A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Atom fəaliyyətinin və radioaktivliyin iki mərhələsinin Günəş sistemindəki bütün atomların təkamülünü səciyyələndirdiyini görək, indi insan atomunda şüurun təkamülü zamanı gözlənilən müxtəlif inkişafların nə olduğunu görək. Mən diqqətimizi bu insan şüuruna yönəltmək istərdim, çünki o, Günəş sistemindəki mərkəzi təkamüldür. İlahi həyatın üç aspekti - məskunlaşan həyat və ya ruh, maddi forma və ya əsas vasitə və ağıllı fəaliyyət amili bir araya gətirildikdə, müəyyən konkret nəticələr əldə ediləcəkdir. Alisa Beyli
 • Bakı Azərbaycanın, Azərbaycan da Bakınındır. Bakını Azərbaycandan ayırmaq istəyən kim olursa Azərbaycanın həyatına qəsd etmişdir. Bakısız Azərbaycan təsəvvür olunamaz. Bakı tarixən də, halən də bir türk şəhəri və müsəlman bələdəsidir. İstiqbalən də öylə olaraq Azərbaycanın paytaxtını təşkil edəcəkdir... Azərbaycan bugünkü milli və mənəvi işığını dəxi Bakıdan alıyor. Burası Qafqasiya islamlarının mərkəzi-ürfanıdır. Azərbaycanın qabiliyyəti-həyatiyyəsini təmin edən varidati-mühümmə buradan hasil oluyor. Burası məmləkətimizin yeganə limanıdır. Bakı Azərbaycanın qapısıdır... Bakı, əksəriyyət nüfuz etibarilə müsəlmandır. Bakıda mövcud bulunan ərazinin, əmlakın, əfar və müstəqfatın qismi-küllisi müsəlmanlardadır. Ətrafında bulunan köylər tamamilə müsəlman köyləridir, azəri türkləridir. Xülasə, Türkiyə üçün İstanbul, Almaniya üçün Berlin, Rusiya üçün Moskva nə isə Azərbaycan üçün də Bakı ondan artıq olmasa da, odur.[1][2][3] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Bir sənətkar özünü müstəqil mənəvi dünyanın yaradıcısı kimi görür; o, bu dünyanı yaratmaq, onu insanlarla təmin etmək və onun üçün hərtərəfli məsuliyyət daşımaq vəzifəsini çiyinlərinə qaldırır; amma onun altında əzilir, çünki fani bir dahi belə bir yükü daşımağa qadir deyil. Necə ki, insan ümumilikdə özünü varlığın mərkəzi elan edərək, tarazlaşdırılmış mənəvi sistem yaratmağa müvəffəq olmayıb. Əgər ona bədbəxtlik gəlsə, o, günahı dünyanın əsrlər boyu davam edən disharmoniyasına, bugünkü parçalanmış ruhun mürəkkəbliyinə və ya ictimaiyyətin axmaqlığına atır. Başqa bir rəssam, yuxarıda daha yüksək bir gücü tanıyaraq, Allah cənnətinin altında təvazökar bir şagird kimi məmnuniyyətlə çalışır; o zaman yazılan və ya çəkilən hər şeyə, onun işini dərk edən ruhlara görə onun məsuliyyəti həmişəkindən daha tələbkardır. Amma bunun müqabilində bu dünyanı yaradan deyil, onu idarə edən də deyil, onun əsaslarına şübhə yoxdur; Sənətkar sadəcə olaraq dünyanın harmoniyasını, ona bəşəriyyətin töhfəsinin gözəllik və çirkinliyini başqalarından daha dərindən dərk etməli və bunu öz həmkarlarına kəskin şəkildə çatdırmalıdır. Bədbəxtlikdə və hətta varlığın dərinliklərində - yoxsulluqda, həbsxanada, xəstəlikdə - sabit harmoniya hissi onu heç vaxt tərk etmir. Ancaq sənətin bütün irrasionallığı, onun göz qamaşdıran dönüşləri, gözlənilməz kəşfləri, insana sarsıdıcı təsiri - onlar çox sehrlə doludur ki, bu sənətkarın dünyaya baxışı, bədii konsepsiyası və ya layiq olmayan əsərinin işi ilə yorulmaq olmaz. Aleksandr Soljenitsın
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nə qədər zəif, nə qədər kasıb olmasından asılı olmayaraq hər bir insanın sülh və rifahına həsr olunmuş qlobal forumdur. Lakin biz onun insan hüquqları mexanizminin diqqətdən kənarda qalmasına və bəzən siyasiləşdirilməsinə icazə vermişik. Onu gücləndirmək üçün çox şey etmək olar. İnsan Hüquqları Komissiyası daha tez-tez görüşməyə hazır olmalıdır. Və bütün dövlətlər İnsan Hüquqları Komissiyasına tam əməkdaşlığı təklif etməyə, onun araşdırmalarını alqışlamağa, rəsmiləri ilə işləməyə və onun hesabatları əsasında hərəkət etməyə hazır olmalıdır.Mən istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün İnsan Hüquqları Şöbəsi yenidən mərkəzi qərargahına köçürülsün, onun fəaliyyəti bizim diqqətimizdə ön planda olacaq və mətbuat korpusunun diqqəti bizi bu həssas məsələ ilə vicdanla məşğul olmağa təşviq edə bilər. 12 il əvvəl Kosta Rika Hökuməti tərəfindən BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissiyasının yaradılması təklifi də bizim yenidən diqqətimizə və dəstəyimizə layiqdir. Gücləndirilmiş beynəlxalq mexanizm bizə insan hüquqlarının qorunmasında vəd və performans arasındakı fərqi aradan qaldırmağa kömək edəcək. Beynəlxalq öhdəliklərə zidd olaraq, kobud və ya geniş yayılmış pozuntu baş verdikdə, bu, hamını narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ümumi Bəyannaməsinin, Helsinki Sazişlərinin təntənəli öhdəlikləri, və bir çox digər beynəlxalq sənədlər kommersiya və ya təhlükəsizlik sazişləri kimi ciddi qəbul edilməlidir. Bu məsələ özlüyündə vacibdir. O, xalqımızın təhlükəsizliyinə və rifahına və dünya sülhünə təsir edən digər mühüm məsələlərdə irəliləyişə mane olmamalıdır. Aydındır ki, gərginliyin azaldılması, nüvə silahlarına nəzarət, dünyanın problemli bölgələrində harmoniyaya nail olmaq, ərzaq, sağlamlıq və təhsillə təmin olunması müstəqil şəkildə insan vəziyyətinin yüksəldilməsinə kömək edəcəkdir. Digər ölkələrlə münasibətlərimizdə bu qarşılıqlı narahatlıqlar bizim siyasi, mədəni və iqtisadi münasibətlərimizdə öz əksini tapacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatını gücləndirmək və təkmilləşdirmək üçün digər üzvlərlə birlikdə işləyərkən bunlar bizim əsas prioritetlərimizdir. Birinci, biz dünyanın problemli bölgələrində sülh üçün çalışacağıq; ikincisi, biz aqressiv şəkildə müharibə silahlarına nəzarət etməyə çalışacağıq; üçüncüsü, biz beynəlxalq iqtisadi tərəqqinin və əməkdaşlığın yeni sistemini təşviq edəcəyik; və dördüncü, biz bütün dünyada insanların ləyaqətinə və rifahına sadiqliyimizə sadiq qalacağıq. Hesab edirəm ki, bu, mənim millətimin tarixi dəyərlərinə və öhdəliklərinə uyğun olan xarici siyasətdir. Mən hesab edirəm ki, bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ideallarına uyğun xarici siyasətdir. Cimmi Karter
 • Bu ölkədə bütün pisliklərin yalnız bir mənbəyi var: bu, Varşavadır. Ümumi hökumətdə Varşava olmasaydı, biz mövcud problemlərimizin 4/5-i ilə məşğul olmaq məcburiyyətində qalmazdıq. Varşava xaosun mərkəzi, müqavimətin ölkənin digər bölgələrinə yayıldığı yer olub və olacaq. Hans Frank
 • Düşünürəm ki, Müqəddəs Kitab ümumi mesajlarında tamamilə Allah tərəfindən ilhamlanıb. Ancaq o günlərin insanları üçün astronomiya və ya atomaltı hissəciklər dünyasında 4000 il sonra nə baş verəcəyini bilmək üçün. Onların indi geologiya ilə bağlı bizim əldə etdiyimiz biliklərə çıxışı yox idi. Beləliklə, indi bilirik ki, dünya milyardlarla il əvvəl, 13 və ya 14 milyard il əvvəl yaradılmışdır. Onların bildiyi kimi, Yer kainatın mərkəzi idi. Onlar elə bilirdilər ki, ulduzlar səmada kiçik parıldayan şeylərdir, indi bildiyimiz kimi ulduzlar çox uzaqdadır və yerdən çox böyükdür. Cimmi Karter
 • Etika fəlsəfədə mərkəzi yer tutur, çünki o, günahla, xeyirin və şərin mənşəyi və əxlaqi dəyərlərlə məşğul olur. Və bu problemlər ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb etdiyindən, etikanın sferası ümumiyyətlə nəzərdə tutulduğundan daha genişdir. Məna və dəyərdən bəhs edir və onun vilayəti yaxşı ilə şərin fərqinin çəkildiyi, qiymətləndirmələrin aparıldığı və məna axtarıldığı dünyadır. Nikolay Berdyayev
 • Əlahəzrət mərkəzi rus torpaqlarında ermənilərin məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki, bir neçə on il yaşadıqdan sonra dünyaya hay-küy salacaqlar ki, bura bizim qədim dədə-baba torpağımızdır deyəcəklər.[4] İlya Çavçavadze
 • Günəşin yaxınlığında kainatın mərkəzi yerləşir. Üstəlik, günəş hərəkətsiz qaldığına görə, günəşin hərəkəti kimi görünən hər şey əslində yerin hərəkəti ilə bağlıdır. Nikolay Kopernik
 • Həqiqətdə tarix bizə deyil, biz tarixə aiddir. … Subyektivliyin mərkəzi təhrif olunmuş güzgüdür. Fərdi özünü əks etdirmə, sadəcə olaraq, tarixi həyatın qapalı dövrəsində titrəmədir. Məhz buna görə də fərdin qərəzləri – onun mühakimələrindən qat-qat artıq – onun varlığının tarixi reallığıdır. Hans-Georq Qadamer
 • Hər bir sevimli obyekt cənnətin mərkəz nöqtəsidir. Novalis
 • Həyəcan problemi vacib məsələlərin mərkəzi nöqtəsidir; həyəcan sirrləri açılarsa, insanın bütün psixiki həyatı normallaşacaq. Ziqmund Freyd
 • Hollivudun ən diqqətçəkən cəhəti onun mövcud olmamasıdır. ... Hollivudun, bir sözlə, heç bir mərkəzi yoxdur, heç vaxt belə olmayıb, bələdiyyə binası, məhkəmə binası, kilsəsi, meydanı, daha doğrusu, yəqin ki, onlardan bəziləri var, amma onlar ümumi qarışıqlığa o qədər məqsədsiz şəkildə atılırlar .. Mən onları heç vaxt tapmadım. Vika Baum
 • İqtisadi rifahda innovasiya mərkəzi məsələdir. Maykl Porter
 • İndi Amerikanın da düşündüyü Yaxın Şərq proyeki(BOP) var- genişləndirilmiş yaxın şərq. Diyarbakır bir mərkəz ola bilər.[5] Rəcəb Tayyib Ərdoğan
 • İndiki dövrdə geyim insan üçün dəri kimi bir şeyə çevrilib, ondan heç bir şəraitdə ayrılmaz; geyim insan üçün heyvan üçün yun lazım olduğu qədər zəruridir. Nəticədə insan bədəninin necə göründüyünü artıq heç kim xatırlamır. Rəssamlarla azacıq da olsa tanış olan və onların emalatxanalarında oturanları onlara poza verərkən təsadüfən olan hər kəs naməlum bir heyvanı - hər iki cinsdən olan amfibiyaları görəndə, ictimaiyyətin gözü qarşısında heyrətə qarışır. Bu yaxınlarda Mərkəzi Avstraliyadan gətirilən elmə məlum olmayan cins nümunəsi, şübhəsiz ki, çılpaq insan kimi zooloji baxımdan o qədər də gözlənilməz və o qədər də yeni görünmür; Həqiqətən də Zooloji bağda süni dərisini tökmüş homo cinsindən olan erkək və dişilər üçün qəfəslər olmalıdır. Onlara zürafə, onager, tapir, platypus, qorilla kimi maraqla baxılırdı. Teofil Qotye
 • İnsan özünü kainatın mərkəzi və hər şeyin ölçüsü hesab etməyə başlayan kimi dünya insani simasını itirir, insan dünyaya nəzarəti itirir. Vatslav Havel
 • İstər mərkəzi hökumət olsun, istər əyalət hökuməti, insanlar qanunu öz əllərinə almağa cəsarət etdikdə, bunu qəti şəkildə qınamalı və qanuni hərəkətləri sürətləndirməlidirlər. Bu baş verərsə, təhlükəsizlik hissi yaranacaq. Əmir Xan
 • Kainatın mərkəzi kəşf edildiyində bir çox insan özlərinin mərkəz olmadığını anlayıb kədərlənəcək. Bernard Beyli
 • Kimin evi haradadırsa, dünyanın mərkəzi də oradır. Bosniya atalar sözləri
 • Kitabın təxribatına gəlincə, ABŞ-da insanların təxminən yarısı təkamülə inanmır. Yalnız hər hansı bir insan deyil, güclü insanlar, daha yaxşı bilməli olan insanlar, təhsil siyasətinə həddindən artıq təsir edən insanlar. Söhbət Darvinin xüsusi təbii seçmə nəzəriyyəsindən getmir. Bir bioloqun onun əhəmiyyətinə şübhə etməsi hələ də (sadəcə) mümkündür və bəziləri bunu iddia edir. Xeyr, burada təkamülün özündən, ağlabatan heç bir şübhə yeri olmayan bir həqiqətdən danışırıq. Biologiya dərslərində yaradılış elmi üçün bərabər vaxt tələb etmək, astronomiya dərslərində düz yer nəzəriyyəsi üçün bərabər vaxt tələb etmək qədər məntiqlidir. Və ya, kiminsə qeyd etdiyi kimi, leylək nəzəriyyəsi üçün cinsi təhsil dərslərində bərabər vaxt tələb edə bilərsiniz. Tam əminliklə söyləmək olar ki, təkamülə inanmadığını iddia edən biri ilə qarşılaşsanız, o insan cahil, axmaq və ya dəlidir (yaxud pisdir, amma mən bunu nəzərə almamaq istərdim). Əgər bu sizi incidirsə, üzr istəyirəm. Siz yəqin ki, axmaq, dəli və ya pis deyilsiniz; və biologiya müəllimlərinin öz mövzusunun mərkəzi teoremini öyrətmək azadlığına müdaxilə edən güclü yerli ənənələri olan bir ölkədə cəhalət cinayət deyil. Riçard Dokinz
 • Makroiqtisadiyyat və siyasətdə üç mərkəzi məsələ var: biznes dövrü, inflyasiya və iqtisadi artım. Pol Samuelson
 • Məhsulları mərkəz qruplarına görə dizayn etmək həqiqətən çətindir. Çox vaxt insanlar, siz onlara göstərənə qədər nəyə ehtiyac duyduqlarını bilməzlər. Stiv Cobs
 • Mən həmişə kilsədə poeziya və gözəllik tapmışam, bu da mərkəzi səhnəni bizim adımızdan işləyən qadın varlığına aid edir. Mən həmişə dualarımın bir hissəsini həsr etdiyim Məryəmin fədaisiyəm. Andrea Boçelli
 • Mən iddia edirəm ki, bütün monoteizm mahiyyətcə fundamentalistdir. Şübhə yoxdur ki, məsələn, yəhudilik, xristianlıq və islam açıq-aydın monoteizmdir, yəni şəxsi Allaha inancın ən mühüm, mərkəzi yerdə olduğu dinlərdir. (…) Bu, bu dinlərin ən fundamentalizmidir. Çünki onlar mütləq bir ölçü kimi nəyisə (yəni şəxsi Allaha inamı) qətiyyən inandırıcı, sübuta yetirilmiş və ya şübhə doğurmayan bir şey təyin edir, fərman edir, təyin edirlər. Şəxsi Tanrı, ilkin mənbə, bütün reallığın əsas səbəbi kimi insanların və dünyanın bütün problemlərini həll edən, bütün pislikləri düzəldən son hakimiyyət olmaqdır. Əslində isə şəxsi Tanrıya inanmaq tək bir problemi həll etmir, əksinə: sadəcə olaraq Allahın varlığını fərz etməklə problemlər daha da böyüyür. Həmçinin, şəxsi Tanrı başqa bir tapmacadır. Hubertus Mynarek
 • Mənim beynim yalnız qəbuledici bir qurğudur. Kosmik məkanda bilik, güc, ilham aldığımız hansısa bir mərkəz var. Mən bu mərkəzin sirlərinə nüfuz etməmişəm, amma onun mövcud olduğunu bilirəm. Nikola Tesla
 • “Obyektiv” və “subyektiv” kimi anlayışların nə qədər problemli olduğunu göstərən son onilliklərdə fizikada baş verən hadisələri mən böyük bir düşüncə azadlığı hesab edirəm. Hər şey nisbilik nəzəriyyəsi ilə başladı. Keçmişdə iki hadisənin eyni vaxtda olması barədə bəyanat obyektiv iddia hesab olunurdu, o, kifayət qədər sadə şəkildə çatdırıla bilərdi və bu, istənilən müşahidəçinin yoxlamasına açıq idi. Bu gün biz bilirik ki, “eyni vaxt” subyektiv elementi ehtiva edir, çünki istirahətdə olan müşahidəçi üçün eyni vaxtda görünən iki hadisə mütləq hərəkətdə olan müşahidəçi üçün eyni vaxtda baş vermir. Bununla belə, relativistik təsvir həm də obyektivdir, çünki hər bir müşahidəçi hesablama yolu ilə digər müşahidəçinin qavradığını və ya qavradığını çıxara bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, biz obyektiv təsvirlərin klassik idealından xeyli uzaqlaşmışıq. Kvant mexanikasında bu idealdan uzaqlaşma daha da radikal olmuşdur. Müşahidə edilə bilən faktlar haqqında bəyanatlar vermək üçün hələ də klassik fizikanın obyektivləşdirici dilindən istifadə edə bilərik. Məsələn, foto lövhənin qaraldığını və ya bulud damcılarının əmələ gəldiyini deyə bilərik. Ancaq atomların özləri haqqında heç nə deyə bilmərik. Və bu cür tapıntılara əsaslanaraq hansı proqnozlar verməyimiz eksperimental sualımızı necə qoyduğumuzdan asılıdır və burada müşahidəçinin seçim azadlığı var. Təbii ki, müşahidəçinin insan, heyvan və ya aparat olmasının hələ də fərqi yoxdur, lakin müşahidəçiyə və ya müşahidə vasitələrinə istinad etmədən proqnoz vermək artıq mümkün deyil. Bu dərəcədə hər bir fiziki prosesin obyektiv və subyektiv xüsusiyyətlərə malik olduğunu söyləmək olar. On doqquzuncu əsr elminin obyektiv dünyası, bu gün bildiyimiz kimi, ideal, məhdudlaşdırıcı hal idi, lakin bütün reallıq deyildi. Etiraf etmək lazımdır ki, hətta reallıqla gələcək qarşılaşmalarımızda da biz obyektiv və subyektiv tərəfi bir-birindən ayırmalı, ikisi arasında bölgü aparmalı olacağıq. Ancaq ayrılığın yeri hər şeyə necə baxıldığından asılı ola bilər; müəyyən dərəcədə iradəsi ilə seçilə bilər. Ona görə də mən başa düşürəm ki, niyə biz dinin məzmunu haqqında obyektivləşdirici dildə danışa bilmirik. Müxtəlif dinlərin bu məzmunu kifayət qədər fərqli ruhani formalarda ifadə etməyə çalışması əsl etiraz deyil. Bəlkə də biz bu müxtəlif formalara bir-birini istisna etsələr də, insanın mərkəzi nizamla münasibətindən irəli gələn zəngin imkanları çatdırmaq üçün lazım olan tamamlayıcı təsvirlər kimi baxmalıyıq. Nils Bor
 • Ölkə zəhmətkeşlərini dərindən maraqlandıran şey istehsal və bölgü vasitələrinin şəxsi mülkiyyəti, ağalarının kefinə görə cüzi bir pul üçün çalışdıqları, qul və alçaldıcı əmək haqqı sistemidir. Onlar etiraz edirlər — bu, dövrün mərkəzi, nəzarətedici, həyati məsələsidir və köhnə partiya platformalarının heç birində bu barədə bir söz, hətta işarə yoxdur. Bir qayda olaraq, iri kapitalistlər respublikaçılardır, kiçik kapitalistlər isə demokratlardır. İşçilər yadda saxlamalıdırlar ki, onların hamısı kapitalistdirlər və bir çox kiçik olanlar, daha az böyük olanlar kimi, hamısı siyasi olaraq öz sinfi maraqlarını dəstəkləyir və bu, həmişə və hər yerdə kapitalist sinfidir. Yucin Viktor Debs
 • Siz bunu tənqiddə ümumi və mərkəzi prinsip kimi qəbul edə bilərsiniz: şüurlu həyatı kainatın hakim prinsipi kimi qəbul edən bütün elm, ədəbiyyat və ya mahnı xristianlıqdır. Edvard Everett Heyl
 • Sovet hakimiyyətinin xərcləri onun faydalarından qat-qat artıq idi. Lenin və Stalin dövləti onilliklər ərzində Rusiyada siyasəti qəddar etdi. Düzdür, kommunistlər II Nikolayın əldə etdiyi ilə müqayisədə iqtisadiyyatda və sosial sahədə çox böyük irəliləyişlər əldə etdilər; lakin onların aradan qaldırmaq istədiklərini bəyan etdikləri çarizmin bəzi xüsusiyyətlərini gücləndirdikləri də doğrudur. Müxtəlif millətlər arasında nifrət artdı. Siyasi yadlaşma dərinləşdi və qanuna sosial hörmət azaldı. Diktatura həm də cəmiyyəti bir çox kiçik seqmentlərə parçaladı və mərkəzi dövlətin iradəsinə qarşı çıxan bütün birləşmə formalarını süpürüb. Nəticə, qonşularının rifahına az əhəmiyyət verən qorxulu vətəndaş kütləsi oldu. Eqoizm kapitalizmdən daha da endemik hala gəldi. Dövlət cəmiyyətin qalan hissəsini udmağa yaxınlaşdıqda, öz siyasəti ilə əməkdaşlığı stimullaşdırmaqda effektivliyi azaldı. Bir sözlə, cəmiyyətin öz inteqrasiyasına nail olmasına mane olmağa çalışaraq, cəmiyyətə inteqrasiya cəhdində uğursuzluğa düçar oldu. Robert Servis
 • Şahbulaq qalasının müdafiə planı güclü hazırlansa da, Şuşa qalasının müdafiə planı çox güclü hazırlanmışdı. Bu və digər səbəblərdən paytaxt Şuşa edilmişdi. Şahbulaq qalasında hər üç tərəfi ordu baxımından gücləndirilmişdi. Çünki Pənah xan əlçatmaz, əlverişli, gücləndirilmiş mərkəz istəyirdi.[6]
  • Rus zabiti, general-leytenant, hərbi yazıçı Vasili Potto.
 • Şəkərli diabetim həyatımın elə mərkəzi hissəsidir... o, mənə nizam-intizam öyrətdi... həm də mötədilliyi öyrətdi... özümü çox sayıq olmağa öyrətmişəm... çünki özümü nəzarət altında daha yaxşı hiss edirəm. Sonya Sotomayor
 • Yaşıl otlaqların bürüdüyü sıldırım dağ döşündə gözəl mənzərəli Şuşa şəhəri düşmüşdü. Onun gözəl təbiət mənzərələri hər il səyyahları özünə cəlb edir, yaşıllıqlara qərq olmuş dağların mülayim cizgiləri yolçuları valeh edir. Lakin Şuşadan alınan estetik təəssürat bununla qurtarmır. Burada Azərbaycanın başqa rayonlarına nisbətən musiqi daha çoxdur. Burada həmişə xalq mahnılarını, xanəndələri, çalğıçıları dinləmək və rəqslərə baxmaq olar. Şuşa uzun zamanlardan bəri musiqi mərkəzi kimi tanınmış və xalq musiqi istedadlarının tükənməz məktəbi kimi bütün Zaqafqaziyada şöhrət qazanmışdır. “Şuşa musiqiçiləri” Azərbaycan musiqisinin tarixini yaratmış və onu yalnız öz vətənlərində deyil, həm də Şərqin başqa ölkələrində təmsil etmişlər. [7]
  • V. Vinoqradov, akademik

İstinadlar

redaktə
 1. Nəsiman Yaqublu - "Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası" - Bakı Kitab Klubu. 2013
 2. Azərbaycan №5 "Bakı məsələsinə dair mülaqaat" 1918-ci il oktyabr
 3. Bakı Azərbaycanın, Azərbaycan da Bakınındır
 4. İ. Çavçavadze – Ermənilər və qan ağlayan daşlar, Tbilisi, 1894 (gürcü dilində)
 5. [1]
 6. Исмайылов, Фаиг. Принудительная арменизация. Баку: "Элм".2009
 7. V. Vinoqradov. Uzeir Qadjibekov i Azerbajdjanskaya muzıka. M. 1938 səh. 9.