Cəmiyyət

daimi əlaqələr ilə bir-birinə bağlı olan insan birliyiA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ağıllı insan təkcə özü üçün deyil, cəmiyyət üçün də çalışır. Samuel Smayls
 • Ailə həyata dolğunluq gətirir, xoşbəxtlik gətirir. Lakin hər bir ailə, xüsusən cəmiyyət həyatına hər şeydən əvvəl dövlət əhəmiyyətli böyük iş kimi daxil olmuşdur. Anton Makarenko
 • Avropa tərəqqidən danışır, çünki o, bir neçə elmi kəşfin köməyi ilə rahatlığı sivilizasiya ilə səhv salan bir cəmiyyət qurdu. Benjamin Dizraeli
 • Azərbaycanda İslam adı ilə radikallıq mövcud ola bilməz. Cəmiyyətin bu məsələyə həssaslığı və radikallığı qəbul etməməsi bunu istisna edir.[1] Aydın Mirzəzadə

B redaktə

 • Bəli. Sərbəst ölkənin fərdləri arasında həmrəylik əsasdır. Bir azad olmayan yerlərə baxın. Orada fərdlər və ailələr ayrı-ayrı yaşayırlar, aralarında əlaqə və münasibət çox azdır… Burada əsas məsələ ayrılıqdır, eqoizmdir. Vətəndaşlar bir-birinə yaddır; hər kəs başqasına laqeyddir. Belə bir cəmiyyətin fərdlərini əzmək asan olduğu kimi, cəmiyyət özü də cansız, qansız əsgi parçası kimi atılıb tutulur, oyuncağa çevrilir.[2] Əhməd bəy Ağaoğlu
 • Bəşər övladı yaranışdan əxlaqlıdır, onun əxlaqını cəmiyyət pozur. Teodor Fontane
 • Bir cəmiyyətə hər şeydən əvvəl elm və əxlaqı öyrətmək lazımdır. Epiktet
 • Bir cəmiyyətin mədəniyyət, incəsənət və fəlsəfəsini öyrənmək üçün o cəmiyyətin kitablarını oxuyub öyrənməliyik. Samuel Smayls
 • Bir cəmiyyətin millət ola bilməsi üçün mütləq müəllimlərə ciddi ehtiyacı var: onlar cəmiyyəti həqiqi bir millət halına gətirirlər. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bir cəmiyyətin musiqisi pozulubsa, o cəmiyyətdə bir çox şeylər pozulmuşdur. Konfutsi
 • Bir tam halında fəaliyyət göstərə bilməyən ictimai sistemin ayrı-ayrı daxili qurumları nə qədər cəhd göstərsə də, cəmiyyətin inersiyasından xilas ola bilmir. Tur Xander
 • Biz bunu əsas və inkaredilməz bir həqiqət olaraq qəbul edirik: “Din və ya Yaradanımıza borclu olduğumuz vəzifə və onu yerinə yetirmə tərzimiz güc və ya zorakılıqla deyil, yalnız ağıl və əqidə ilə idarə oluna bilər.” O zaman hər bir insanın dini hər kəsin əqidəsinə və vicdanına buraxılmalıdır; və onların diqtə edə bildiyi kimi bunu həyata keçirmək hər bir insanın hüququdur. Bu hüquq öz təbiətinə görə ayrılmaz hüquqdur. Bu ayrılmazdır; çünki insanların fikirləri, yalnız öz ağıllarının düşündüyü dəlillərdən asılı olaraq, başqa insanların diktəsinə tabe ola bilməz: O, həm də ona görə ayrılmazdır; çünki burada insanlara qarşı haqq olan şey Yaradan qarşısında borcdur. Hər bir insanın borcudur ki, Yaradana yalnız onun üçün məqbul olduğuna inandığı şəkildə ehtiram göstərsin. Bu vəzifə həm vaxt sırasına, həm də öhdəlik dərəcəsinə görə, Vətəndaş Cəmiyyətinin iddiaları qarşısında presedentdir . Hər hansı bir insan Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü sayılmazdan əvvəl, Kainatın Valisinin subyekti hesab edilməlidir: Və əgər hər hansı bir tabeliyində olan birliyə daxil olan Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü bunu həmişə qeyd-şərtlə etməlidir. ümumi orqan qarşısında vəzifəsi; hər hansı xüsusi Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü olan hər bir insan bunu Ümumdünya Hökmdarına sədaqətini qoruyub saxlamalıdır. Buna görə də biz hesab edirik ki, Din məsələlərində heç bir insanın hüququ Vətəndaş Cəmiyyəti institutu tərəfindən ixtisar olunmur və Din onun idrakından tamamilə azaddır. Düzdür, çoxluğun iradəsindən başqa, Cəmiyyəti parçalaya biləcək hər hansı məsələnin son nəticədə müəyyən edilə biləcəyi başqa heç bir qayda mövcud deyil; lakin çoxluğun azlığın hüquqlarını poza biləcəyi də doğrudur. Ceyms Medison
 • Biz ətrafımızda törənən hadisələrə azacıq belə laqeyid baxa bilmərik. Öz yaradıcılığında həyatdan qida almayan, xalqın ruhunu biməyən, mübarizədən kənarda qalaraq hadisələrə qarşı laqeyd olan sənətkar cəmiyyət üçün deyil, özü üçün yarada bilər. Üzeyir Hacıbəyli
 • Bizim cəmiyyət - xroniki bədbəxt olan insanlardan ibarətdir. Onlar tənhalıqdan, qorxulardan əzab çəkir, özlərini asılı və alçaldılmış hiss edir, dağıdıcılığa meyllidir, qazandığı zamanı "öldürə bildiyi üçün" məmnunluq duyur. Erix Fromm
 • Bizim doğulduğumuz cəmiyyət eqoizm üzərində qurulub. Biz tənhalıq cəmiyyətində yaşayırıq. Frederik Beqbeder
 • Bizim milli dəyərlərimizin kökünü qazıblar,dağıdıblar. Biz milli şüura dayanaraq onları öz kökünə qaytarmalı, o kökün üstündə də demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Özü də, bunu eyni zamanda etməliyik − milli yolu gedə-gedə, milli müqəddəratı həll edə-edə demokratik dəyərlərə də sayğı göstərməliyik. Əbülfəz Elçibəy
 • Bu sabit cəmiyyət cəfəngiyyatı nədir? Siz zarafat edirsiniz. Təbiət sabit deyil. Həyat stabil deyil. Sabitlik təbii deyil. Sırf sabit cəmiyyət polis dövlətidir. Cəmiyyət ya azaddır, ya da sabitdir. İkisi eyni anda ola bilməz. Seçimini et. Şəxsən mən həmişə sərbəst, üzvi cəmiyyəti sərt, süni cəmiyyətdən üstün tuturam. Əgər insanlar qorxu və ölümdən qaçmaq üçün səmavi əsadan istifadə edəcək qədər zəifdirlərsə, bəlkə də onlara lazım olan şey qorxu və ölümdür. Dəli olub küçəyə çıxmaqdan, bir-birini soymaqdan, dinlə öldürməkdən çəkinəcək qədər əxlaqsızdırlarsa, cəhənnəm olsunlar. Qoy dəli olsunlar; bəlkə də haqq etdikləri cinayət və dəlilikdir. Tom Robbins
 • Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə güclü inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, Azərbaycan elmi inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı,biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç vaxt unutmamalıyıq. Heydər Əliyev/Təhsil
 • Bütün üzvləri eyni cür düşünən cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Tur Xander

C redaktə

 • Cəmiyyət anlayışı yoxdur. Var – kişilər, qadınlar və ailələr. Marqaret Tetçer
 • Cəmiyyət əxlaqi başlanğıclarla yaranır. Fyodor Dostoyevski
 • Cəmiyyət əxlaqlı olsa, qanunları daha asan tətbiq etmək olar. Molyer
 • Cəmiyyətin ən yüksək və müqəddəs marağı onun hər bir üzvünün, eyni zamanda öz rifahıdır. Vissarion Belinski
 • Cəmiyyət fərdi insan deyil. İnsanı təhqir etmək olar, ona böhtan atmaq olar, amma cəmiyyət təhqirdən və böhtandan uzaqdır. Vissarion Belinski
 • Cəmiyyət iki qrup insanları sevmir: Ona qarşı çıxanları və Onu müdafiə edənləri. Viktor Hüqo
 • Cəmiyyət insanlara düzgün təhsil-tərbiyə vermədiyindən onların çoxu həyatda öz yerini tapa bilmədiyindən məhv olurlar. Deni Didro
 • Cəmiyyət insanlardan ibarətdir. Cəmiyyətdən kənarda insan olmaz. Yohann Volfqanq Göte
 • Cəmiyyət kimi ədəbiyyatın da öz pleybeyləri, qaragüruhları var. Qaragüruhlar isə hər yerdə həm cahil, həm həyasız, həm də utanmaz olurlar. Vissarion Belinski
 • Cəmiyyət qadınları savadsız olduğu müddətcə uğur qazana bilməz. Xalid Hüseyni
 • Cəmiyyət məntiqin universallığı sayəsində mümkün olmuşdur. Tur Xander
 • Cəmiyyət üçün üsyan, təbiət üçün ildırımdan daha az faydalı deyil. Bu, hökumətin sağlamlığı üçün lazım olan dərmandır. Tomas Cefferson
 • Cəmiyyət üzərində sözlər yox, yalnız ideyalar hökmranlığa malikdir. Vissarion Belinski
 • Cəmiyyət yazıq insanlardan qaçdığı halda, mən zavallılığın qaynağı olan ümidsizlikdən qaçıram. Şarl Lui Monteskyö
 • Cəmiyyətdə ən birinci qanun qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Jan Jak Russo
 • Cəmiyyətdə yaxşılıq və pislik fərdlərlə ortaya çıxır. Cəmiyyəti tənqid etmək yox, çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün çalışmaq lazımdır. Viktor Hüqo
 • Cəmiyyətdən uzaqlaşma ictimai həqiqət üçün lazımdır. Fyodor Dostoyevski
 • Cəmiyyətə xidmət vətəndaşların əsas işi olmadıqda və onlar özləri ilə deyil, pul kisələri ilə xidmət etməyə üstünlük verdikdə, dövlət artıq məhv olmağa yaxındır. Jan Jak Russo
 • Cəmiyyəti insanlara, insanları isə cəmiyyətə görə öyrənmək lazımdır. Siyasəti və əxlaqı ayrıca öyrənmək istəyən nə siyasətdə, nə də əxlaqda heç nə başa düşməyəcəkdir. Jan Jak Russo
 • Cəmiyyətin birliyini pozan hər bir şey heç nəyə yaramır. İnsanı özü-özünə qarşı qoyan heç bir quruluşun dəyəri yoxdur. Jan Jak Russo
 • Cəmiyyətin ən yüksək və müqəddəs marağı onun hər bir üzvünün, eyni zamanda öz rifahıdır. Vissarion Belinski
 • Cəmiyyətin xoşbəxtliyi üçün çalışanın özü də xoşbəxt olar. Samuel Smayls
 • Cəsarət bizim irsimizdən yoxa çıxıb. Güman ki, o bizdə heç vaxt olmayıb da. Cəmiyyətin zəhmi, hansı ki, əxlaqın təməlindədir, Allahın zəhmi, hansı ki, dinin sirridir — bu iki şey bizi idarə edir. Və hələ də, inanıram ki, əgər bir insan öz həyatının çərçivələrindən kənara çıxıb onu bütünlüklə, dolu-dolu yaşaya bilsə, hər hissə bir surət, hər fikrə bir təbir, hər arzuya reallıq qata bilər. Mən inanıram ki, dünya elə yeni sevinc impulsları əldə edər ki, biz orta əsrin bütün bəlalarını unudarıq və Antik idealdan da daha yaxşı, daha zəngin bir ideala qayıda bilərik. Ancaq aramızdakı ən cəsur insan belə özü özündən qorxur. İçimizdəki vəhşi insanın dağıdıcı hissi özümüzü təkzib etmədə faciəvi bir yer alır və həyatımızı korlayır. Biz öz imtinalarımızın cəzasını yaşayırıq. Hər impuls hansı ki, haqqında düşünməyi daxilimizdə boğmağa çalışırıq bizi zəhərləyir. Oskar Uayld

Ç redaktə

 • Çox böyük ləyaqətlər insanı cəmiyyət üçün faydasız edir: bazara qızıl külçəsi ilə getmirlər, bazar üçün kağız pul, ələlxüsus da xırda pul lazımdır. Nikola Şamfor

D redaktə

 • Dinsiz cəmiyyət kompassız gəmi kimidir. Napoleon Bonapart
 • Dövlət cəmiyyətdən fərqlidir. O nəticədə insanların ağası deyil, nökəridir. Marqaret Tetçer
 • Dünyada istedadlılardan daha ağıllı insanlar var. Cəmiyyət tamamilə istedaddan məhrum olan ağıllı insanlarla doludur. Antuan de Rivarol

Ə redaktə

 • Əgər bütün insanlar eyni məntiqlə düşünməsəydilər, nə cəmiyyət, nə dövlət, nə də sivilizasiya olardı. Tur Xander
 • Əgər cəmiyyət müharibənin kişi cinsinin əsas məşğuliyyəti olduğunu israr edirsə, buna görə də bütün kişi uşaqların cəsarət və cəsarət nümayiş etdirmələrini tələb edir. Kişilərin və qadınların fərqli cəsarətləri üzərində təkid ifadə edilməsə belə, məşğuliyyət fərqi bu fikri üstüörtülü şəkildə ortaya qoyur. Bununla belə, cəmiyyət daha da irəli gedərək kişiləri cəsur, qadınları isə qorxaq kimi təyin etdikdə, kişilərə qorxu nümayiş etdirmək qadağan edildikdə və qadınlar qorxunun ən açıq şəkildə nümayiş etdirilməsinə rəvac verəndə, içəriyə daha açıq element daxil olur. İnsan xasiyyətinin ilk iki variantı , qorxuya nifrət və ya qorxu nümayiş etdirmək istəyi, onlar sosial olaraq iki cinsin şəxsiyyətlərinin ayrılmaz aspektlərinə çevrilmişdir. Və bu müəyyən edilmiş cinsi şəxsiyyətə görə, hər bir uşaq, əgər oğlan olsa, qorxunu boğmaq, qız olsa, göstərmək üçün təhsil alacaqdır. Marqaret Mid
 • Əgər hamının mənafeyinin kəsişdiyi nöqtə olmasaydı, cəmiyyət haqqında danışmağa lüzum olmazdı. Jan Jak Russo

F redaktə

 • Filosoflar tərəfindən aydınlanmayan hər hansı bir cəmiyyət, şarlatanlar tərəfindən aldadılır. Mari Jan Antuan Kondorse

H redaktə

 • Heç nəyə inanmamaq insanı xilas eləmir. İnancsız cəmiyyət yoxdur.[3] Elşad Miri
 • Hər bir cəmiyyət bir maşın tipi ilə əlaqələndirilə bilər: suveren cəmiyyətlər üçün sadə və ya dinamik maşınlar, intizam cəmiyyətləri üçün enerji maşınları və kibernetika, nəzarət cəmiyyətləri üçün kompüterlər. Lakin maşınlar heç bir şey izah etmir, əksinə maşınlar bir tərəfli olduğuna görə kollektiv birləşmələri təhlil etməliyik. Jil Delöz
 • Hər bir cəmiyyət hər şeydən əvvəl qarşılıqlı uyğunlaşma və aşağılanmanı tələb edir və buna görə nə qədər böyükdürsə, o qədər də ədəbsizdir. Hər bir insan yalnız tək olduğu müddətdə tamamilə özü ola bilər. Buna görə də, kimsəsizliyi sevməyən azadlığı da sevmir, çünki insan yalnız tək olduqda azad olur. Məcburiyyət hər cəmiyyətin ayrılmaz yoldaşıdır; hər cəmiyyət qurbanlara ehtiyac duyur, bunlar nə qədər çətindirsə, insanın öz şəxsiyyəti o qədər əhəmiyyətlidir. Artur Şopenhauer
 • Hər bir fərdi azad etmədən cəmiyyət özünü azad edə bilməz. Fridrix Engels

X redaktə

 • Xalqın iradəsi, üstəlik, praktiki olaraq xalqın ən çoxsaylı və ya ən fəal hissəsinin iradəsi deməkdir; çoxluq və ya özlərini çoxluq kimi qəbul etməyə müvəffəq olan insanlar, nəticədə, öz sayının bir hissəsini sıxışdırmaq istəyə bilər; və hər hansı digər səlahiyyətdən sui-istifadə halları kimi buna qarşı da ehtiyat tədbirləri lazımdır. Deməli, hakimiyyətin fərdlər üzərində məhdudlaşdırılması, hakimiyyət sahiblərinin müntəzəm olaraq cəmiyyət qarşısında, yəni cəmiyyətin ən güclü tərəfi qarşısında cavabdeh olduğu zaman heç bir əhəmiyyətini itirmir. Con Stüart Mill
 • Xristianlıq, xüsusən də protestantlıq əmtəə istehsalının üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyət üçün uyğun dindir. Fridrix Engels

İ redaktə

 • İlk gündən bu günə qədər tam acgözlük sivilizasiyanın hərəkətverici ruhu idi; sərvət və yenə də var-dövlət və bir daha var-dövlət, cəmiyyətin yox, tək bir sərvətin sərvəti - burada onun yeganə və son məqsədi var idi. Əgər eyni zamanda elmin mütərəqqi inkişafı və ali sənətin dəfələrlə çiçəklənməsi onun qucağına düşürdüsə, bu, yalnız ona görə idi ki, onlar olmadan müasir sərvət öz nailiyyətlərini tam həyata keçirə bilməzdi. Fridrix Engels
 • İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı, ən böyük məqsəd Azərbaycan vətəndaşı hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır. Heydər Əliyev/Təhsil
 • İndiyə qədər mövcud olan bütün cəmiyyətin tarixi sinfi mübarizələrin tarixidir. Fridrix Engels
 • İnsan ancaq öz təkəbbüründən əl çəkdikdən sonra cəmiyyətlə ayaqlaşa bilər. Konfutsi
 • İnsan sosial bir məhsuldur və cəmiyyət onun itirilməsinin qarşısını almalıdır. Miqel de Unamuno
 • İnsan təhsilinin əsasını orta məktəbdə alır. Əgər onun fundamental, köklü orta təhsili varsa, o, cəmiyyətdə özünə yer tapacaq, çalışacaq, ...cəmiyyətimizin şüurlu üzvü olacaqdır. Heydər Əliyev/Təhsil
 • İnsan tək deyil, cəmiyyətdə yaşamaq üçün yaradılmışdır. Təklik ümidsizlik yaradır. Bu yalnız vaxt məsələsidir. Ola bilsin ki, yenicə dənizin dalğalarından xilas olmuş bədbəxt insanı ilk anlar avadanlıqlar, həyat ehtiyaclarını ödəmək kimi fikirlər əsas fikirlərdən yayındıracaq və onun başı real həyata qarışacaq və o, qeyri-müəyyən gələcək barədə düşünməyəcək. Ancaq vaxt gələcək ki, o, özünü insanlardan uzaqda, vətənini, sevdiyi insanları görməyə heç bir ümidi olmayan tənha insan kimi hiss edəcək. Bu halda o nə cür düşünməli, hansı iztirablara məruz qalmalıdır? Onun adası onun üçün bütöv bir dünya, bütün bəşəriyyət isə onun özü olacaq... Və bu tənhalıqda dəhşətli ölüm anı gələndə o özünü dünyanın sonundakı ən axırıncı insan hiss edəcək... Jül Vern
 • İnsanpərvəlik insan cəmiyyətini, insan nəslini həyatını qoruyub saxlamaq üçün zəruridir. Pol Anri Holbax
 • İsrafçılıq etməyin, pulunuzu cəmiyyət üçün faydalı işlərə xərcləyin. [4] Covanni Viko
 • İşin mənəvi dəyəri ondan ibarətdir ki, o, digər insanlardan daha yüksək mənbədən gəlir. O mənbə cəmiyyətdir; millətdir. Əslində, əxlaq yalnız ictimai, milli, özəl fərdlərdən ayrı və yuxarıda ola bilər. Millətin ictimai asayişi və əmin-amanlığı, rifahı, xoşbəxtliyi, gələcəkdə təhlükəsizliyi və məsumluğu, sivilizasiyanın tərəqqisi naminə maraq, zəhmət və fədakarlıq tələb edəndə canından keçməyi tələb edən milli mənəviyyatdır. Kamil xalqda milli əxlaqın tələbləri, demək olar ki, o xalqın insanları tərəfindən mühakimə olunmadan, vicdanlı və emosional motivlə irəli sürülür. Bu, ən böyük milli hissdir, milli həyəcandır. Millət anaları, millət ataları, millət müəllimləri və millət ağsaqqalları; Onların evdə, məktəbdə, orduda, fabrikdə, hər yerdə və hər işdə millətin övladlarına, millətin hər bir üzvünə yorulmadan və davamlı olaraq verəcəkləri milli tərbiyənin məqsədi, bu yüksək milli hissi gücləndirir. Əxlaqın milli-ictimai olduğunu söyləmək və onun ümmət vicdanının ifadəsi olduğunu söyləmək həm də əxlaqın müqəddəs atributunu tanımaqdır. Əxlaq müqəddəsdir; çünki onun bərabər dəyəri yoxdur və heç bir başqa cür dəyərlə ölçülə bilməz. Əxlaq müqəddəsdir; çünki ən böyük əxlaqi vicdanı olan cinayətkar üçün prioritetdir. Həmin cinayəti törədən cəmiyyət tək və təkdir. Başqa cinayətkar yoxdur. İlahiyyatda hətta məcazi mənada düşünülmüş cəmiyyət də gizlidir. Çünki vicdanımıza təsir edən mənəvi həyat, cəmiyyət üzvləri arasında əməl və təriflərdən ibarətdir. Həqiqi, doğru bir cəmiyyət sıx bir intellektual və əxlaqi fəaliyyətdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • İyerarxik cəmiyyət yalnız yoxsulluq və cəhalət bünövrəsi üzərində yüksələ bilər. Corc Oruell

J redaktə

 • Jurnalistika cəmiyyət yaşayanda yaşayır və cəmiyyətdəki həyatın kökləri kəsildikdə ölür. Nikolay Mixaylovski

Q redaktə

 • Qərb cəmiyyəti ürək çatışmazlığından, Şərq cəmiyyəti ürək ifratından əziyyət çəkir. Tur Xander

M redaktə

 • Mədəniyyət və onunla gələn nisbi azadlıq olmasaydı, cəmiyyət mükəmməl olsa belə, cəngəllik olardı. Buna görə də hər bir orijinal yaradılış əslində gələcək üçün bir hədiyyədir. Alber Kamyu
 • ..Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam... Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursaolsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipial mövqeyimdir... Heydər Əliyev/Təhsil
 • Mən ona görə diqqətimi karyera və pula cəmlədim ki, bizim cəmiyyət pulun əhəmiyyətinin həddindən artıq şişirdilməsinə meyllidir. Onlar dəyərləri pulla ölçməyə adət ediblər. Corc Soros
 • Mən öz dinimi, öz ədəbiyyatımı, öz duyğularımı, kədər və iztirablarımı, dərdlərimi və ehtiyaclarımı düşündüyüm zaman, gerçəkdə özümü düşünürəm. Mənim fərdi deyil, ictimai və tarixi özüm bu mədəniyyətin doğulub ortaya çıxdığı qaynaqdır. Bu səbəbdən mədəniyyət mənim cəmiyyətimin, tarixin varlığı olan quruluşun təcəllisidir, əks olunmasıdır; lakin xüsusi şərtləri olan özünə xas tarixi dövrdə iştirak edən, fərqli mənşəyi olan, maddi, iqtisadi və ictimai quruluşun meydana gətirdiyi xüsusi dərdlərə, düşüncələrə, anlayış və meyllərə alışmış bir cəmiyyətdə bir sıra saxta taktikalar, o cəmiyyətin mədəniyyətini zehnindən silir. Sonra başqa bir zamana və tarixi dövrə, başqa bir iqtisadi sistemə, başqa sosial və siyasi bağlara aid olan mədəniyyəti mənim mədəniyyətimin yerinə yerləşdirir. Artıq mən özümü düşünmək istədiyim zaman, başqa bir cəmiyyətin mədəniyyətini öz mədəniyyətim olaraq düşünürəm, o zaman özümə aid olmayan dərdlərə həmsöhbət oluram. Mənim mədəni, fəlsəfi və ictimai həqiqətimlə uyğunlaşmayan problemlərdən ötəri fəryad edirəm. Nəticədə o cəmiyyətə və o cəmiyyətin sosial, iqtisadi, siyasi və tarixi şərtlərinə aid olan, lakin mənə aid olmayan ideallar və iztirablarla qarşılaşıram. O dərdləri, iztirab və idealları öz dərd, iztirab və ideallarım olaraq görməyə başlayıram. Əli Şəriəti
 • Müasir siyasi cəmiyyət, insanları bədbəxtliyə salma maşınıdır. Alber Kamyu
 • Müəllimlik dünyanın ən nəcib peşələrindən biri, bəlkə də birincisidir. Bağ bağbansız keçinə bilmədiyi kimi, bəşəriyyət də müəllimsiz keçinə bilməz.... Hünərli usta dəmirdən səbr ilə misri qılınc yona bildiyi kimi, yaxşı müəllim də kəctab millətdən xoşbəxt cəmiyyət hazırlayır. Sultan Məcid Qənizadə
 • Mütaliə bir cəmiyyətin gündəlik vərdişinə çevrilsə, həmin cəmiyyət xoşbəxt olar. Sokrat

N redaktə

 • Necə qəribədir ki, bir cəmiyyət olaraq, ağlı yavaş olana deyil, ayağı yavaş olana; ürəyi kor olana deyil, gözü kor olana yazığımız gəlir. Cübran Xəlil Cübran

Ö redaktə

 • Ölümcül xəstə cəmiyyət özünə qarşı müharibəyə başlayır. Bu müharibə resursları tükəndirir, həyat qüvvələrini boşaldır. Cəmiyyət özünü yeməyə başlayır. (20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya haqqında). Arnold Cozef Toynbi

S redaktə

 • Sağalmaz xəstə cəmiyyət özünə qarşı müharibəyə başlayır. Bu müharibə resursları mənimsəyir, həyat qüvvələrini boşaldır. Cəmiyyət özünü yeməyə başlayır. (20-ci əsrin əvvəllərində Rusiyada) Arnold Cozef Toynbi
 • Sən cəmiyyətə uyuşmaq istəmədiyin halda, cəmiyyət nə üçün sənə uyuşmalıdır. Rocer Şerman
 • Sivil cəmiyyət insanın insana qarşı bəslədiyi düşmənçilik hissləri ucbatından daima dağılma və parçalanma təhdidi altındadır.[5] Ziqmund Freyd
 • Sosialistlər, xarabalıqlar üzərində yeni, rasional bir cəmiyyət qurmaq üçün müasir, ağılsız cəmiyyəti məhv etməyə çalışan inqilabçılardır. Cek London

Ş redaktə

 • Şeyxlərin, dərvişlərin və digər din xadimlərinin cümhuriyyəti dəstəkləmədiyini bilirik. Həyata keçirdiyimiz islahatların məqsədi Türkiyə Cümhuriyyəti xalqının həm forma, həm də məzmunca müasir cəmiyyətə çevrilməsidir. Bu, bizim islahatların əsas vəzifəsidir. Bu həqiqəti dərk etməyənlər məhv olar. Mustafa Kamal Atatürk
 • Şərqin idealı – insanın kamilləşməsi, Qərbin idealı – cəmiyyətin təkmilləşdirilməsidir. Əbu Turxan

T redaktə

 • Təbiət insanlar arasında zəka və mənəviyyatda nəhəng fərq qoyur, cəmiyyət isə rütbə və dərəcə yolu ilə həmişə bu fərqi yox etməyə çalışır. Artur Şopenhauer
 • Təbiət qanunları ilə cəmiyyət qanunlarının əsas fərqi ondan ibarətdir ki, birinciləri cəzasız pozmaq mümkün deyil, ikinciləri isə mümkündür. Xudu Məmmədov
 • Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz. Heydər Əliyev
 • Tək qalmış insan Robinzon kimi zəifdir. O, yalnız cəmiyyət daxilində və başqaları ilə birlikdə çox şey edə bilər. Artur Şopenhauer
 • Tiraniya: qanunların icrasına məsul olan hər kəsi xidmət etdikləri hökumətin qanunlarının gücü ilə itaət halına gətirə, məhv edə, sındıra, təfsir edə, qarşısını ala və dayandıra bilər və ya hətta cəzasız qalmaqla onları xəyal qırıqlığına uğrada bilər. Bilmək olmur ki, bu qanunlar pozucu, yoxsa seçicidir; qəsbkar, yoxsa qanunidir; yaxşı, yoxsa kədərlidir; hər halda, kimin bunu etmək üçün kifayət qədər təsirli bir qüvvəsi varsa, zalımdır; bunu qəbul edən hər bir cəmiyyət zülmdədür; buna dözən hər bir xalq kölədir. Vittorio Alfieri
 • Torpaq sahəsini çəpərləmiş ilk şəxs "bu mənimdir" deyə qışqırıb ona inanan sadəlövh adamları cəmləyə bilmişsə, vətəndaş cəmiyyətinin əsl banisi də odur. Jan Jak Russo

U redaktə

Ü redaktə

 • Ünsiyyət insanı nəcibləşdirir və ucaldır; insan cəmiyyət arasında istər-istəməz özünü başqa cür - təklikdə olduğundan daha ləyaqətlə aparmağa çalışır. İnsan həmişə təkbaşına qalsaydı çox tez vəhşiləşərdi. Lüdviq Feyerbax

Y redaktə

 • Yaxşı cəmiyyət, fəzilətin mükafatlandırıldığı cəmiyyətdir. Abraham Maslau

İstinadlar redaktə

 1. http://news.day.az/politics/247929.html
 2. "Sərbəst insanlar ölkəsində" kitabından səhifə 201
 3. “İnsanlar var ki, ona ”Hacı filankəs" desinlər deyə həccə gedir"
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.485.
 5. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015