A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Avropa və Afrika artıq buradadır və hindlilər də əvvəllər burada olublar. O, bu gün iki ifrat qara və ağın arasında dayanır, hər ikisi ilə qardaşlıq iddiasında olmaqdan çox qürurlu, lakin hər ikisinin gücünə tab gətirə bilməyəcək qədər zəifdir. İndiyə qədər hökumətimizin siyasəti müdrikliklə deyil, irq qüruru ilə idarə olunurdu. Son vaxtlara qədər nə hindistanlı, nə də zənci siyasi orqanın bir hissəsi kimi qəbul edilməmişdir. Hər iki irqi vətənpərvərlik hissləri ilə ruhlandırmaq üçün heç bir cəhd edilməyib, lakin hər iki irqin ürəyinə təhlükəli narazılıq və nifrət toxumları səpilib. Frederik Duqlas
 • Azərbaycanda siyasət düşmənçilikdən rəqabət müstəvisinə keçməlidir.[1] Rasim Musabəyov
 • Bir müddət siyasi intriqa ilə məşğul olan şəxs daha onsuz yaşaya bilmir,bütün qalan şeylər onun üçün maraqsız görünür. Jan de Labrüyer
 • Bir ölkənin müharibəyə getməsinin bir çox səbəbi olsa da , əsas məqsədi aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər: əks siyasət yürüdən qarşı tərəfin səylərinə qarşı siyasətinin davamını təmin etmək . Münaqişənin mənbəyi və hərəkətverici qüvvəsi insan iradəsindədir. Basil Hart
 • Biz Afinalılar, siyasət ilə əlaqədar qərarları uyğun müzakirələrdən sonra alırıq; ən pis olan şey, nəticələri müzakirə edilmədən bir siyasətin tətbiq olunmasıdır. Fukidid
 • Biz “siyasət” sözünə nə qədər xor baxsaq da, onun ən faydalı cəhətlərindən biri də qan tökülməsinin dayandırılmasıdır. Hə, qan töküləcək. Ancaq nəsillər uzaqlaşır və insanlar dəyişir və tamamilə qeyri-mümkün hesab edilən şeylər birdən-birə gündəlik olur. Terri Pratçett
 • Bizi bunlar yox edə bilər: ölkəsiz siyasət; vicdanı üstələyən əyləncə; əziyyətsiz var-dövlət; intellektual, ancaq xaraktersiz “insan”lar; əxlaqi cəhətdən kasıb biznes; insan sevgisini alt plana itələmiş bilik; fədakarlığı zəif din anlayışı. Mahatma Qandi
 • Böyük siyasət aparmaq üçün bilik, təcrübə lazımdır. Heydər Əliyev
 • Böyük siyasət-böyük işlərə tətbiq edilə bilən sağlam düşüncə kimidir. Napoleon Bonapart
 • Böyük siyasətdən bixəbərlərin bu siyasət aləminə atılmaları faciələr doğurur. Heydər Əliyev
 • Böyük siyəsəti kiçik hisslərə, xırda mənfəətlərə bağlamaq olmaz. Heydər Əliyev
 • Bu ziddiyyətli məqsədlərdən iki bir-birinə zidd olan təhsil sistemləri yaranır. Biri ictimai və çoxları üçün ümumi, digəri özəl və məişətdir. Əgər xalq təhsilinin nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, Platonun Cümhuriyyətini oxuyun. Kitabları sadəcə adlarına görə mühakimə edənlər bunu siyasət haqqında risalə kimi qəbul edirlər, lakin bu, təhsil haqqında indiyə qədər yazılmış ən gözəl risalədir. Məşhur hesablamalara görə, Platon İnstitutu xəyali və real olmayan hər şeyi müdafiə edir. Öz tərəfimdən mən Likurqun sistemini sadəcə olaraq yazmağa vadar etsəydi, onu daha qeyri-mümkün hesab edərdim. Platon yalnız insanın qəlbini təmizləməyə çalışırdı; Likurq onu təbii yolundan çevirdi. İctimai institut yoxdur və ola da bilməz, çünki nə ölkə var, nə də vətənpərvər. Sözlərin özü dilimizdən silinməlidir. Səbəbin hazırda bizə aidiyyatı yoxdur, bilsəm də açıqlamaqdan çəkinirəm. "Yaşamaq nəfəs almaq deyil, hərəkət etməkdir; bu, orqanlarımızdan, hisslərimizdən, qabiliyyətlərimizdən, varlığımızın hisslərini bizə bəxş edən bütün hissələrimizdən istifadə etməkdir" Jan Jak Russo
 • Bütün dünyaya qorxu gətirmək istəyən, hər prezidentin öz kiçik müharibəsinin olduğu siyasət arxada qalmalıdır. Mixail Qorbaçov
 • Din bəşər övladının iyrənc xəstəliyi, siyasət isə onun bədənində xərçəngdir. Anri de Monterlan
 • Dünyada siyasət və qılınc iki fərqli gücdür və siyasət qılıncı həmişə məğlub edir. Jan de Labrüyer
 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli
 • İsa heç vaxt siyasətə qarşı deyildi. O, sadəcə istəyir ki, biz bilək ki, yuxarıda bundan da güclü qüdrət var. Biz bilməliyik ki, bütün siyasət sistemlərinin üstündə padşahların Padşahı və rəbblərin Rəbbi var. Frederik Çiluba
 • Köhnə rus hökumətinin Rusiyada yaşayan rus olmayan xalqlara qarşı siyasəti ayırıcı siyasət idi, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında olan toqquşma da insana nifrət siyasətinin nəticəsi idi.[3] Əlimərdan bəy Topçubaşov
 • Mən Fransanın əzəməti, böyüklüyü deyəndə onun müstəqil, asılı olmayan siyasət yeridə bilməsini nəzərdə tuturam. Şarl de Qoll
 • Mən siyasət və müharibəni öyrənməliyəm ki, oğullarımız riyaziyyat və fəlsəfəni öyrənməkdə azad olsunlar. Oğullarım riyaziyyat və fəlsəfə, coğrafiya, təbiət tarixi, gəmiqayırma, gəmiçilik, ticarət və kənd təsərrüfatı sahələrini öyrənməlidirlər ki, övladlarına rəssamlıq, şeir, musiqi, memarlıq, heykəltəraşlıq, qobelen və çini sənəti öyrənmək hüququ versinlər. Con Adams
 • Mənim heç vaxt nə siyasətə gəlməyimdən, nə də getməyimdən xəbərim olmayıb... Rəsul Quliyev
 • Müasir siyasət, prinsipcə insanların deyil, qüvvələrin mübarizəsidir. Henri Bruks Adams
 • Siyasət böyük prinsiplər elan edir, amma yalnız güclünün hüququnu tanıyır. Pyer Büast
 • Siyasət cəmiyyətin əxlaqi dəyərlərinə təsir göstərdiyi halda, kitab fərdi təsir qüvvəsinə malikdir. [4] Pol Eldric
 • Siyasət çox ciddi bir işdir və yalnız kişilərin öhdəsinə buraxıla bilməz. Əli Babacan
 • Siyasət ədəbiyyata müxalifətdə olduqca, yazıçı həmişə siyasətə müxalifətdə olacaq. Mixail Bulqakov
 • Siyasət əyləncə sektorunun bir parçasıdır. Frenk Zappa
 • Siyasət haqlı olmaq deyil, düzgün davranışdır. Konrad Adenauer
 • Siyasət iki hissəyə bölünür: dini siyasət və siyasi siyasət. Dini siyasət, keçmişin bu günü idarə etməli olduğuna inanır. Və öyrəşdiyimiz siyasət sabahımızı yaratmağa çalışır. Şimon Peres
 • Siyasət iqtisadiyyatın əyləncə bölməsidir. Frenk Zappa
 • Siyasət - qeyri dəqiq elmdir. Otto fon Bismark
 • Siyasət qədər çox elastik və dəyişkən heç nə yoxdur… bizim də azad və müstəqil yaşamaq ümidlərimizin möhkəmləndiyi bir dövr başlanır. Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik… Ona görə də belə hərəkət edirdik ki, xalqımızın müstəqil yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də, çünki biz bu səadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.[5]
 • Siyasət qılıncdan güclüdür. Napoleon Bonapart
 • Siyasət lax yumurtadır. Aleksandr Suvorov
 • Siyasət, onu siyasətçilərə etibar etmək üçün həddindən artıq vacib bir şeydir. Şarl de Qoll
 • Siyasət pul işarəsi altında doğulmuş münəccimlik formasıdır. C.Leonard
 • Siyasət, ruhun və sağlam düşüncənin yarısını, sağlamlığın dörddə üçünü və əlbəttə ki, bütün istirahətinizi və xoşbəxtliyinizi alır. Jozef Juber
 • Siyasət sənəti, rəqibi kəmərdən bir qədər aşağı vurmaq lazım olduğunu dəqiq bilməkdir. Konrad Adenauer
 • Siyasət şeytanı incitməmək üçün Allaha xidmət etmək sənətidir. Karl Veber
 • Siyasət, şəraitə uyğunlaşmaq və hər şeydən, hətta bədbəxt hadisələrdən faydalanmaq sənətidir. Otto fon Bismark
 • Siyasət üçün yaradılmadım. Çünki rəqibin ölümünü istəməkdən ya da qəbul etməkdən acizəm. Alber Kamyu
 • Siyasət və minbər çox az razılaşan terminlərdir. Edmund Berk Bork
 • Siyasət və sənət dünyanın nizamsızlıqları qarşısında baş qaldırmanın iki ayrı üzüdür. Alber Kamyu
 • Siyasət yalanı həqiqətə, həqiqəti isə yalana çevirir. Pyer Büast
 • Siyasətdə bəzən öz ölkəni və seçicilərini satmaq lazım gəlir. Mən üstünlüyü ikinciyə verirəm. Şarl de Qoll
 • Siyasətdə boşboğazlıq dövləti məhv edə bilər. Pyer Büast
 • Siyasətdə rəsmiləşənə qədər heç bir şeyə inanmayın. Otto fon Bismark
 • Siyasətdə ya öz ölkəni, ya da öz seçicilərini satmalı olursan. Şəxsən mən axırıncını satmağı üstün tuturam. Şarl de Qoll
 • Siyasətin bütün yolları elm və təhsildən keçir. Edvard Hant
 • Siyasətsiz tarix nədir? Heç kimə öyrətmədən yol göstərən bələdçi; tarixsiz siyasət kimi, onu idarə edəcək bələdçisi olmayan bir insandır. Alessandro Mandzoni
 • Son illər siyasət elə bahalı məşğuliyyət olub ki,hətta seçkilərdə məğlubiyyət də böyük pula başa gəlir. B.Eduardz
 • Stalinizm siyasət, iqtisadiyyat, sosial və mənəvi həyat və mədəniyyət üzərində mütləq bir diktaturadır. Dmitri Volkoqonov
 • Uşaqlığımda mənim üçün üç şey varıydı. Riyaziyyat, tarix və siyasət. Amma riyaziyyat onsuz da hamısını izah edən şey idi. Cahid Arf
 • Vaxtımı siyasətə və tənliklərə sərf edirəm.Zənnimcə tənliklər daha vacibdir, çünki siyasət yalnız həmin məqam üçün mövcud olduğu halda, tənliklər əbədidir. Pifaqor

İstinadlar

redaktə
 1. Deputat: “Bizim məmurlar qorxu hissini itiriblər” - MÜSAHİBƏ
 2. Leyla Əliyeva. Çinli milyarderin ərəb nağılı - Alibaba. publika.az, 13.09.2014  (azərb.)
 3. "Kaspi", 1917, № 85.
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.254
 5. "Topçubaşovun diplomatik manevrləri, Cümhuriyyət naminə etdiyi fədakarlıqlar. Əli Cəfəroğlu". 2018-05-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-05-29.