A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B redaktə

  • Bəylə hacca gedən çöllərdə sərgərdan qalar. Azərbaycan atalar sözləri/B
  • Bəşəriyyət tarixinə daha böyük bir qrupun üzvləri olduğumuzun yavaş-yavaş yaranan dərk edilməsi kimi baxmaq olar. Əvvəlcə özümüzə və yaxın ailəmizə, sonra sərgərdan ovçu-toplayıcı dəstələrinə, sonra tayfalara, kiçik qəsəbələrə, şəhər dövlətlərinə, millətlərə sədaqətimiz idi. Biz sevdiklərimizin dairəsini genişləndirmişik. İndi biz təvazökarlıqla fövqəlgüclər kimi təsvir edilən, hansısa mənada birlikdə işləyən fərqli etnik və mədəni mənşəli insanların qruplarını təşkil etdik - şübhəsiz ki, humanistləşdirici və xarakter formalaşdıran bir təcrübə. Əgər sağ qalmaq istəyiriksə, bütün insan cəmiyyətini, bütün Yer planetini əhatə etmək üçün sadiqliyimiz daha da genişlənməlidir. Millətləri idarə edənlərin çoxu bu ideyanı xoşagəlməz hesab edəcək. Onlar hakimiyyəti itirməkdən qorxacaqlar. Xəyanət və vəfasızlıq haqqında çox şey eşidəcəyik. Zəngin milli dövlətlər öz sərvətlərini kasıblarla bölüşməli olacaqlar. Ancaq seçim, Herbert Uellsin bir dəfə fərqli bir kontekstdə dediyi kimi, açıq şəkildə kainat və ya heç bir şey deyil. Karl Saqan

E redaktə

  • Ey elm təhsil edən cavanlarımız! … Vətən qardaşlarınızla üns tutmaq çətindir. Siz danışdığınızı onlar başa düşməyib, əfalınızı şəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər… Amma insaf deyil ki, beş gün ömrün ləzzətindən ötrü milləti qardaşlarınızı atıb onları kor və sərgərdan qoyasınız. Pəs ləzzəti dünyaya təmə etməyib öz qardaşlarınızı əməli xeyrə vadar edin. Qoy şüəralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, əvamünnas daşa bassın, siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz və bişəkk, gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib, sizə rəhmət oxuyacaq… Həsən bəy Zərdabi

F redaktə

İ redaktə

K redaktə

M redaktə

  • Millətlərin hələ də sərgərdan kimi göründüyü alaqaranlığın qaranlığına baxmayaraq, işıq qığılcımları sübhün açılmasından və böyük günün gəlişindən xəbər verir. Həqiqət, günəş kimi, geri çəkilə bilməz. Pol Anri Holbax
  • Müasir zehni tərəqqi anlayışının qüsuru ondan ibarətdir ki, o, həmişə bağların qırılması, sərhədlərin silinməsi, dogmaların aradan qaldırılması ilə bağlı bir şeydir. Ancaq əqli inkişaf kimi bir şey varsa, bu, getdikcə daha çox müəyyən inanclara, getdikcə daha çox dogmalara çevrilmək deməkdir. İnsan beyni nəticələrə gəlmək üçün bir maşındır; nəticəyə gələ bilmirsə, paslıdır. İnanmayacaq qədər ağıllı bir insan haqqında eşitdikdə, demək olar ki, ziddiyyət xarakteri daşıyan bir şey eşidirik. O, zərif skeptisizmdə bir doktrina bir-birinin ardınca düşdüyündə, özünü bir sistemə bağlamaqdan imtina etdikdə, artıq təriflərə sahib olduğunu söylədikdə, sonluğa inanmadığını söylədikdə, nə vaxt, öz təxəyyül, o, Tanrı kimi oturur, heç bir inanc formasına sahib deyil, hər şeyi düşünür, sonra o, elə bu proseslə yavaş-yavaş geriyə doğru sərgərdan heyvanların qeyri-müəyyənliyinə və otların şüursuzluğuna qərq olur. Ağacların dogmaları yoxdur. Şalgamlar geniş fikirlidirlər. Gilbert Çesterton

İstinadlar redaktə