Azərbaycan atalar sözləri/T

Ş Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
U
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Taxçadakı qarnında, boxçadakı əynində.
 • Taxt mənimdir, üstündə yatmıram, altında yatıram.
 • Taxtına nə baxırsan, baxtına bax.
 • Tale insanla oynayır.
 • Tamahkar öz nəfsinin quludur.
 • Tamah ağlı zay edər.
 • Tamahkardan dost olmaz, namərddən köməkçi.
 • Tamahkarı yalanşı aldadar.
 • Tamahkarın gözü kor olar.
 • Tamahkarın gözünü torpaq doydurar.
 • Tamarzıdan al, öyrənmişə ver.
 • Tanımadığın adamı evinə buraxma.
 • Tanrı ac istəyəni bəndə doyura bilməz.
 • Tanrı bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Tanrı dadına çatsın.
 • Tanrı dəvəyə qanad versəydi, yıxmadığı dam qalmazdı.
 • Tanrı qoruyanı qurd yeməz.
 • Tanrı verən dövləti bəndə ala bilməz.
 • Tanrı verən dövlətin zavalı olmaz.
 • Tanrıdan gəlməsə, bəndədən nə gələr?!
 • Tanrısını tanımayandan nə umursan?
 • Tapan tapanın olsa, çöldə çoban bəy olardı.
 • Tar çalan simi gözlər.
 • Tarlada izi olmayanın süfrədə üzü olmaz.
 • Tat ata mindi, Tanrısını tanımadı.
 • Taylı tayın tapmasa, günü ah-vayla keçər.
 • Tazının topal olduğu dovşanın qulağına yetişib.
 • Tazının yiyəsi varsa, dovşanın da Allahı var.
 • Tazısız ova gedən, dovşansız evə qayıdar.
 • Tez duran, tez evlənən peşiman olmaz.
 • Tez qaçan, tez yorular.
 • Təcrübə biliyin anasıdır.
 • Təcrübə yüksəlişin qanadıdır.
 • Təəssüf,tənbəl yatıb.
 • Təqsir oldu lələdə, saqqalı verdi ələ.
 • Tək ağacdan bağ olmaz.
 • Tək daşdan divar olmaz.
 • Tək əldən səs çıxmaz.
 • Tək gəzən dananı qurd yeyər.
 • Tək qoyundan sürü olmaz.
 • Təkə sürüyə böyük olmazdı, qoyunlar qoyun olsaydı.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.
 • Təkədən qoç olmaz.
 • Təkədən pendir tutmaq olmaz.
 • Təklik Allaha yaraşır.
 • Təkrar biliyin anasıdır.
 • Tələsən gecəyə düşər.
 • Tələsən yolda qalar.
 • Tələsənin kündəsi küt gedər.
 • Tələsik işə şeytan qarışar.
 • Tələsirsən, yavaş get.
 • Təmiz hava girməyən evə həkim girər.
 • Təmizlik sağlamlığın rəhnidir.
 • Tənbəl adam varlı olmaz.
 • Tənbəl dağda qar gördü, yorğanına büründü.
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
 • Tənbəl dilənçinin qardaşıdır.
 • Tənbəl eşşək hoşu Allahdan istər.
 • Tənbələ dedilər: qapını ört, dedi: yel əsir, örtər.
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın!
 • Tənbəl günortayacan neyləyib ki, günortadan sonra neyləsin?!
 • Tənbəl yatağan olar.
 • Tənbələ həftənin hər günü cümədir.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə ağıl öyrətsin.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
 • Təpik atma, qısır qalarsan.
 • Tərə yeyən də yaza çıxır, kərə yiyən də.
 • Tərəkəmə pendirində qurd görməz.
 • Tərəkəmə öz obasını Bağdaddan böyük bilər.
 • Tərəzi gözü kimi iki tərəfə əyilmə.
 • Tərlan oylağında sar ola bilməz.
 • Tərlan yerin çalağan tutmaz.
 • Təzə ay doğanda köhnə ayı doğrayıb ulduz elərlər.
 • Təzə bardaq, təzə su.
 • Təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən.
 • Təzə kuzə suyu sərin saxlar.
 • Təzə süpürgə, təmiz süpürər.
 • Təzəcə çıxıb təndirdən, minnəti yox pendirdən.
 • Ticarət al-verdədir.
 • Ticarət dostluq körpüsüdür.
 • Ticarətin əvvəli də - insaf, sonrası da insafdır.
 • Tikan əkən gül dərməz.
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
 • Tikə qarın doyurmaz, məhəbbət artırar.
 • Tox it ac bəydən yaxşıdır.
 • Tox nə bilir ki, ac nə çəkir?
 • Toxun acdan xəbəri olmaz.
 • Toxun acdan nə xəbəri?!
 • Topal eşşəklə karvana qoşulma.
 • Topal ilə gəzən axsamaq öyrənər.
 • Tora düşən səbr eləməsə, özünü ölümə verər.
 • Torbada pişik var.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!".
 • Torpaq deyər:-Sən mənə tər ver, mən sənə zər verim.
 • Torpaq - uğrunda ölən varsa vətəndir.
 • Torpağın qarası - üz ağardar.
 • Toy - bayram bizim küçədə də olar.
 • Toy da olsa toyuğun vayıdır, vay da olsa.
 • Toy xərci ilə ev almaq olmaz.
 • Toy tulasıdır, arada gəzir.
 • Toyda oynamaz, vayda ağlamaz.
 • Toydan sonra nağara?!
 • Toyuq anasından süd görməyib.
 • Toyuq bir qıçlıdır ki, bir qıçlı.
 • Toyuq bir içər, bir göyə baxar.
 • Toyuq qaz yerişini yerisə, öz yerişini də itirər.
 • Toyuq yumurtasına görə qaqqıldar.
 • Toyuğun cəriməsi bir yumurtadır.
 • Toyuğun gözü küllükdədir.
 • Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar.
 • Toyun yaraşığı oynamaqdır.
 • Toz ayrı - duman ayrı.
 • Tövbəsini sındıran məlundur.
 • Tövləyə buraxmırlar ki, quşqun oğurlayar.
 • Tufan palıd ağacınıməcbur edir ki, daha dərinə kök atsın.
 • Tula itdən də murdar.
 • Tumanı çırıq kəndxuda, istəyir bizi qorxuda.
 • Tut ağacı əkən ipək dərər.
 • Tutmusan ucundan, gedirsən ucuzluğa.
 • Tutulmamış oğru, xandan-bəydən doğru.
 • Tülək tərlan yerinə sar bağlamaq olmaz.
 • Tülkü çox bilmişliyindən tələyə düşər.
 • Tülkü tülkülüyünü bildirincə, dərisini boğazından çıxararlar.
 • Tülkü tülküyə, tülkü quyruğuna.
 • Tülkünün gedib-gələcəyi kürkçü dükanıdır.
 • Tülkünün meydanda nə işi var, dərisinə qiymət qoysunlar?!.
 • Tülkünün şahidi quyruğudur.
 • Türk söydükcə qızar, durduqca bezər.
 • Türkü at yıxar, tatı ət.
 • Türkün sonrakı ağlı.

İstinadlar

redaktə