A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A Redaktə

 • Antisemitizm yəhudilərə qarşı düşmənçilik yaymaq deməkdir. Lənətə gəlmiş çar monarxiyası son günlərini yaşayarkən cahil fəhlə və kəndliləri yəhudilərə qarşı qızışdırmağa çalışırdı. Çar polisi torpaq sahibləri və kapitalistlərlə ittifaqda yəhudilərə qarşı talanlar təşkil etdi. Torpaq sahibləri və kapitalistlər yoxsulluq üzündən işgəncələrə məruz qalan fəhlə və kəndlilərin nifrətini yəhudilərə qarşı yönəltməyə çalışırdılar. Başqa ölkələrdə də tez-tez görürük ki, kapitalistlər zəhmətkeşlərin gözlərini kor etmək, onların diqqətini zəhmətkeş xalqın əsl düşməni olan kapitaldan yayındırmaq üçün yəhudilərə qarşı nifrət bəsləyirlər. Yəhudilərə qarşı nifrət yalnız torpaq sahiblərinə və kapitalistlərə köləliyin fəhlə və kəndlilər arasında uçurum cəhaləti yaratdığı ölkələrdə davam edir. Yəhudilər haqqında yayılan yalan və böhtanlara ancaq ən cahil və məzlum insanlar inana bilər. Bu, kahinlərin bidətçiləri odda yandırdığı, kəndlilərin əsarətdə yaşadığı, xalqın əzilmiş və susqun olduğu qədim feodal dövrünün sağ qalmasıdır. Bu qədim, feodal cəhalət keçib gedir; insanların gözü açılır. Zəhmətkeş xalqın düşməni yəhudilər deyil. Fəhlələrin düşmənləri bütün ölkələrin kapitalistləridir. Yəhudilər arasında da işləyən insanlar var və onlar çoxluq təşkil edir. Onlar da bizim kimi kapitalın əzdiyi qardaşlarımızdır; onlar bizim sosializm uğrunda mübarizədə yoldaşlarımızdır. Yəhudilər arasında da ruslar və bütün xalqlarda olduğu kimi istismarçılar və kapitalistlər də var. Kapitalistlər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərə və müxtəlif irqlərə mənsub işçilər arasında nifrət toxumu səpməyə və qızışdırmağa çalışırlar. İşləməyənlər isə kapitalın gücü ilə hakimiyyətdə saxlanılır. Zəngin yəhudilər, varlı ruslar kimi və bütün ölkələrin zənginləri işçiləri sıxışdırmaq, əzmək, soymaq və parçalamaq üçün ittifaqdadırlar. Yəhudilərə işgəncə verən və təqib edən lənətə gəlmiş çarizmə ayıb olsun. Yəhudilərə nifrət bəsləyənlərə, başqa millətlərə qarşı nifrət bəsləyənlərə ar olsun. Vladimir Lenin

B Redaktə

 • Bir inqilabçı kimi mənim kapitalist mülkiyyət qanunlarına heç bir hörmətim ola bilməz və onları pozmaqdan ən az çəkinə bilərəm. Mən bütün bu qanunların hiylə, fırıldaq və korrupsiya yolu ilə qəbul edildiyini düşünürəm və bunun yeganə məqsədi fəhlə sinfini sahibsizləşdirmək, soymaq və əsarət altına almaqdır. Yucin Viktor Debs
 • Biz kapitalist sistemində yaşayırıq, çünki kapitalist sinfi hökmranlıq edir. Bu sistemdə kapitalistlər hökmdar, fəhlələr isə təbəədir. Kapitalistlər müəyyən bir azlıqdadırlar, lakin fəhlə sinfinin nadanlığı ucbatından hökmranlıq edirlər. Yucin Viktor Debs

E Redaktə

 • Elan olunmuş müstəqilliyi Avropa tanımasaydı belə, fəhlələr onun uğrunda öz həyatlarını qoymağa həmişə hazır olmuşlar. Cavad bəy Məlikyeqanov

F Redaktə

 • Fəhlə hərəkatı on min dəfə büdrədi, yıxıldı, özünü əzdi və yenidən ayağa qalxdı; boğazından tutuldu və boğularaq duyğusuzluğa düçar edildi; məhkəmələr tərəfindən tapşırılmış, quldurların hücumuna məruz qalmış, milis tərəfindən ittiham edilmiş, nizami adamlar tərəfindən vurulmuş, mətbuat tərəfindən aldadılmış, ictimai rəy tərəfindən nifrət edilmiş, siyasətçilər tərəfindən aldadılmış, keşişlər tərəfindən təhdid edilmiş, mürtədlər tərəfindən rədd edilmiş, xəfiyyələr tərəfindən ovlanmış, casuslar tərəfindən işğal edilmiş, qorxaqlar tərəfindən tərk edilmiş, satqınlar tərəfindən xəyanət edilmiş, zəlilər tərəfindən qan tökülmüş və liderlər tərəfindən satılmışdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu gün bu planetin indiyə qədər tanıdığı ən həyati və potensial gücdür və işçiləri azad etmək kimi tarixi missiyasıdır, dünyanın əsrlərin əzabından çıxması günəşin batması kimi son reallığa da əmindir. Yucin Viktor Debs
 • Fəhlə sinfinin siyasi həmrəyliyi despotizmin ölümü, azadlığın doğulması, sivilizasiyanın doğuşu deməkdir. Yucin Viktor Debs
 • Fəhlənin alnının təri qurumamış onun muzdunu verin. Məhəmməd peyğəmbər
 • Fəhlələrin sağlam təhsili və sinfi mübarizə əsasında iqtisadi və siyasi hərtərəfli təşkilatlanması onların azad edilməsindən əvvəl olmalıdır. Bu cür təhsil və təşkilatlanma olmadan onlar heç bir əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edə bilməzlər və onlar keçmişin bütün əsrlərində əldə etdikləri kimi, əldə edə biləcəkləri hər hansı müvəqqəti qələbənin bəhrələrindən məhrum olacaqlar. Yucin Viktor Debs

G Redaktə

 • Göstərdikləri vətənpərvərliyə baxmayaraq, onlar heç də yaxşı vəziyyətdə yaşamırlar. Ancaq partiyanın arxasınca gedən, onun çağırışına hər zaman səs verən fəhlə sinfi iqtisadi durumlarının yaxşılaşacaqlarına ümid edirdilər.

Q Redaktə

M Redaktə

 • Mən qabarmış əlləri öpürəm, fəhlə əlini öpürəm, müftə yeyəni deyil.... Alnının təri ilə əmək verərək, əli qabar olaraq özünü, ailəsini dürüst bir şəkildə dolandıran işçiyə aşıqəm. Cavad bəy Məlikyeqanov

S Redaktə

T Redaktə

 • Tarix boyu müharibələr işğal və talan üçün aparılıb. Orta əsrlərdə Reyn boyu hələ də qüllələri görünən qalalarda məskunlaşan feodallar öz ərazilərini genişləndirmək, güclərini, nüfuzlarını və sərvətlərini artırmaq qərarına gəldikdə bir-birlərinə müharibə elan etdilər. Ancaq müasir feodalların, Uoll-strit baronlarının müharibəyə getdiyi kimi, onların özləri də müharibəyə getmədilər. Bizim dövrümüzün kapitalistlərinin iqtisadi sələfləri olan orta əsrlərin feodal baronları bütün müharibələri elan edirdilər. Və onların yazıq təhkimçiləri bütün döyüşlərdə vuruşdular. Kasıb, cahil təhkimlilərə öz ağalarına hörmət etməyi öyrətmişdilər; ağaları bir-birinə müharibə elan etdikdə, onları aşağılayan ağaların və baronların mənfəəti və şöhrəti üçün bir-birinin üstünə düşmək və bir-birinin boğazını kəsmək onların vətənpərvərlik borcu olduğuna inandırmışdılar. Və bu, bir sözlə, müharibədir. Master-klass həmişə müharibələr elan etdi; fəhlə sinfi həmişə döyüşlərdə mübarizə aparıb. Onlar həmişə sizə öyrədiblər ki, müharibəyə getməyi və onların əmri ilə özünüzü qırdırmaq vətənpərvərlik borcunuzdur. Ancaq bütün dünya tarixində sizin, xalqın, müharibə elan etməkdə heç vaxt səsiniz olmamışdır və qəribə göründüyü kimi, heç bir dövrdə heç bir xalqın müharibəsi xalq tərəfindən elan edilməmişdir. Və burada bir faktı vurğulayım - və bunu çox təkrar etmək olmaz - bütün döyüşlərdə vuruşan fəhlə sinfi, ən yüksək fədakarlıq edən fəhlə sinfi, qanını sərbəst tökən və müharibə qurbanlarına çevrilən fəhlə sinfi heç vaxt müharibə elan etməkdə və ya sülh bağlamaqda söz sahibi olmamışdır. Həmişə hər ikisini edən hakim sinifdir. Onlar yalnız müharibə elan edir və yalnız onlar sülh bağlayırlar. Sən müharibə üçün səbəb deyilsən. Sənin işin döyüşmək və ölmək. Bu, onların şüarıdır və biz bu xalqın oyanan işçiləri tərəfindən etiraz edirik. Müharibə haqlıdırsa, qoy bunu xalq elan etsin. İtirmək üçün həyatları olan siz, şübhəsiz ki, hər şeydən əvvəl müharibə və ya sülh məsələsini həll etmək Sizin hüququnuzdur. Yucin Viktor Debs

İstinadlar Redaktə