Ərəb atalar sözləri

Wikipedia logo
Ərəblər haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Ac adam üçün çörək yaxşıdır, nəinki məscid.
 • Acın, üşüyənin və qorxaqın gözlərinə yuxu gəlməz.
 • Aclıq şiri leş yeməyə məcbur edər.
 • Adam bilmədiyi şeyi xoşlamaz.
 • Adamlar bir-birinə əl tutanda güclü olurlar.
 • Adamlar düz olsaydılar, hakimlər dincəlməyə gedərdilər.
 • Adət təlimdən güclüdür.
 • Adəti ancaq kəfən tərgidə bilər.
 • Axmaq adam elmin ləzzətini anlamaz.
 • Axmağa yetmiş səhvi keçərlər, alimə bir səhvi - yox.
 • Ağac və kitabın yarpağı nə qədər çoxdursa, meyvəsi bir o qədər azdır.
 • Ailənin sirrini uşaqdan soruş.
 • Ağıl geyimdir köhnəlməyən, bilik mədəndir tükənməyən.
 • Ağıl kordursa, gözlərdən nə fayda?
 • Ağılla göz ürəyin aynasıdır.
 • Ağıl geyimdir - köhnəlməyən, bilik mədəndir - tükənməyən.
 • Ağıllı adam bir iş görmək istədikdə, o işin mütəxəssisi olsa da, özgələr ilə məsləhət edər, çünki lovğalanan yolundan azar, tək özünə arxalanan tez yıxılar.
 • Ağıllı adamın sağlamlığının qiymətini anlamağı üçün xəstə olmağa ehtiyacı yoxdur.
 • Ağıllı qadın kişiyə dedikləri hər sözə şəkər qatır və kişinin dedikləri hər sözdən duzu yığışdırır.
 • Ağıllı öz qarnının əsiri olmaz.
 • Ağıllı özü-özünü qoruyar.
 • Ağıllı uşaq nadan qocadan yaxşıdır.
 • Ağıllı zəhmətinə bel bağlar, ağılsız ümidinə.
 • Ağıllının xəzinəsi bilikdir, ağılsızın xəzinəsi var-dövlət.
 • Ağılsızın acığı sözündə, ağıllının acığı işində olar.
 • Ağılsızın bütün ömründən alimin bir günü qiymətlidir.
 • Ağılsızın ürəyi dilində, ağıllının dili ürəyindədir.
 • Ağır ayaqda ağılsız da məsləhət verər.
 • Ağlı çatmayanın sözü də çatmaz.
 • Aqibətini düşünməyənə zəmanə dost olmaz.
 • Alçalmanın açarı tamahdır, düşmənçiliyin açarı paxıllıqdır, peşmançılığın açarı şəhvətdir.
 • Alim odur ki, sözü, fikri, əməli bir ola.
 • Alim oğul atanı sevindirər.
 • Alimin paltarı olmasa da, elmi eybini örtər.
 • Alınası şey barədə narahat ol, satılası şey barədə yox.
 • Allahın gülü tikanlı yaratdığına heyrət etməkdənsə, tikanlar arasında gül yaratdığına heyrət edin.
 • Allah lütü paltar yumaq yükündən qurtarıb.
 • Alov toxunanı yandırar.
 • Atadan miras qalmayıbsa, əmiyə-dayıya ümid olma.
 • Atalar sözü - söhbətin duzu.
 • Atalar sözü - sözün düzü.
 • Atalar sözündə yalan olmaz.
 • Atasına hörmət edən adamın ömrü uzun olar.
 • Ay çıxanda ulduzların nə yararı var.
 • Ayağın büdrəməsi dilin büdrəməsindən yaxşıdır.
 • Ayıdan qaçdıq, quyuya düşdük.
 • Ayrılığın odu cəhənnəm odundan daha yandırıcıdır.

BRedaktə

 • Baharın soyuğu da gül-çiçəyi artırar.
 • Baxış sözdən daha mənalıdır.
 • Bal olma ki, hamı səni yeyə, zəhər də olma ki, hamı sənə tüpürə.
 • Balası itən analar bir-birini çox istər.
 • Batanda allah yadına düşür.
 • Başa bəla dildən gələr.
 • Başın qarışmazdan əvvəl uşaqların təlim-tərbiyəsinə tələs.
 • Başını dilin xətasından qoru.
 • Bayquşdan xeyir gəlsəydi onu da ovlayardılar.
 • Bayquşun dalınca düşən xarabalığa gedib çıxar.
 • Bədəni yormaq xeyirlidir, ağlı - yox.
 • Bədənin qidası yemək, ağlın qidası elmdir.
 • bədəninizi baharın soyuğu ilə üşüdün.
 • Bəxt yatanda aşağıda və ya yuxarıda olmağın fərqi yoxdur.
 • Bəlanın qapısı gen olar.
 • Bəzən uşağın ağzından peyğəmbərcəsinə söz eşidirsən.
 • Biabırçılıq ömürdən uzundur.
 • Bilik gərək başda olsun, sözdə yox.
 • Bilikli adamın bir günü nadan adamın bütün ömrünə bərabərdir.
 • Bilmədiyini bilməyəndən uzaq gəz, bilmədiyini biləndən öyrən, bildiyini bilməyənə öyrət, bildiyini bilənə itaət et.
 • Bir adamda olmayan cəhəti tərifləmək - ona gülməkdir.
 • Bir adamla sözləşəndə barışığa yer qoy.
 • Bir allahı, bir də dostu aldatma.
 • Bir ata qüdrətindən aşağı səviyyədə, uşaqları qüdrəti nisbətində, qadın da qüdrətinin fövqündə geyinməlidir.
 • Bir işi görmək istəyən yolunu, etmək istəməyən bəhanəsini axtarar.
 • Bir şey etmək istəyən yolunu, etmək istəməyən bəhanəsini tapar.
 • Biri xurma yeyir, biri də tumunu yığır.
 • Bivecə məsləhət verərsən, sənə düşmən olar.
 • Borcu verəndə dost olarsan, alanda - düşmən.
 • Böyük görünmək istəyən hər bir şey kiçikdir.
 • Böyüyü tərbiyə elə, kiçik ondan öyrənəcək.

CRedaktə

 • Cahilə cavab verməmək elə cavabdır.
 • Camaatdan qorxmayandan camaat da qorxmaz.
 • Cavab üçün tələsən ağır fikirləşər.

ÇRedaktə

 • Çalanı siçanlar qazdı, amma öküzlər düşdü.
 • Çalğıçı can verəndə də barmaqları oynayar.
 • Çox yatmaq ölümə səbəb olar və ömrü azaldar.

DRedaktə

 • Danışılanlar qəlbdən çıxarsa qəlbə qədər gedər, amma dildən çıxarsa qulağı keçə bilməz.
 • Dəmiri isti-isti döyərlər.
 • Dənizin cavahiratı dibinə çökər, dərinliyə baş vurmayan onları çıxara bilməz.
 • Dənizin suyunu paylasan, dənizdə də su qalmaz.
 • Dərd şəkənlər bilər ki, dərd nədir.
 • Dəvənin tükü yumşaq da olsa, möhkəm olar.
 • Dil özü sümüksüz olsa da, sümüyü sındırar.
 • Dil - ürəyin dilmancıdır.
 • Dili gözdən qoymasan - saxlar səni, gözdən qoysan - satar səni.
 • Dili qorumaq insanın rahatlığıdır.
 • Dilin topuq vurmağından ayağın axsamağı yaxşıdır.
 • Dosta heç olmasa hay verməklə kömək elə.
 • Dostluğun məhək daşı yaman gündür.
 • Dostun bal kimi şirinsə, elə o saat yalama.
 • Dostun iradına qulaq asmaq, dostu itirməkdən yaxşıdır.
 • Dostunun da düşmənindən, düşməninin də dostundan ehtiyatlı dolan.
 • Dörd şey vardır ki, onların azı da çıxdur: od, xəstəlik, düşmən və borc.
 • Dülgərin qapısı həmişə sınıq olar.
 • Dünya həm şirindir, həm də acı, acısı daha çoxdur.
 • Dünyada üç şey gizlədilməz: duman, eşq , pulsuzluq.
 • Düşəni götürərlər.
 • Düşməndən bir dəfə qorun, dostundan isə min dəfə, çünki bəzən dost dönər düşmən olar və daha çox ziyan verə bilər.
 • Düşməndən özünə dost seçmə.
 • Düz adamın baxışı aydın olar.

ERedaktə

 • Ehtirasına qul olan düşmənini sevindirər.
 • Ehtiyatsız siçan pişiyə yem olar.
 • Ehtiyacda olan kor olar.
 • Elmin səmərəsi rahatlıq, dünya malının səmərəsi əzabdır.
 • Elçini nə döyər, nə də təhqir edərlər.
 • Evdən kənarda min düşmənin olsun, ev içində bir düşmənin olmasın.
 • Evin yaxşısı odur Kİ, həyəti geniş ola, tavanı uca.
 • Evlənmək - bir aylıq sevinc, bir ömürlük qayğıdır.

ƏRedaktə

 • Əgər ağa nökərindən bezardırsa, günahı olmasa da, yox yerdın ona ayıb tapar.
 • Əgər görsəniz ki, alim şah qapısına tez-tez gedir, bilin ki, o, oğrudur.
 • Əgər istəyirsən dostluğun pozulmasın - nə borc al, nə də borc ver.
 • Əxlaqsız adamlarla oturub-duran öz şərəfini itirər.
 • Əlacsızın çarəsi səbrdir.
 • Əmir olmağa qılınc gərək, şeyx olmağa - çörək.
 • Əmirin iti də elə əmirdir.
 • Ən bərk ağrı o ağrıdır ki,indi incidir.
 • Ən gözəl nemət ağıl, ən böyük bədbəxtlik isə nadanlıqdır.
 • Ən istəkli övlad - nəvədir.
 • Ən uzaq məsafə ürəyin ayırdığıdır.
 • Ən yaxşı adət dili dişlə tutmaqdır.
 • Ən yaxşı xəzinə - ürək məhəbbətidir.
 • Ən yaxşı kömək - təcili köməkdir.
 • Ən yaxşı miras ədəbdir, ən yaxşı yoldaş əxlaqdır.
 • Əsərsiz alim - yağışsız buluda bənzər.

FRedaktə

 • Fərəhli yalandan qəmli həqiqət yaxşıdır.

GRedaktə

 • Gördün ki, qonşunun saqqalını qırxırlar, sən öz saqqalını islat.
 • Gözdən uzaq olanı ürək də unudar.
 • Gözəlin hər işi gözəldir.
 • Gözəllik xoşbəxtliyin əvvəlidir.
 • Gözün işığını itirmək ağlı itirməkdən yüngüldür.
 • Gülərüzlük də insan üçün nemətdir.

HRedaktə

 • Haqq işdə susan, nahaq işdə haray çəkənə bənzəyər.
 • Heç vaxt adam arasında məsləhət vermə.
 • Heyvanı qulağından, insanı dilindən tutarlar.
 • Həbsxana bir bağça içində olsa belə həbsxanadır.
 • Həkimsənsə, öz gözünə müalicə elə.
 • Həqiqəti de - sənin əleyhinə olsa da.
 • Hər alim üçün bir səfeh adam tapılar.
 • Hər bir işin başlanması çətin olur.
 • Hər bir məhəbbətdə min sirr gizlənir.
 • Hər cür nöqsanı ağıl ilə var örtür, kasıblıq ilə kobudluq açır.
 • Hər dövrün öz kitabı var.
 • Hər kəs öz ayıbını görsə, özgələrin ayıbından vaz keçər.
 • Hər kəs özünü ağıllı hesab etsə, xalq onu nadan sayar.
 • Hər kəsin öz qayğanağı öz ağzında şirin olar. [1]
 • Hər quşa öz nəğməsi xoşdur.
 • Hər quşun əti yeməli olmur.
 • Hər səhər hal-əhval tutduğun qonşu ilə savaşma.
 • Hər şey çox olduqda ucuz olar, ancaq ağıldan başqa.
 • Hər şeydən çətin özünü öyrənməkdir.
 • Hər yanğını söndürən tapılar, lakin paxıllıq odunu söndürmək olmaz.
 • Hər yaranın sağalmasına ümid etmək olar, lakin namus yarası sağalmaz.
 • Həya getsə, bəla gələr.
 • Həya olmasa, nə dünyanın faydası var, nə də yaşamağın.
 • Həyasız qonşu qonşuların ağasıdır.
 • Hirsin əvvəli - ağılsızlıq, axırı - peşmançılıqdır.
 • Hirsli adam ağılsızın qardaşıdır.
 • Hiyləgər adam vaxtından əvvəl ölər.
 • Hörməti dövlətə eləyirlər, dövlətliyə yox.

XRedaktə

 • xalqa necə yanaşarsan, xalq da sənə o cür yanaşar.
 • Xəsis öz hesabına yeyər, səxavətli - özgəsinin.
 • Xəstə sağalandan sonra həkimi yaddan çıxarar.
 • Xeyir verən yalandan, ziyan verən doğru yaxşıdır.
 • Xeyir verməyən elm, çarə qılmayan dərman kimidir.
 • Xeyirxahların ürəyi sirlər məzarıdır.
 • Xəbərçiyə inanan dostunu məhv edər.
 • Xoşluqca imtina etmək süründürücü vəddən yaxşıdır.

İRedaktə

 • İçi boş çəllək dınqıldayar.
 • İgid hərbdə, dost dərddə, kamil adam hiddətdə bəlli olar.
 • İgidliyin tacı təvazökarlıqdır.
 • İki arvadı olan kişi iki od arasında olan birinə bənzər. Hansı tərəfə getsə yanar.
 • İki ölünü bir qəbirə qoymaq olar, iki arvadı bir evdə saxlamaq olmaz.
 • İki şeyin qiyməti itəndən sonra bilinir: bir cavanlığın, bir də sağlamlığın.
 • İlan öz zəhərindən ölmür.
 • İlanın sancdığı pişik ip görsə, ilan sanıb qaçar.
 • İnsan ağlının sanbalı sözündədir.
 • İnsan böyüdükcə qayğısı da böyüyür.
 • İnsan həyatının meyvəsi yaxşı addır.
 • İnsanda səhv olar.
 • İnsanın başına bəlalar gələr.
 • İnsanın etiqadı andından məlum olur.
 • İnsanlar uğurlarından az, uğursuzluqlarından çox şey öyrənirlər.
 • İnsanın dözümü onun köməkçisidir.
 • İsti olanda qarınca olma.
 • İşin axırını fikirləşən bəlanı özündən sovuşdurar.
 • İşin görülmüşü yaxşıdır.
 • İştah birinci tikədən, dava isə birinci kəlmədən başlayır.
 • İt hürüşünə get, çaqqal ulamasına yox: birinci evə, aparıb çıxarır, ikinci - çölə.

KRedaktə

 • Kamil alim olmaq istəyən qadın düşkünü olmamalıdır.
 • Kasıbın sözünü heç kəs eşitməz.
 • Kasıblıq insan olsaydı, öldürərdim.
 • Kasıblıq namussuzluq deyil.
 • Kim ki, çox and içir, çox da yalan deyir.
 • Kim səbirlidir, o qalib gəlir.
 • Kimdə nə görür, onu götürür.
 • Kişi tamahı ucbatından alçalar.
 • Kişinin xəzinəsi onun sənətidir.
 • Kitab bilik xəzinəsidir.
 • Kitab insanın cibində daşıdığı bir bağça kimidir.
 • Kitab sənə fayda verər, səndən heç nə almaz.
 • Kordan şahid olmaz.
 • Kölgəsi olmayan ağacı kəsərlər.

QRedaktə

 • Qadağan olunan hər şey arzu olunar.
 • Qan heç zaman suya dönməz (yəni qohumluq qanı hər şeydən üstündür).
 • Qadın kölgə kimidir; onu izləyəndən qaçar, özü önündəkinin arxasınca düşər.
 • Qadın qoxusunu yalnız tənhalıqda ətrafa yayan bir çiçəkdir.
 • Qadına ətir tapşırma.
 • Qadının ağlı gözəlliyində, kişinin gözəlliyi ağlındadır.
 • Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir-həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükədir.
 • Qardaşların da arasında haqq-hesab var.
 • Qarınqulu adam həmişə ac olar.
 • Qəbahətini etiraf edərək əfvini istə; zira bir cinayəti gizlətmək onu ikiləşdirər.
 • Qəribin gözləri olsa da kordur.
 • Qəza gələndə göz kor olar.
 • Qəzəblənəndə könül də kor olar, göz də.
 • Qılınc yoxdursa, qının nə faydası.
 • Qocalan şirə çaqqal gülər.
 • Qocanın eşqə düşənini heç kəs saxlaya bilməz.
 • Qonaq həmişə qonaqdır, hətta bütün yayı da qalsa.
 • Qonaq sevən adamın ruzisi bol olarş
 • Qonşunu - ev tikənəcən tap.
 • Qorxaq adam çox yaşamağı yaxşı ad qazanmaqdan üstün tutar.
 • Qorxanı vurarlar.
 • Qorxursan - demə, dedin - qorxma.
 • Quş öz qanadı ilə uçduğu kimi, adam da öz hikməti ilə uçur.
 • Quşu quşla tutarlar.
 • Qürbətdə insan üçün ən əziz - vətəndir.

LRedaktə

 • Lalın dilini anası bilər.
 • Lüt köçəri ərəb küçəyə atılmış xurma gördü, Ərdəbil pişiyi küftə gördü.

MRedaktə

 • Mədə boş, sağlıq düzgün, kisə boş, əxlaq düzgün.
 • Mədə xəstəliyin evi, sağlıq müalicənin başıdır.
 • Məhəbbət korluğun bacılığıdır.
 • Məhəbbətin gözü kordur.
 • Məhəbbətin məsləhətçiləri yoxdur.
 • Mən ev satmamışam, qonşu satmışam.
 • Məni başa düş, sonra istəyirsən öldür.
 • Məsləhəti böyüklə də elə, kiçiklə də, amma qənaətə öz ağlınla gəl.
 • Milçəklər doşab satanı saqqalından tanıyırlar.
 • Müdrik adam səhv edəndə, bütün dünya çaşıb qalır.
 • Mülayimlik həm dövlətdir, həm də ləyaqət.
 • Müsibət zamanı səbirsiz olmaq, müsibətin özündən də acıdır.

NRedaktə

 • Nadanlıq elə bir dəvədir ki, onu minən alçalar və onunla yoldaş olan itib-batar.
 • Nadanlıqdan böyük müsibət yoxdur.
 • Nə mənfur adamın yardımından fayda olar, nə də xəsis adamın dostluğundan.
 • Nəsihət nadanın bir qulağından girib o biri qulağından çıxar.
 • Nəticəsiz ümid barsız ağac kimidir.
 • Nifrətini gizlə, məhəbbətini göstər.

ORedaktə

 • O adam ki, bilmir və bilmədiyini bilmir, o nadandır, ondan uzaqlaşın.
 • Od sənə lazımdırsa, öz çaxmağından yapış.
 • Oxucuya əmanət kitab tapşırma.
 • Olmayan şeyi axtaran xar olar.
 • On quşun ağacda olmağındansa, bir quşun əldə olması yaxşıdır.
 • On zəhmətkeş kişi bir bədxərc arvadın öhdəsindən gələ bilməz.
 • Ovçu gərək itlə həmsöhbət ola.

ÖRedaktə

 • Öküz yıxılanda üstünə çoxlu bıçaq qalxar.
 • Öldürənin anası unudar, ölənin anası - yox.
 • Ölkənin dağılmağını istəyirsənsə, dua elə başçısı çox olsun.
 • Ölüm dırnaqlarını ilişdirdikdə heç bir dua, tilsim fayda verməz.
 • Ömrün bərəkəti əməlin yaxşı olmasındadır.
 • Öyrəşən qorxmaz.
 • Öz başına gələnlərdən özün üçün ibrət al. Bu günüdən sabah üçün ölçü götür. Ölüm gələndən sonra daha bir iş görə bilməzsən.
 • Öz dilinlə özünü tərifləmə, qoy sənin tərifin dost və tanışların ağzından eşidilsin.
 • Öz xalqını danan axmaq adamdır.
 • Öz tamahından qaçmaq şir əlindən qurtarmaqdan daha faydalıdır.
 • Özündən başqa heç kimi mühakimə eləmə.
 • Özünə inamı olmayan adamın nailiyyəti olmaz.
 • Özünü öyən - davadan sonra igid olar.

PRedaktə

 • Paxıl adam öz varının qoruqçusu və vərəsəsinin anbardarıdır.
 • Paxıl adamlar bəxşiş verməzlər.
 • Paxılın yeri cəhənnəmdir.
 • Paxıllıq adamı xalqdan uzaqlaşdırar.
 • Pis arvad əyri qabırğa kimidir, sındırarsan, amma düzəldə bilməzsən.
 • Pis müştəri ya tez gələr, ya gec.
 • Puluna dost olanın dostu olmaz, puluna düşmən olanın - düşməni.

RRedaktə

SRedaktə

 • Sağlığı olanın ümidi, ümidi olanın hər şeyi var.
 • Sevənlərin acığı yaz yağışı kimidir.
 • Səbəbsiz gülüş pis tərbiyənin əlamətidir.
 • Səbr edən adam öz bacarığını artırar, inadcıllıq adamın nadanlığını artırar.
 • Səbr hər yerdə dərmandır, amma səbrə dərman yoxdur.
 • Səbr ilə iş görən adam peşiman olmayıb və ola da bilməz.
 • Səbr sevincin açarıdır.
 • Səbr yaxşıdır, əgər bütün ömrü səbr etməsən.
 • Səhərin işığında çırağa ehtiyac yoxdur.
 • Sən elədiyin yaxşılığı gizlə; sənə olunan yaxşılığı de.
 • Səndən aşağı olana mehriban ol.
 • Sənə o adam xəbər gətirir ki, özü o işdən xəbərdar deyildir.
 • Sənin düşmənini istəyən, səni istəməz.
 • "Simürğ" (quş adı) ayrı, "si mürğ" (otuz quş) ayrı.
 • Sirr iki nəfərin arasına düşəndə qalar, üç nəfərin arasına düşəndə isə qapını açar və çıxıb gedər.
 • Sirrini düşməndən gizləmək üçün gərək dostdan gizləyəsən.
 • Sovqat ürəyə, qulağa və gözə məhəbbəti cəlb edər.
 • Sözün qiyməti qısalığındadır.
 • Su başdan lillənər.
 • Susmaq - biliklinin bəzəyi, biliksizin pərdəsidir.
 • Susmaq da cavabdır.

ŞRedaktə

 • Şahlar camaatın, alimlər isə şahların üzərində hökmranlıq edərlər.
 • Şahın sözü sözlərin şahıdır.
 • Şam özünü yandırıb özgəyə işıq salar.
 • Şəhvət əsiri kölədən də pisdir.
 • Şərəf puldan qiymətlidir.
 • Şir elə qəfəsdə də şirdir.

TRedaktə

 • Tamahı çox olanın insafı az olar.
 • Tamaşaçıya döyüş çox asandır.
 • Tez - tez söz-sözə gəlmək dostluğu zəif salar.
 • Tələskən adamın - rahatlığı, hirsli adamın - sevinci, usandırıcı adamın dostu olmaz.
 • Təmiz adam rahat yatar.
 • Tənbəl insan şeytanın oyuncağıdır.
 • Tənbəllik ilə ətalət bir-birilə evləndi, iki uşaqları oldu: birinin adı yoxsulluq, digərinin adı məhrumiyyət.
 • Tərbiyə qızıldan qiymətlidir.
 • Tərbiyəçisi olmayan adamı zamanı özü tərbiyə edər.
 • Təzə bir dil öyrənmək təzə bir adam tapmaq kimidir.
 • Turşumuş xörək turşumuş sözdən yaxşıdır.

URedaktə

 • Ulaq noxtası ilə bağlanar, adam dili ilə.
 • Ulağı ya odun daşımaq üçün, ya da su gətirmək üçün çağırarlar.
 • Unu olan adam odu söndürməz.
 • Uşaq vaxtı öyrəndiyin, daşa yazılan naxış kimi yadda möhkəm qalar.
 • Uzaqda olmaq həsrət, yaxında olmaq soyuqluq yaradar.

ÜRedaktə

 • Üç dərdə çarə yoxdur: tənbəllikdən doğan yoxsulluğa, həsəddən doğan düşmənçiliyə, qocalıqdan doğan xəstəliyə.
 • Üç şey adama məhəbbət gətirər: mədənilik, təvazökarlıq, mülayimlik.
 • Üç şey adamda məhəbbət oyadır: inam, təvazökarlıq və səxavət.
 • Üç şey adamın gözünü işıqlandırar: yaxşı arvad, ağıllı oğul, mehriban qardaş.
 • Üç şey ömrü uzadır, geniş ev, bərk qaçan at və sakit arvad.
 • Üç şeyə yaxınlaşma ki, üç şeydən canını qurtarasan: paxıl olma ki, kədərlənəsən, xəsis adamla oturub-durma ki, danlaq görərsən, dünyanın malına çox əhəmiyyət vermə ki, xalqı özünə düşmən edərsən.
 • Ürək gözdən qabaq görər.
 • Ürək də dəmir kimi paslanır.
 • Ürəkdən gələn söz ürəklərə də təsir edər.
 • Ürəyi kor olanın gözü də görməz.
 • Ürəyini bərk etməyən, uşaq tərbiyə edə bilməz.
 • Üzün gözəlliyi xasiyyətin gözəlliyindədir.

VRedaktə

 • Varı ola-ola naşükür olmaq axmaqlıqdır.
 • Varın yaxşısı yoxsullara xərclənəndir.
 • Vətən sevgisi olmasaydı, pis ölkələr xaraba qalardı.
 • Vətəni sevmək imandandır.

YRedaktə

 • Yaxındakı tüstü kor elər.
 • Yaxşı danışan gözəl də qulaq asar.
 • Yaxşılıq etmək istəyən yaxşılıq etmiş kimidir.
 • Yaxşılığı elə, yaddan çıxarıb at suya.
 • Yalan danışmaq bütün xətaların əsasıdır.
 • Yalan deyibsənsə, yadında saxla.
 • Yalançı adamın dostluğuna dözən özü də yalançıdır.
 • Yaman xəbər tez çatar.
 • Yamanlığın lap azı da çoxdur.
 • Yer dardır, eşşək isə təpik atan.
 • Yetimə ağlamaq öyrətmə.
 • Yoxsul yaşayıb varlı ölən nadandır.
 • Yumşaq cavablar qəzəbi yatırar, kobud söz hay-küy qaldırar.

ZRedaktə

 • zalımların evləri xarabadır.
 • Zarafat sahibini qiymətdən salar, dinləyicini qəzəbləndirər.
 • Zəifə qalib gəlmək məğlub olmaq kimidir.
 • Zəifin silahı şikayətdir.
 • Zəmanə yaxşı müəllimdir.
 • Zibil dənizi bulandıra bilməz.
 • Zirək xoruz yumurtada banlar.

İstinadlarRedaktə

 1. Ərəbcə-azərbaycanca atalar sözləri və zərbi-məsələlər. Bakı, 1978. səh.8.