A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Bir sənətkar özünü müstəqil mənəvi dünyanın yaradıcısı kimi görür; o, bu dünyanı yaratmaq, onu insanlarla təmin etmək və onun üçün hərtərəfli məsuliyyət daşımaq vəzifəsini çiyinlərinə qaldırır; amma onun altında əzilir, çünki fani bir dahi belə bir yükü daşımağa qadir deyil. Necə ki, insan ümumilikdə özünü varlığın mərkəzi elan edərək, tarazlaşdırılmış mənəvi sistem yaratmağa müvəffəq olmayıb. Əgər ona bədbəxtlik gəlsə, o, günahı dünyanın əsrlər boyu davam edən disharmoniyasına, bugünkü parçalanmış ruhun mürəkkəbliyinə və ya ictimaiyyətin axmaqlığına atır. Başqa bir rəssam, yuxarıda daha yüksək bir gücü tanıyaraq, Allah cənnətinin altında təvazökar bir şagird kimi məmnuniyyətlə çalışır; o zaman yazılan və ya çəkilən hər şeyə, onun işini dərk edən ruhlara görə onun məsuliyyəti həmişəkindən daha tələbkardır. Amma bunun müqabilində bu dünyanı yaradan deyil, onu idarə edən də deyil, onun əsaslarına şübhə yoxdur; Sənətkar sadəcə olaraq dünyanın harmoniyasını, ona bəşəriyyətin töhfəsinin gözəllik və çirkinliyini başqalarından daha dərindən dərk etməli və bunu öz həmkarlarına kəskin şəkildə çatdırmalıdır. Bədbəxtlikdə və hətta varlığın dərinliklərində - yoxsulluqda, həbsxanada, xəstəlikdə - sabit harmoniya hissi onu heç vaxt tərk etmir. Ancaq sənətin bütün irrasionallığı, onun göz qamaşdıran dönüşləri, gözlənilməz kəşfləri, insana sarsıdıcı təsiri - onlar çox sehrlə doludur ki, bu sənətkarın dünyaya baxışı, bədii konsepsiyası və ya layiq olmayan əsərinin işi ilə yorulmaq olmaz. Aleksandr Soljenitsın
 • Biz ətrafımızda törənən hadisələrə azacıq belə laqeyid baxa bilmərik. Öz yaradıcılığında həyatdan qida almayan, xalqın ruhunu biməyən, mübarizədən kənarda qalaraq hadisələrə qarşı laqeyd olan sənətkar cəmiyyət üçün deyil, özü üçün yarada bilər. Üzeyir Hacıbəyli
 • Əsl sənətkar şöhrətpərəstlik hissindən məhrumdur, çünki o bilir ki, sənət hüdudsuzdur. Lüdviq van Bethoven
 • Həyəcanlanmış atom öz artıq enerjisini şüalandıraraq yenidən normal vəziyyətə keçdiyi kimi, ilhamlanmış sənətkar da bu ilhamın, hiss-həyəcanın daşıdığı enerjini öz yaradıcılığı ilə «şüalandıraraq» «normal” vəziyyətə keçir. Tur Xander
 • Həyat, hər şeydən əvvəl yaradıcılıqdır, amma bu o demək deyil ki, yaşamaq üçün hər bir insan sənətkar, balerina və ya alim kimi doğulmalıdır. Dmitri Lixaçov
 • İnanıram ki, bir sənətkar üçün gül rəngləməkdən daha çətin bir şey yoxdur; ancaq özündən əvvəl çəkilmiş bütün gülləri unutmaqla öz gülünü yarada bilərsən. Yaradıcı olmağın ilk addımı hər bir əşyanın həqiqi görünüşünü görməkdir. Anri Matiss
 • Qazanc ehtirası indiyə qədər bircə sənətkar belə yetişdirməyib, ancaq yüzlərcə, minlərcə sənətkarıl məhv edib. [1] Vaşinqton Olston
 • Məşhur fransız bəstəkarı Şarl Quno həmişə özünü öyən musiqiçiyə belə demişdi: -Mən sizin yaşınızda olanda həmişə deyərdim əsl sənətkar mənəm. 24 yaşa çatanda isə mənəm, bir də Motsartdır deməyə başladım. 40 yaşına çatanda deyərdim Motsartdır, ondan sonra mənəm. İndi isə deyirəm əsl sənətkar Motsartdır. Şarl Quno
 • Müəllim öz peşəsini məhəbbətlə sevən artist, sənətkar olmalıdır. Anton Çexov
 • Sənəti bir şeydən daha çox sevən əsl sənətkar, özündən razı qalmayıb daha da irəliləməyə çalışır. Lüdviq van Bethoven
 • Sənətkar ancaq müəyyən bir məqama yüksələrkən yarada bilir. Əbu Turxan
 • Sənətkar həqiqətlə gözəlliyi birləşdirməyi bacarmalıdır. Lion Feyxtvanger
 • Sənətkar həmişə öz ailəsi və dostları üçün yaddır, öz vətənində yaddır, ümumiyyətlə bütün bu dünyada yaddır. Cübran Xəlil Cübran
 • Sənətkar insanla Allah arasında bir vasitədir. Həsən Nail Canat
 • Sənətkar insanları öz daxilinə yönəldir və qəlbin hamı üçün ümumi olan sirlərini insanlara açıb göstərir. Lev Tolstoy
 • Sənətkar olduqdan sonra sənətçi ruhu daşıyacaqsan: bəzən güldürüb, bəzən ağladacaqsan. Tomas Mann
 • Sənətkar öz əsərlərinə, onun əsərləri isə insanlara mənsubdur. Anri Berqson
 • Sənətkar pul haqqında düşündüyü andan gözəllik hissini itirməyə başlayır. Deni Didro
 • Sənətkar yalnız cəmiyyətin müəyyən zümrəsinə deyil, bütün cəmiyyətə xidmət etməlidir. [2] Tomas Mann
 • Sənətkarın öz əsərində iştirakı Tanrının kainatda mövcudluğu kimi olmalıdır – o, hər şeyi görməli və gözə görünməməlidir. Qüstav Flober

İstinadlar

redaktə
 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014. səh.386.
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.385