A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adını unutduğunuz adam haqqında şübhəsiz mənfi bir düşüncəniz vardır.[1] Ziqmund Freyd
 • Ağlınıza zibil atan şəxs sizə zibil atandan daha çox zərər verəcək, çünki hər bir zibil yükü imkanlarınıza mənfi təsir edir və gözləntilərinizi aşağı salır. Ziq Ziqlar
 • Coğrafi mövqeyindən, ictimai-iqtisadi quruluşundan, inkişaf səviyyəsindən, mədəni və tarixi əlaqələrindən asılı olmayaraq, elə bir ölkə yoxdur ki, dövrümüzün qlobal problemlərindən biri olan narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə qarşılaşmasın. Məlumdur ki, narkomaniya və narkobiznes insan cəmiyyətinin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə böyük zərbə vuran, sosial-iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərən, insanların həyat və sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan, cinayətkarlığın artmasına səbəb olan amildir. İlham Əliyev
 • Elə də əhəmiyyətli olmayan mövzular haqqında qərar verəndə baş verə biləcək bütün mənfi və müsbət halları nəzərdən keçirməyi həmişə faydalı hesab etmişəm. Ancaq iş və ya həyat yoldaşı seçimi kimi həyati məsələlərdə verilən qərarların daxilimizdən qeyri-şüuri şəkildə gəldiyinə inanıram. Məncə, həyatda bu cür vacib qərarlar verdiyimiz vaxt bizi yönləndirən qüvvə insan təbiəti üçün zəruri olan ən dərin ehtiyaclardan biridir. Ziqmund Freyd
 • Əgər başımızı cəsarət, sevgi, anlayış və güzəşt düşüncələri ilə doldursaq, bütün mənfi düşüncələr çıxıb gedər.[2] Nüvit Osmay
 • …Əgər mən qəzəbimə, qıcıqlanmama və ya paxıllığıma səbəb olmaqda başqalarını günahlandıraramsa, lazımi dərsi öyrənmək üçün mənə verilən fürsətə qarşı çıxacağam. Və bu dərs həyatda təkrarlanacaq, ancaq daha israrlı və ağrılı. Məncə, bu müddəanın əsas mənası çox sadədir: içimdə baş verənlərə görə şəxsi məsuliyyət daşımaq. Özümü və mənfi reaksiyalarımın əsas səbəblərini bilməklə, həyatımda təkrarlanan dövrlərin mexanizmini sözün əsl mənasında ləğv edə bilərəm. Özümdə sevgi və bağışlama olmamasına görə başqalarını günahlandırmaqdan imtina edərək, həyatımdakı bütün əzabları xeyli azalda və ya hətta yox edə bilərəm. Robin Şarma
 • Fizikada bir qayda vardır, bir şey eyni anda 2 yerdə ola bilməz. Beyniniz mənfi düşüncələrlə doluykən müsbət düşüncələrə yer yoxdur, müsbət düşüncələrlə doluykən də mənfi düşüncələrə yer yoxdur. Əhməd Şərif İzgörən
 • Hazırda olmayanlara qarşı mənfi şeylər danışmayın. Hopi atalar sözləri
 • Heç bir xalq demokratiyası ölkəsində bu ölkədəki qədər çox millət yoxdur. Yalnız Çexoslovakiyada iki qohum millət var, bəzi digər ölkələrdə isə yalnız azlıqlar var. Ona görə də bu xalq demokratiyası ölkələrində bizim burada məskunlaşmalı olduğumuz kimi ciddi problemlərin həllinə ehtiyac yox idi. Onlarda sosializmə gedən yol burada olduğundan daha az mürəkkəbdir. Onlarda əsas amil sinif məsələsidir, bizdə isə həm millət, həm də sinif məsələsidir. Millət məsələsini bu qədər dərindən həll edə bilməyimizin səbəbini ölkədəki bütün millətlərin iştirak etdiyi Qurtuluş Müharibəsi zamanı inqilabi yolla həll olunmağa başlamasında axtarmaq lazımdır ki, hər bir milli qrup öz imkanlarına uyğun olaraq işğalçıdan azad olmaq üçün ümumi səylərə öz töhfəsini verirdi. Nə makedoniyalılar, nə də o vaxta qədər zülmə məruz qalan hər hansı digər milli qrup fərmanla öz milli azadlığını əldə etmədi. Əllərində tüfənglə milli azadlıqları uğrunda vuruşurdular. Kommunist Partiyasının rolu ilk növbədə, həmin mübarizəyə rəhbərlik etməsi idi, bu da müharibədən sonra milli məsələnin kommunistlərin müharibədən xeyli əvvəl və müharibə zamanı düşündüyü kimi qəti şəkildə həll olunacağına zəmanət idi. Kommunist Partiyasının bu baxımdan bu gün sosializm quruculuğu mərhələsində rolu müsbət milli amillərin ölkəmizdə sosializmin inkişafına əngəl deyil, stimul olmasından ibarətdir. Bu gün Kommunist Partiyasının rolu ondan ibarətdir ki, milli şovinizmin heç bir millətdə meydana çıxmaması və inkişaf etməməsi üçün diqqətli olmaq lazımdır. Kommunist partiyası həmişə çalışmalıdır və çalışır ki, millətçiliyin bütün mənfi hallarının aradan qalxması, insanların beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunmasını təmin etsin. Millətçilik fenomenləri hansılardır? Onlardan bəziləri bunlardır: 1) Millətçiliyin bir çox digər mənfi xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan milli eqoizm, məsələn: yadelli işğalı arzusu, başqa millətləri sıxışdırmaq istəyi, başqa millətlərə iqtisadi istismar etmək istəyi və s.; 2) milli nifrət, başqa xalqları aşağılamaq, onların tarixini, mədəniyyətini, elmi fəaliyyətini, elmi nailiyyətlərini aşağılamaq və s. kimi millətçiliyin bir çox digər mənfi xüsusiyyətlərinin mənbəyi olan milli-şovinizm; öz tarixlərində mənfi olan və marksist nöqteyi-nəzərimizdən mənfi hesab edilən hadisələrin tərənnümü. Və bu neqativ hallar nədir? İstila müharibələri, başqa xalqların tabe və zülmü, iqtisadi istismar, müstəmləkə əsarətinə çevrilmə və s. Bütün bunlar marksizm tərəfindən mənfi hesab edilir və pislənir. Keçmişin bütün bu hadisələri, doğrudur, izah oluna bilər, lakin bizim nöqteyi-nəzərimizdən onlara heç vaxt haqq qazandırmaq olmaz. Sosialist cəmiyyətində belə hadisələr yox olmalıdır və yox olacaq. Köhnə Yuqoslaviyada böyük serb kapitalist qruplaşmasının milli zülmü məzlum xalqların iqtisadi istismarını gücləndirmək demək idi. Bu, milli zülmdən əziyyət çəkən hər kəsin qaçılmaz taleyidir. Yeni, sosialist Yuqoslaviyada mövcud hüquq bərabərliyi bütün millətlər bir milli qrupun digərinə iqtisadi istismar tətbiq etməsini qeyri-mümkün etmişdir. Çünki bu ölkədə bir milli qrupun digəri üzərində hegemonluğu artıq mövcud deyil. İstənilən belə hegemonluq istər-istəməz özü ilə bu və ya digər dərəcədə bu və ya digər formada iqtisadi istismarı da gətirməlidir; və bu, sosializmin söykəndiyi prinsiplərə zidd olardı. Yalnız iqtisadi, siyasi, mədəni və ümumbəşəri hüquq bərabərliyi cəmiyyətimizin bu böyük səylərində gücümüzü artırmağımıza imkan verə bilər. İosip Broz Tito
  • Sloveniya İncəsənət və Elmlər Akademiyasında milli məsələ və sosial vətənpərvərlik nitqi ilə bağlı, 26 noyabr 1948-ci il, Lyublyana.
 • Həqiqəti üzə çıxarmaq üçün həm müsbət, həm də mənfi rəy və münasibətləri nəzərə almalıyıq. Volter
 • Həssaslıq bütün hərəkətlərin prinsipidir. Canlı da olsa, heç nə hiss etməyən bir varlıq heç vaxt hərəkət etməz, çünki onun hərəkət motivi nə olardı? Allah özü hərəkət etdiyi üçün həssasdır. Buna görə də bütün insanlar həssasdır və bəlkə də eyni dərəcədədir, lakin eyni şəkildə deyil. Tamamilə passiv fiziki və üzvi həssaslıq var ki, onun məqsədi yalnız həzz və ağrı istiqamətində bədənimizi və növlərimizi qorumaqdır. Fəal və əxlaqlı dediyim başqa bir həssaslıq var ki, bu da bizə yad olan varlıqlara məhəbbət bağlamaq qabiliyyətindən başqa bir şey deyil. Sinir cütlərinin öyrənilməsinin heç bir şey öyrətmədiyi bu tip, bədənlərin maqnit qabiliyyətinə ruhlar üçün kifayət qədər aydın bənzətmə təklif edir. Onun gücü özümüzlə başqa varlıqlar arasında hiss etdiyimiz əlaqələrə mütənasibdir və bu əlaqələrin xarakterindən asılı olaraq maqnit qütbləri kimi cazibə ilə bəzən müsbət, bəzən də itələmə ilə mənfi təsir göstərir. Müsbət və ya cəlbedici hərəkət, varlığımızın hissini genişləndirməyə və gücləndirməyə çalışan təbiətin sadə işidir; başqasının varlığını sıxışdıran və azaldan mənfi və ya itələyici hərəkət əks etdirmə nəticəsində yaranan birləşmədir. Birincidən bütün sevgi və incə ehtiraslar, ikincisindən isə bütün nifrət və qəddar ehtiraslar yaranır. Jan Jak Russo
 • Həyat mübarizədir, mübarizənin isə müsbət və mənfi tərəfləri var. Luule Viilma
 • İncəsənət hər zaman yaxşı, müsbət və ya mənfi istiqamətdə çalışır: insanlarda ən yaxşı olan hər şeyin gözəlliyini ortaya qoyur və ya insanın ən pis çirkinliyinə gülür. Nikolay Qoqol
 • Kompüterlərin insanlara verə biləcəyi mənfi təsirlərdən qorxuram. Ayzek Əzimov
 • Qısqanclıq heç bir zövqü olmayan bir mənfi cəhətdir. Robert Berton
 • Mənfi fikirlərin beyninizə girməsinə icazə verməyin, çünki onlar inamı boğan alaq otlarıdır. Brüs Li
 • Nadir şah möminlərlə cənnət barədə söhbət edirdi. Mömin şəxs cənnətin möcüzələri və zövqləri barədə danışandan sonra şah soruşdu ki, "cənnətdə müharibə və düşmən üzərində qələbə kimi şeylər varmı?" Möminin mənfi cavabında Nadir dilləndi: "Bəs onda hansı zövq-səfadan söhbət gedə bilər". Nadir şah
 • Nifrət mənfi emosiya olsa da adamı diri saxlayır. Elman Həbib
 • 17 yaşım olanda oxuduğum ifadə təxminən belə səslənirdi: Hər gününü sanki sonuncu gün kimi yaşayırsansa, nə vaxtsa sən haqlı olacaqsan. Bu fraza mənim yaddaşıma həkk oldu. O vaxtdan ötən 33 il ərzində hər səhər mən güzgüdə özümə baxaraq danışıram: Əgər bu gün həyatımın son günü olsa, ürəyimdən keçəni edərdimmi? Cavablarım bir neçə gün müddətində mənfi olduqda, mən anlayırdım ki, nəyisə dəyişdirmək lazımdır. Stiv Cobs
 • Riyaziyyatdakı ən böyük irəlləmələrin bəziləri daha sonra açıqlanması zəruri hala gələn kiçik simvolların icadıyla olmuşdur; mənfi işarəsindən bütün mənfi halların nəzəriyyəsi çıxmışdır. Karl Vilhelm Veyerştrass
 • Sizin icazəniz olmadan heç kim sizi təhqir edə və ya təhqir edə bilməz. Xoşbəxtliyin və böyük uğurun qızıl açarlarından biri də qarşınızda baş verən hadisələri şərhinizdir. Böyük uğur qazanmış insanlar təfsir ustasıdır. Böyüklük əldə etmiş insanlar mənfi hadisələri onların böyüməsinə və uğur nərdivanını yüksəlməsinə kömək edən müsbət çağırış kimi şərh etmək bacarığını inkişaf etdirmişlər. Mənfi təcrübələr yoxdur, yalnız xarakterinizi inkişaf etdirməyə və gücləndirməyə kömək edən təcrübələr var ki, yeni zirvələrə yüksələ biləsiniz. Uğursuzluqlar yoxdur, yalnız onlardan öyrəndiyimiz dərslər var. Robin Şarma
 • Şərabın iki mənfi tərəfi var: ona su əlavə etsəniz, şərabı xarab edərsiniz; su əlavə etməsən şərab səni xarab edər. İspan atalar sözləri
 • Yuxuların ziddiyyət və təzadlara yanaşma tərzi çox nəzərə çarpan olsa da, insanlar çox vaxt onu görməməzlikdən gəlirlər. Yuxular üçün "yox" yoxdur. Yuxular təzadları bir yerə yığıb onları birləşdirir və vahid şəkildə göstərir. Bununla yanaşı, yuxular ziddiyyət arzularının yaratdığı bəzi təsadüfi elementləri əks etdirmə məharətlərindən istifadə edirlər ki, yuxularını yozmaq istəyən insanlar gördükləri mənfi və ya müsbət elementləri ilk baxışda başa düşüb seçə bilməsinlər. Ziqmund Freyd

İstinadlar

redaktə
 1. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 111