Məhəmməd

islam və bəhailik peyğəmbəri

Məhəmməd (Ərəb dili: محمد) (d. 570 26 aprel- 8 iyun 632)A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Acı çəkən səbr etsin,-Acı çəkdirən isə acı çəkəçəyi günü gözləsin....
 • Aclıq və susuzluqla nəfsinə qalib gəl.
 • Ağzımızda bir ət parçası var, şirin olsa şirin oluruq, acı olsa acı.
 • Alimin ibadət edəndən üstünlüyü aylı gecədə Ayın ulduzlardan üstünlüyünə bənzər.
 • Alimin iki rəkət namazı, alim olmayan adamın yetmiş rəkət namazından üstündür.
 • Allah qatında insandan üstün heç bir varlıq yoxdur.
 • Allah qorxusu ilə ağlayan gözə Cəhənnəm atəşinin toxunması haramdır. Allah qorxusu ilə gözündən yaş axana qiyamətdə əzab olmaz.
 • Allah o kəsə rəhmət etsin ki, sözlərindən artığını saxlayar, malının artığını isə sədəqə verər (paylayar).
 • Allah rəhmət etsin o kəsə ki, öz dilini islah edər.
 • Allaha diqqətlə qılınan iki rəkət namaz, Allahdan qəflətdə qılınan min rəkət namazdan üstündür.
 • Allahı yad edənlərdən başqa hamı dodaqları təşnə halda öləcək.
 • Allahın ən xoşlamadığı şey halal qadını boşamaqdır.
 • Allahın yanında o şəxsi daha çox sayırıq ki, öz hakimiyyəti altında olan günahkarları bağışlayır.
 • Allah - təala ata və anaya yaxşılıq edən insanın ömrünü uzadar.
 • Allah - təala behişti nə dediyinə və onun haqqında nə deyildiyinə əhəmiyyət verməyən pis danışıqlı adamlara haram etmişdir.
 • Allah - təala, bəndəsinin ona tərəf uzadılmış əlini geri qaytarmaqdan və onu ümidsiz qoymaqdan həya edər.
 • Allah - təala boş söz-söhbətləri sizə qadağan etdi.
 • Allah - təala bütün danışanların dilinə nəzarətçidir. Bəndə Allahdan qorxmalı və nə danışdığına fikir verməlidir.
 • Allah - təala duada israr edənləri sevər.
 • Allah - təala övladlarınız arasında, hətta onları öpərkən belə ədalətə riayət etməyinizi sevir.
 • Allah - təala sevdiyi bəndəsini çətinliyə salar ki, onun ahuzarını eşitsin.
 • Allah - təala yalnız rəhimli bəndələrinə rəhm edər.
 • Anasının könlünü qıran böyük günah işləmiş olar.
 • Ayaqlar baş olanda, başlar ayaq altında qalar.
 • Az günah etsən, ölüm sənə asan olar.
 • Aranızda əxlaqı gözəl olanları fərqləndirin.
 • Aramızda Günah işləməyənlər qiyaməti səbirsizliklə gözləyər.

BRedaktə

 • Başqalarını yaxşı yola dəvət edənlər, özlərinə yaxşılıq etmiş sayılır.
 • Beş əməl pisdir: Yalan danışmaq, yalandan and içmək, qeybət qırmaq, xəbərçilik etmək, başqasının naməhrəm yerlərinə ehtirasla baxmaq. [1]
 • Beşikdən qəbrədək elm axtarışında olun.
 • Behişt anaların ayaqları altındadır.
 • Bədnəzərdən qorunsun deyə üstünə bir şey taxanı Tanri qorumaz.
 • Bəşəriyyət düz yolu tapdıqdan sonra dağılıb məhv olmaz. Yalnız münaqişə və mübahisə yolu ilə dağıla bilər.
 • Bilik mənim mirasımdır, məndən əvvəlki Peyğəmbərlərin mirasıdır.
 • Bilik öyrənmək hər bir möminin vəzifəsidir.
 • Bilikli adamın üzünə baxmaq, onunla oturub-durmaq ibadətdir.
 • Bilin ki sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.
 • Biliyi ilə xalqı faydalandıran bir alim, yetmiş il ibadət edən adamdan xeyirlidir.
 • Biliyi ilə öyünən adama düşmən olun.
 • Bir an elmlə məşğul olmaq, bir an kitaba, yazıya baxmaq, altmış il ibadət etməkdən xeyirlidir.
 • Bir başçı itaəti altında olanları aldadırsa, onları pis yola sövq edirsə, yeri cəhənnəmlikdir.
 • Bir bəndə öldükdə camaat deyər: "Özündən sonra nə qoydu getdi?" Və mələklər deyər: "Özü ilə nə gətirdi?"
 • Bir-birini sevənlərə məclis dar gəlməz.
 • Bir-birinizə əl verin ki, qəlbinizdən kin xaric olsun.
 • Bir dəfə Məhəmməd peyğəmbər həsir üstündə yatmışdı və qalxanda üstbaşı çox çirklənmişdi. Kimsə ona dedi: “Ey Allahın elçisi! Əgər istəsəydin mən sənə yumşaq yataq göndərərdim”. Məhəmməd peyğəmbər cavab verdi: “Bu dünyada mənə nə lazımdır? Axı, mən burada ağacın kölgəsində dincələn və tezliklə gedəsi bir səyyah kimiyəm”.
 • Bir əmirin hədiyyə qəbul etməsi haramdır, hakimin rüşvət alması kafirlikdir.
 • Bir gerçəyi müdafiəyə qalxarkən, ona əvvəlcə özümüz inanmalıyıq, sonra başqalarını inandırmağa çalışmalıyıq.
 • Bir gün ədalətlə iş görmək altmış il ibadət etməkdən üstündür.
 • Bir insanın gerçək zənginliyi, onun bu dünyada etdiyi yaxşılıqlardır.
 • Bir işə görə peşiman olmaq, əslində, tövbə etmək deməkdir.
 • Bir işi görmək istərkən əvvəlcədən düşünüb-daşınmaq, götür-qoy etmək Allahın məsləhətidir, tələm-tələsikliyə yol vermək şeytan fitnəsidir.
 • Bir qardaşına onun xəbəri olmadan yardım edən şəxsə Allah dünyada da, axirətdə də yardım edər.
 • Bir saat ədalətlə hökm etmək bir il ibadət etməkdən daha xeyirlidir.
 • Bir saat yaradıcı düşünmək altmış il ibadətdən üstündür.
 • Bir şəxs özü üçün istədiyini din qardaşı üçün də istəmədikcə mömin olmaz.
 • Bir şəxsi işlətmək üçün əsir tutduqda, haqqını ona əvvəlcədən elan edin.
 • Bir yerdə ki, sizi töhmət edəcəklər, o yerə getməkdən çəkinin.
 • Birinin günahı varsa. bağışla, bağışlamayıb cəza versən, günahın dərəcəsinə görə ver.
 • Bu dünyada sizin üçün bir müsafirin azuqəsi qədər olan mal kifayətdir.

CRedaktə

 • Cahil bir şəxs ya ifrat edər, ya da geridə qalar.
 • Camaata verilən heç bir sədəqə onların arasında yayılan elmdən üstün deyildir.
 • Cənnət anaların ayaqları altındadır.
 • Cənnətin qapıları, qılıncların kölgəsi altındadır.
 • Comərdlik gözəldir, lakin zənginlərda olsa, daha gözəl olar.

ÇRedaktə

 • Çox gülmək qəlbi öldürər.
 • Çox yemək qəlbdə qəsavət (daşürəklilik) yaradır.
 
Dünyanın şirinliyi axirətin acılıgı və dünyanın acılığı axirətin şirinliyidir.

DRedaktə

 • Dil insanı dəyərləndirmək üçün vasitədir.
 • Dilin gözəlliyi insan üçün sərmayədir. İnsanın çətinlikləri onun dilindədir. Dilini saxla! Çünki dilini saxlamaq özün üçün verdiyin sədəqədir.
 • Dində olmayan, sonralar dinə pis olan bir şey əlavə etmək vərdişinə uymuş adama hörmət edən, onu sayan - müsəlmanlığın yıxılmasına yardım etmiş kimidir.
 • Doğulmaq ölmək üçündür, qurmaq dağıtmaq üçün.
 • Dostlarınızın ən yaxşısı eyblərinizi sizə deyəndir.
 • Dörd şey kişinin xoşbəxtliyidir: ləyaqətli yoldaşlar, əməlisaleh övlad, uyğun olan zövcə və iş yerinin öz şəhərində olması
 • Dünya başdan-başa tamahdan ibarətdir, dünyanın ən gözəl matahı təmiz, yaxşı qadındır.
 • Dünya möminin zindanı, kafirlərə behiştdir.
 • Dünyada hamıdan tox olan, qiyamətdə hamıdan ac olacaq.
 • Dünyada məni 3 şey sevindirir: qadınlar, gözəl rayihə və gözlərimizi işıqlandıran namaz.
 • Dünyanı istəyən elmə sarılsın, axirəti istəyən yenə elmə sarılsın.
 • Dünyanın şirinliyi axirətin acılıgı və dünyanın acılığı axirətin şirinliyidir.
 • Düşmənlə üz-üzə gəlməyi arzu etməyin, elə ki, qarşılaşdınız, dayanın, əl saxlayın. Allah səbr edənlərdəndir.

ERedaktə

 • Elə bir xəstəlik varmı ki, xəsislikdən daha pis olsun?
 • Elm bütün yaxşılıqların, cəhalət isə bütün pisliklərin başlanğıcıdır.
 • Elm dalınca düşənin ruzisini Allah öz öhdəsinə götürər.
 • Elm Çində olsa belə arxasıca gedin.
 • Elm ilə birgə olan yuxu, cəhl ilə birgə olan ibadətdən üstündür.
 • Elm öyrənənin (din tələbəsinin) əcəli çatdıqda, şəhid kimi ölər.
 • Elmi beşikdən məzara qədər öyrənmək lazımdır.
 • Elmin ayağı dünyadan kəsildiyi vaxt savaşma başlanacaqdır.
 • Elmindən fayda gələn alim min abiddən üstündür.
 • Evlənməyin ən yaxşısı odur ki, asan başa gəlsin.
 • Ey Əli, qiyamət günündə nicat tapanlar, yalnız sən və sənin şiələrindir.[2][3][4][5][6][7]
 • Ey insanlar, həqiqətən də Allah bildiklərimi sizə də bildirməyi, öyrətməyi əmr etmişdir.
 
Mən hara, dünya hara?! Mənim dünyadakı vəziyyətim bir ağacın kölgəsində oturan, sonra onu orada qoyaraq durub gedən müsafir kimidir.

ƏRedaktə

 • Ədalət gözəldir, lakin əmirlərdə olsa, daha da gözəldir.
 • Əgər öz yaxşı işinə sevinib, pis işindən narahat olursansa, deməli, möminsən.
 • Əldən getməyincə dəyərini anlaya bilməyəcəyimiz iki şey var: sağlamlıq və gənclik.
 • Əliaçığın yeməyi şəfadır, xəsisin yeməyi xəstəlik.
 • Əməkçinin haqqını onun təri soyumamış ver.
 • Əməl olunan elmdən savayı, bütün elmlər qiyamət günündə vizrü-vəbal olacaqdır.
 • Əməllərinizi Allah üçün xalisliklə yerinə yetirin. Həqiqətən, Allah yalnız Onun üçün xalisliklə yerinə yetirilmiş əməlləri qəbul edir.
 • Ən böyük qələbə insanın öz üzərindəki qələbəsidir[8]
 • Ən böyük sədəqə biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır.
 • Ən müqəddəs müharibə odur ki, insan özünə qalib gəlir.
 • Əliaçığın yeməyi şəfadır, xəsisin yeməyi xəstəlik.
 • Əsl yaxşılıq odur ki,gizlində də aşkarda gördüyün işi görəsən.
 • Ədəbi olmayanın ağlı da olmaz.

FRedaktə

 • Falçının cəzası qılıncla öldürülməsidir.
 • Fəhlənin alnının təri qurumamış onun muzdunu verin.

GRedaktə

 • Gecələrini ibadətlə keçirib yatmayan neçə-neçə adam var ki, onların qazandığı şey yalnız yuxusuzluqdur, neçə-neçə oruc tutan var ki, qazandığı yalnız aclıq və susuzluqdur.
 • Gənclikdə, uşaqlıqda öyrənilən bilik daş üzərində, qocalıqda öyrədilən bilik isə su üzərində yazıya bənzəyir.
 • Gözəl əxlaq dinin yarısıdır.
 • Gözəlliyin sənin qürurundur.
 • Güclü o şəxs deyil ki başqalarına güc ilə qalib gəlir, güclü o şəxsdir ki qəzəbləndiyi zaman özünə nəzarət etsin.
 • Günahdan keçməyənin günahından keçilməz.
 • Günahdan tövbə odur ki, onu təkrar etməyəsiniz.
 • Gülə-gülə günah işlədən adam,ağlaya-ağlaya cəhənnəmə gedər.

HRedaktə

 
Əməllərinizi Allah üçün xalisliklə yerinə yetirin.
 • Haqsızlıq qarşısında susan dilsiz şeytandır.
 • Hamının istifadə elədiyi şeyi mənimsəyən adam günahkar və qanunu pozmuş olur.
 • Heç bir ata-ana uşağına gözəl tərbiyədən daha yaxşı bir miras qoya bilməz.
 • Heç bir bəndə özü üçün istədiyi xeyri başqa insanlar üçün də istəmədikcə kamil iman sahibi deyildir.
 • Heç bir işi sabaha saxlama ki, hər günün öz işi var.
 • Heç bir kəs gücü catmayan şeyi qonağı üçün hazırlamamalıdır.
 • Heç bir zaman ölməyəcəyin kimi bu dünya üçün, sabah öləcəyin kimi axirət üçün çalış.
 • Heç ölməyəcəkmiş kimi dünya üçün, sabah öləcəkmiş kimi isə axirət üçün çalışın.
 • Həqiqət acı olsa da danış.
 • Həqiqətən təvazökarlıq sahibini daha da ucaldır. Odur ki, təvazökar olun ki, Allah sizi ucaltsın.
 • Həqiqəti deməklə həlak olacağınızı bilsəniz belə, həqiqəti deməyə çalışın, həqiqəti deyin, çünki qurtuluş ondadır. Xilas yolunu yalanda görsəniz belə, çəkinin yalandan, çünki həlak olmaq yalandadır.
 • Həqiqi təvazökarlıq – bütün fəzilətlərin mənbəyidir.
 • Hər ağacın öz meyvəsi olduğu kimi qəlbin meyvəsi övladdır.
 • Hər bir xeyir iş mərhəmətdir. Qardaşını salamla qarşılayıb öz tuluğundan onun bardağına su tökmək məgər xeyirxahlıq deyil?
 • Hər kəs Allahdan bir şey istəməsə, Allah ona qəzəblənər.
 • Hər kəs çox yeməyi adət etsə, ürəyi qəsavət bağlayar (daşlaşar).
 • Hər kəs özünü hansı dəstəyə oxşadırsa, həmin dəstədəndir.
 • Hətta kafir olsa belə, zülmə məruz qalanın qarğışından qorxun, çünki Ulu və Uca tanri ilə həmin məzlum arasında pərdə yoxdur.
 • Həya gözəldir, lakin qadınlarda olsa, daha gözəl olar.
 • Həya və iman bir beşikdə iki körpə kimidir.
 • Həyatda insanın üç dostu var: dostunun dostu, öz dostu və düşməninin düşməni.

XRedaktə

 • Xalqa möhtac olmayın və ondan bir diş çöpü belə istəməyin.
 • Xalqın ən şücaətlisi öz nəfsinə qalib gələn şəxsdir.
 • Xasiyyəti gözəl olan insan Allahın ən yaxşı bəndəsidir.
 • Xeyir işə yol göstərənin əcri ona əməl edənin əcri qədərdir.

İRedaktə

 • İçki insana xas olan bütün çirkin əməllər və günahlar saxlanılan anbarın açarıdır.
 • İki cür adama Allah rəhm etməz: yaxın adamlarının əhvalını soruşmayana və pis qonşuya.
 • İki saleh qohumundan həya etdiyin kimi Allahdan həya et.
 • İki savaşanı aralamaq rəhmdilikdir, adamı yəhərə oturtmaq və kisəsini qaldırıb ona vermək də rəhmdilikdir; xoş sözlər demək – minnətdarlıq etmək də, soruşana mülayim cavab vermək də rəhmdilikdir. Çaqqal gavalısı və yola düşən daş kimi adamları incidənlərin aradan götürülməsi də rəhmdilikdir.
 • İki tamahkar vardır ki, doymaq nə olduğunu bilməz; bunlardan biri biliklərə yiyələnmək istəyənlərdir, biri isə dünyanı fəth etmək niyyətinə düşənlərdir.
 • İnsan qocalsa da, qəlbi iki sevgiyə həmişə gəncdir: ömür uzunluğuna və mal-mülk sevgisinə.
 • İnsan öz dostunun dinindədir. Belə isə hər biriniz kiminlə dostluq etməyinizin fərqində olun.
 • İnsanın evi özü üçün cənnətdir.
 • İnsanın gözəlliyindən biri də onun aydın və gözəl danışmasındadır.
 • İnsanın mayası ağıldır. Ağlı olmayanın dini də olmaz.
 • İnsanın pulu artdıqca düşməni, elmi artdıqca dostu çoxalar.
 • İnsanlar ata-babalarından daha çox, zəmanələrinə oxşayırlar.
 • İnsanlar ya biliklidirlər, ya da bilik əldə etməyə çalışırlar. Kim ki, biliksizdir və bilik əldə etməyə çalışmır, belə adamlarından xeyir gözləmə.
 • İnsanların ürəklərinə girib qəlblərindən keçənləri araşdırıb oxumağa, sirlərini öyrənib bilməyə vəkil edilməmişəm. Mən yalnız gördüyümə və duyduğuma əsaslanaraq hökm verirəm: gizlin şeylər isə Allaha aiddir, onlara yalnız O, qarışır.
 • İnsanlarla iltifatlı ol və kobudluq etmə; xoş davran və onlara həqarətlə baxma. Cənnətin açarlarını soruşan yəhudi və xristianlara de ki, cənnətin açarları Allahın varlığını sübut edənlər və xeyir işlər görənlər üçündür.
 • İsrafın bir növü də ürəyin istədiyi hər bir şeyi yeməkdir.
 • İşin biliciləri ilə məsləhətləşən adam heç vaxt ziyan çəkməz.

KRedaktə

 
Möminin çətinliyi hamıdan çoxdur, çünki o həm dünya, həm də axirət işləri ilə məşğul olmalıdır.
 • Kamil ağılın ən böyük xəzinəsi dindir. Buna görə də insanın dini ağıldır. Ağlı olmayanın dini də yoxdur.
 • Kim bir zalıma yardım edərsə, Allah həmin zalımı ona qənim kəsər.
 • Kim məsləhətləşsə peşman olmaz və kim də orta həddi gözləsə, yoxsul olmaz.

QRedaktə

 • Qadının bərəkətli olmasının əlaməti budur ki, elçiliyi asan, mehriyyəsi isə yüngül olsun.
 • Qadının cihadı ərinə yaxşı baxmasıdır.
 • Qadınların ən yaxşısı – baxdıqca səni sevindirən, əmr edərkən əmrinə itaət edən, sən evdə olmayan vaxt sənin şərəfini, namusunu qoruyandır.
 • Qardaşın (öz din) qardaşına olan gizli duası rədd ediləsi deyil.
 • Qeybətin nə olduğunu bilirsinizmi? Qardaşınızın xoşlanmayacağı şeylərlə onu xatırlamağınızdır.
 • Qəlb kor olduqdan sonra gözün görməsindən nə fayda?!
 • Qənaət bitib-tükənməyən sərvətdir.
 • Qənaətə riayət edən yoxsul olmaz.
 • Qəzəbləndiyin zaman, sakit ol.
 • Qocaya hörmət Allaha hörmət deməkdir.
 • Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin günahlarını aparar.
 • Qövmlər layiq olduqları şəkildə idarə olunurlar.

MRedaktə

 • Maraqlanıb soruşmaq bilik əldə etməyin yarısıdır.
 • Məhəmməd peyğəmbər soruşdu: “Siz necə fikirləşirsiniz, qadın öz uşağını odun içinə atarmı?” Ona cavab verdilər: “Yox”. Onda peyğəmbər dedi: “Axı, Allah öz yaratdıqlarına ananın öz övladına qarşı olduğundan daha mərhəmətlidir”.
 • Mələklər öz qanadlarını elm axtaran üçün açar və onun bağışlanmasını diləyərlər.
 • Mən elm şəhəriyəmsə, Əli onun qapısıdır.[9][10]
 • Mən hara, dünya hara?! Mənim dünyadakı vəziyyətim bir ağacın kölgəsində oturan, sonra onu orada qoyaraq durub gedən müsafir kimidir.
 • Mən hikmət eviyəmsə, Əli onun qapısıdır.[11][12][13][14]
 • Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm.
 • Mənim ümmətim üçün arzu rəhmətdir. Əgər arzu olmasaydı, heç bir ana öz övladına süd verməzdi və heç bir bağban ağac əkməzdi.
 • Mənim ümmətimdən hər bir ağıl sahibinə bu dörd şey vacibdir: elmi eşitmək, onu öyrənmək, yaymaq və ona əməl etmək.
 • Millətim üçün üç şeydən qorxuram: alimin xətasından, riyakarın Quran haqqında cəfəng danışığından və mənəviyyatı məhv edən mühitdən.[15]
 • Möminin çətinliyi hamıdan çoxdur, çünki o həm dünya, həm də axirət işləri ilə məşğul olmalıdır.
 • Müdrik adamı dinləmək və başqalarını həqiqətə inandırmaq qanunun tələblərini yerinə yetirməkdən daha yaxşıdır.
 • Müsəlmanı söymək, təhqir etmək, ən pis günaha yol vermək deməkdir, onunla savaşmaqsa, əslində kafirlikdir.

NRedaktə

 • Namaz qılarkən onu uzatmaq istəyirəm, lakin kiçik bir uşağın ağlamasını eşidəndə namazımı uzatmıram, çünki onun ağlar səsini eşidən ananın nə hala düşdüyünü çox yaxşı bilirəm.
 • Nəsihət lazımsız olsaydı, Tanrı peyğəmbərlər göndərməzdi.

ORedaktə

 • Oxumaq ibadət etməyin məqamına bərabərdir , hətta ondan üstündür...
 • Oruc tutarkən obaşdan yeyin, çünki obaşdanlıq bərəkətin əsasıdır.

ÖRedaktə

 • Ölənlərinizin yaxşılıqlarını yada salın və pisliklərinə göz yumun.
 • Ömrünü elmə sərf edən adam heç vaxt ölmür.
 • Övlad qoxusu cənnət qoxusudur.
 • Övladınıza ehtiram göstərin və onları yaxşı tərbiyə edin ki, həmin gözəl tərbiyə nəticəsində bağışlanasınız.
 • Övladınızı öz zamanınıza görə yox, gələcək zamana görə yetişdirin.
 • Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq qoymayın, fərq qoymaq lazım gəlsəydi, mən qızları üstün tutardım.
 • Öz qardaşına baxıb mehribanlıqla gülümsəmək – savabdır; insanı xeyirxah hərəkətlərə sövq etmək və qanunsuz işlərdən çəkindirmək savabdır. Nabələd adamlara yol göstərmək və korlara kömək etmək savabdır.
 • Öz subaylarınızı evləndirin. Bu əmələ Allah-taala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar.
 • Öz ümmətin üçün hər şeydən çox danışdıqda mahir olan münafiqlərdən qorxuram.
 • Özünə aid olmayan işlərə qarışma.
 • Özünə dilədiyini qardaşına da dilə.
 • Özünə inanan adam qılınc ilə də savaşar, dil ilə də.
 • Özünüz necəsinizsə, o cür də idarə olunursunuz: başçınız öz içərinizdəki adamlardan çıxır.
 • Özünüz yemədiyinizi yoxsullara yedirməyin.
 • Özünüzü təmiz adam kimi göstərməyin, yaxşı adam kimi gözə soxmayın, içərinizdə yaxşılıq edənləri, xeyirli, mərhəmətli olanları Allah daha yaxşı tanıyır.
 • Övladın 7 yaşa qədər nazını valideyn çəkər.14 yaşa qədər övlad buyruqlara baxar.14 yaşəndan sonra onların qayğısını çəkər.
 • Övladınıza tərbiyəni elə verin ki, başqalarına da elə davransın.
 • Övladını Quran oxumağa göndərən valideynə hər öyrənilən 1 hərf üçün 10 savab verilər.Qiyamətdə başına savabdan tac verilər və hamı onları görüb qısqanar.
 • Övladına pis şey öyrədən ataya uşağın hər günahı üçün 10 günah verilər.Qiyamətdə onu alovlu qamçı ilə qamçılayarlar.
 • Övladınızı əsla Allahdan qorxutmayın.Ona sadəcə günah işlərkən qorxmağı tapşırın.
 • Özünüz necəsinizsə, o cür də idarə edilirsiniz. Başçınız öz içərinizdəki adamlardan çıxır.[16]

PRedaktə

 • Paxıl o şəxsdir ki, adım çəkiləndə mənə salavat göndərmir.
 • Paxıllıqdan çəkinin, paxıllıq yaxşı işləri, alov odunu udan kimi udur.
 • Peyğəmbər ona cavab verdi: “Nə danışdığına fikir ver”. Həmin şəxs dedi: “Vallah mən səni sevirəm”, - bu sözləri üç dəfə təkrar etdi. Məhəmməd peyğəmbər ona dedi: “Əgər doğru deyirsənsə kasıblığa hazırlaş, çünki bu dənizə axdığı kimi yoxsulluq da məni sevənləri yaxalayır”.

ÜRedaktə

 • Üç şey gözün gücünü artırır: gözə sürmə çəkilməsi, yaşıllığı seyr etmək və gözəl hüsn-camala baxmaq.
 • Üç yalanın günahı Adəm oğlunun adına yazılmaz: savaş vaxtı deyilən yalan: çünki savaş məharəti hiylədən ibarətdir, zövcəsinin könlünü almaq üçün adamın dilinə gətirdiyi yalan, bir də iki adamın arasını düzəltmək üçün deyilən yalan.
 • Ümmətimin qocasına hörmət edən mənə hörmət etmişdir.
 • Üzünə baxa-baxa təriflənən və təmiz olduğu söylənilən kişi yaralanmış kimidir.

SRedaktə

 
Sübh tezdən ruzi və hacət dalınca gedin, çünki tezdən durmaq bərəkət və qurtuluşa səbəbdir.
 • Savaş hiylədir, hiylədən ibarətdir.
 • Savaşın ən üstünü adamları sıxışdıran, onlara zülm edən padşahın qarşısında doğru söz söyləməkdir.
 • Sədəqə var-dövləti artırar.
 • Sədəqə verməklə mal azalmaz.
 • Sənə xəyanət edənə xəyanət etmə ki, sən də onun kimi olarsan.
 • Səni şübhəyə salan hər nə varsa, tərk et.
 • Siz öz Yaradanınızı sevirsinizmi? Əgər sevirsinizsə, onda hər şeydən əvvəl öz qardaşlarınız olan insanları sevin.
 • Sizdən aşağı olan adamlara baxın; bu sizi İlahinin xeyir-duasına etinasızlıqdan qoruyar.
 • Sizə bilik öyrədən adamı da böyük sayın, uca tutun, bilik öyrətdiyiniz adamı da.
 • Sizə ən güclünüzdən xəbər verimmi? Bu, qəzəbli olanda özünü saxlayanınızdır.
 • Sizin ən xeyirliniz, ailəsinə ən xeyirli olanınızdır.
 • Sizin ən yaxşınız dünyada daha rəğbətsiz, axirətdə isə daha rəğbətli olanınızdır.
 • Sizin ən yaxşınız ən gözəl xasiyyətlinizdir, o kəsləriniz ki, özləri başqaları ilə ünsiyyət tuturlar, başqaları da onlarla ünsiyyət tuta bilir.[17]
 • Sizin qiymətiniz yalnız behiştdir, özünüzü ondan ucuzuna satmayın.
 • Sizinkindən daha çox sərvəti və gözəlliyi olan adamı görəndə sizdən kasıb və çirkin olanlar haqqında düşünün.
 • Sual verən şəxsə ədəb-ərkanla cavab vermək sədəqədir.
 • Susmaq alimə yaraşır, cahilin isə eyiblərini ört-basdır edir.
 • Susmaq xasiyyətlərin ağasıdır: kim lağ-lağı edərsə, ona da lağ edərlər.
 • Sübh tezdən ruzi və hacət dalınca gedin, cünki tezdən durmaq bərəkət və qurtuluşa səbəbdir.

ŞRedaktə

 • Şəhadət etmək çox pis deyil, yaxşı deyil, əla şeylərdən biridir.

TRedaktə

 • Tanışlarınızdan biri öldüyü zaman onu rahat buraxın və haqqında pis danışmayın.
 • Təhsil müqəddəs cihaddır.
 • Tərəzidə gözəl xasiyyətdən daha ağır gələn heç bir şey yoxdur.
 • Təkəbbür insanı alçaldır və kiçildir.
 • Təmiz və ruhu oxşayan sözlər demək sədəqədir.
 • Tikan və daş kimi maneələri yolun üstündən götürmək sədəqədir.
 • Torpağın sürtülməsi dəmiri təmizlədiyi kimi Allahı yaddan çıxarmamaq da insanın ürəyini təmizləyir.

URedaktə

 • Uşaqlar ata-analarından daha çox, zəmanələrinə oxşayırlar.

ÜRedaktə

 • Üç yalanın günahı adəm oğlunun adına yazılmaz: savaş vaxtı deyilən yalan, çünki savaş məharəti hiylədən ibarətdir: zövcənin könlünü almaq üçün adamın dilinə gətirdiyi yalan: bir də iki adamın arasını düzəltmək üçün deyilən yalan.
 • Üzünə baxa-baxa təriflənən və təmiz olduğu söylənilən kişi yaralanmış kimidir.

VRedaktə

 • Vəd borcdur. Vay olsun vəd verib ona xilaf çıxana.
 • Varlıların yediyi, fəqirlərin isə məhrum olduğu toy xörəyi necə də pisdir.

YRedaktə

 • Yaxşı işə həvəsləndirmək və pis işdən çəkindirmək sədəqədir.
 • Yaxşı xasiyyətlər cənnətə aid əlamətlərdir.
 • Yaxşılıq etməyi məsləhət bilən adamın gördüyü iş də yaxşı olmalıdır.
 • Yaltaqlıq və həsəd aparmaq möminlərə yaraşan hal deyildir, lakin bilik əldə etmək üçün birisi başqasına yaranırsa, başqasına həsəd aparırsa, bu başqa məsələdir.
 • Yer üzünü qoruyun, çünki o sizin ananızdır.
 • Yerdəkilərə mərhəmət edin ki, göydəki mərhəmət eləsin.
 • Yolun ortasına düşmüş bir daşı götürüb kənara atan, yolu sahmana salan adam savab qazanır.

ZRedaktə

 • Zəngin, çox mala sahib olana deyilməz, zəngin ürəyi olana deyilir.

Haqqında sitatlarRedaktə

DRedaktə

 • Din elə bir qüvvədir ki, Həzrəti Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi vəsəlləm) onun vasitəsilə dünyaya yeni bir yön verdi.[18] Napoleon Bonapart

MənbəRedaktə

 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014

Vikianbarda Məhəmməd ilə əlaqəli mediafayllar var.

Vikipediyada Məhəmməd haqqında məqalə var.

İstinadlarRedaktə

 1. "Hikmət xəzinəsindən incilər" Bakı, 2009.
 2. Şeyх Tusi, “İхtiyarül mə`rifətir rical”, 1-ci cild, 211-ci səh
 3. Şazan ibn Cəbrayıl Qummi, “Əl-fəzail”, 121-ci səh
 4. Əli ibn Yunis Amuli, “Əs-siratül-mustəqim”, 1-ci cild, 209-cu səh
 5. Hüseyn ibn Süleyman Hilli, “Əl-müхtəsər”, 94-cü səh
 6. Seyid Haşim Bəhrani, “Hilyətül-əbrar”, 2-ci cild, 410-cu səh
 7. “Biharül-ənvar”, 27-ci cild, 143-cü səh
 8. Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 9. Heysəmə, “Min hədisi Heysəmə ibn Süleyman”, səh. 200
 10. Hakim ən-Nişapuri “Müstədrək”, c. 3, səh. 137, hədis 4637
 11. Əhməd ibn Hənbəl, “Fədail əs-səhabə”, c. 2, səh. 634-635, hədis 1081
 12. Təbəri, “Təhzibul Əsər”, c. 4, səh. 123, hədis 1414
 13. Əbu Nuaym əl-İsfahani, “Marifətus Səhabə”, c. 1, səh. 106, hədis 347
 14. ibni Əsakir “Tarixi Dəməşq”, c. 42, səh. 378, hədis 44629
 15. Fərrux Rüstəmov. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı. Bakı: Elm və təhsil, 2016. - səh. 38.
 16. Xəzinə.Bakı,1997. səh.150
 17. Tuhəful-Uqul, səh.45
 18. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.84