A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ağıl abidələri qüdrət abidələrindən sağ qalır. Frensis Bekon
 • Ailəni dəstəkləmək və gücləndirmək cəmiyyətə rifah, dövlətə də qüdrət deməkdir.[1] Turqut Özal
 • Allahın iradəsini bilməkdən, ona itaət etməkdən sonrakı məqsəd Onun əl işlərinin sübutu olan müdriklik, qüdrət və yaxşılıq atrubutlarından nəyisə bilmək olmalıdır. Ceyms Preskott Coul

B redaktə

 • Böyük insan — ən yüksək mövqedə təvazökar, qüdrət sahibi olanda bağışlayan və qüvvətli olanda ədalətli hərəkət edəndir. (Əbdülməlik B. Mərvan)

Ç redaktə

 • Çoxlarınız yəqin ki, köhnə atalar sözü ilə tanışsınız: "Yumşaq danış və böyük bir çomaq götür - uzağa gedəcəksən". İnsan durmadan küsürsə, mədəniyyətdən məhrumdursa, böyük çomaq onu bəladan qurtarmaz, yumşaq danışıq da fayda verməz, yumşaqlığın arxasında güc, qüdrət dayanmazsa... Millətdə də belədir. Özünü yersiz izzətləndirmək və hər şeydən əvvəl başqa xalqları boş danışıqla pisləmək həm axmaqlıqdır, həm də şərəfsizlikdir. Hər hansı bir məqamda xarici dövlətlə təmasda olsaq, ümid edirəm ki, biz həmişə bu xarici güc haqqında nəzakətlə və hörmətlə danışmağa çalışacağıq. Teodor Ruzvelt
 • Çoxsaylı inkişaf etməkdə olan ölkələr uzun müddət müstəmləkəçi və imperialist zülm və istismardan əziyyət çəkmişlər. Onlar siyasi müstəqillik qazanıblar, lakin onların hamısının qarşısında hələ də müstəmləkəçiliyin qalıq qüvvələrini təmizləmək, milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və milli müstəqilliyi möhkəmləndirmək kimi tarixi vəzifə durur. Bu ölkələr nəhəng əraziləri əhatə edir, böyük əhalisini əhatə edir və təbii sərvətlərlə zəngindir. Ən ağır zülmə məruz qalaraq, zülmə qarşı çıxmaq, azadlıq və inkişafa can atmaq arzusundadırlar. Milli azadlıq və istiqlal mübarizəsində onlar böyük qüdrət nümayiş etdirmiş və daim möhtəşəm qələbələr qazanmışlar. Onlar dünya tarixinin təkərini hərəkətə gətirən inqilabi hərəkətverici qüvvədir. Den Syaopin

D redaktə

 • Dünya hikmətdir, axirət isə qüdrət. Hikmət alət və səbəblərə ehtiyacı vardır, qüdrətin isə ehtiyacı yoxdur. Əbdülqədir Geylani

E redaktə

 • Elm araşdırır, din şərh edir. Elm insana qüdrət olan bilik verir, din insana nəzarət olan hikmət verir. Elm əsasən faktlarla, din dəyərlərlə məşğul olur. İkisi rəqib deyil. Onlar tamamlayıcıdır. Martin Lüter Kinq

Ə redaktə

 • Əsl musiqi ruha həqiqi bir qüdrət verir və millətin tərbiyəsində vacib amil olur. Fransua Gizo

G redaktə

 • Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun (Allahın) qüdrət əlamətlərindəndir. Qurani-Kərim

H redaktə

 • Harada düşüncə varsa, orada qüdrət var. Viktor Hüqo
 • Hələ tarix Cavidə əl vurmayıbdır, şairimiz bir tərəfdə oturub əsərlərini yazır. Tarix isə qulaq asır və gözləyir. Şəksiz ki, tarix vaxtında onu sənət mühakiməsinə alacaq, təbiətin ona verdiyi qüdrət və istedadın hesabını istəyəcəkdir.
  • Əziz Şərif, ədəbiyyatşünas, tənqidçi
 • Hər kəsdə tapılmaz belə bir qüdrət,
  Ki, versin sözdəki hünərə qiymət.
  İnsanın qiyməti söz ilə artar,
  Hörməti, izzəti söz ilə artar. Əmir Xosrov Dəhləvi
 • Hətta Şiva da, gücündən incimədən, düşünən subyektin güzgüsündə, yəni öz vicdanımızda, meditasiya zamanı və s., hər zaman, təbii ki, azadlığı sayəsində yaradılmış şəkildə özünü göstərir. Buna görə də, Şivanın hissəsiz olsa da, özünü belə göstərdiyi hər hansı bir vasitə potensialdır. Buna görə də, güc və qüdrət sahibi olmaq arasındakı bu bölgü açıq-aydın bir reallıqdır. Abhinavaqupta

İ redaktə

 • İnsanın əsl qüdrət və sərvət halı özündə olmaqdır. Henri Uord Biçer
 • İnsanların ehtirasları və düzgün həyat tərzi haqqında yazanların əksəriyyəti sanki təbiətin ümumi qanunlarına tabe olan təbii şeylərdən deyil, təbiətdən kənar şeylərdən danışırlar. Əslində, görünən odur ki, insan təbiətdəki dövlət kimi qəbul edilir. Çünki onlar inanırlar ki, insan təbiətin nizamını izləməkdənsə pozur və onun öz əməlləri üzərində mütləq qüdrət sahibidir və onu özündən başqa heç nə müəyyənləşdirmir. Onda insanın çarəsizliyinin, dəyanətinin səbəbini təbiətin ümumi gücünə deyil, insan təbiətinin hansısa qüsuruna bağlayırlar və buna görə də onlara gileylənir, gülür, nifrət edilir və ya - və bu, ən çox belə olur - lənətlənir; və insan ruhunun acizliyinə xüsusi bəlağət və kəskinliklə hücum etməyi bacaran. Benedikt Spinoza
 • İsa heç vaxt siyasətə qarşı deyildi. O, sadəcə istəyir ki, biz bilək ki, yuxarıda bundan da güclü qüdrət var. Biz bilməliyik ki, bütün siyasət sistemlərinin üstündə padşahların Padşahı və rəbblərin Rəbbi var. Frederik Çiluba
 • İslam nizamının ən qısa tərifi onu din və şəriət, tərbiyə və qüdrət, ideal və mənafe, mənəvi icma ilə dövlət, iradə və qüvvənin vəhdəti kimi təyin edir... İslam hakimiyyəti olmayan İslam cəmiyyəti natamam və qüdrətsizdir; İslam cəmiyyəti olmayan İslam hökuməti ya utopiya, ya da zorakılıqdır. Ümumiyyətlə, müsəlman tək fərd olaraq mövcud deyil. Müsəlman kimi yaşamaq və yaşamaq istəyirsə, bir mühit, bir cəmiyyət, bir sistem yaratmalıdır. Aliya İzzetbeqoviç

K redaktə

Q redaktə

 • Qüdrət əqllə ruhun ittifaqındadır; ayrılıqda əql ağıla, ruh – ehtirasa çevrilir. Əbu Turxan

M redaktə

 • Marksizmin qüdrət aləti kimi sınaqdan keçirildikdən sonra onun səhvlərinin üzə çıxması fikri yanlış bir inancın nəticəsidir. Hətta onların yaradılmasına kömək etdikləri Birinci İnternasionalda Marks və Engels mübahisəli fiqurlar olmuşlar. Onlar hər tərəfdən hücumlarla üzləşmiş və onları qəbul etmişdilər və iddia etdikləri intellektual sərtlikləri qızğın mübahisələrə məruz qalmışdı. Təəccüblü olan odur ki, bir çox marksist zərərin həcmini görməzlikdən gəlir. Onun davamçıları üçün marksizm qüsursuz təlimlər toplusuna, bir növ siyasi dinə çevrilmişdi. Robert Servis
 • Müdriklik və mərdlik əzəmətin təməlidir. Ağıl insanın gözü, qüdrət isə əlləridir. Mərdlik olmasa, müdriklik faydasızdır. Baltazar Qrasian

O redaktə

 • Ona görə də əminəm ki, bu, mənim Tacqoyma mərasimim yox olmuş təkcə bir qüdrət və əzəmətin simvolu deyil, gələcəyə olan ümidlərimizin bəyanıdır və Allahın lütfü və mərhəməti ilə mənim padşahlıq edə biləcəyim illərdir və sizə Kraliçanız kimi xidmət edəcəyəm. II Elizabet

S redaktə

 • Sənətkarlar, hər biriniz mənim üçün yeniçəri kimisiniz. Onların qılıncı sənindirsə, sənin qələmin bizə güc-qüdrət verəcək. Sultan Süleyman Qanuni

Y redaktə

 • Yalan nə qədər qüdrət sahibi olsa da əsla həqiqət ola bilməz. Rabindranat Taqor
 • Yaradan bəşəriyyətə iki kitab verdi. Birində əzəmətini, digərində iradəsini göstərdi. Birincisi, onun yaratdığı bu görünən dünyadır ki, insan öz binalarının genişliyinə, gözəlliyinə və ahənginə baxaraq, bəxş edilmiş məfhuma görə ilahi qüdrətini tanısın. İkinci kitab Müqəddəs Kitabdır. Bu, bizim xilasımız üçün yaradanın xeyirxahlığını göstərir. Bu peyğəmbərlik və həvarilərdən ilham almış kitablarda tərcüməçilər böyük kilsə müəllimləridir. Və bu görünən dünyanın kompozisiyasının bu kitabında peyğəmbərlər, həvarilər və kilsə müəllimləri kimi fiziklərin, riyaziyyatçıların, astronomların və ilahi, təbiətin təsirli hərəkətlərini izah edənlərin mahiyyəti bu kitabdadır. Riyaziyyatçı ilahi iradəni kompasla ölçmək istəyirsə, ağılsızdır. Müqəddəs Yazıların tərcüməçiləri və təbliğçiləri Allahın iradəsinə uyğun olaraq fəzilət yolunu göstərir, salehlərin mükafatını, qanunsuzların cəzasını və həyatın rifahını təqdim edirlər. Astronomlar ilahi qüdrət və əzəmət məbədini açır, Uca Yaradana ehtiram və şükrlə birləşərək müvəqqəti səadətimizə aparan yollar tapırlar. Divar kağızları, ümumiyyətlə, bizə təkcə Allahın varlığından deyil, həm də Onun bizə verdiyi sözsüz nemətlərindən xəbər verir. Aralarına dəli səpmək və fitnə salmaq günahdır! Mixail Lomonosov
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

Z redaktə

 • Zəlimxan Yaqub Azərbaycanın, ümumən Türk dünyasının dünyaya bəxş etdiyi böyük şairlərdəndir ki, onun yaradıcılığının cövhərində, mayasında ilahi istedadın energisi, Tanrıdan gələn güc, qüdrət var, əgər belə olmasaydı, o, Zəlimxan Yaqub olmazdı. Nizami Cəfərov, akademik

İstinadlar redaktə

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.20