A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Anlamaq bəzən bir şeyi izah etmək üçün kifayət etmir. Yalnız iman kifayətdir. Nürnberqdə fürer dedi: "İman etməyənin vay halına!" İnanmayanın ruhu yoxdur. O, boşdur. Onun heç bir idealı yoxdur. Onun yaşamağa heç nəyi yoxdur. Onun həyatda günəşi, işığı, sevinci yoxdur. O, kasıb, kasıb adamdır. Sərvət nədir? Mülkiyyət nədir? Bütün bunlar nə deməkdir? Problemlər bunlara baxmayaraq gəlir, yalnız iman qalır. Vay halına iman gətirməyən! Robert Ley
 • Bir ölkəni tanımağın yollarından biri orada insanların necə öldüyünü görməkdir. Burada (ABŞ nəzərdə tutulur – tərcm) hər şey nəzərə alınır. Tanıtma afişalarında bu cür yazılır: "Siz öləcəksiniz və o zaman istirahət başlanacaq −1". Məzarlıqların özəl mülkiyyəti var: "Yerinizi almağa tələsin!" Alber Kamyu
 • Biz bərabərhüquqlu şəkildə hökuməti fəhlə sinfi ilə bölüşməyə məcburuq… Əgər sərbəst, açıq bazarda, kapital və işçi qüvvəsi arasında müqavilə varsa, müqavilə bağlayan iki tərəfdən birinin ixtiyar sahibi olması düzgün ola bilməz. qanunlar, şəraitin idarə edilməsi, asayişin qorunması, ədalətin həyata keçirilməsi, vergilərin bölüşdürülməsi, xərclərə nəzarət müstəsna olaraq öz əlindədir. Bütün bu qiymətli kağızların, bütün bu üstünlüklərin eyni tərəfdə olması ədalətsizlikdir… Bu arqumentə qədər qədim doqma, yəni hakimiyyətin mülkiyyətə qarışması pozuldu. Ədalət tələb edirdi ki, mülkiyyət taxtdan əl çəkməməli, siyasi üstünlüyünü bölüşməlidir. Lord Con Akton
 • Biz heç vaxt mülkiyyət bərabərliyinə iddia etməmişik, lakin hüquq bərabərliyinə və xoşbəxtliyə malik olmağı zəruri hesab edirik. Maksimillian Robespyer
 • Cəmiyyətin etibarına malik olan insan özünə ictimai mülkiyyət kimi baxmalıdır. Tomas Cefferson
 • Din, insan ağlının aləmi; mülkiyyət, insan ehtiyaclarının sahəsi; hökumət, insanları idarə edən aləm, insanın köləliyinin və tətbiq etdiyi bütün dəhşətlərin qalasıdır. Emma Qoldman
 • Dövlətin əsas məqsədi xalqın mülkiyyət azadlığı və təhlükəsizliyini təmin etməkdən ibarət olmalıdır. Mark Tulli Siseron
 • Evlilik fiziki həzzi artırdığı kimi, mülkiyyət də sahibliyi artırır. Novalis
 • Ədalətli kişi arvadı ilə mülkiyyət sahibi kimi yox, bədənin ruhu kimi davranır: onun hissləri ilə hesablaşaraq və dəyişməz olaraq xeyirxahlıqla. Plutarx
 • Kommunist sistemlərində insanlar mülkiyyət sahibi ola bilmədikləri üçün əsirlikdədirlər. Alparslan Türkeş
 • Kommunizmə nifrət edirəm, çünki bu azadlığın inkarıdır və mənim üçün insanı azadlıq olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Mən kommunist deyiləm, çünki kommunizm cəmiyyətin bütün gücünü dövlətdə cəmləşdirir, bu mülkiyyətin tamamilə dövlətin əlinə verilməsidir; bu qurumun ləğv edilməsini, yox edilməsini istəyirəm. İnsanları əxlaqlandırmaq və mədəni etmək bəhanəsi ilə bu günə qədər yalnız tabe edilmiş, əzilmiş, istismar edilmişdir və bu, pozulmuş dövlətin hakimiyyət prinsipinin və himayəsinin radikallığıdır. Cəmiyyətin və kollektiv və ya sosial mülkiyyətin aşağıdan yuxarıya, sərbəst birləşmə yolu ilə, yuxarıdan aşağıya, hər hansı bir səlahiyyət forması vasitəsilə qurulmasını istəyirəm. Mixail Bakunin
 • Qanun hakimiyyətə əsaslanan mülkiyyət hüququdur; güc olmayan yerdə qanun ölür. Antuan de Rivarol
 • Qonşuya məxsus mülkiyyəti arzu etməyin. Çanakya
 • Mən tam əminəm ki, xüsusi mülkiyyət tamamilə ləğv olunmasa, malların ədalətli bölüşdürülməsi ola bilməz və insanlığı düzgün idarə etmək olmaz. Tomas Mor
 • Məşhurluq – şəhər meydanı olmağa oxşayır. İctimai mülkiyyətin bir növünə çevrilirsən. Vaynona Rayder
 • Mülkiyyət azadlığın yeganə təminatıdır. Alparslan Türkeş
 • Mülkiyyət hər hansı bir cəmiyyətin əsasını təşkil edir; lakin mülkiyyət eyni zamanda köləlik və sələmçilik yaratdı: mülkü boğaq! Jülyetta Adam
 • Mülkiyyət qanunun yarısıdır. German Melvill
 • Mülkiyyət qorunmalıdır, əks halda azadlıq mövcud ola bilməz. Con Adams
 • Mülkiyyət şeylər deyil, düşüncələrdir. Sahibi olmadan şeylərə sahib ola bilərsiniz. Qautama Budda
 • Mülkiyyət, yarandığı ilk gündən təsiri altında olanlar üçün istismar aləti və vasitəsi olmuşdur. Jan Jak Russo
 • Mülkiyyəti ləğv etməməliyik, çünki bu gün az adamlara məxsusdur, çoxlarının onu əldə etməsinə yol açmaq lazımdır. Cüzeppe Madzini
 • Mülkiyyəti olmayan vətəndaşın vətəni də yoxdur! Pifaqor
 • Mülkiyyətin Tanrının qanunu kimi müqəddəs olmadığı ideyası cəmiyyətə daxil olduğu anda istibdad və anarxiya başlayır. Con Adams
 • Özəl sektorun inkişafı dövlət mülkiyyətinin dağıdılması yolu ilə yox, dövlət mülkiyyətinin qanun-qayda ilə, ədalətli özəlləşdirilməsi yolu ilə getməlidir.
 • Respublikamızda bazar iqtisadiyyatına, sərbəst iqtisadiyyata keçmək üçün mülkiyyət forması dəyişməlidir, özəlləşmə getməlidir. Heydər Əliyev
 • Sizcə, mövcud vəziyyətdən ümumi mülkiyyətə keçid necə həyata keçirilə bilər? Ümumi mülkiyyətin tətbiqinin birinci, əsas şərti demokratik konstitusiya vasitəsilə proletariatın siyasi azadlığıdır. Fridrix Engels
 • Təbiət əbədi mülklərin düşmənidir. Qanuna uyğun olaraq bütün mülkiyyət əlamətlərini məhv edir, onun formalaşması ilə bağlı bütün xatirələri silir. Yer bütün irqlərə aiddir; hər kəsin hər şeyə haqqı var. Birincilərin hüquqlarının onların bu doğuş hüququna görə heç bir imtiyazı olmamalıdır. Mülkiyyət hüququ müəyyən vaxtlarda söndürülür. Novalis
 • Təkamül boyu inkişaf edən millət daim bu ikisinin arasında tərəqqi edən, əbədi olaraq hər ikisinin nuru ilə nurlanan millətdir; mülkiyyət və kəmiyyət etibarilə kiçik olsa belə, o, qüdrətli qövmdür. Əmin ər-Reyhani

İstinadlar

redaktə