Rusiya

Şərqi Avropa və Şimali Asiyada ölkəA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Axşam yeməyində Rusiyanı işğal etmək qərarına gələ bilərsiniz, şıltaqlıqla döyüş üçün Waterloo seçin. Detallar, xırda şeylərdir. Bir milyon canı qumar oynamaq asandır. Çətin olanı bunun tək bir insana necə zərər verə biləcəyini görməkdir. Əgər bunu düz tuta bilməsən, cəhənnəm, insanlığını itirəcəksən. Duayt Eyzenhauer
 • Almaniya ilə Rusiya arasında müharibə böyük axmaqlıqdır. Məhz buna görə, o, mütləq baş verəcək. Otto fon Bismark
 • Almaniyada olduğunuz an, bilirsiniz. Boşluq hiss edirsən və bu nədənsə qorxudur. Roma əsgərləri də o qara, nəhəng dairəvi təpələri seyr etməli idilər: müəyyən bir qorxu və öz hüdudlarında olduqlarını bilərək. Görünməz yerlilərin qorxusu. Meşələr arasında gizlənən görünməz həyatın qorxusu. Öz əksinin qorxusu. Fransızlarla da belədir: bu, demək olar ki, mistik qorxudur. Amma insan öz qorxusunu belə təhqir etməməlidir. Almaniya, bu Almaniyanın bir parçası, mənim burada olduğum iki il yarım əvvəlkindən çox fərqlidir. Sonra hələ Avropaya açıq idi. Sonra yenidən birləşmə, bir növ barışıq üçün hələ də Qərbi Avropaya baxırdı. İndi bu bitdi. Qaçılmaz, əsrarəngiz sədd yenidən çökdü və alman ruhunun böyük meyli bir daha şərqə, Rusiyaya, Tartariyaya doğru yönəldi. Tartariyanın (Tartariya və ya Böyük Tartariya — coğrafi ifadə şəkildə XIII əsrdən XIX əsrədək işlənilən qərbdə Xəzər dənizi ilə Ural dağları, şərqə Sakit okean arasında yerləşən tarixi bölgə.) qəribə burulğanı yenidən müsbət mərkəzə çevrildi, Qərbi Avropanın pozitivliyi qırıldı. Sivilizasiyamızın pozitivliyi qırıldı. Gələn təsirlər görünməz şəkildə Tartariyadan çıxır. Yenidən dağıdıcı Şərqin cazibəsinə qayıdaraq, Atillanı meydana gətirdi. David Lavrens
 • Almaniyanı məğlub etmək lazımdır - bu, təkcə Rusiya üçün deyil, bütün imkanları qabaqda olan ən böyük Slavyan dövlətləri üçün, həm də Avropa dövlətləri üçün ölüm -dirim məsələsidir. Almaniyanın məğlubiyyəti ümumavropa irticasının məğlubiyyəti və Avropa inqilablarının yeni dövrünün başlanğıcı olacaq. Leonid Andreyev
 • Almanların Rusiya üzərində qələbəsi inqilabın ilkin şərti idi, bu, Brest üçün ilkin şərt olan Lenin üçün ilkin şərt idi! Eyni şey qərbdə də keçərlidir! Əvvəlcə qərbdə qələbə və Antantanın süqutu, sonra biz onların qəbul etməli olduğu şərtləri qoyacağıq! Və onlar sırf bizim maraqlarımıza uyğun çərçivəyə salınacaq. II Vilhelm
 • Avropada kommunizm kapitalizmi məhv etmək üçün yarandı, lakin bir neçə ildən sonra Rusiya xarici siyasətinin alətinə çevrildi. Corc Oruell
 • Başımın üzərində qara buludların toplandığını hiss edə bilərəm. Məni, çarın və bütün Rusiyanın qarşısına çıxacaq faciəli bir gələcək görürəm. Dəhşətli əzablar içində öləcəyəm. Ölümdən sonra bədənim sakit olmayacaq. Sonra, xanım, tacınızı itirəcəksiniz. Siz və uşaqlarınız, bütün ailəniz də öldürüləcək. Rusiya qaranlığa qərq olacaq və şeytanın əlinə düşəcək. Qriqori Rasputin
 • Başqasının azadlığını inkar edənin özü azadlığa layiq deyil. Əgər burada istibdad hakimiyyəti hökm sürərsə, mən riyakarlıq qarışığı olmayan, müstəbidliyi təmiz olan, azadlıq sevgisinə etirazı olmayan bir ölkəyə, məsələn Rusiyaya mühacirət etməyi üstün tutardım. Avraam Linkoln
 • Bayraq əgər yalnız müxtəlif rəngli qumaşlardan ibarətsə, Azərbaycan istiqlal bayrağı enmiş, parlaman caddəsindəki məclisi-məbusan binasının üstündə mavi, al və yaşıl rəngli və hilal sitarəli bir qumaş yoxdur. Yox, əgər maddətən əlaladə bir qumaşdan başqa bir şey olmayan bayraqlar mənən bir millətin hürriyyət və istiqlalını səciyyələndirən bir timsal isə, o halda hal-hazırda Bakı binalarının üstündə çəkiclə oraq əlamətini göstərən qırmızı qumaş Rusiya əsarətini örtməkdən başqa bir şey deyildir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Bir neçə epizod Böyük müharibə 1916-cı ildə Rusiyanın dirilməsi, yenidən silahlanması və yenilənmiş nəhəng səylərindən daha təəccüblüdür. Dövrümüzün səthi dəbi çar rejimini kor, korlanmış, bacarıqsız bir tiraniya kimi şərh edir. Lakin onun Almaniya və Avstriya ilə otuz aylıq mübarizəsinə baxış bu qeyri-müəyyən fikirləri düzəltməli idi. Gücü ölçə bilərik rus imperiyası aldığı zərbələrlə, yaşadığı fəlakətlərlə, inkişaf etdirdiyi tükənməz qüvvələrlə, əldə etdiyi bərpa ilə. Uinston Çörçill
 • Biz dünya vətəndaşı olduq, lakin bəzi hallarda Rusiya vətəndaşı olmağı dayandırdıq. Nikolay Karamzin
 • Biz Ukraynanın parçalanmasını istəmirik. Krımın Ukraynaya birləşdirilməsinin səhv olduğunu və Krımın əsasən Rusiya ərazisinə aid olduğunu söyləyənlər də var. Bu yanlış bir fikirdir. Aleksandr Lukaşenko
 • Bizim kəndi hüdudları daxilində qalan rus millətinə qarşı ədavətimiz yoxdur. Biləkis ona bu xüsusda hər dürlü iyi təmənnilərdə bulunuruz. Fəqət bununla bərabər bizi istədiyimiz şəkildə həyatımızı qurtarmaqdan və mədəni həyatımıza istədiyimiz istiqaməti verməkdən mənilə, kəndi kərdunəsinə taxaraq, istismar və istila əməlində bulunan hər hanki rus imperializminə bütün varlığımızla düşmanız. Bunu biz bu imperializmin keçmişinə və halinə olduğu kibi, gələcəyinə də təşmil etməkdən zərrə qədər çəkinməyiz! Və əminiz ki, cahan əfkarı ümumiyyəsilə bərabər, tarix də Avstriya imperatorluğuna qarşı “ihanət”lə Rusiya cəbhəsinə iltica edən Çexoslavakları ittiham etmədiyi kibi, bizi də ittiham etməz![1] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • BMT-nin Finlandiya, Rusiya, Misir, CAR-da müxtəlif dildə danışan, müxtəlif sahələrdə işləyən, müxtəlif tərzdə geyinən, müxtəlif valyutadan istifadə edən, müxtəlif tanrılara dua edən və müxtəlif şeytanlardan qorxan, müxtəlif ümidlər və xəyallar quran yüzlərlə kişi və qadınlar arasında apardığı sorğu nəticəsində məlum olub ki...birgə yaşayışdan üç il sonra boşanma əyrisi çox sürətlə yuxarı qalxır. Bu ümumi cəhət daha bir təhqirdir. Frederik Beqbeder
 • Bolşevizmlə mübarizə tədbirlərindən biri xalqda sağlam milli hisslərin oyadılmasıdır. Bu, Azərbaycan Respublikasının yaranmaqda olan gənc ordusu üçün xüsusilə zəruridir. Bizim yalnız tatarlarla (azərbaycanlılarla) komplektləşdirilən hərbi qüvvələrimiz öz xalqının dünya tarixinin səhifələrində çoxlu igidliklər yazmış, bütün Avropa xalqları tərəfindən xatırlanan və danışılan, ancaq özümüzün daha az bələd olduğumuz şərəfli hərbi keçmişini bilməlidirlər. Yüz ildən artıq davam edən Rusiya səltənətindən xilas olan türk (Azərbaycan) xalqına xatırladılmalıdır ki, biz heç də həmişə əsarət altında olmamışıq, həm də öz iradəmizi Avropa və Asiyaya diktə etmişik. Güman edirəm ki, türk (Azərbaycan) tarixinin bilicilərindən kiməsə xalqımızın bu günə qədərki mühüm hadisələrini özündə əks etdirən tarixi barədə kütləvi kitabçaları hazırlamağı və çap etdirməyi tapşırmaq çox faydalı olardı... Bizim ziyalılarımızın əsas vəzifələrindən biri orduya onun tarixi keçmişini tanıtmaqdır. Səməd bəy Mehmandarov
 • Böyük dünya müharibəsi böyük Rusiya inqilabını doğurdu. Böyük Rusiya inqilabı isə millət hüququnu bütün genişliyi ilə meydana atdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Böyük Pyotra qədər Rusiya tarixi yalnız bir anım mərasimidir; və bundan sonra - cinayət əməli. Fyodor Tyutçev
 • Bu gün biz Qərb deyəndə artıq Qərbi və Rusiyanı nəzərdə tuturuq. Afrikanı, İslam dünyasını, qismən də Çini istisna etsək, “müasirlik” sözünü işlədə bilərik. Aleksandr Soljenitsın
 • Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ məsələsi 5 ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq — Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur üstündədir. Bu elə bir xanlığın ərazisidir, burada erməni və müsəlmanların sayı bərabər olmasa da, hər halda ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur, özü də onlar buranın yerli əhalisi deyildirlər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən buraya köçənlərdir… Nəhayət, Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar. Bununla belə, biz məsələnin sülh yolu ilə həlli tərəfdarıyıq.[2] Əlimərdan bəy Topçubaşov
 • Ey! Əgər onu sevmirsənsə, Rusiyaya get. Homer Simpson
 • Əfəndilər! Amansız bir ultimatum qarşısında qalmışıq. Buradan təslimdən bəhs edirlər. Fəqət, əfəndilər, təslim nə demək? Kimə təslim oluruq? Bizə deyirlər ki, sərhədimizi keçən ordunun başında Nəcati adlı bir türk komandanı durur. Bizi inandırırlar ki, Rusiyadan gələn bu təcavüzkar ordu ölüm-dirim savaşı aparan Türkiyəni xilas etməyə gedir. Əfəndilər! Türkiyə Azərbaycanın xilaskarıdır. Amali-milliyətimizin hörmətləndirdiyi müqəddəs bir məmləkətdir. Onun xilasına gedən bir qüvvəni biz məmnuniyyətlə yola salarıq. Fəqət bir şərtlə ki, bu qüvvə bizim azadlığımızı, müstəqilliyimizi çeynəməsin. Halbuki, əfəndilər, bizdən soruşmadan torpağımıza keçən hər hansı bir qüvvə dostumuz deyil, düşmənimizdir. Gələn rus ordusudur. Onun istədiyi 1914-cü il hüdudlarını almaqdır. Anadolunun imdadına getmək bəhanəsilə yurdumuza gələn işğal ordusu buradan bir daha çıxmaq istəməyəcəkdir. Rusiya ilə anlaşmaq üçün hökuməti mütləq bolşeviklərə təslim etmək ultimatumunu qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Bu ultimatumu kəmali-nüfrətlə rədd edirik.[3] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
  • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 27 aprel 1920-ci il tarixli son iclasındakı nitqindən
 • Əgər belə bir müharibə həqiqətən Rusiyanın məğlubiyyətinə səbəb ola bilərsə, Rusiyaya hücum müzakirə oluna bilər. Amma ən parlaq qələbələrdən sonra belə nəticə çətin ki, mümkün olsun. Müharibənin ən xeyirli sonu belə, heç vaxt milyonlarla rusa söykənən Rusiyanın əsas gücünün dağılmasına səbəb olmayacaq... Bunlar, hətta beynəlxalq müqavilələrlə parçalansalar da, dağılmış civə parçasının hissəcikləri bir-birinə qovuşduğu kimi tez birləşəcəklər. Bu, rus millətinin sarsılmaz vəziyyətidir... Otto fon Bismark
 • Əgər rusların cəmi bir kəndi qalsa belə, Rusiya yenidən dirçələcək. Nikolay Qoqol
 • Əlbəttə ki, sadə insanlar müharibə istəmirlər; nə Rusiyada, nə İngiltərədə, nə ABŞ-da, nə də Almaniyada. Bu başa düşüləndir. Ancaq siyasəti təyin edən ölkə liderləridir; demokratiya və ya faşist, parlament və ya kommunist diktaturası olsun, xalqı müharibəyə sürükləmək həmişə sadə bir işdir. ... Səs-küylü və ya səssiz insanları həmişə liderlərə boyun əydirmək olar. Bu sadədir. Etməyiniz lazım olan tək şey onlara hücum olunacağını söyləmək, onlara düşməni göstərmək və ölkəni təhlükəyə atdıqlarına görə pasifistləri pisləməkdir. Hər hansı bir ölkədə bu təbliğat eyni şəkildə işləyir. German Görinq
 • Əsarətçilərin yad dili yerli xalqa rəsmi olaraq yeritməsi mümkündür, hətta öa ana dilində danışan əhalinin tərkibi nə qədər qarışıq olsa belə, mümkündür. Məsələn, Rusiya imperiyasında rus dilinin, Hindistanda ingilis dilinin, Əlcəzairdə fransız dilinin, İranda fars dilinin rəsmi olaraq xalqa qəbul etdirilməsi kimi. Məcbur edilir ki, bu pərçim olunmuş dildən iclaslarda və mediada, kitab səhifələrində, tədris vəsaitlərində istifadə edilsin. Ancaq xalqın dilinə atalar sözlərini və zərb-məsəlləri, laylaları və ağıları, mərasim və sevgi mahnılarını, nağıl və əfsanələri, bütöv bir epik düzümü zorla necə qəbul etdirmək olar? Onlar əbədidir, əzəlidir və heç bir xalq digər xalqa ana dilinin folklor ahəngini zorla qəbul etdirə bilməz. Anar
 • Güclü və müasir silahla təmin olunmuş ordu Rusiyanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qarantıdır.[4] Vladimir Putin
 • Hansı bürokrat Rusiyanın sərbəst yaxınlaşıb yeməli bir piroq olmasına nə vaxt əmin olmayıb? Saltıkov-Şedrin
 • Heç vaxt Rusiyaya qarşı getməyin. Sizin, hər hansı bir hiylənizə o, ağlasığmaz və sizin üçün son dərəcə təhlükəli olan axmaqlıqla cavab verəcək.[5] Otto fon Bismark
 • Hər bir ölkə öz maraqları ətrafında fırlanır, hər ölkənin öz suverenliyi və öz ləyaqəti var. Biz bütün ölkələrlə əməkdaşlıq edirik:Amerika, Rusiya, Fransa və bütün dünya ölkələri ilə, çünki biz bunda maraqlıyıq, amma Misirin suverenliyinə heç kim toxuna bilməz. Hüsnü Mübarək
 • Hər şeydən əvvəl Sovet İttifaqının dağılmasının əsrin böyük geosiyasi fəlakəti olduğunu etiraf etməliyik. Rus millətinə gəlincə, bu, əsl dram oldu. On milyonlarla həmvətənlərimiz və soydaşlarımız Rusiya ərazisindən kənarda qaldılar. Üstəlik, parçalanma epidemiyası Rusiyanın özünə də sirayət etdi. Vladimir Putin
 • Hitler heç vaxt çoxlu şəxsi pula sahib olmaqda maraqlı olmayıb. Putinin belə bir marağı var və bu, ehtirasların səngidiyi perspektivlərin fərqli inkişafı üçün imkanlar yaradır. Putin demək olar ki, qəsdən qonşu ölkədəki 40 milyondan çox insanı özünə düşmən etdi, bu yaxınlara qədər Rusiyaya qarşı heç bir düşmənçilik nümayiş etdirmədi. Zbiqnev Bjezinski
 • İngiltərə, Fransa və Rusiya bizə qarşı qırğın müharibəsi aparmaq üçün sui-qəsd etdilər. II Vilhelm
 • Kommunizm nə yaparsa yapsın, Rusiya imperializmi hangi rəngə girirsə-girsin, meydanda bir həqiqət var: millətlər kəndilərini tanımışlar.[6] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Köhnə rus hökumətinin Rusiyada yaşayan rus olmayan xalqlara qarşı siyasəti ayırıcı siyasət idi, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında olan toqquşma da insana nifrət siyasətinin nəticəsi idi.[7] Əlimərdan bəy Topçubaşov
 • Krımın ilhaqı Rusiya üçün xeyir yox, böyük itki olacaq. Putin Krım və Ukrayna ilə bağlı bu qərarı hansısa möhtəşəm strateji plana görə deyil, Maydandakı etirazlar və Yanukoviçin qaçması onu təəccübləndirdiyi üçün qəbul edib. Barak Obama
 • Qəribədir ki, Mavərayi-Qafqasiyada ayrı-ayrı milliyyət, din, mədəniyyət və hars zümrəsinə malik olduqları halda Azərbaycan ilə Gürcüstan və Ermənistan cümhuriyyətlərini Rusiya İttihadına müstəqil birər cümhuriyyət şəklində degil, müttəhid bir federasyon şəklində qəbul üçün israr edən Moskva, eyni irq, eyni din, eyni hars və mədəniyyət zümrəsinə mənsub olan türkistanlıları 3 yerə bölmüş və kəndilərini müstəqil birər mövcudiyyət halında Sovet İttihadı daxilinə almışdır.[8] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Qətlə yetirmək – Rusiyada tətbiq edilən taxtdan devirmək üsuludur. Periqor Şarl Moris Taleyran
 • Mən beləyəm: mənim içimdə şeytan var, dayaz düşüncəliyəm, qabiliyyətsiz və koram. Amma professor, siz də qartal deyilsiniz! Buna baxmayaraq, bütün uyezd, bütün qadınlar məni bir qəhrəman, bir qabaqcıl adam kimi tanıyır, siz isə bütün Rusiyaya məşhursunuz. Anton Çexov
 • Mən bir qədər rus bolşevizmi ilə tanışam, Sizi inandırıram ki, indiki Rusiya hökuməti də müsəlmanlara yaxşı münasibətdə deyil. Bunu bolşeviklər, tanınmış millətçi-şovinistlər olan və bir gündə bolşeviklərə çevrilən erməni daşnaklarını Bakıda özlərinə köməyə dəvət edərkən sübut etdilər.[9] Əlimərdan bəy Topçubaşov
 • Mən əminəm ki, Rusiya (onun indiki monarxı sağ olduğu müddətdə) dünyanın bütün ölkələrindən bizə səmimi, dostcasına yerləşən ölkədir; onun xidmətləri bundan sonra da bizim üçün faydalı olacaq və biz ilk növbədə onun mövqeyini axtarmalıyıq... Arzu edərdim ki, bu cür hisslər bütün rus xalqında olsun. Tomas Cefferson
 • Mən Rusiyanı ürəkdən sevirəm və hətta özümü Rusiyadan başqa bir yerdə düşünə bilmirəm. Saltıkov-Şedrin
 • Mən Rusiyanın bu müharibədən sonra dünyanın ən böyük quru dövlətinə çevrilməsini qaçılmaz hesab edirəm, çünki bu müharibə nəticəsində o, iki hərbi gücdən - Yaponiya və Almaniyadan xilas olacaq. Bununla belə, ümid edirəm ki, Britaniya Birliyi və ABŞ-ın “qardaş birliyi”, dəniz və hava qüvvələri bizimlə Rusiya arasında yaxşı münasibətləri və heç olmasa bərpa dövrü üçün dostluq balansını təmin edə bilər. Bundan sonra nə baş verəcək, sadəcə bir insan gözünə görünmür və mənim hələ səma teleskopları haqqında kifayət qədər məlumatım yoxdur. Uinston Çörçill
 • Mənim fikrimcə, Rusiya üçün, məhdudiyyətsiz monarxiya daha faydalıdır. Məhdudiyyətsiz monarxiya nədir? – sizdən soruşuram. Bu, respublika ilə eyni şeydir. Sadəcə olaraq, sadə və aydın ifadə edilmiş həddə çatdırılmışdır. Bu, bir simada təcəssüm olunmuş respublikadır. Ona görə də dünyada heç bir hökumət bu qədər yaxşılıq etmək iqtidarında deyil... Belə deyirlər ki, aşkarlığın olmaması nəticəsində rüşvətxorluq çox kök salmışdır. Amma sizdən soruşuram: harada rüşvət yoxdur? Rüşvətxorluq bizdəki kimi harada asanlıqla aradan qaldırıla bilər? Ən azı bir şeyi düşünün ki, hər yerdə rüşvətxorlar üçün məhkəmə tələb olunur, bizdə isə zərərli adamın həmişəlik zərər vurmaq imkanından məhrum olması üçün yalnız rəhbərliyin daxili inamı kifayətdir. Saltıkov-Şedrin
 • Müslüman və Türk məmləkəti olması etibarı ilə Qafqasya Azərbaycanı nə din, nə irq, nə də kültür baxımından özü ilə qətiyyən əlaqəsi olmayan Rusiya tərəfindən, ancaq silah gücü ilə tutulmuşdur və məlum olduğu üzrə, tarixi ənənəsi Türk və İslam düşmanlığına dayanan bu dövlətə heç bir zaman isinə bilmədiyindən gərək Türkçülük və gərəksə İslamçılıq idarələri burada daima canlı inikaslar tapmışdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə
 • Odessa ən böyük rus şairlərindən biri olan Aleksandr Puşkinin şəhəridir. Sergey Eyzenşteynin "Potemkin" döyüş gəmisini çəkdiyi şəhər. Eyni zamanda, Odessa böyük Ukrayna şəhəridir. Hər kəsə sülh dərsi verir. Mən Odessanı belə görürəm - İshaq Babelin şəhəri, Valentin Kataev, İvan Bunin. Ukrayna Rusiya üçün bir modeldir, Odessa Ukrayna üçün bir modeldir, demokratiya və sülhün birgə yaşaması imkanları modelidir. Bernard Henri Levi
 • Rusiya öz tələbatlarının cüzi olması ilə təhlükəlidir. Otto fon Bismark
 • Rusiyada hər şey gizlidir, amma sirr yoxdur. II Yekaterina
 • Rusiyanın hərəkətlərini proqnozlaşdıra bilmirəm. Bu, tapmacaya bükülmüş sirrə bükülmüş bir tapmacadır. Uinston Çörçill
 • Rusiyanın özü kainatdır və onun heç kimə ehtiyacı yoxdur. II Yekaterina
 • Rusiyaya qarşı heç vaxt bir şey düşünməyin, çünki o sizin istənilən hiyləgərliyinizə gözlənilməz axmaqlığı ilə cavab verəcəkdir. Otto fon Bismark
 • Son xəbərlərə gəlincə, belə təəssürat yaranır ki, Avropa barbarları yenidən bir-birini məhv etməyə hazırlaşır. Rusiya-Türkiyə müharibəsi çalağanla ilanın mübarizəsini xatırladır: kiminsə məhv edilməsi nəticəsində dünyada bir dağıdıcı azalacaqdır. Göründüyü kimi, döyüşkənlik insan təbiətinin qanunu, kainat mexanizmindəki sürətli çoxalmanın yolunda bir maneədir. Quş həyətindəki xoruzlar bir-birini öldürürlər, ayılar, öküz və qoyunlar da eyni cür hərəkət edirlər, ilxıda at bütün gənc rəqiblərini öldürməyə çalışır və müəyyən müddət keçdikdən sonra onun özü gənc ayğırların qurbanı olur. Ümid edirəm ki, biz insanlar üçün kvakerlərin yolunun nə qədər faydalı olduğunu və ailəni dolandıranın həyatının döyüşçünün həyatından daha üstün olduğunu sübut edəcəyik. Təsəlli üçün o olar ki, dünyanın bir hissəsində ağılsızların məhv edilməsi digər hissələrində rifahın artmasına səbəb olur. Qoy bu, bizim qayğımız olsun və gəlin rusların buynuzdan, türklərin isə quyruqdan yapışdığı inəyi sağaq. Tomas Cefferson
 • Tale heç bir ölkəyə Rusiyaya qarşı olduğu qədər amansız olmayıb. Liman görünəndə gəmisi batdı. O, artıq fırtınadan keçmişdi ki, hər şey dağıldı. Artıq bütün qurbanlar verilib, bütün işlər tamamlanıb. Tapşırıq artıq başa çatdıqdan sonra ümidsizlik və xəyanət hakimiyyəti ələ keçirdi ... Uinston Çörçill
 • Yalnız sizin üçün deyil, vətən üçün ağrılı və böyük bir itki! Onun üçün göz yaşı tökən tək sən deyilsən: Mən səninlə birlikdə ağlayıram və bütün Rusiya ağlayır. Onu özünə çağıran Tanrı, adının və əməllərinin ölməz qalması üçün sənə təsəlli versin. Minnətdar bir vətən onun xidmətlərini heç vaxt unutmayacaq - (I Aleksandrın feldmarşal M.Kutuzovun dul qadınına məktubundan)[10] I Aleksandr
 • Yeltsinlə Qorbaçov arasındakı münaqişənin səbəblərini izah edə bilmirəm. Hətta uşaq yaxşı bilir ki, ikincisi təhlükə deyil, o, bir daha prezident ola bilməyəcək, lakin eyni zamanda, demokratik Rusiyada faydalı şəkildə istifadə oluna və işlədilə bilən böyük siyasi bacarıqlara malikdir. Eduard Şevardnadze
 • Yeni ölkələrə açılırıq. Dünya Kuboku nə Rusiyada, nə də başqa Şərqi Avropa ölkələrində keçirilməmişdir. Eynilə, Qətər zəfərinə baxanda xatırlaya bilərik ki, Yaxın Şərq və bütün ərəb dünyası çempionata ev sahibliyi etmək üçün çox gözləməli idi. Bu gün dünya futbolunun inkişafı haqqında danışarkən xoşbəxt bir prezidentəm. Yozef Blatter
 • Yəhudi əsl vətənpərvər ola bilməz. O, pis böcək kimi fərqli bir şeydir. O, fitnə-fəsad törədə biləcəyi yerdən kənarda saxlanılmalıdır - hətta lazım gələrsə, qırğınlar da. Yəhudilər Rusiyada və Almaniyada da bolşevizmə görə məsuliyyət daşıyırlar. Hökmdarlığım zamanı onlara qarşı həddən artıq laqeyd idim və görkəmli yəhudi bankirlərinə göstərdiyim yaxşılıqlara görə çox təəssüflənirəm. II Vilhelm

İstinadlar

redaktə
 1. RUSİYA KÖLƏLİYİNDƏ
 2. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanası. 2005. səh. 113.
 3. Cəmil Həsənli - Ağ ləkələrin qara kölgəsi
 4. Putin: “Rusiyanın suverenliyinin qarantı güclü ordudur”
 5. Xəzinə. Bakı, 1997, səh.92
 6. "Məhəmməd Əmin Rəsulzadə AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ" (PDF). 14 fevral 2019 tarixində arxivləşdirilib (PDF).
 7. "Kaspi", 1917, № 85.
 8. "Müsavat firqəsi və bolşeviklər". 15 oktyabr 2018. 15 sentyabr 2021 tarixində arxivləşdirilib.
 9. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi. f. 894, s. 10, i. 150, v. 1–2.
 10. Тарле Евгений Викторович. Березина и гибель великой армии // Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. — М.: Воениздат, 1992. 304 с.