A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adi ehtiyacla yanaşı, sevgi-böyük tərbiyəçidir. Yaxınların sevgisi, bəxti gətirməyən insanı ehtiyac səbəbindən yaranan qanunlara riayət etməyə vadar edir. Çünki, əks təqdirdə bu qanunların pozulması müəyyən bir cəzaya səbəb ola bilər. Ziqmund Freyd
 • Bəziləri valideynlərin, tərbiyəçilərin və qohumların inandığı hər şeyə inanır. Onlar öz prinsiplərini miras yolu ilə götürürlər və mirasları kimi onları müdafiə edirlər, çünki onların varisləri olaraq doğulurlar. Alan Uilson Uots
 • Ciddilik, tərbiyəçinin güclü xarakteri, onun qüsursuz davranışı ilə özünü doğrultduqda və xeyirxahlıqla uyğunlaşdıqda, çətin ki, bu bizdə qəzəb hissi doğura bilsin. Onore de Balzak
 • İnsan mənəviyyatında elə keyfiyyətlər vardır ki, insan bunlarsız həqiqi tərbiyəçi ola bilməz. Həmin keyfiyyətlər içərisində uşağın mənəvi aləminə nüfuz etməyi bacarmaq birinci yerdə durur. Yalnız özünün uşaq olduğunu heç vaxt unutmayan adam həqiqi müəllim ola bilər. Bir çox müəllimlərin bədbəxtliyi ondadır ki, onlar şagirdin hər şeydən əvvəl idrak, yaradıcılıq, insani qarşılıqlı münasibətlər aləminə qədəm qoyan canlı insan olduğunu unudurlar. Vasili Suxomlinski
 • Məktəbdə oxuduqları ilə kifayətlənənlər yalnız tərbiyəçiləri ilə danışa bilən uşaqlara bənzər. Volter
 • Məktəbdə, universitetdə formalaşan gənc, Azərbaycanın gələcək vətəndaşı gərək, birincisi, mənəviyyatca saf olsun. Ona görə də gərək mənəvi saflıq ali məktəblərdə, orta məktəblərdə hökm sürsün ... Ona görə də gərək onun müəllimləri, tərbiyəçiləri özləri vətənpərvər olsunlar, vətənpərvərliyi gənclərə aşılaya bilsinlər. [[Heydər Əliyev[]]
 • Müəllim yalnız dərs deyən, sadəcə bir-iki saat sinif otaqlarında şagird və tələbələrlə təmasda olan bir şəxs, adi tərbiyəçi deyil. O, zaman və gənclik arasında körpü yaradan, öz şəxsiyyəti ilə nümunə göstərən, sabahın qurucularını hazırlayan, millətin gələcəyi üçün böyük məsuliyyət daşıyan bir varlıqdır. Xudu Məmmədov
 • Təbiətin ona şagird hazırlamağı təyin etdiyi insanların müəllimlərə ehtiyacı yoxdur. Bekon, Dekart, Nyuton— bəşər övladının bu tərbiyəçilərinin özlərinin tərbiyəçilərə ehtiyacı yox idi və hansı bələdçilər onları böyük dühasının onları daşıdığı yerlərə apara bilərdi? Adi müəllimlər öz anlayışlarını yalnız öz dar imkanlarına məhdudlaşdırmaqla məhdudlaşdıra bilərdilər. İlk maneələrlə özlərini sınamağı öyrəndilər və keçdikləri böyük məkanı keçmək üçün səy göstərdilər. Əgər bəzi kişilərə elm və sənət öyrənməyə can atmağa icazə vermək lazımdırsa, bu, yalnız o adamların izi ilə getmək və onlardan kənara çıxmaq qüdrətini özlərində hiss edənlər üçündür. İnsan şüurunun şərəfinə abidələr ucaltmaq bu azsaylı insanların vəzifəsidir”. Jan Jak Russo
 • Tərbiyəçi həyatı dərindən bilməlidir ki, uşaqları ona hazırlaya bilsin. Lev Tolstoy
 • Tərbiyəçi və müəllim doğulmalıdır; o, təbii nəzakətlə idarə olunur. Adolf Disterveq
 • Tərbiyəçilər sadə bir şeyi götürüb mürəkkəbləşdirirlər. Ünsiyyətçilər mürəkkəb bir şeyi qəbul edir və onu sadələşdirirlər. Con Maksvell
 • Tərbiyəçinin ən qiymətli keyfiyyətlərindən biri insanlıqdır, uşaqlara dərin məhəbbətdir, atanın, ananın səmimi nəvazişi ilə müdrik ciddiliyini və tələbkarlığını özündə birləşdirən məhəbbətdir. Vasili Suxomlinski
 • Tərbiyəçinin şəxsiyyətinin cavan ruha olan təsiri elə bir tərbiyə qüvvəsidir ki, onu nə dərs kitabları ilə, nə əxlaqi nəsihətlərlə və nə də cəza, mükafat sistemi ilə əvəz etmək olar. Konstantin Uşinski
 • Tərbiyədə əsas məsələ tərbiyəçinin kim olmasından asılıdır. Dmitri Pisarev

İstinadlar

redaktə