Cisim — canlı və cansız təbiətə aid olan bütün əşyaların ümumi adı.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Bir cismə yönəlmiş sevgi instinkti həmin cismi qazanmaq üçün gücü zəruri edir. Əgər insan müvafiq cismi idarə edə bilməyəcəyini hiss edib qorxsa, bu dəfə onunla pis davranmağa başlayacaqdır. Ziqmund Freyd
 • Bir cismin başqa bir şeyin vasitəçiliyi olmadan vakuum vasitəsilə digərinə təsir etməsi o qədər absurddur ki, elmlə məşğul olmaq üçün uyğun olan heç bir insan heç vaxt ona düşə bilməz, Cazibə qüvvəsi bir agent tərəfindən törədilməlidir. ...amma bu agentin maddi və ya qeyri-maddi olmasını oxucularımın öhdəsinə buraxıram. İsaak Nyuton
 • Bu təcrübəni izah etmək üçün çox çalışdım və nəhayət yalnız bir çıxış yolu tapdım. Qatı bir cismin iki nöqtəsini birləşdirən xəttin yerin istiqamətində olduğu zaman eyni uzunluqda qalmadığı hipotezindən ibarətdir. Hərəkət paralel hərəkət edir və sonra şaquli olaraq üzərinə qoyulur.
  • Yerin və efirin nisbi hərəkəti, nəzəri fizika haqqında məktublar, 1907 Hendrik Lorens
 • Böyük əhəmiyyət kəsb edən bir məqamı ilk bilmək olardı: yerin tutumu nədir? Və elektrikləşdirildikdə hansı yük ehtiva edir? Digər əks elektrikləşdirilmiş cisimlərin yaxınlığında olmadan kosmosda yüklü bir cismin mövcud olmasına dair heç bir müsbət sübutumuz olmasa da, Yerin belə bir cisim olması ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir, çünki hansı proseslə digər cisimlərdən ayrılmışdır - və bu, qəbul ediləndir. Onun mənşəyinə baxış - mexaniki ayrılmanın bütün proseslərində olduğu kimi, bir yük saxlamalıdır. Nikola Tesla
  • Çox yüksək tezlikli alternativ cərəyanlarla təcrübələr və onların süni işıqlandırma üsullarına tətbiqi" (20 may 1891)
 • Cismin istəyi deyil, nəfslərin məhəbbəti həqiqi olacaq. Bernar Verber
 • Cismin qidası –yemək, ruhun qidası –oxumaq. Azərbaycan atalar sözləri/C
 • Cismini ruhunun tabutu etmə. Şərab içib nəsil əkmək kimi müqəddəs işə başlama. Pifaqor
 • Dəlinin özü, hər kəsdən üstün və düşüncənin heç bir şey təsəvvür edə bilməyəcəyi bir varlığı eşidəndə, eşitdiyini mütləq başa düşür; indi anladığı şey onun zehnində mövcuddur, halbuki o, zahiri varlığından xəbərsizdir. Çünki zəkada bir cismin varlığı başqa şeydir, bu obyektin mövcudluğu anlayışı başqadır. Beləliklə, rəssam tezliklə kətan üzərinə atacağı bir şəkil üzərində düşünəndə bu şəkil artıq onun beynində mövcuddur; lakin rəssamın hələ dünyaya gətirmədiyi əsərin real varlığı haqqında təsəvvürü yoxdur; o, bu fikrə o zaman sahib ola bilər ki, onun təxəyyülündə yaranan əsər forma alıb, belə demək mümkünsə, fırçası altında təcəssüm tapsın. Bundan sonra bu əsər həm rəssamın düşüncəsində, həm də reallıqda mövcuddur. Buna görə də dəli özü etiraf etməyə məcburdur ki, ən azı zəkada yuxarıda düşüncənin heç bir şey təsəvvür edə bilməyəcəyi bir şey var, çünki o, bu ali varlığı eşidəndə, o, nə olursa olsun, eşitdiyini və başa düşülən hər şeyi başa düşür. Anselmus
 • Dünya möhkəmdir, onun qanunları dəyişməzdir. Daşlar bərkdir, su mayedir, dayaqsız cisim yerin mərkəzinə doğru yönəlir. 1984
 • Dünyada sudan zəif və yumşaq olan heç bir cisim olmasa da, o, ən sərt cismi məhv edə bilir. Lao Tszı
 • Elə yaşa ki, adın gələndə həm cisminə, həm də ruhuna hörmət etsinlər. Vaqif Abbasov
 • Ədəb bir təşkilatın sürtkü yağıdır. Bir-biri ilə təmasda olan iki hərəkət edən cismin sürtünmə əmələ gəlməsi təbiət qanunudur. Bu, cansız cisimlər üçün olduğu kimi insanlara da aiddir. Piter Druker
 • Əgər bütün kainat üçün ardıcıl və bütün şərtləri nəzərə alaraq müəyyən ediləcək eyni böyüklüyü təsəvvür etsək, bunu tək bir cisim üçün entropiya adlandırdım və eyni zamanda başqa və daha sadə enerji anlayışını təqdim etsək, biz istilik mexaniki nəzəriyyəsinin iki əsas teoreminə uyğun gələn kainatın əsas qanunlarını aşağıdakı şəkildə ifadə edə bilər.
 1. Kainatın enerjisi dəyişməzdir.
 2. Kainatın entropiyası maksimuma doğru meyllidir. Rudolf Klauzius
 • İlham, ilham vəziyyətində olan insanın cisim tərəfindən tamamilə mənimsənilməsi, tamamilə içərisinə girməsi və tamamilə uyğun bir sənət növü tapana və son sikkəni verməyincə, gətirməyincə sakitləşməsindən başqa bir şey deyildir, mükəmməllikdir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • İnsan öz həyatının əksər hissəsini planlaşdırmaqdansa hər şeyin zamanın axarına buraxmalıdır, çünki sistemləşdirilmiş bir həyatın sonunda əqli və cismi ölümdən başqa heç nə yoxdur. Bertran Rassel
 • İnsanın cismi vardır. Bu cisim eyni zamanda onun üçün həm ağır yük, həm də vəsvəsədir... O bu cismi sürüyür və ona tabe olur... Səfillər (Viktor Hüqo)
 • İnsanın cismində əməliiyat aparmaq üçün onu yatızdırmaq lazım.. Ruhunda əməliyyat etmək üçün isə oyatmaq. Özdəmir Asaf
 • İsminə baxma - cisminə bax. Tatar atalar sözləri
 • Qəhrəmanlıq, nə olursa olsun, cismin deyil, ruhun səyidir və buna görə də qəhrəmanın sevgisi yalnız ruhda güclü ola bilər. Burada cismani göz kəsilməyəcək, mənəvi gözə ehtiyac var və bu mənəvi gözün açılması yalnız az və ya çox adi bir təhsillə edilə bilər, başqa heç nə. İlya Çavçavadze
 • Qısqanclıq cismin özünə hörmətidir. Etyen Rey
 • Pis dostun vurduğu ziyan insanın cismində deyil, ruhunda iz buraxır. Qottib Leytner
 • Uşaqlar öz çapıqlarını medallar kimi göstərirlər. Aşiqlər üçün çapıq tezliklə açılacaq sirdir. Söz cismə necə çevrilirsə, çapıq da sözə çevrilir (“Və sözdən cisim yarandı” — Yevangeliyada İohandan ifadə). Döyüşdə alınmış yaranı — iri çapığı göstərmək elə asandır ki, sızanağı göstərmək isə bir o qədər ağır. Leonard Koen

İstinadlar

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə