A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Aforizm düşüncələr zəncirinin halqasıdır. Oxucudan bu zənciri öz imkanları ilə yenidən qurmağı tələb edir. Aforizm bir ehtimaldır. — Yaxud Heraklitin bildiyi kimi ehtiyat tədbiridir. Aforizm həzz almaq istəyirsə, başqa materiallarla (nümunələr, izahatlar, hekayələr) təmasda olmalıdır. Çoxları bunu başa düşmür və bu səbəbdən risksiz nəyin riskli olduğunu ifadə etmək olar. Fridrix Nitsşe
 • Ailə davaları heç bir qayda-qanuna tabe olmur. Çox ağrı və ya yaraya səbəb olmur, lakin kifayət qədər material olmadığı üçün bağlanmayan çatlar əmələ gətirir. Frensis Skott Fitscerald
 • Bədii ədəbiyyat hər gün toplanan materialları həm real, həm də xəyali həyatda formalaşdırmaqdan başqa bir şey deyil; ən yüksək mükəmməllik özü ilə birlikdə impuls da daşıyır. Təbiət və bəxt bu yer kürəsinin mübahisə yeridir və qalibiyyət çox vaxt sonuncu ilə olur. Letitia Elizabet Landon
 • Bütün idraki (rasional) biliklər ya material biliklərdir və müəyyən obyekti öyrənir, ya da formal biliklərdir və ancaq mühakimənin forması və idrakın özü ilə və obyektlərə fərq qoymadan bütövlükdə düşüncənin ümumi qaydaları ilə məşğul olur. Formal fəlsəfə məntiq adlanır, material fəlsəfə isə müəyyən obyektlərlə və onların tabe olduqları qanunlarla məşğuldur, o da ikiyə bölünür. Çünki bu qanunlar ya təbiət qanunlarıdır, ya da azadlıq (qanunlarıdır). Birinciyə aid elm fizika adlanır, digərinə aid (elm) etikadır, onlar həm də təbiət elmləri və əxlaq elmləri adlanırlar. İmmanuel Kant
 • Elmin köməyi ilə insan ağlı maddənin çox dərinliklərinə nüfuz edə bilir, onun mahiyyətini və məqsədini bilir. Elm və təcrübə, ağılın inkişafı üçün lazım olan materialları toplamağa kömək edən vasitələrdir. Mixail Lomonosov
 • Ədəbiyyat üçün bir material olaraq, slavyan-rus dilinin bütün Avropa dillərindən üstün bir üstünlüyü var. Aleksandr Puşkin
 • Əvvəlcə idealınıza qərar verin: məqsəd qoyun. Sonra ona nail olmaq üçün lazımi vasitələrə yığın: hikmət, pul, üsullar və materiallar. Və nəhayət, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edin. Aristotel
 • Əvvəlcə ilkin materialı, yəni ana dilimizi, sonra isə xarici dili mümkün mükəmməlliklə öyrənə bilərik.Fyodor Dostoyevski

​​

 • Gözəl həyatınız olub, təhsiliniz var, mədənisiniz. Təəssüf edirəm ki, bizdən daha çox şey ala bilmədiniz, ancaq başa düşməlisiniz ki, hər şey keçmişdə daha pis idi. Mari-Klodla bu işə başlayanda Heylşemə bənzər bir yer sadəcə yox idi. Biz birinci idik – biz və Qlenmorqan-haus. Bir neçə ildən sonra Sonderz-trast da bizim cərgələrə qoşuldu. Ən əsası dünyaya göstərdik ki, şagirdlər humanist və sivil şəraitdə böyüyürlərsə, onlar da istənilən adi insan kimi həssas və ağıllı ola bilərlər. Bu vaxta qədər bütün klonlar ya da şagirdlər, sizi belə çağırmağa üstünlük verirdik, – yalnız təbabət üçün material kimi mövcud idi. İşiquro Kazuo
 • Həkimlik haqlı olaraq mühafizəkardır. Çünki insan həyatı amansız təcrübələr üçün uyğun material deyil. Ziqmund Freyd
 • İşdə həlledici rolu həmişə material yox, usta oynayır. Maksim Qorki
 • Materialın xassəsi onda olan elektronların sayı ilə təyin olunur. Kütlənin səviyyəsi isə hər bir fərdin təfəkkür səviyyəsindən asılıdır. Frans Kafka
 • Mən yalnız öz əsas fikrimə inanıram. Bu, məhz ondan ibarətdir ki, insanlar təbiət qanununa görə, ümumiyyətlə , iki kateqoriyaya bölünürlər: ən aşağı (adi), yəni, belə desək, yalnız öz növünün nəslinə xidmət edən materiala, və əslində insanlara, yəni öz mühitində yeni söz demək istedadı və ya istedadı olanlara ... Birinci dərəcə həmişə indinin, ikinci dərəcə gələcəyin ağasıdır. Birincilər dünyanı qoruyur və onu sayca çoxaldır; ikincisi dünyanı hərəkətə gətirir və hədəfə aparır. Onların hər ikisinin mövcud olmaq hüququ eynidir. Bir sözlə, hər kəs mənimlə bərabər hüquqludur və - vive la guerre eternelle - Yeni Yerusəlimə qədər, əlbəttə! Cinayət və cəza (Fyodor Dostoyevski)
 • Müharibənin mahiyyəti təkcə insan həyatının yox, həm də insan əməyinin bəhrələrinin məhv edilməsidir. Müharibə insanların həyatını yaxşılaşdıra və nəticədə onları daha ağıllı edə biləcək materialları parçalamaq, stratosferdə toz halına salmaq, dənizin dərinliklərində boğmaq üsuludur. Corc Oruell
 • Nə üçün biz texniki institutlarda materialların müqavimətini öyrənirik, pedaqoji institutlarda isə şəxsiyyətin müqavimətini (onu tərbiyə etməyə başlayanda) öyrənmirik?[1] Anton Makarenko
 • Poeziya incəsənətin ali növüdür. Bütün başqa incəsənətlər öz yaradıcılıq fəaliyyətində istifadə etdiyi materiallarla az və ya çox dərəcədə sıxışdırılır və məhdudlaşdırılır. Digər tərəfdən, poeziya, səsli, şəkilli, aydın təsəvvür yaradan sərbəst yaradıcı bir sözlə ifadə edilir. Ona görə də poeziya digər incəsənətlərin bütün elementlərini özündə cəmləşdirir. Vissarion Belinski

İstinadlar

redaktə
 1. Xəzinə.Bakı,1997. səh.341