Azərbaycan atalar sözləri/Elm, bilik və ağıl

Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Ağıl yaşda deyil, başdadır
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Bacarıq ağılın nişanəsidir.
 • Bilmədiyini biləndən soruş.
 • Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
 • Elm ağılın çırağıdır
 • Elmin gücü yıxar bürcü.
 • Ədəb bazarda satılmaz...
 • Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
 • Elmsiz adam qanadsız quş kimidir
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
 • Savadsız adam kor kimidir.
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynayaram".
 • Yalançının evi yandı heç kim ona inanmadı.