan fərqlənir. İnsanların baxışları, fikirləri dəyişir və buradan da qarşılıqlı münasibətlərdə dəyişikliklər baş verir. Teodor Drayzer
 • Bir neçə il əvvələ qədər şüurun genişləndirilə və dəyişdirilə biləcəyi iddiaları subyektiv dəlillərə söykənirdi. Birdən, əvvəlcə bir neçə qabaqcıl alimin bir neçə laboratoriyasında, sonra isə bütün dünyada minlərlə təcrübədə danılmaz dəlillər ortaya çıxmağa başladı. Oyanış, axın, azadlıq, birlik və sintez “hər şey ağılda” deyil. Onlar da beyindədirlər. Şüurlu fəaliyyətdə olan bir şey dərin dəyişməyə qadirdir. Subyektiv hesablar fiziki dəyişikliyin konkret sübutları ilə əlaqələndirilmişdir: beynin özündə inteqrasiyanın daha yüksək səviyyələri, daha səmərəli emal, beynin elektrik ritmlərinin müxtəlif "harmonikləri", qavrayış qabiliyyətinin dəyişməsi. Merilin Ferqyuson
 • Biz özümüz dünyada görmək istədiyimiz dəyişikliklər olmalıyıq. Mahatma Qandi
 • Bu çevrilmənin mahiyyətini dərk etdikdən sonra yaxın mühitdə və ya xəbərlərdə bir çox başqa izaholunmaz hadisələr və tendensiyalar öz yerinə düşə bilər. Ailədə, cəmiyyətdə baş verən dəyişiklikləri başa düşmək daha asandır. Sonda biz ən qaranlıq hadisələrin çoxunu parlaq bir tarixi mənzərə kontekstində görəcəyik. Merilin Ferqyuson
 • "Bu" fəsadları ilə tibbə, təhsilə, sosial elmlərə, ciddi elmlərə, hətta hökumətə də sirayət edib. Bu, iyerarxik strukturlar yaratmaq istəməyən, doqmalara qarşı olan maye təşkilatlarla xarakterizə olunur. Dəyişikliyin yalnız asanlaşdırıla biləcəyi prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir. Fərman deyil, onun haqqında manifestlər qısadır. Deyəsən, çox köhnə bir şeydən danışır. Və ola bilsin ki, sehr və elmi, sənət və texnologiyanı birləşdirərək, padşahın bütün adamlarının uğursuz olduğu yerdə uğur qazanacaq. Merilin Ferqyuson
 • Bu gün bütün dünyada belə bir fikir var ki, bəşəriyyətin sağ qalması üçün böyük dəyişikliklər lazımdır. Heç bir yerdə bu, siyasi və iqtisadi sahələrdə olduğu qədər aydın deyil... Millətlər arasındakı fikir ayrılıqları genişlənir, amma insanlar bilirlər ki, onlara körpü qoyulmalıdır. İndiki gərginliklər bir az daha uzun müddət dəstəklənə bilər. Bencamin Xrem
 • Bu gün nə baş verdiyini anlamaq üçün bu enerjilərin yeddi sayı olduğunu qəbul etməliyik. Onlar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlarla çağırılır, lakin bizim məqsədlərimiz üçün aşağıdakı yeddi addan istifadə olunacaq: 1. İradə, Məqsəd və ya Güc enerjisi, xristian ölkələrində Allahın İradəsinin enerjisi adlanır. 2. Tez-tez Allahın məhəbbəti adlanan Sevgi-Hikmət enerjisi. 3. Allahın Ağlı adlanan Aktiv İntellektin enerjisi. 4. Münaqişə vasitəsilə Harmoniya enerjisi, insan ailəsinə böyük təsir göstərir. 5. Konkret Biliyin və ya Elmin enerjisi, bu zaman çox güclüdür. 6. Mövcud ideologiyaları yaradan Sadiqlik və ya İdealizm enerjisi. 7. Sivilizasiyanın yeni formalarını yaradan Mərasim Nizamının enerjisi. Bu enerjilər dayanmadan bəşəriyyət üzərində oynayır, dəyişikliklər yaradır, ardıcıl sivilizasiyalar və mədəniyyətlər vasitəsilə özünü ifadə edir və bir çox irqləri və millətləri formalaşdırır. Alisa Beyli

D redaktə

 • Dəhşətli bir hadisəni gözləyərkən, bütün digər hadisələr və dəyişikliklər heç bir şey deyildir. Çarlz Dikkens
 • Dəyişiklik dəyişikliklər yaradır. Çarlz Dikkens
 • Dəyişiklikləri olmayan insanın heç bir dəyəri yoxdur, çox dəyişikliyi olan insanın da heç bir dəyəri yoxdur. İrland atalar sözləri
 • Dünya siyasətində baş verən köklü dəyişikliklər Amerikanı dünya üçün əsl azad, demokratik, ədalətli və humanist bir cəmiyyətin nümunəsi olmaq kimi yüksək məsuliyyət qoyur. II İohann Pavel
 • Düzdür, demokratiyanın ən yaxşı idarəetmə forması olduğuna görə idealist bir nəzəriyyə var. Mən bu nəzəriyyənin doğru olduğunu düşünürəm. Amma praktiki siyasətin elə bir şöbəsi yoxdur ki, idealist nəzəriyyələr böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq qədər güclü olsun; böyük dəyişikliklər baş verəndə, onları əsaslandıran nəzəriyyələr həmişə ehtiras üçün kamuflyaj olur. Demokratik nəzəriyyələrə hərəkətverici qüvvə verən ehtiras isə, şübhəsiz ki, paxıllıq ehtirasıdır. Bertran Rassel

E redaktə

 • Eyni şeyi idarəetmə və hava haqqında demək olar. İnsanların dəyişikliklər arzu etməməsi çox nadir hallarda olur. Pyer Büast

H redaktə

 • Hər hansı bir əsas sahədə baş verən əsas dəyişikliyi başa düşdükdə, digərlərini başa düşmək daha asandır. Yeni nümunənin bu kəşfi izahatdan üstündür. Dəyişiklik keyfiyyətli, qəfil, nevroloji proseslərin nəticəsidir, şüurlu ağıl tərəfindən izlənilə bilməyəcək qədər sürətli və mürəkkəbdir. Məntiqi izahatlar bir nöqtəyə qədər verilə bilsə də, nümunəni görmək ardıcıl deyil, birdən-birə olur. Əgər ilk görüşdə yeni bir konsepsiya sizə uyğun gəlmirsə, oxuyun. Kitabda irəlilədikcə bir çox əlaqəli fikirlər, əlaqələr, nümunələr, metaforalar, analogiyalar və illüstrativ hekayələrlə qarşılaşacaqsınız. Zamanla nümunələr meydana çıxacaq, yerdəyişmələr baş verəcək. Yeni nöqteyi-nəzərdən köhnə suallar birdən-birə əhəmiyyətsiz görünə bilər. Merilin Ferqyuson
 • Hər nəslin bir taleyi var. Bəziləri üçün tarix qərar verir. Bu nəsil üçün seçim özümüz olmalıdır. Dəyişikliklər içərisində bizim taleyimiz xalqımızın dəyişməz xarakterinə və onların inancına söykənəcək. Lindon Conson
 • Hətta inqilabi dəyişikliklər belə köhnə sistemi dərhal yeni bir sistemlə dəyişmir. İnqilabi dəyişikliklər adətən, köhnə sistemi vurub dağıdır, amma ondan çox fərqli olan bir sistem yaratmaq üçün buna vaxt lazımdır, illər lazımdır. Heydər Əliyev
 • Həyat vicdanlı deyilmiş, adil deyilmiş kimi gəlir, çünki əlimzidən bir oyuncaq aldı. İnsan, belə böyük nəticələrə gəlməkdə təsəlməməlidir. Bir az da gözlə. Bəlkə bütün dəyişikliklər hər zaman yaxşılığadır. Sadəcə kifayət qədər səbrli olmalısan. Həyatı bir az daha sərbəst buraxmalısan. Oşo
 • Həyatınızda kiçik bir şeyi dəyişdirmək istəyirsinizsə-münasibətinizi, böyük dəyişikliklər istəyirsinizsə, düşüncənizi dəyişdirin. Albert Eynşteyn
 • Həyatınızda müsbət dəyişikliklər etmək üçün ölçüyəgəlməz güclə xeyir-dua aldınız. Stiv Maraboli
 • Həyatınızı yaxşılığa doğru dəyişmək üçün heç vaxt gec deyil. Həyatınızı dəyişdirmək üçün böyük addımlar atmağa ehtiyac yoxdur. Gündəlik işinizdə ən kiçik dəyişikliklər belə həyatınız üçün böyük fərq yarada bilər. Ürəkdəki işıq (Roy T. Bennettin əsəri)

İ redaktə

 • İslam dini ilə qeyri-islam ictimai və siyasi qurumlar arasında sülh və ya birgəyaşayış yoxdur. Müsəlman ölkələrində bu qurumların fəaliyyət göstərməməsi və bu rejimlərin qeyri-sabitliyi, tez-tez dəyişikliklər və dövlət çevrilişləri ilə özünü büruzə verir, əksər hallarda onların İslama qarşı mövqeyi müxalifətinin nəticəsidir. Təkcə öz dünyasını nizama salmaq hüququnu iddia edən İslam, öz bölgəsində hər hansı yad ideologiyanın tətbiqi hüququnu və mümkünlüyünü açıq şəkildə istisna edir, ona görə də heç bir sadə prinsip yoxdur və dövlət dinin əxlaqi anlayışlarını əks etdirməli və dəstəkləməlidir. Aliya İzzetbeqoviç
 • İnsan bilgisizliyə meyllidir. Həyatın rahat, vərdişkar axışını pozacaq həqiqətlərdən və faktlardan xəbərsiz olmaq insana daha çox sərf eləyir, daha çox ürəyinə yatır. Yox, təbii ki, bu hamıya aid deyil, istisnalar da var. Ancaq əksəriyyət, kütlə haqqında əminliklə demək mümkündür: insanlar dəyişikliyi sevmirlər. Çünki dəyişikliklər (xüsusilə də inqilab kimi kəskin dəyişikliklər) alışılmış – çoxdan mənimsənilmiş, doğmalaşmış nizamın dağılması ilə nəticələnir. Ziqmund Freyd
 • İnsan gözləri qarşısında baş verən dəyişiklikləri görmür. Rəşad Nuri Güntəkin
 • İnsanlar həyatın onları daim eyni qüvvə ilə sıxmasına alışmışdılar, ona görə də heç bir yenilikdən yaxşı nəticə gözləmir, belə hesab edirdilər ki, bütün dəyişikliklər məşəqqəti daha da artıra bilər. Ana (Roman)
 • İnsanlara, kosmosa, Tanrıya (istədiyiniz kimi adlandırın) qucaq aç. İnan ki, həyatındakı bütün dəyişikliklər müsbət şəkildə irəliləyir. Ən ümidsiz anın özü belə yeni həyatın toxumudur. İnsan heç vaxt itirəcəyi və tapacağı nöqtəni təxmin edə bilmir. Şri Şri Ravi Şankar

K redaktə

 • Konstitusiyaya dəyişikliklər prosesinin özü sabitliyi pozan amildir. Vladimir Putin

M redaktə

 • Mənim ən böyük həzzim bu yaşıl meşələrin arasında sakit səmanı seyr etməkdən həzz alması idi: buna baxmayaraq mən Təbiətdəki bütün dəyişiklikləri sevirdim; yağış, tufan və göyün gözəl buludları öz zövqlərini özləri ilə gətirdi. Gölün dalğaları ilə yellənəndə ruhum zəfərlə yüksəlirdi, çünki bir atlı yüksək qidalanmış atının hərəkətlərini qürurla hiss edir. Amma mənim həzzlərim təkcə təbiəti düşünməkdən irəli gəlirdi, mənim heç bir yoldaşım yox idi: başqa heç bir insan ürəyindən dönüş tapa bilməyən isti ehtiraslarım cansız cisimlərə sərf etmək məcburiyyətində qaldı. Meri Şelli
 • Mövqe böyük dəyişikliklər yaradan balaca bir şeydir. Uinston Çörçill
 • Mühafizəkarlar axmaqdır; onlar ənənəvi dəyərlərin tənəzzülündən təəssüflənirlər, lakin texnoloji tərəqqi və iqtisadi artımı həvəslə dəstəkləyirlər. Göründüyü kimi, onlar unudurlar ki, bir cəmiyyətin texnologiya və iqtisadiyyatında sürətli və kəskin dəyişikliklər o cəmiyyətin bütün digər aspektlərində sürətli dəyişikliklərə səbəb olmadan həyata keçirilə bilməz və bu cür sürətli dəyişikliklər istər-istəməz ənənəvi dəyərləri aşağı salır. Ted Kazinski

O redaktə

 • Optimistlər adətən səhv edirlər. Ancaq tarixdəki bütün böyük dəyişikliklər, müsbət dəyişikliklər optimistlər tərəfindən edilib. Tomas Fridman

R redaktə

 • Radioaktivliyin davamlı olaraq yeni növ maddələrin əmələ gəldiyi kimyəvi dəyişikliklərlə müşayiət olunduğu göstərilir . ... Belə nəticəyə gəlinir ki, bu kimyəvi dəyişikliklər atomaltı xarakter daşımalıdır. Ernest Rezerford

S redaktə

 • Siyasətçilərə çox güvənməyin. Bu və ya digər siyasi partiyaya, doktrinaya, sistemə, ya da onların layihələrinə bel bağlamayın. Onlar, ən yaxşı halda, sosial şəri azalda bilərlər, amma kökünü kəsməyə qadir deyillər. Müsbətə doğru dəyişikliklər nə qədər əsaslı olur-olsun, o müsbət dəyişikliklərdən xeyir görməyənlər hər zaman tapılacaq. Dünya mükəmməl deyil; Qızıl əsr heç vaxt olmayıb və olmayacaq. Dünyanı müstəqil idarə eləməlisiniz, ən azından, sizin ixtiyarınızda olan, əliniz çatan hissəsini. İosif Aleksandroviç Brodski
 • Sovet İttifaqının həlledici rol oynadığı faşizmin məğlubiyyəti bütün dünyanı bürüyən güclü ictimai-siyasi dəyişikliklər dalğası yaratdı. Leonid Brejnev
 • Sürətli dəyişikliklər zamanı təcrübə sizin ən pis düşməniniz ola bilər. Pol Qetti

T redaktə

 • Tarixdə böyük dəyişikliklər baş verəndə, böyük prinsiplər iştirak edəndə, bir qayda olaraq, əksəriyyət səhv edir. Yucin Viktor Debs
 • Tarixdən hər hansı bir məlumatı olan hər kəs bilir ki, qadın sarsıntısı olmadan böyük ictimai dəyişikliklər mümkün deyil. Sosial tərəqqi tam olaraq zərif cinsin, o cümlədən çirkinlərin sosial mövqeyi ilə ölçülə bilər. Karl Marks
 • Tarixin böyük öhdəliklərindən biri də odur ki, çoxlu sayda insan böyük sosial dəyişikliklər dövrlərində oyaq qala bilmir. Hər bir cəmiyyətin status-kvonun müdafiəçiləri və inqilablar zamanı yatmaqda məşhur olan biganə qardaşlıqları var. Bu gün bizim sağ qalmağımız oyaq qalmaq, yeni ideyalara uyğunlaşmaq, ayıq qalmaq və dəyişikliklərin çətinliyi ilə üzləşmək qabiliyyətimizdən asılıdır. Martin Lüter Kinq

Ü redaktə

 • Ümumi sosial nəzəriyyə ən ümumi cərəyanlar nəzəriyyəsidir, buna görə də ictimai istehsal ilə arzu istehsalı arasındakı əlaqəni, bu əlaqədəki dəyişiklikləri və kapitalist sistemdəki sərhədlərini qiymətləndirməliyik. Jil Delöz

Y redaktə

 • Yeni tərzdə yaşamaq zərurətini dərk etməyə başlayan bir çoxumuz üçün həyatımızın strukturunu müəyyən edən dövlətin yeni tələblərə cavab verməsi üçün yenidən formatlaşdırılmalı olduğu aydın olur. Ancaq bunun üçün ilk növbədə öz ağlımızı qaydaya salmalıyıq. Niyə biz yalnız indi oyandıq və insan işlərində böhranın dərinliyini gördük? Axı, bir neçə əsrdir ki, mütərəqqi dəyişikliklər daimi sürətlənmə ilə davam edir! Biz hamımız çox diqqətsiz idik və biliklərimiz bizə gəldiyi formada başımızda nizamsız idi və bu böhrana reaksiyamız qeyri-müəyyən və çaşqın idi, əks halda biz əlbəttə ki, nə qədər böyük problemlərin olduğunu çoxdan dərk edərdik. Herbert Uells
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar redaktə