A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Almaniya vətənimizdir və vahid bir Avropa gələcəyimizdir.Helmut Kol
 • Aşiqliyin zirvəsində “mən” və obyekt arasında sərhədlərin pozulma təhlükəsi yaranır. Sağlam düşüncənin əksinə olaraq, aşiq iddia edir ki, "mən" və “sən” – vahid bir varlıqdır və özünü elə aparır ki, guya, əslində belədir. Ziqmund Freyd
 • Bəşəriyyət vahid bir bədəndir və hər bir xalq bu bədənin bir hissəsidir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Biz vahid qıpçaq xalqı kimi özünüdərketməni möhkəmlədən mahnı və rəqslərimizi, oyunlarımızı, zarafatlarımızı və bayramlarımızı qorumalıyıq. Atilla
 • Böyüklə kiçik arasında sərhəd çəkmək lazım deyil. Çünki, onların hər ikisi tək vahid üçün eyni dərəcədə vacibdir. Nils Bor
 • Dünya vahid bir ideyanın təcəssümü olmasaydı, bu qədər bütöv və ahəngdar olmazdı. Əbu Turxan
 • Dünya nizamı özünün ölçüyəgəlməz möhtəşəmliyi, hər yerdən parlayan sonsuz rəngarəngliyi və gözəlliyi ilə bizi səssiz təəccübə gətirir. Əbədi və ciddi nizama müvafiq olaraq vahid ümumi qanundan necə gözəlliklərin, necə möhtəşəmliyin çıxdığını görəndə isə ağıl bir başqa cür heyrətlənir. İmmanuel Kant
 • Elm bizim hissi təcrübəmizin xaotik müxtəlifliyinin hansı isə vahid təfəkkür sisteminə uyğunlaşdırılmasıdır. Albert Eynşteyn
 • Hər şeydə ən yaxşı ölçü vahidi təcrübədir. Platon
 • İnsan, Kainat adlandırdığımız, zaman və məkanla məhdudlaşırılan vahidin bir hissəsidir. O özünü, düşüncələrini və hisslərini bütün dünyadan ayrı hiss edir. Bu isə optik bir illüziyadır. Bu illüziya arzularımızı, bizə yaxın olan insanlara bağlılığımızı məhdudlaşdıran bir zindana çevrilib. Bizim vəzifəmiz hər bir canlıya, bütün dünyaya qədər iştirak dairəmizi genişləndirmək və bu həbsxanadan azad olmaqdır. Heç kim belə bir işi sona qədər başa çatdıra bilməz, ancaq bu məqsədə çatmaq üçün edilən cəhdlər azad olmanın bir hissəsi və daxili inamın əsasıdır. Albert Eynşteyn
 • İradə və hərəkətimizdə sərbəst olsaq da, biz birik və göydəki ulduzlar kimi bir-birimizə qırılmaz tellərlə bağlıyıq. Bu tellər görünmür, amma biz onu hiss edirik. Mən barmağımı kəsirəm və barmağımdan qan axır: bu barmaq mənim bir hissəmdir. Mən dostumun ağrısını görürəm və bu ağrı mənə də təsir edir. Biz dostumla vahid bir varlığıq. Mən bütün kainatda ən az yazığım gəldiyi məğlub düşməni seyr edəndə belə kədərlənirəm. Məgər bu, bizim hamımızın bütöv bir vahidin hissəcikləri olduğumuza sübut deyilmi? Nikola Tesla
 • Kəbin həyatında birləşmiş cütlük sanki vahid əxlaqi şəxsiyyət yaratmalıdır. İmmanuel Kant
 • Müstəqillik bir inqilab aktı idi; cümhuriyyətçilik günəş altında yeni bir şey idi; federal sistem nəhəng eksperimental laboratoriya idi. Fiziki cəhətdən amerikalılar qabaqcıl idilər; sosial və iqtisadi institutlar sahəsində də onların ənənələri qabaqcıllardan biri olmuşdur. Əvvəldən intellektual və mənəvi müxtəliflik Amerika üçün irq və dil kimi xarakterik olmuşdur. Ən fərqli Amerika fəlsəfələri transsendentalizm - Ali Qanunun fəlsəfəsi və təcrübə və plüralizm fəlsəfəsi olan praqmatizm olmuşdur. Bu iki prinsip amerikançılığın özəyini təşkil edir: Ali Qanun prinsipi və ya hökmdarların diktəsinə tabe olmaq, qanunlardan daha çox vicdan və praqmatizm prinsipi və ya tək yaxşılığın və bitmiş kainat anlayışının rədd edilməsi. Amerikalılar əvvəldən bilirdilər ki, fəth edilməli yeni dünyalar, kəşf edilməli yeni həqiqətlər var. Amerikaçılığı tək bir nümunə ilə məhdudlaşdırmaq, onu vahid bir düsturla məhdudlaşdırmaq üçün hər cür səy amerikanizmdə keçərli olan hər şeyə sədaqətsizlikdir. Henri Stil Kommager
 • Ölüm bizim hamımızı barışdıracaq. O biri dünyada biz yenidən bir-birimizə qardaş olacağıq. Ümid edirəm ki, hər cür partiya nümayəndəsi, hər cür əqidə sahibi cənnətə düşəcək və orada nə xürafat, nə şübhələr olacaq və bizim hamımız vahid bir fikirə malik olacağıq.Daniel Defo
 • Sürgün edilmə, bütün dünyanı vahid bir dolu sayanlar üçün yox, yaşamaq üçün özünə yer ayırmışlar üçün qorxuludur. Mark Tulli Siseron
 • Şüurlu varlıqlar hansısa vahid əməkdaşlıq üçün müəyyən edilmişdir. Mark Avreli

İstinadlar

redaktə