Azərbaycan atalar sözləri/Ş

S Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
T
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Şabalıddan yağ çıxmaz.
 • Şad günün dostu çoxdu.
 • Şaddığına şitlik eləmə.
 • Şaftalı tabağı kimi ortada durma.
 • Şah Abbasa yaradı, keçəl Abbasa yaramadı?!
 • Şah bilər, şahsevən bilər.
 • Şah da bilir Şirvan sünnüdür.
 • Şah Xudabəndə, səninki səndə, mənimki məndə.
 • Şah-şah dediyim öz canım üçündür.
 • Şahdan adama zərər dəyər.
 • Şahın da dəvələri ayaqyalın gəzər.
 • Şahın ürəyi Allahın əlindədi.
 • Şahsənəm oğlan doğub!
 • Şair gördüyünü yazar.
 • Şair sözsüz olmaz.
 • Şayiə hər yanı gəzər.
 • Şalbanın bir ucu sənin çiynindədir.
 • Şalğam şorbasında turp özünü yağ sanar.
 • Şam ağacından ağıl olmaz, el oğlundan oğul olmaz.
 • Şam bahadı - korun nə vecinə.
 • Şam başından yanar.
 • Şam dibinə işıq salmaz.
 • Şam yanar, şölə çəkər...
 • Şam yanmasa, başına pərvanə dolanmaz.
 • Şam kimi əriyib.
 • Şamdan soruşdular: -İplik yanır, sən niyə əriyirsən?
Şam dedi: - Dad rəfiq əlindən! Rəfiqim yanır, mən də əriyirəm!
 • Şamaxıda danışır, Bakıda eşidilir.
 • Şahla plov yemirəm ki, bığım yağa batar.
 • Şahsənəm oğlan doğub!
 • Şahin ilə dəvə ovlamazlar.
 • Şeytan başqa, cin başqa.
 • Şeytan çox bildiyindəndi bir gözü kor olubdu.
 • Şeytan əzabda gərək.
 • Şeytan getdi, meydan bizə qaldı.
 • Şeytan karxanası boş qalmaz.
 • Şeytan olmasa qurd qoyunla gəzər.
 • Şeytana papış tikir, başına da deşik qoyur.
 • Şeytanın dostluğu dar ağacına qədərdir.
 • Şeytanla şərikli buğda əkən saman biçər.