A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Amma sülh axtarışı həm də ədalət axtarışı deməkdir. Bir millət olaraq qarşımızda duran ən böyük çağırışlardan biri və buna görə də bizim ən böyük imkanlarımızdan biri bütün ölkələrin bütün insanlarına daha böyük rifah gətirəcək qlobal iqtisadi sistemin formalaşmasında iştirak etməkdir.Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsasən aqrar olan və uzun illər ərzində ölkəmizin sənaye dövlətlərində mövcud olan adekvat nəqliyyat, kapital və ya idarəetmə bacarıqları və ya təhsil üstünlüklərinə malik olmayan bir hissəsindən gəlirəm. Beləliklə, mən inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderlərinə rəğbət bəsləyə bilərəm və istəyirəm ki, onlar bilsinlər ki, biz də üzərimizə düşəni edəcəyik. Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas insan ehtiyaclarını ödəməyə və onların istehsal potensialını artırmağa kömək etməyə yönəlmiş təkliflər irəli sürəcək. Mən Konqresdən gələn il 7 1/2 milyard dollar xarici yardım göstərməyi xahiş etdim və qlobal iqtisadi inkişaf prosesi davam etdikcə Amerikanın davamlı yardımını təmin etməyə çalışacağam. Mən həmçinin ölkəmizin Konqresini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramına töhfələrimizi artırmağa və çoxtərəfli kredit təşkilatlarına, xüsusən də Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasına verdiyimiz öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirməyə çağırıram. Biz ABŞ-da daxili narahatlıqları nəzərə almayan açıq beynəlxalq ticarət sisteminə sadiq qalırıq. Biz inkişaf etməkdə olan ölkələrdən bir çox məhsula rüsumsuz rejim tətbiq etdik. Cenevrədəki çoxtərəfli ticarət sazişlərində biz inkişaf etməkdə olan ölkələrə əsas maraq kəsb edən mallar üzrə əhəmiyyətli ticarət güzəştləri təklif etmişik. Və Tokio Bəyannaməsinə uyğun olaraq, biz həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyacları üçün əlavə diqqətin təmin edilməsi yollarını araşdırırıq. Birləşmiş Ştatlar müsbət və açıq münasibətlə, əmtəə qiymətlərinin sabitləşdirilməsinə dair sazişlər üzrə danışıqlar, o cümlədən, bufer ehtiyatlarının maliyyələşdirilməsi üçün ümumi maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, əgər onlar fərdi razılaşdırılmış sazişlərin bir hissəsidirlər. Mən həmçinin hesab edirəm ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi qərarların qəbulu prosesində daha dolğun iştirak əldə etməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Fondunda iştirakını genişləndirməklə bu sahədə artıq müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Cimmi Karter
 • Azərbaycanda həm iqtisadi, həm siyasi sahədə aparılan islahatlar, qazanılan uğurlar bizdə nikbinlik hissi oyadır. Eyni zamanda, Azərbaycanda siyasi proseslər də çox müsbət istiqamətdə gedir. İctimai-siyasi proseslər demək olar ki, iqtisadi və siyasi islahatların nəticəsidir. Belə olan halda, Azərbaycanda istənilən məsələ həll edilə bilər və siyasi iradəmiz, proqramlarımız bizi bütün bu işlərə yaxınlaşdırır. İlham Əliyev
  • 13 aprel 2007, Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclasında nitqindən.

B redaktə

 • Biz gördüyümüz işlərə diqqət yetirməli və əmin olmalıyıq ki, insanları düşünmədən kənarlaşdıran prosesləri və prosedurları refleks şəkildə tətbiq etməyək. Sonya Sotomayor
 • Biz, şübhəsiz ki, polyak dilinin tarixində çox əlamətdar və təlatümlü bir dövr yaşayırıq. 1989-cu ilin növbəsi bizi tamamilə yeni reallığa apardı və elektron reallıqla bağlı sivilizasiyanın nailiyyətləri 20-30 il əvvəl xəyalına belə gətirə bilmədiyimiz ünsiyyət hadisələrini yaratdı. Təbiət qanunlarına görə, gənc nəsillər onlarla daha yaxşı davranır və onların ünsiyyət davranışı müəyyən qaçılmaz qlobal proseslərin əksidir, yenə də təbiət qanunlarına uyğun olaraq - yaşlı insanları qıcıqlandırır. Bu hisslər və davranışlar arasındakı dialektik gərginlik, mənim polyak dilinin normal təkamül gedişatı adlandıracağım şeyi doğurur. Yan Miodek

D redaktə

 • Demək olar ki, bütün keyfiyyət təkmilləşdirmələri dizaynın, istehsalın... planının, proseslərin və prosedurların sadələşdirilməsi ilə baş verir. Tom Peters
 • Din o zaman elmə qarşı çıxır ki, özünün bir inam hadisəsi olduğunu unudaraq idrak hadisəsi kimi çıxış etməyə çalışır və dünyada gedən proseslərin izahını vermək iddiasına düşür. Əbu Turxan
 • Dövlət müstəqilliyinin xalqımıza bəxş etdiyi nemətlərdən biri də odur ki, biz artıq təhsil sistemimizi xalqımızın, millətimizin tarixinə, mənəviyyatına, ənənələrinə uyğun qururuq. Doğrudur, bu proses çox mürəkkəb prosesdir. Bu proses qısa müddətdə başa çata bilməyəcəkdir. Bu gün təhsil sahəsində çalışan bütün vətəndaşlara, müəllimlərə, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə müraciət edərək xahiş edirəm ki, onlar tezliklə təhsil sistemində işlərin müstəqil Azərbaycanın prinsipləri əsasında qurulmasına nail olsunlar. Burada dərsliklərin dəyişilməsi, yeni dərsliklərin yaranması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bilirəm, bu, asan məsələ deyil. Bu, bir çox amillərlə bağlıdır, ondan asılıdır... Ancaq indi dərs alan uşaqlar, gənclər gərək mütləq və mütləq bizim yeni dərsliklər əsasında oxusunlar... Heydər Əliyev

Ə redaktə

 • Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbiyyat nəzəriyyəsi bu gün ədəbiyyat aləminə açılan qapılardır. Bunlarsız nə ədəbi proseslərin istiqamətlərini müəyyənləşdirmək olar, nə də bu sahəyə ümumən ayaq basmaq olar[1] İsa Həbibbəyli
 • Əgər fərd artıq bazarda azad iqtisadi subyekt kimi özünü sübut etməyə məcbur olmasaydı, bu cür azadlığın yoxa çıxması sivilizasiyanın ən böyük nailiyyətlərindən biri olardı. Mexanikləşdirmə və standartlaşdırmanın texnoloji prosesləri fərdi enerjini zərurətdən kənarda hələ kəşf edilməmiş bir azadlıq sahəsinə buraxa bilər. İnsan varlığının quruluşu dəyişəcək; fərd iş dünyasının ona yad ehtiyaclar və yad imkanlar sırımaqdan azad olacaqdı. Fərd özünə məxsus olan bir həyat üzərində müstəqillik göstərməkdə azad olardı. Herbert Markuze
 • Əgər uşaq dünyaya gətirmə fəaliyyətini şüurlu, məqsədyönlü prosesə çevirə və təbii ehtiyaclardan birinin ödənilməsi məcburiyyəti halından çıxara bilsək, onda bəşər tarixinin ən böyük müvəffəqiyyətinə imza atar və insanı təbiət tərəfindən məruz qaldığı ən böyük təzyiqlərin birindən qurtarardıq. Ziqmund Freyd
 • Əsl qadın həm su, həm də od olmağı bacarmalıdır. Mahiyyət eyni qalsa da, daim dəyişən bu prosesi müşahidə etməkdən daha əyləncəli heç nə yoxdur. Alla Puqaçova

H redaktə

 • Hər hansı bir əsas sahədə baş verən əsas dəyişikliyi başa düşdükdə, digərlərini başa düşmək daha asandır. Yeni nümunənin bu kəşfi izahatdan üstündür. Dəyişiklik keyfiyyətli, qəfil, nevroloji proseslərin nəticəsidir, şüurlu ağıl tərəfindən izlənilə bilməyəcək qədər sürətli və mürəkkəbdir. Məntiqi izahatlar bir nöqtəyə qədər verilə bilsə də, nümunəni görmək ardıcıl deyil, birdən-birə olur. Əgər ilk görüşdə yeni bir konsepsiya sizə uyğun gəlmirsə, oxuyun. Kitabda irəlilədikcə bir çox əlaqəli fikirlər, əlaqələr, nümunələr, metaforalar, analogiyalar və illüstrativ hekayələrlə qarşılaşacaqsınız. Zamanla nümunələr meydana çıxacaq, yerdəyişmələr baş verəcək. Yeni nöqteyi-nəzərdən köhnə suallar birdən-birə əhəmiyyətsiz görünə bilər. Merilin Ferqyuson
 • Hökumət şuralarında biz hərbi sənaye kompleksinin axtarılan və ya axtarılmadan əsassız təsir əldə etməsindən ehtiyat etməliyik. Yersiz gücün fəlakətli yüksəliş potensialı mövcuddur və davam edəcək. Biz heç vaxt imkan verməməliyik ki, bu birləşmənin ağırlığı bizim azadlıqlarımıza və ya demokratik proseslərə təhlükə yaratsın. Biz heç nəyi təbii qəbul etməməliyik. Yalnız ayıq-sayıq və bilikli vətəndaş nəhəng sənaye və hərbi müdafiə texnikasını dinc üsul və məqsədlərimizlə düzgün birləşdirməyə məcbur edə bilər ki, təhlükəsizlik və azadlıq birlikdə çiçəklənsin. Duayt Eyzenhauer

İ redaktə

 • İlyas Əfəndiyevin əsərləri həm səlis, gözəl bədii dilinə, həm dərin məzmununa görə, həm də yüksək sənətkarlığına görə fərqlənir, oxucuya böyük estetik təsir bağışlayır. Onun kitablarında həm körpüsalanların çətin işi, həm neftçilərin qəhrəman əməyi, həm müasir kəndin həyatı, həm də Azərbaycan ziyalıları arasında mənəvi-psixoloji proseslər inandırıcı şəkildə və dərindən əks edilmişdir. Öz yaradıcılığında yazıçı cəmiyyətimizin mənəvi təşəkkülünü və inkişafını diqqətlə izləyir, onun mənasını açıb göstərir, bugünkü həyatımız üçün də, gələcək həyat üçün də nümunə olan adamların parlaq obrazlarını yaradır. O öz sənətkarlığı ilə zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsində fəal iştirak edir.[2] Heydər Əliyev

Q redaktə

 • Qanunların çoxluğu əxlaqın xeyrinə, proseslərin çoxluğu isə qanunların lehinə deyildir. Pyer Büast

M redaktə

 • Meymunun insana çevrilməsi prosesi nə qədər çox çəksəydi, insan qanı bir o qədər az axardı. Stanislav Eji Lets
 • Müasir insanlar üçün ciddi qanunauyğunluq və möhkəm nizamlı, vahid prosesə yönəlmiş hər şey onların təbii azadlığına müdaxilə kimi görünür. İohann Fixte
 • Müdriklik təkcə insanların elmi, biliyi, təhsili ilə bağlı deyildir. Müdriklik insanın fitri istedadıdır. Müdriklik insanın həyatı dərk etməsi, gedən proseslərə düzgün qiymət verə bilməsi və ondan özü üçün lazımi faydalar götürməsidir.[3] Heydər Əliyev
 • Müxtəlif xalqlar eyni prosesləri müxtəlif zamanlarda yaşayırlar. Tur Xander

N redaktə

 • Nə qədər çox vəkillər varsa, məhkəmə prosesi bir o qədər uzun çəkir; həkimlər nə qədər çox olsa, proses bir o qədər qısalır. Safir Moriç

O redaktə

 • “Obyektiv” və “subyektiv” kimi anlayışların nə qədər problemli olduğunu göstərən son onilliklərdə fizikada baş verən hadisələri mən böyük bir düşüncə azadlığı hesab edirəm. Hər şey nisbilik nəzəriyyəsi ilə başladı. Keçmişdə iki hadisənin eyni vaxtda olması barədə bəyanat obyektiv iddia hesab olunurdu, o, kifayət qədər sadə şəkildə çatdırıla bilərdi və bu, istənilən müşahidəçinin yoxlamasına açıq idi. Bu gün biz bilirik ki, “eyni vaxt” subyektiv elementi ehtiva edir, çünki istirahətdə olan müşahidəçi üçün eyni vaxtda görünən iki hadisə mütləq hərəkətdə olan müşahidəçi üçün eyni vaxtda baş vermir. Bununla belə, relativistik təsvir həm də obyektivdir, çünki hər bir müşahidəçi hesablama yolu ilə digər müşahidəçinin qavradığını və ya qavradığını çıxara bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, biz obyektiv təsvirlərin klassik idealından xeyli uzaqlaşmışıq. Kvant mexanikasında bu idealdan uzaqlaşma daha da radikal olmuşdur. Müşahidə edilə bilən faktlar haqqında bəyanatlar vermək üçün hələ də klassik fizikanın obyektivləşdirici dilindən istifadə edə bilərik. Məsələn, foto lövhənin qaraldığını və ya bulud damcılarının əmələ gəldiyini deyə bilərik. Ancaq atomların özləri haqqında heç nə deyə bilmərik. Və bu cür tapıntılara əsaslanaraq hansı proqnozlar verməyimiz eksperimental sualımızı necə qoyduğumuzdan asılıdır və burada müşahidəçinin seçim azadlığı var. Təbii ki, müşahidəçinin insan, heyvan və ya aparat olmasının hələ də fərqi yoxdur, lakin müşahidəçiyə və ya müşahidə vasitələrinə istinad etmədən proqnoz vermək artıq mümkün deyil. Bu dərəcədə hər bir fiziki prosesin obyektiv və subyektiv xüsusiyyətlərə malik olduğunu söyləmək olar. On doqquzuncu əsr elminin obyektiv dünyası, bu gün bildiyimiz kimi, ideal, məhdudlaşdırıcı hal idi, lakin bütün reallıq deyildi. Etiraf etmək lazımdır ki, hətta reallıqla gələcək qarşılaşmalarımızda da biz obyektiv və subyektiv tərəfi bir-birindən ayırmalı, ikisi arasında bölgü aparmalı olacağıq. Ancaq ayrılığın yeri hər şeyə necə baxıldığından asılı ola bilər; müəyyən dərəcədə iradəsi ilə seçilə bilər. Ona görə də mən başa düşürəm ki, niyə biz dinin məzmunu haqqında obyektivləşdirici dildə danışa bilmirik. Müxtəlif dinlərin bu məzmunu kifayət qədər fərqli ruhani formalarda ifadə etməyə çalışması əsl etiraz deyil. Bəlkə də biz bu müxtəlif formalara bir-birini istisna etsələr də, insanın mərkəzi nizamla münasibətindən irəli gələn zəngin imkanları çatdırmaq üçün lazım olan tamamlayıcı təsvirlər kimi baxmalıyıq. Nils Bor

Ö redaktə

 • Özümü sevəndən sonra, mənə ziyan olan şeylər — qidalar, insanlar, əşyalar və hadisələrdən uzaqlaşdım. Ayağımdan tutub, məni aşağıya çəkən hər şeyi rədd eləməyi bacardım. Əvvəlcə mən bunu sağlam eqoistlik prosesi adlandırırdım. Amma bu gün bilirəm ki, buna — Özünə sevgi deyilir. Çarli Çaplin

R redaktə

 • Rəssam olan bir dostum var və bəzən mənimlə o qədər də razılaşmadığım fikirlər səsləndirir. O, çiçəyi qaldırıb “gör nə gözəldir” deyəcək, mən də razıyam. Sonra deyir: “Mən bir sənətçi olaraq bunun necə gözəl olduğunu görürəm, amma siz bir alim olaraq bütün bunları bir-birindən ayırırsınız və bu, darıxdırıcı bir şeyə çevrilir” və mən hesab edirəm ki, o, bir növ qozdur. Əvvəla, onun gördüyü gözəllik digər insanlar üçün də mövcuddur, mən də inanıram. Baxmayaraq ki, mən onun qədər estetik cəhətdən zərif olmaya bilərəm ... Bir çiçəyin gözəlliyini qiymətləndirə bilirəm. Eyni zamanda, gül haqqında onun gördüklərindən daha çox şey görürəm. Oradakı hüceyrələri, içindəki mürəkkəb hərəkətləri təsəvvür edə bilirdim ki, onların da gözəlliyi var. Demək istəyirəm ki, bu, təkcə bu ölçüdə, bir santimetrdə gözəllik deyil; orada kiçik ölçülərdə də gözəllik, daxili quruluş, həmçinin müəyyən proseslər baş verir. Çiçəyin içindəki rənglərin onu tozlandırmaq üçün həşəratları cəlb etmək üçün təkamülə uğraması maraqlıdır; bu o deməkdir ki, həşəratlar rəngi görə bilir. Əlavə suallar yaranır: bu estetik hiss aşağı formalarda da mövcuddurmu? Niyə estetikdir? Elm biliklərinin yalnız bir çiçəyin həyəcanını, sirrini və qorxusunu artırdığı hər cür maraqlı suallar. Riçard Feynman
 • Rəssam olmasaydım, yəqin ki, heykəltəraş, ya bəlkə də vokalist olardım. Rəssamlıqda hər şey əvvəldən məlumdur. Başlanğıc da, iş prosesi də, sonluq da. Vokal isə tamam başqa bir aləmdir. Mən hər səhərimi torağay kimi mahnı ilə açıram. Toğrul Nərimanbəyov

T redaktə

 • Təhsil məktəbə daxil olan hər bir şəxsi dəyərli insan səyinin bütün sahələrində nisbətən hüdudsuz potensialını həyata keçirməyə dəvət etməkdən ibarətdir. Bu, qiymətlərdən, davamiyyətdən və akademik nailiyyətdən daha çox şeyə aiddir. Bu, layiqli və məhsuldar bir insan olmaq prosesi ilə əlaqədardır. Vilyam Vatson Purkey

Y redaktə

 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar redaktə

 1. Nəbiyev A. İsa Həbibbəyli – 60 Zirvəyə aparan yollarda. "Ədəbiyyat" qəzeti, 2010, 4 iyun, s.4
 2. Ədəbiyyat və incəsənət, 1980, 23 may
 3. [1] N.Zamanov. Aşıq Şəmşir yaradıcılığında Fəlsəfi fikirlər. Bakı,2018