A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ağıllı yaşayış yeri kəndlərin və harmoniyada işləyən şəhərin inteqrasiya olunmuş ərazisidir və kənd və şəhər fərqinin incə xəttə qədər azaldığı yerdir. Abdul Kalam

B redaktə

 • Bir gün hamımız azad olacağıq. İrqi nifrət yox olacaq; vətəndaşlıq vacib olacaq, amma bütövlükdə insanlıq daha çox olacaq. Sərhədlər və ərazilər insanın düşüncəsində öz layiqli yerini tutacaq, lakin xoşməramlılıq və beynəlxalq anlayış daha çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Dini fərqliliklər və məzhəb nifrətləri sonda yox olmalıdır... Alisa Beyli
 • Bir məmləkətin ərazi baxımından böyüklüyü onun həqiqi böyüklüyünü ifadə etmir və bir milləti millət edən də onun ərazisi deyildir. Tomas Henri Haksli
 • Biz Ukraynanın parçalanmasını istəmirik. Krımın Ukraynaya birləşdirilməsinin səhv olduğunu və Krımın əsasən Rusiya ərazisinə aid olduğunu söyləyənlər də var. Bu yanlış bir fikirdir. Aleksandr Lukaşenko
 • Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız canımızdır, ürəyimizdir. Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra milli Dövlət bayrağımız bu gün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır. Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun, Azərbaycan bayrağına!. İlham Əliyev
 • Bu ərazi sonrakı dövrlərdə də öz münbitliyi ilə şöhrət qazanmışdır. Bütün mümkün mənfəətlər üzrə və Qafqaz dağlarının uca dağlarıyla abad və gözəldir. Əzəmətli Kür çayı gur axarıyla özüylə çoxlu böyük və xırda balıqlar gətirir. O, gəzərək axır və Kaspi dənizinə tökülür. Onun düzəngahları taxıl, üzüm, neft, duz, ipək və pambıq kağızıyla boldurlar; zeytun ağaclarının sayı-hesabı yoxdur; dağlarda qızıl, gümüş, mis və sarı buxur çıxarılır...[1] Moisey Kalanakatlı

Ç redaktə

 • Çinin uzun sürən müharibəsi Çin xalqından böyük fədakarlıqlar tələb etdi və tələb edəcək, lakin eyni zamanda bu müharibə onları sakitləşdirdi. O, Çin xalqını son yüz ildəki bütün böyük mübarizələrindən daha böyük dərəcədə oyatdı və birləşdirdi. Çin xalqı təkcə nəhəng milli düşmənlə deyil, həm də əslində düşmənə kömək edən güclü daxili mürtəce qüvvələrlə qarşılaşır; bu şəklin bir tərəfidir. Lakin digər tərəfi odur ki, Çin xalqı nəinki əvvəlkindən daha çox siyasi şüurludur, həm də güclü Azad edilmiş ərazilər və gündən-günə böyüyən ümummilli demokratik hərəkat qurdu. Bunlar əlverişli daxili şərait yaradır. Əgər Çin xalqındakı məğlubiyyətlər və uğursuzluqlar nin son yüz ildəki mübarizələri müəyyən zəruri beynəlxalq və daxili şəraitin olmaması ilə bağlı idisə, bu gün vəziyyət başqadır - bütün lazımi şərait mövcuddur. Məğlubiyyətdən qaçmaq və qələbə qazanmaq üçün hər cür imkan var. Əgər biz bütün xalqı qətiyyətli mübarizədə birləşdirə bilsək, ona lazımi rəhbərlik verə bilsək, qalib gələcəyik. Mao Tszedun
 • Çoxsaylı inkişaf etməkdə olan ölkələr uzun müddət müstəmləkəçi və imperialist zülm və istismardan əziyyət çəkmişlər. Onlar siyasi müstəqillik qazanıblar, lakin onların hamısının qarşısında hələ də müstəmləkəçiliyin qalıq qüvvələrini təmizləmək, milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və milli müstəqilliyi möhkəmləndirmək kimi tarixi vəzifə durur. Bu ölkələr nəhəng əraziləri əhatə edir, böyük əhalisini əhatə edir və təbii sərvətlərlə zəngindir. Ən ağır zülmə məruz qalaraq, zülmə qarşı çıxmaq, azadlıq və inkişafa can atmaq arzusundadırlar. Milli azadlıq və istiqlal mübarizəsində onlar böyük qüdrət nümayiş etdirmiş və daim möhtəşəm qələbələr qazanmışlar. Onlar dünya tarixinin təkərini hərəkətə gətirən inqilabi hərəkətverici qüvvədir. Den Syaopin

D redaktə

 • Dövlətlər məcburetmə hüququna, yəni öz ərazisində cinayətkarlığı boğmaq və xarici təhlükədən müdafiə kimi inhisarçı hüquqa malikdir. Marqaret Tetçer

E redaktə

 • Ermənistanın müasir ərazisi ermənilərə deyil, azərbaycanlılara mənsubdur. Məhz buna görə Ermənistan ərazisində coğrafi adların böyük hissəsi azərbaycanlılara aiddir.
  • Amerika tarixçiləri Çastin və Kerolin Makkartinlər:

G redaktə

 • Güclü və müasir silahla təmin olunmuş ordu Rusiyanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qarantıdır.[2] Vladimir Putin

H redaktə

 • Hökmdar ölkəsini həqiqətləri və salehlik prinsiplərini rəhbər tutaraq, düşməni məğlub edərək, ərazisini xarici təcavüzlərdən qoruyaraq idarə etməlidir. Çanakya/Hökmdar

İ redaktə

 • İqtisadiyyat indi daha çox elm və texnologiya ilə bağlıdır. Nə ərazilərdə, nə də sərhədlərdə praktiki olaraq heç bir dəyər yoxdur. Şimon Peres
 • İnsanın ən böyük uğursuzluğu aqressiyadır. Aqressiya, mağara zəmanəsində insanın sağ qalmaq üçün daha çox ərzaq əldə etməsinə, ərazi və ya partnyor ələ keçirməsinə imkan yaradırdısa, bu gün aqressiya bizim hamımızı məhv edə bilər... Böyük nüvə müharibəsi bəşəriyyətin və bəlkə də insan nəslinin axırına çıxa bilər. (London Elm Muzeyindəki nitqində, 2015-ci il.) Stiven Hokinq
 • İnsanları ərazi baxımından kiçik, ədalət sarıdan böyük, silah-sursat etibarilə məhdud olan bir dövlətin (qurulması) ilə müjdələdilər: şəfəqin hamilə qaldığı, işığın dünyaya gətirdiyi, elm daşı üzərində tərbiyə alaraq böyüyən, əxlaq və dinin döşündən əmən bir dövlət. O, gələcəkdir; hər bir gələcək isə yaxındır. Əmr vermək və söz demək haqqı vətəndaşlarda olan təbii və coğrafi bir dövlət! Bu, ruhani və mənəvi bir dövlətdir: haqq və ədalətdən başqa tamahı, qardaşlıq, əmin-amanlıq və sülhdən savayı idarəçilik istəyi yoxdur. Onun hakimləri hikmət, fəlsəfə və sənət sahibləri, şüarı isə “hökumət xalq üçün, xalq isə hökümət üçündür! Əmin ər-Reyhani
 • İşi ilə məşğul olan mətn tənqidçisi, planetlərin hərəkətlərini araşdıran Nyutona bənzəmir: o, daha çox birə ovlayan itə bənzəyir. Əgər it riyazi prinsiplərlə birə ovlasa, ərazi və əhali statistikasına əsaslanaraq, təsadüfən birə tutmazdı. Alfred Hausman

K redaktə

 • Kim Azərbaycanı sevirsə, kim Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını istəyirsə, kim Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olunmasını istəyirsə, kim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istəyisə, o, bu bayraq altında birləşməlidir. Heydər Əliyev

M redaktə

 • Mən həmişə öyrətmişəm ki, yoxsul iqtisadiyyat satış işçiləri üçün ən yaxşı fürsətdir, çünki buna etiraz edənlər və gileylənənlər artıq təslim olublar, demək olar ki, bütün satış işçiləri orada olduğu zaman yaxşı iqtisadiyyatdan daha çox ərazi, uğur qazanmaq üçün daha çox imkanlar qoyublar. Ziq Ziqlar
 • Mənə ələ keçirilən şərq ərazilərini amansızcasına talan etmək əmri verildi; Mən onların tam iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi məhvinə səbəb olacağam. Hans Frank
 • Məskunlaşmamış ərazi dövlət sayıla bilməz. Çanakya
 • 1812-ci ilə qədər heç bir federal qanunvericilik vətəndaşın rənginə görə seçki hüququna heç bir məhdudiyyət qoymamışdır. 1789-cu ildən 1812-ci ilə qədər Konqres yeni ərazilər yaradan on ayrı qanun qəbul etdi. Bütün bunlarda seçki hüququnun əsasını rəng deyil, azadlıq təşkil edirdi. Ceyms Qarfild

O redaktə

 • Orta zənci ümidsiz olmaq üçün kifayət qədər yanlış təhsil almamışdır. Ağıllarımız seqreqasiyanı öldürmək üçün seqreqasiyadan istifadə etmək üçün kifayət qədər inkişaf etməlidir və beləliklə, “İnsanın qəzəbi səni tərifləyəcək” qədim və eyni zamanda müasir peyğəmbərliyi həyata keçirməlidir. Gettodakı zənci onu gettoya itələyən əllə əbədi olaraq qidalanmalıdırsa, o, gettodan çıxmaq üçün heç vaxt kifayət qədər güclü olmayacaq. Deməli, gettoda zənci liderliyinin bu fərziyyəsi din, təhsil və sosial yüksəlişlə məhdudlaşmamalıdır; o, həyatda bunları mümkün edən əsas qüvvələrlə məşğul olmalıdır. Zəncilər ərazisi tamamilə xaricdən dəstəklənən bir rayon olaraq davam edərsə, oradakı bacarıqsız sakinlər layiq olacaqlar və yalnız onların acınacaqlı vəziyyətində bəzən onlara nəzər salanların nifrətini alacaqlar. Karter Qodvin Vudson

Ö redaktə

 • Ölkə sadəcə ərazi zonası deyil. Əsl ölkə onun doğurduğu İdeyadır; bu ərazinin bütün oğullarını birləşdirən məhəbbət düşüncəsi, birlik hissidir. Cüzeppe Madzini

Ş redaktə

 • Şərqdəki milli hərəkatın bir növü kimi panturanizm Qərbdə irticaçı sayılan və çox vaxt şovinizm adlandırılan millətçilərindən bir qədər fərqlənir. Şovinizm – təcəvüzkar hərəkatdır və əsasən, artıq milli birliyə malik kapitalist dövlətin öz hakimiyyətini gücləndirməyə və ərazi sahəsini genişləndirməyə can atan dövlətin ekspansiyası amilinə bir hadisədir. Avropa millətçiliyi – siyasi cəhətdən təcavüzkar ideologiya; Şərqdəki millətçilik isə - siyasi cəhətdən müdafiə, sosioloji cəhətdən isə mütərəqqi hadisədir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

U redaktə

 • Uşaqlığımın və təhsilimin Fransası öldü. Yad əraziyə çevrilmiş öz ölkəmdə özümü mühacir kimi hiss edirəm. [[]Brijit Bardo]

Y redaktə

 • Yer üzünün məskunlaşmış əraziləri iki padşah arasında bölünməyə layiq deyil. Teymurləng

İstinadlar redaktə

 1. www.ens.az (8 mart 2019). "Qədim Gəncə şəhəri dahilərin gözü ilə" (azərb.). Elnur Həsən. İstifadə tarixi: 2020-03-08.
 2. Putin: “Rusiyanın suverenliyinin qarantı güclü ordudur”