Ziddiyyət

iki və ya daha çox müddəa arasında məntiqi uyğunsuzluqA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adətən, iddiaların sakit təvazökarlığını həqiqi elm müşayiət edir. Amma, o yerdə ki, hər cür ziddiyyəti təkəbbürlü və məhkəmə üsulları ilə boğmağa çalışırlar, o yerdə həqiqi elm yoxdur. Dmitri Mendeleyev
 • Ayələrdə qoyulmuş qanunlar düzgün və ədalətli olanla ziddiyyət təşkil edirsə, əsl meyar ədalətli yanaşma olmalıdır. Bu vəziyyətdə mətnlər aktuallığını itirir. Çanakya
 • Bəzi söhbətlər prinsiplər, bəziləri isə həyatda tətbiq üçündür. Onlar arasındakı ziddiyyət heç kimi hiddətləndirmir və ümumi bir fikrə görə, onlar bir-biri ilə uğunlaşmamalıdır. Hətta yazıçıdan, xüsusi ilə də moralist yazıçıdan kitablarında yazdığı kimi danışmağı, danışdığı kimi isə hərəkət etməyi tələb etmirlər. Jan Jak Russo
 • Bir şeyi etmək olmaz deyən adam, adətən bunu edən birisi ilə ziddiyyət təşkil edir... Harri Emerson Fosdik
 • Bu, bəlkə də həmişə xarakterik olub. Biz gəncə özümüzün axmaq olduğumuzu göstərməkdən qorxmurduq. Mübahisələr və ziddiyyətləri kəskinləşdirməkdən heç vaxt çəkinmədik. Nils Bor
 • Bütövlükdə, problemə bütün yanaşma hələ son dərəcə yarımepirəvi xarakter daşıyırdı və tezliklə aydın oldu ki, elementlərin fiziki və kimyəvi xassələrinin tam təsvir edilməsində kvant postulatlarını məntiqi cəhətdən qeyri-ziddiyyət təşkil edən sxemə birləşdirmək üçün klassik mexanikadan yeni radikal gediş tələb olunur. Nils Bor
 • Dövlətin mahiyyəti olan insanpərvərlik prinsiplərinin bu cür açıq şəkildə rədd edilməsi dövlət baxımından ən ali vəzifə və ən böyük fəzilətdir: vətənpərvərlik adlanır və dövlətin fövqəladə mənəviyyatını təşkil edir. Biz bu əxlaqı transsendent (insan zəkasından üstün) adlandırırıq, çünki o, adətən insanın şəxsi və ictimai əxlaqı və ədaləti səviyyəsindən yuxarı qalxır və nəticədə çox vaxt onlarla ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, adi insan əxlaqı qaydalarına görə, biz öz həmcinslərimizi təhqir etməyi, zülm etməyi, soymağı, öldürməyi, ram etməyi cinayət hesab edirik. Vətənpərvərlik nöqteyi-nəzərindən bütün bunlar dövlətin qüdrətini əbədiləşdirsə və ya artırsa, şöhrətini artırsa, vəzifə və fəzilətdir. Bütün bunlar hər bir vətənpərvər vətəndaşın borcuna çevrilir; hamı zülm etməli, soymalı, nəinki yadları öldürməli, dövlətin rifahı tələb etdikdə, hətta öz həmvətənlərini də öldürməlidir. Bu, nə üçün əzəldən, yəni dövlətlər yaranandan bəri siyasətin həmişə uca sözlər pərdəsi altında soyğunçuluğun davamlı olaraq həyata keçirildiyi və tətbiq edildiyi bir sahə olduğunu (və indi də belədir) izah edir. Vətənpərvərlik, fövqəl əxlaq və dövlətin ali maraqları naminə həyata keçirildiyinə görə, burada yaramaz əməllər şərəfli bir şeyə çevrilir. Mixail Bakunin
 • Elmlə din arasında ziddiyyət o zaman yaranır ki, onlar təyinatını unudub bir-birini əvəz etmək istəyir. Əbu Turxan
 • Əgər mənim qarşımda hansısa bir yorucu vəzifə dururdusa, mən ona təkrar-təkrar qayıdır və onu etməyənə qədər sakitləşmirdim. Beləliklə, mən günlərlə, səhərdən axşama qədər onlarla məşğul olurdum. Əvvəlcə bu, meyllərə və arzulara qarşı güclü əqli səy tələb edirdi, lakin illər keçdikcə bu ziddiyyət zəiflədi və nəhayət, mənim iradəm və istəyim eyni oldu. Bu gün də belədir və mənim bütün uğurlarımın sirri bundadır. Nikola Tesla
 • Əsl şüurun təkamülündə ziddiyyət qələbəyə doğru ilk addımdır. Alfred Norz Vaythed
 • Xəcalət ... insanın özünə qarşı kəskin şəkildə ifadə olunmayan qəzəbli bir qəzəbini təmsil edir, çünki öz fenomeninin gərək olduğum və olmaq istədiyimlə ziddiyyətinə bir reaksiya ehtiva edir ... Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Mən göründüyüm kimiyəm və olduğum kimi görünmürəmsə, özümə izaholunmaz bir tapmacadır, mən eqomla ziddiyyət təşkil edirəm! Ernest Teodor Amadey Hofman
 • Niyə?" sözlə ifadə edilə bilməz və lazım deyil. Uşağın zehnini möhürlənmiş kitab hesab edənlər və uşağın təbəssümündə heç bir ilahilik görməyənlər belə sözləri boş yerə oxuyacaqlar: yalnız həqiqətən uşağı sevən hər kəs üçün heç bir sözə ehtiyac yoxdur. Çünki o, Allahın əlindən təzəcə çıxmış, günahın heç bir kölgəsi və kədər kölgəsi üzərinə düşməyən və ruhun hüzurunda insanın üzərinə düşən qorxunu biləcək: o, acı hiss edəcək. Onun ən yaxşı əməllərini korlayan eqoizmlə dolub-daşmaqdan başqa bir şey olmayan həyat arasındakı ziddiyyət - məncə, uşağın dünyaya ilk münasibəti bütün canlılara sadə sevgidir: və o, öyrənəcək ki, ən yaxşı an insanın edə biləcəyi şey, ad, qazanc və ya dünyəvi mükafat haqqında düşünmədən yalnız sevgi naminə işlədiyi zamandır. Luis Kerroll
 • Özümlə ziddiyyət təşkil etmək hüququnu qətiyyətlə saxlayıram. Pol Klodel
 • Peyğəmbər və Allahın elçiləri dinlə bağlı olan bütün məsələlərdə həmfikirdirlər. Budda, İsa, Məhəmməd, Zərdüşt arasında – qismən və ya əsaslı – heç bir qarşıdurma və ziddiyyət yoxdur. Əgər biz tövhid dinə uyğun gələnləri əxz edib ruhumuzla Allaha – məhəbbət, gözəllik, rəhmdillik və firavanlıq mənbəyi olan ali başlanğıca doğru yüksəlsək, (o zaman) ədavət və məşəqqətə gətirib çıxaran ixtilaflardan uzaq olarıq. Əmin ər-Reyhani
 • Yuxuların ziddiyyət və təzadlara yanaşma tərzi çox nəzərə çarpan olsa da, insanlar çox vaxt onu görməməzlikdən gəlirlər. Yuxular üçün "yox" yoxdur. Yuxular təzadları bir yerə yığıb onları birləşdirir və vahid şəkildə göstərir. Bununla yanaşı, yuxular ziddiyyət arzularının yaratdığı bəzi təsadüfi elementləri əks etdirmə məharətlərindən istifadə edirlər ki, yuxularını yozmaq istəyən insanlar gördükləri mənfi və ya müsbət elementləri ilk baxışda başa düşüb seçə bilməsinlər. Ziqmund Freyd

Mənbə

redaktə
 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014

İstinadlar

redaktə