A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B Redaktə

 • Bizim dünyəvi narahatlıqlarımızın səbəbi fitri ehtiyaclarımızdan daha çox bağlılığımızdır. Jan Jak Russo
 • Böyük fitri istedadı, dərin zəkası və möhkəm iradəsi ilə seçilən Azərbaycan qadınları tariximizin bütün dövrlərində səmərəli fəaliyyət göstərərək, xalqımızın taleyüklü məsələlərinin həll edilməsində öz sanballı töhfələrini vermişlər. Heydər Əliyev
 • Bütün insanlar anadangəlmə bərabərdirlər və heç kimin öz ailəsinə digərləri üzərində üstünlük vermək üçün fitri haqqı ola bilməz. Pen Tomas

F Redaktə

 • Fəzilət bütün insanlardan tələb olunan universal bir şeydir və fitri bir şey deyil, fərddə öz fəaliyyəti ilə yaranan bir şeydir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Fitri ağıl hər hansı bir təhsili əvəz edə bilər, amma heç bir təhsil fitri ağlı əvəz edə bilməz. Artur Şopenhauer

H Redaktə

 • Haqdan gələn dərin təbi, qaynar ilhamı, fitri istedadı, güclü hafizəsi sayəsində saz-söz dünyamızın korifeyinə çevrilən Ələsgər aşıq poeziyasının Nizamisi, bütün Şərq dünyasının günəşi sayılır.[1] Tərlan Göyçəli
 • Heç kim fitri keyfiyyətləri oğurlamır. Sloven atalar sözləri

X Redaktə

 • Xalqımızın içində böyük bir mədəniyyət potensialı, fitri istedad potensialı vardır. Heydər Əliyev
 • Xasiyyət – ağıl və düşüncəyə ehtiyac olmadan, nəfsi asanlıqla fəaliyyət göstərməyə məcbur edən fitri xüsusiyyətdir. Nəsirəddin Tusi

İ Redaktə

 • İnsan eyni zamanda tənha və ictimai varlıqdır. O, tək bir varlıq olaraq özünün və ona ən yaxın olanların varlığını qorumağa, şəxsi istəklərini təmin etməyə, fitri qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə çalışır. O, ictimai bir varlıq olaraq, həmyaşıdlarının tanınmasını və məhəbbətini qazanmağa, onların keflərinə şərik olmağa, kədərlərində onlara təsəlli verməyə, həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışır. Yalnız bu müxtəlif, tez-tez ziddiyyət təşkil edən cəhdlərin mövcudluğu insanın xüsusi xarakterini təşkil edir və onların spesifik birləşməsi fərdin daxili tarazlığa nə dərəcədə nail ola biləcəyini və cəmiyyətin rifahına töhfə verə biləcəyini müəyyənləşdirir. Albert Eynşteyn
 • İrqçilik kollektivizmin ən aşağı, ən kobud primitiv formasıdır. Bu, insanın genetik nəslinə mənəvi, sosial və ya siyasi əhəmiyyət vermək anlayışıdır - insanın intellektual və xarakter xüsusiyyətlərinin onun daxili bədən kimyası tərəfindən istehsal və ötürülməsi anlayışıdır. Bu o deməkdir ki, praktikada insan öz xarakterinə və hərəkətlərinə görə deyil, əcdadlar kollektivinin xarakterinə və hərəkətlərinə görə mühakimə olunmalıdır. İrqçilik iddia edir ki, insanın şüurunun məzmunu (onun idrak aparatı deyil, məzmunu) irsi xarakter daşıyır; insanın əqidəsi, dəyərləri və xasiyyəti doğulmazdan əvvəl ondan asılı olmayan fiziki qüvvələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, fəlsəfə və elm tərəfindən hərtərəfli təkzib edilmiş fitri ideyalar və ya irsi biliklər haqqında təlimin mağara adamının versiyasıdır. İrqçilik vəhşilər üçün bir doktrinadır. Bu, heyvanlar və insanlar arasında deyil, müxtəlif heyvan cinslərini fərqləndirən bir zehniyyətə uyğun olan kollektivizmin anbar və ya heyvandarlıq versiyasıdır. Ayn Rand
 • İstedad, əql və kamal iki növdür: 1.Fitri - yəni anadangəlmə. 2.Əməli - yəni təcrübə vasitəsilə əldə edilən. Kəlilə və Dimnə

M Redaktə

 • Mənim ən əziz və ən parlaq arzularım orda idi - bir ürək döyüntüsü müddətində kainatı və onun sirli, fitri harmoniyasında həyatın məcmusunu eşitmək. Herman Hesse
 • …Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir… Ona görə də məktəbdə gənclərimizi nə qədər yaxşı, hərtərəfli hazırlasalar, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi də bir o qədər uğurlu, parlaq olacaqdır. Mən əminəm ki, xalqımızın fitri istedadı və XX əsrdə təhsil sahəsində toplanmış təcrübə, yaranmış məktəblərin potensialı, yüksək təhsil vermək səviyyəsi Azərbaycanın indi orta məktəbdə təhsil alan gənc nəslin gələcəyə hərtərəfli hazırlanmasına təminat verir. Heydər Əliyev/Təhsil

S Redaktə

 • Sizə həyatınızı formalaşdırmaq üçün fitri güc verilmişdir... amma siz sadəcə dəyişiklikdən danışa bilməzsiniz, dəyişikliyi YAŞAmalısınız. Fəaliyyətlə birləşən niyyət uğura körpü qurur. Siz sadəcə istəyə bilməzsiniz; bunu etməlisən, yaşa... OL! Müvəffəqiyyət səndə olan bir şey deyil, etdiyin bir şeydir! Stiv Maraboli

T Redaktə

 • Tarixən bəşəriyyətin təkamülü demək olar ki, daimi müharibə, təcavüz və nifrətdən biri kimi görünür. Atom bombasının kəşfi ilə biz çoxlu sayda və uzaq məsafələrdə bir-birimizi məhv etmək qabiliyyətimizi təkmilləşdirdik. Deməli, bu dağıdıcılıq insanın əsl, əsas təbiətidirmi? Yoxdursa, niyə o, özünü elə ardıcıl aparıb? Cavab insanın Yer üzündəki səltənətlərin təkamülündə özünəməxsus mövqeyində, ruhla maddənin qovuşma nöqtəsindədir. İnsan mahiyyət etibarilə ölməz, ilahi kamil, maddəyə qərq olmuş bir ruhdur. Uzun əsrlər boyu təcəssüm prosesində maddə aspektinin ətaləti ruhun kamilliyinin hər hansı əhəmiyyətli ifadəsini istisna edir. Nəhayət, insanın fitri istəyi, təbiətinin iki qütbü tədricən bir araya gələnə və tam birlikdə həll olunana qədər onu yuxarı və irəli çəkir. Bencamin Xrem

Y Redaktə

 • Yoxsulluq ayıb deyil, faktdır. Daha böyük həqiqət budur ki, sərxoşluq fəzilət deyil. Amma bədbəxtlik, möhtərəm cənab, bədbəxtlik rüsvayçılıqdır. Yoxsulluqda nəcib fitri hisslərini saxlaya bilərsən, səfalətdə heç vaxt! Cinayət və cəza (Fyodor Dostoyevski)

Z Redaktə

 • Zahiri gözəlliyi ilə daxili aləminin paklığının vəhdət təşkil etdiyi, öz səbri, təmkini ilə səciyyələnən Azərbaycan qadını dəyanət və sədaqət rəmzinə çevrilmişdir. Onun şəninə dastanlar qoşulmuş, ona dahilər və qəhrəmanlar anası deyilmişdir. Tariximizin keşməkeşli səhifələrinə Azərbaycan qadını qayğıkeş ana, fitri istedada malik şair, möhkəm iradəli hökmdar, dərin zəkalı mütəfəkkir kimi öz adını həkk etdirmişdir. Heydər Əliyev

İstinadlar Redaktə

 1. Tərlan Göyçəli, “Göyçə aşıq məktəbi”, Bakı, “Göytürk”, 1998. səh.45