Praktika — bir qayda, prinsip, bilik və düşüncəni həyata keçirmək, tətbiq etmək.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Allah əvvəlcə elə-belə, praktika üçün yaramazları, sonra isə məktəb müəllimlərini yaratdı. Mark Tven
 • Biz bütün işığa sahibik, tək bir şey edilməlidir; düşüncələri praktikaya tökmək. Albert Payk
 • Biz mötədil, praqmatik insanlarıq, nəzəriyyədən daha çox praktika ilə maraqlanırıq. II Elizabet
 • Demokratiya nəzəri cəhətdən gözəldir; praktikada səhvdir. Benito Mussolini
 • Dünyanın ilk azad cəmiyyətini — ABŞ-ı yaradan qurucu atalar demokratiyanı siyasi, kapitalizmi isə iqtisadi prinsip kimi qurmuşlar. Ümumi, tənzimlənməmiş, azad bazar. Bu, kapitalizmin təməl prinsipi idi. Nəzəriyyədə. Lakin praktikada bu xalis kapitalizm prinsipi heç vaxt mövcud olmayıb. Hökumətin müəyyən fəaliyyət sahələrinə müdaxiləsi həmişə Amerika həyat tərzinin əsasını sarsıtmış, indi isə onu tam iflasa gətirib çıxarmışdır. Ayn Rand
 • Elm kapitan, praktika isə əsgərlərdir. Leonardo da Vinçi
 • Elmsiz praktikaya aludə olan adam gəmini sükansız və kompassız idarə etmək istəyən kapitana bənzər; o, hara üzdüyünü özü də bilməz. Leonardo da Vinçi
 • Əbədi qanun olsun: hər şeyi nümunələr, göstərişlər və praktikada tətbiq etməklə öyrətmək və öyrənmək. Yan Komenski
 • Əgər bizim düzgün bir nəzəriyyəmiz varsa, ancaq onun haqqında yalvarırıqsa, onu ört-basdır edirik və praktikada tətbiq etmiriksə, bu nəzəriyyə nə qədər yaxşı olsa da, heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bilik təcrübədən başlayır, nəzəri biliklər təcrübə ilə əldə edilir və sonra təcrübəyə qayıtmalıdır. Biliyin aktiv funksiyası təkcə qavrayışdan rasional biliyə aktiv sıçrayışda təzahür etmir, həm də — bu daha vacibdir — o, rasional bilikdən inqilabi təcrübəyə sıçrayışda özünü göstərməlidir. Dünya qanunlarını qavrayan biliklər dünyanı dəyişdirmək təcrübəsinə yönləndirilməli, istehsal praktikasında, inqilabi sinfi mübarizə və inqilabi milli mübarizə praktikasında və elmi təcrübə təcrübəsində yenidən tətbiq edilməlidir. Mao Tszedun
 • Kimyəvi çevrilmələri aparmadan və onu praktikada görmədən kimyanı heç vəchlə öyrənmək olmaz. Mixail Lomonosov
 • Kişilər çox vaxt qadınlara təklifi sadəcə praktika üçün etmiş olurlar. Oskar Uayld.
 • Komandanı olmayan zəif ordu, praktikada tətbiq edilməyən təhsil, eləcə də savadsız bir insanın başlanğıcı və ərsiz qadının həyatı uğursuzluğa məhkumdur.Çanakya
 • Nəzəriyyə — hər şey məlumdur, amma heç nə işləmir. Praktika- hər şey işləyir, amma niyə işlədiyini heç kim bilmir. Biz nəzəriyyəni və praktikanı birləşdiririk: heç nə işləmir… və niyə işləmədiyini də heç kim bilmir! Albert Eynşteyn
 • Özbaşına həbslər praktikası bütün dövrlərdə istibdadın sevimli və ən qorxulu aləti olmuşdur. Aleksandr Hamilton
 • Sosializm quruculuğunda əldə olunan uğurlar əsasən ictimai inkişafda ümumi və milli spesifikliyin düzgün birləşməsindən asılıdır. Sosializmə gedən yolu və onun əsas xüsusiyyətlərini bütün sosialist ölkələrinin inkişafına xas olan ümumi qanunauyğunluqlarla müəyyən etdiyinə indi nəinki nəzəri cəhətdən, həm də praktikada əmin olduq. Onu da bilirik ki, ümumi qanunauyğunluqların təsiri konkret tarixi şəraitə, milli xüsusiyyətlərə uyğun müxtəlif formalarda təzahür edir. Ümumi qanunauyğunluqlara əsaslanmadan və ya hər bir ölkənin konkret tarixi xüsusiyyətlərini nəzərə almadan sosializm qurmaq mümkün deyil. Həm də bu amilləri düzgün nəzərə almadan sosialist dövlətləri arasında münasibətləri inkişaf etdirmək mümkün deyil. Leonid Brejnev
 • Şairi sonet yazmağa sövq edən məhəbbət kimi şeyləri elm praktikada izah edə bilmədiyi üçün bu, dinin izah edə biləcəyi demək deyil. "Elm bir şey edə bilmirsə, din də bacarır" demək sadə və məntiqli bir səhvdir. Riçard Dokinz
 • Ümumi praktika budur ki, sirr yalnız eyni dərəcədə etibarlı dosta verilsin, eyni şərtlər ona qoyulsun. Beləliklə, etibarlı dostdan etibarlı dosta qədər sirr o böyük zəncir ətrafında hərəkət edir, nəhayət, ilk danışanın heç vaxt çatmayacağını açıq şəkildə nəzərdə tutduğu insanın və ya insanların qulağına çatır.Alessandro Mandzoni
 • Yeni vergitutma mənbəyi aşkar edildikdə, bu heç vaxt praktikada köhnə mənbədən imtina demək deyil. Bu, sadəcə olaraq o deməkdir ki, siyasətçilərin vergi ödəyicisini sağaltmaq üçün əvvəllər olduğu halda iki yolu var. Henri Luis Manken

İstinadlar

redaktə