A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Afrika mənşəli amerikalıların əsarət altına alınması qaçılmaz tarixi fakt olsa da , onların ölüm təhlükəsi qarşısında göstərdikləri cəsarət, aşılmaz kimi görünən çətinliklər qarşısındakı gücləri, başqalarını imansız ümidsizliyə sürükləyən şəraitlə qarşılaşdıqda imanları və onların zalım şəraitdə gözəlliyin və dahiliyin oyadan olması da həvəsləndirmirdi. Aberjhani
 • Azad insan ağ bulud kimidir. Ağ bulud bir sirrdir; özünü küləklə aparmağa imkan verir, müqavimət göstərmir, döyüşmür və hər şeyin üstündə uçur. Bütün ölçülər və bütün istiqamətlər ona aiddir. Ağ buludların dəqiq mənşəyi və təyinat yeri yoxdur; onların bu andakı sadəliyi mükəmməllikdir. Oşo
 • Biliklərimizin hər cür mənbələri var; lakin heç birinin səlahiyyəti yoxdur ... Biliklərimizin son mənbələrinin fəlsəfi nəzəriyyəsinin etdiyi əsas səhv ondan ibarətdir ki, mənşə və etibarlılıq sualları arasında kifayət qədər aydın fərq qoymur. Karl Popper
 • Bir çoxlarında dərin bir inam kök salmışdır ki, atomlara əsaslanan filosofluq şeylərin mənşəyini izah edə bilməz, ya da izah edə bilər. Bu isə, Allahı Yaradan kimi inkar etmək deməkdir. Hər iki halda onlar səhv edirlər. Çünki, materiyanın və ümumi hərəkətin tam mahiyyətini aydın izah edə biləcək heç təbii başlanğıc yoxdur. Mixail Lomonosov
 • Bütün çətin şeylərin mənşəyi asanda, böyük şeylərin isə kiçikdə olur. Lao-tszı
 • Etika fəlsəfədə mərkəzi yer tutur, çünki o, günahla, xeyirin və şərin mənşəyi və əxlaqi dəyərlərlə məşğul olur. Və bu problemlər ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb etdiyindən, etikanın sferası ümumiyyətlə nəzərdə tutulduğundan daha genişdir. Məna və dəyərdən bəhs edir və onun vilayəti yaxşı ilə şərin fərqinin çəkildiyi, qiymətləndirmələrin aparıldığı və məna axtarıldığı dünyadır. Nikolay Berdyayev
 • Əgər insana öz instinktlərinə zidd olan bir fakt təklif olunarsa, o, onu diqqətlə araşdıracaq və dəlillər çox olmasa, ona inanmaqdan imtina edəcək. Əksinə, ona fitrətinə uyğun hərəkət etmək üçün səbəb olan bir şey təklif edilsə, ən incə dəlillərlə belə onu qəbul edər. Miflərin mənşəyi bu şəkildə izah edilir. Bertran Rassel
 • Hər iki mənşə balanslaşdırılmış olsaydı, bugünkü terror və cinayətlər mümkün ola bilərdimi? Bəşəriyyətin və planetimizin xilası qadının əlindədir. Qadın öz əhəmiyyətini, Dünya Anasının böyük missiyasını dərk etməlidir; o, bəşəriyyətin taleyi üçün məsuliyyət daşımağa hazır olmalıdır. Həyat verən ananın övladlarının taleyini yönləndirmək hüququ var. Qadının, ananın səsi bəşəriyyətin liderləri arasında eşidilməlidir. Ana uşağına ilk şüurlu fikirləri təklif edir. Onun bütün istək və qabiliyyətlərinə istiqamət və keyfiyyət verir. Ancaq mədəniyyət haqqında heç bir fikri olmayan ana insan təbiətinin yalnız aşağı ifadələrini təklif edə bilər. Ancaq təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, bu aparıcı Sintez Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • Həyatın mənşəyində duyğular vardır, duyğulanmanın da təməli eşqdir. Ziqmund Freyd
 • Xalq o zaman məhv olur ki, öz mənşəyindən törəməyən ideala doğru can atır. Fridrix Nitsşe
 • Xam xəyallara qapılmaq işləməkdən asandır. Budur rus sosializminin mənşəyi. Vasili Rozanov
 • İngilis konstitusiyası xarici yazıçılar tərəfindən nəzəriyyə sahəsinə çıxarılana qədər, təbiəti və mənşəyi ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edənə qədər mükəmməl idi. Lord Con Akton
 • İnsanın meymun mənşəyini Qərbdə, İnsanın Tanrı mənşəyini Şərqdə kəşf ediblər.[1] Yaşar Qarayev
 • İnsanın zəkasının mənşəyi onun əlindədir. Anaksaqor
 • Qəribədir ki, qəddarlığın əsl mənşəyi şəhvətdir. Novalis
 • Mən insanları yunanlara və barbarlara ayırmıram. Məni sakinlərin mənşəyi və irqi maraqlandırmır. Mən onları ancaq ləyaqətlərinə görə fərqləndirirəm. Mənim üçün hər yaxşı əcnəbi yunandır və hər pis yunan barbardan da pisdir. Makedoniyalı İsgəndər
 • Mən öz dinimi, öz ədəbiyyatımı, öz duyğularımı, kədər və iztirablarımı, dərdlərimi və ehtiyaclarımı düşündüyüm zaman, gerçəkdə özümü düşünürəm. Mənim fərdi deyil, ictimai və tarixi özüm bu mədəniyyətin doğulub ortaya çıxdığı qaynaqdır. Bu səbəbdən mədəniyyət mənim cəmiyyətimin, tarixin varlığı olan quruluşun təcəllisidir, əks olunmasıdır; lakin xüsusi şərtləri olan özünə xas tarixi dövrdə iştirak edən, fərqli mənşəyi olan, maddi, iqtisadi və ictimai quruluşun meydana gətirdiyi xüsusi dərdlərə, düşüncələrə, anlayış və meyllərə alışmış bir cəmiyyətdə bir sıra saxta taktikalar, o cəmiyyətin mədəniyyətini zehnindən silir. Sonra başqa bir zamana və tarixi dövrə, başqa bir iqtisadi sistemə, başqa sosial və siyasi bağlara aid olan mədəniyyəti mənim mədəniyyətimin yerinə yerləşdirir. Artıq mən özümü düşünmək istədiyim zaman, başqa bir cəmiyyətin mədəniyyətini öz mədəniyyətim olaraq düşünürəm, o zaman özümə aid olmayan dərdlərə həmsöhbət oluram. Mənim mədəni, fəlsəfi və ictimai həqiqətimlə uyğunlaşmayan problemlərdən ötəri fəryad edirəm. Nəticədə o cəmiyyətə və o cəmiyyətin sosial, iqtisadi, siyasi və tarixi şərtlərinə aid olan, lakin mənə aid olmayan ideallar və iztirablarla qarşılaşıram. O dərdləri, iztirab və idealları öz dərd, iztirab və ideallarım olaraq görməyə başlayıram. Əli Şəriəti
 • Mənim arxamda təkcə min ildən artıq olan gözəl ənənələr və salnamələr deyil, həm də Birlik və İmperiyanın canlı gücü və əzəməti var; köhnə və yeni cəmiyyətlər; tarixi və mənşəyi fərqli olan torpaqlar və irqlər, lakin hamısı Allahın izni ilə ruhda və məqsəddə birləşmişdir. II Elizabet
 • Mifologiya bir xalqın onun mənşəyi, ən qədim tarixi, qəhrəmanları, tanrıları və s. haqqında sonradan icad edilmiş etibarlı məlumatlardan fərqli olaraq ilkin inanclarının məcmusudur. Ambroz Birs
 • Onlar (filoloqlar) ... deyəcəklər ki, yəhudi dili bir dil deyil. Bu dialektlərin kütləsidir. Bu dialektlər Almaniyanın yəhudi gettolarında danışılan dilə heç də bənzəmir. Yidiş dilinin etimoloji əsası alman yəhudilərinin dilindən xeyli fərqlənir. Və nəhayət. Bu çox vacibdir. Əgər mən yalançı olsaydım, belə bir sual məntiqli olardı: Nə üçün 50-ci illərə qədər ən görkəmli sionist tarixçilər Şərqi Avropa yəhudilərinin mənşəyi üçün ən mühüm mənbənin Xəzər krallığı olduğunu deyirdilər? Mən İsrail tarixşünaslığının banisi Ben Sion Dinordan danışıram. Mən Amerikanın ən böyük yəhudi tarixçisi Salo Barondan danışıram. Mömin yəhudilərin Şərqi Avropada kütləvi şəkildə mövcudluğunu yalnız kiçik qərb bələdiyyələrindən miqrasiya ilə izah etməyin heç bir yolu olmadığı barədə fikir birliyi var. Bu demoqrafik bum haradan gəldi? Və nəhayət - əgər mən yalançıyamsa, Ben Sion Dinor da yalançıdır, Salo Baron da yalançıdır, tarixçilərin əksəriyyəti yalançıdır, Mark Blox da yalançıdır, çünki yəhudilər Xəzər krallığının slavyan və ya türk tayfalarındandır. Mənə desələr ki, 1950-ci illərdən yəhudilərin mənşəyi ilə bağlı hansısa yeni şəhadətlər, tarixşünaslıq materialları, yəhudilərin Şərqə Qərbi Avropadan gəldiyini sübut edən mətnlər ortaya çıxıb, onda sabah universiteti tərk edərdim. Şlomo Zand
 • Rəssamın intim arzuları və fantaziyaları yalnız transformasiya yolu ilə incəsənət əsərlərinə çevrilir, bu arzularda ədəbsiz olanlar yumşalır, onların şəxsi mənşəyi maskalanır və gözəllik qaydalarına riayət olunması nəticəsində başqa insanlara zövqün cazibədar payı təklif olunur. Ziqmund Freyd
 • Ruhun əqldən ayrılması iki cür ola bilər: birincisi, ruh göylərə yüksəlir və öz ilahi mənşəyinə qayıdır; ikincisi, yerə enir və bədənlə onu bağlayan məqamda qərar tutur. Əbu Turxan
 • Russonun “İnsanlar arasında bərabərsizliyin mənşəyi haqqında mülahizə” traktaktı haqqında: sizin kitabınızı oxuyanda iki əli və iki ayağı üstdə qaçmaq həvəsinə düşürsən. Volter
 • Səkkiz ildən az bir müddətdə "Növlərin mənşəyi" ən görkəmli elm adamlarının əksəriyyətinin şüurunda inam yaratdı. Yeni faktlar, yeni problemlər, ortaya çıxan yeni çətinliklər bu nəzəriyyə tərəfindən qəbul edilir, həll edilir və ya aradan qaldırılır və onun prinsipləri insan biliyinin hər bir yaxşı qurulmuş sahəsinin tərəqqisi və nəticələri ilə təsvir olunur. Alfred Rassel Uolles
 • Şübhə yoxdur ki, tənəffüsü idarə etmək zehni idarə etmək üçün vasitədir, çünki ağıl da nəfəs kimi havanın bir hissəsidir; çünki hərəkətliliyin xarakteri hər ikisi üçün ümumidir; çünki mənşə yeri hər ikisi üçün eynidir; və çünki onlardan biri idarə olunanda digəri idarə olunur. Ramana Maharşi
 • Var - dövlət, sərvət, həzz, nəcib mənşə, saflıq, savad, uzun həyat və sağlamlıq - bütün bunlar saleh həyatın meyvələridir. Çanakya
 • Yerin yaranmasını təsadüflə izah etmək, sanki lüğətin mənşəyinin mətbəədə baş verən partlayışla izah etmək kimidir. Çarlz Darvin

İstinadlar

redaktə