A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B redaktə

 • Başqalarının təcrübəsindən öyrənmək qabiliyyətinə malik olan, demək olar ki, unikal olan insanlar, buna açıq-aşkar meyl göstərməmələri ilə də diqqət çəkirlər. Duqlas Noel Adams
 • Beriya açıq-aşkar cinayətkardır... Mən daxilən əminəm ki, Beriya Stalini zəhərləyib ... Stalin böyük insandır. Eduard Şevardnadze
 • Bəzi İran mühərrirləri Azərbaycan Cümhuriyyətinin vücudunda İranın təmamiyyəti-mülkiyyəsindən ötrü “ələni” (açıq-aşkar) bir təhdid görüyorlarmış. Və Azərbaycan İranın bir vilayəti ikən bunu cümhuriyyətimizə “ələm” (bayraq) etdigimizə etirazları varmış. Biz bu xüsusda vəqtilə – bir münasibətlə – izahat vermişdik. Azərbaycan derkən qəsdimiz Şimali Azərbaycan və yaxud Qafqasiya Azərbaycanıdır ki, əski Aran ilə Şirvan və Muğanı ehtiva edər. Azərbaycan ismi isə coğrafi bir istilah olmaqdan ziyadə qövmi bir məna ilə işlənmişdir. Biz kəndimizi Azərbaycan dili ilə (ki türkcənin bir növüdür) mütəkəllim məxsus bir qövm ədd edəriz. Bu qövmün ismi nə Aran, nə Şirvan, nə də Muğandır. Yalnız Azərbaycandır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Biri istisna olmaqla, bütün ənənəvi "qaydaları" unudun. Bir qızıl qayda var: çox maraqlandığınız mövzulara sadiq qalın və ehtirasınızı jiletinizdə düyməli saxlamayın. Tamaşaçının ən böyük dönüşü natiqin açıq-aşkar həvəsidir. Məsələ ilə bağlı soyuqqanlısınızsa, unudun! Tom Peters

C redaktə

 • Cəmiyyət o zaman totalitar olur ki, onun strukturu açıq-aşkar süniləşsin: yəni onun hakim sinfi öz funksiyasını itirib, güclə və ya saxtakarlıqla hakimiyyətdən yapışmağa müvəffəq olduqda. Corc Oruell

Ç redaktə

 • Çox erkən gəldiyim aristokrat mühit mənə yad oldu. Onunla bağlı hər şey məni bezdirdi və onun bir çox xüsusiyyətlərini açıq-aşkar iyrənc hesab etdim. Uşaqlıqdan mən bir qurum olaraq dövlətə və hər cür hakimiyyətə qarşı nifrət hiss etmişəm. Yadımdadır ki, mən balaca bir uşaq kimi dövlət qurumunun oturduğu binaya, hətta ən məsum binaya yaxınlaşanda dərhal məni ən yüksək həyəcan vəziyyətinə salırdı. Hər bir dövlət qurumu, mənim gözümdə inkvizisiyanın kürsüsünə, onun hər bir nümayəndəsi isə bir ıslak oğlana çevrildi. Bir növ metafizik anarxist düşüncə tərzi məndə doğulub. Uşaqlıqda və gənclikdə mənə uyğun olduğu kimi bu gün də mənə uyğundur. Nikolay Berdyayev

Ə redaktə

 • Əgər şərəfinizə və sağlam düşüncənizə zidd deyilsə, heç vaxt təslim olmayın - heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt, nə böyükdə, nə kiçikdə, nə iridə, nə xırdada. Heç vaxt, gücə, rəqibinizin gücündən açıq-aşkar üstün olan gücə təslim olmayın. Uinston Çörçill

İ redaktə

 • İspaniyanın dövlət xadimlərinin könüllü olaraq vəd etdiyi bu istiqamətdə islahatların onun Qərbi Hindistan müstəmləkələrində həyata keçirilməməsi təəssüf doğurur. Kuba və Porto-Rikoda köləliyin açıq-aşkar ləğvi üçün qanunlar və qaydalar işçilərin əksəriyyətini əsarətdə qoyur, həyatları işəgötürənləri üçün yükə çevrilənə qədər azad olmaq ümidi yoxdur. Uliss Qrant

K redaktə

 • Katibələrin avaralanıb mırt vurması müəssisənin çürümə halında olmasının açıq-aşkar əlamətidir. Li Yakkoka

L redaktə

 • Lakin Leninqrada hücum məsələsi gündəmdən çıxarılmadı. Bir müddət sonra, sentyabrın 4-də Almaniya silahlı qüvvələrinin qərargahından feldmarşal Keytelin ən etibarlı adamı general Yodl gəldi və o, Finlandiyanın bu cəhddə iştirak etməyə borclu olduğuna məni inandırmaq tapşırıldı. Mən öz nöqteyi-nəzərimə möhkəm sadiq qaldım və açıq-aşkar ciddi göstərişlər alan general Jodl özünü saxlaya bilməyib qışqırdı:

- Heç olmasa xoşməramlılıq nümayiş etdirmək üçün nəsə edin! Almanlarla münasibətlərimizin daha da gərginləşməsin deyə, Almaniyadan Finlandiyaya 15 min ton taxılın tədarükü ilə bağlı o dəqiqə aparılan danışıqlarda mümkünsə müsbət qərara nail olmaq üçün mən öz razılığıma qarşıyam. İradə, qoşunlarımızın sağ cinahının qarşısında yerləşən Qara çaya hücum məsələsi üzərində düşünməyə razılaşdı. Lakin bu plan da həyata keçirilmədi. Dövlət sərhədinin köhnə xəttini keçib-keçməmək məsələsi hökumət dairələrində və parlamentdə qızğın fikir mübadiləsinə səbəb ola bilər. Mənə dedilər ki, Xəzinədarlıq katibi Tanner bu ideyaya qəti şəkildə qarşıdır. Mən də öz növbəmdə bu problemə o qədər kəskin bucaqdan baxmadım ki, hər şeydən əlavə mənə çox formal göründü. Sülhün pozulması bizə imkan verdi ki, hərbi vəziyyət bunu tələb edərsə, dövlət sərhədindən kənara çıxıb orada mövqe tuta bilək. Qoşunlarımızın Leninqrada hücumda iştirakına müqavimət göstərərkən mən ilk növbədə hərbi mülahizələrdən daha ciddi olan siyasi mülahizələrdən çıxış etdim. Karl Qustav Emil Mannerheym

M redaktə

 • Masonluğun tədqiqi insanın mübarək əbədiyyətə namizəd kimi öyrənilməsidir. O, müqəddəs həyatın nümunələrini təqdim edir və Allaha xoş gələn və məqbul olan davranışları nümayiş etdirir. Sərəncamı fərqləndirən doktrina və nümunələr göz qabağındadır və hər bir qabiliyyətə uyğundur. Ən cəsarətli Masonun səhv başa düşməsi qeyri-mümkündür, lakin o, onlara əhəmiyyət verməsə də, əhəmiyyət verməsə də. Ən səthi qardaşın masonluğun gətirdiyi açıq-aşkar göstərişləri və cavabsız dəlilləri dərk edə bilmədiyini söyləməsi qeyri-mümkündür.
 • Mən qorxaqlıqdan əvvəllər edilməsi lazım olmayan şeyi etdiyim kimi, indi də açıq-aşkar edilməli olan şeyi etmədim. Çarlz Dikkens
 • Mənəviyyat və həqiqi elm (açıq, səmimi formada) mahiyyətcə birdir. Məhz hakim elm və hakim dindir, çünki onlar təkəbbür və ehkamın qulu olduqları üçün açıq-aşkar çatlaqlara səbəb olurlar. Biri elm deyil, digəri mənəviyyat deyil. Onlar eyni yalanın iki qütbləridir. Devid Ayk
 • Mətbuat azadlığı demokratiyanın qorunması üçün vacibdir; lakin azadlıq və lisenziya arasında fərq var. Öz gündəmlərini inkişaf etdirmək üçün açıq-aşkar yalan danışan redaktorlar mətbuatı gözdən salmaq üçün dünyada bütün senzuralardan daha çox iş görürlər. Franklin Delano Ruzvelt
 • Millətçilik, mənim fikrimcə, o qədər təbiidir ki, o, heç vaxt, heç bir sifarişlə, “beynəlmiləlçilərin” arzuladığı bir şey olmayacaq. Amma, birincisi, məncə, hər şeyin öz vaxtı olacaq və indi o, ifrat həddən kənarda deyil. Millətçilik; ikincisi, kiçik xalqların böyüklərlə həmişəlik razılaşması praktiki olaraq zəruridir, çünki gələcəkdə yalnız böyüklər və güclülər sabit olacaq; üçüncüsü, heç bir torpağı və dövlətçiliyi olmayan qaraçılar və yəhudilər kimi dağınıq xalqları saymaq belə mümkün deyil; dördüncüsü, millətçiliyə hər şeydən çox dözümlülüyün başlanğıcını qəbul etmək, yəni şər uçurumunun açıq-aşkar olduğu hər cür təkəbbürdən imtina etmək lazımdır və buna görə də bu tip məsələlərdə səbirlə yol gözləmək ən praktikdir. Dmitri Mendeleyev

N redaktə

O redaktə

 • Oğlum, yadında saxla, kişi qadını qeyri-müəyyənlik içində yaşamağa məcbur etməməlidir. O zaman sevgi mütləq nifrətlə əvəzlənəcək, gec-tez. Gözləyərkən belə sevməyi bilirlər. Bu bizik, kişilər, qadın bir müddət uzaqlaşanda beynimizdə başlayırıq və ya açıq-aşkar onun yerinə adam axtarırıq. Geri dönməyəcəyinizi bilirsinizsə, həqiqəti söyləmək daha yaxşıdır. O, ağlayacaq, amma qəbul edəcək. Sadəcə laqeyd yanaşmayın. Bu, qadınların layiq olmadığı şeydir. Elçin Səfərli
 • Ola bilsin ki, tarixi kitablardakı hər bir söz – hətta açıq-aşkar qəbul etdiyin sözlər də xalis uydurmadır. Corc Oruell

U redaktə

 • Uşaqlar öz şəxsiyyətlərini tapmaq, günahdan qurtulmaq, üsyan susuzluğunu yatırtmaq və ya yadlıqdan xilas olmaq üçün oxumurlar. Onların psixologiyaya heç bir faydası yoxdur ... Onlar hələ də Allaha, ailəyə, mələklərə, şeytanlara, cadulara, cəfəngiyatlara, məntiqə, aydınlığa, durğu işarələrinə və bu kimi köhnəlmiş şeylərə inanırlar... Kitab darıxdırıcı olanda açıq-aşkar əsnəirlər. Onlar öz yazıçılarından bəşəriyyəti xilas etməyi gözləmirlər, ancaq böyüklərə belə uşaq illüziyalarını buraxırlar. Ayzek Zinger
 • Utanclı adamlar açıq-aşkar biabırçılıqdan çəkinərlər, təvazökarlar isə onları gizli etməzlər. Ksenofon

Ü redaktə

 • Ürəyində bədbəxt olduğun açıq-aşkar, amma yenə də özünü xoşbəxt bir təbəssüm kimi göstərməlisən.Dünyada bundan ciddi ağrı yoxdur. Mo Yan

Y redaktə

 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

Z redaktə

 • Zəngin və müvəffəqiyyətli bir insan olmaq üçün qarşıya açıq-aşkar məqsəd qoymaq və onu reallaşdırmaq üçün mərhələlər müəyyən olunmalıdır. Napoleon Hill

İstinadlar redaktə