A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B redaktə

 • Baxışlarla hər şey demək olar. Buna baxmayaraq, baxışı inkar etmək də olar. Çünki, o, əvvəlki dəqiqliklə təkrarlana bilməz. Stendal
 • Böyük uğur sahibləri kiçik işləri dəqiqliklə yerinə yetirməkdə səbr edən insanlardır. Fridrix Şiller

D redaktə

 • Dəqiqlik həqiqət deyil. Anri Matiss
 • Dəqiqlik həm ədalətli düşüncə tərzinin, həm də yaxşı yetişdirmə tonunun sübutudur. Bu, namuslu insana da, bəylərə də eyni dərəcədə aid olan bir keyfiyyətdir. Ceyms Fenimor Kuper
 • Dəqiqlik həm də bir mədəniyyətdir. Yohann Volfqanq Göte
 • Dostluqda səmimilik, hesabda isə dəqiqlik lazımdır. Uyğur atalar sözləri

E redaktə

 • Ehtimallar nəzəriyyəsi hesablamaya endirilmiş sağlam düşüncədən başqa bir şey deyil; o, bizə dəqiq ağılların bir növ instinktlə hiss etdiklərini dəqiqliklə qiymətləndirməyə imkan verir. Laplas
 • “Erməni xalqının tarixi taleyi bu xalqın tamamilə müstəqil dövlət yarada bilməməsini təkzibolunmaz dəqiqliklə sübut edir”. “Hərislik, intriqalar, satqınlıq, andı pozma, yaltaqlıq bu qəbilənin əsas milli xüsusiyyətlərindəndir, bu vətəndaşın – erməninin qürurla adını çəkə biləcəyi vətəni yoxdur, yalnız 1300 il qul kimi yaşaması və hamı tərəfindən parazit kimi lənətlənməsi haqda acı etirafı var”. “Ermənilər özləri haqda hələ qədimdən pis fikirlər yaradıblar. Bu da yəqin ki, əsassız deyil. Elə olmasaydı, dünyanın bir çox xalqları, o cümlədən ayrı-ayrı zamanlarda eyni fikirdə olmazdılar. Məhz ermənilər hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Onları heç kəs öz evinə buraxmır, çünki oğrudurlar. Onlar nəinki özləri çığırırlar, həm də özləri kimi axmaq və satqınları da buna məcbur edirlər”.
  • Eçmiədzin sinodunun prokuroru A.Frenkelin 1907-ci ildə müqəddəs sinoda təqdim etdiyi arayışdan.

H redaktə

 • Heç kim sizin həqiqətən kim olduğunuzu və yolunuzun hara çıxacağını tam dəqiqliklə bilə bilməz – heç özünüz də. Karlos Kastanyeda
 • Həmişə deyirəm, insan ol və insanlığı təbliğ et. Humanitar xidmətimə dörd prinsipə ciddi riayət etməklə başladım: həqiqət, sadəlik, çalışqanlıq və dəqiqlik, təkrar edirəm, insan olun, insanlığı təbliğ edin və insanlığı qəbul edin. Əbdül Səttar Ədhi
 • Həndəsənin ilk əsaslarına aid edilən xüsusi dəqiqlik illüziya olur... Həndəsənin nəticələrinin zəruri həqiqətlər olduğu deyildikdə, onların bu zərurəti, əslində, yalnız onların əsas götürdükləri fərziyyələrə dəqiq əməl olunması ilə əldə edilir. Və bu fərziyyələr nəinki lazım deyil, həm də doğru deyil; bilərəkdən həqiqətdən az-çox uzaqlaşırlar. Con Stüart Mill
 • Həndəsi ruh həndəsə ilə o qədər bağlı deyil ki, ondan ayrılıb başqa bilik sahələrinə daşınmasın. Əxlaq və ya siyasət və ya tənqid, bəlkə də bəlağət işi, həndəsə üslubunda edilsəydi (digər şeylər bərabər) daha yaxşı olardı. Bir müddət yaxşı kitablarda görünən nizam, aydınlıq, dəqiqlik bu həndəsi ruhdan qaynaqlana bilər. Bəzən bir böyük insan bütün əsrin tonunu verir; [Dekart], qanuni olaraq yeni bir mülahizə sənəti yaratmış olmaq izzətinə layiq görülə bilərdi, əla həndəsə idi. Bernar Fontenel
 • Hər bir insanın öz dilinə münasibətinə görə onun təkcə mədəni səviyyəsini deyil, həm də vətəndaş dəyərini tam dəqiqliklə qiymətləndirmək olar. Konstantin Paustovski

Q redaktə

 • Qadının zehni qabiliyyətlərində deyil, təbiətinin xarakterində uşaqların tərbiyəsi üçün zəngin vasitələr gizlidir. Diqqətin cəmləşməsi, dəqiqlik, səbr, əzmkarlıq, nizam-intizam sevgisi, zəriflik, ədəb-ərkan, zövq və nəhayət, övladlara qarşı fitri sevgi - bütün bunlar kişidən daha çox qadında olan keyfiyyətlərdir. Konstantin Uşinski
 • Qadınlar sevilmək üçün deyil, sevilmək istəyirlər. Onlar bütün günü sizə rəğbət üçün qışqırırlar, əvəzində heç nə verə bilmirlər, çünki onlar bir faktı başqasına dəqiq deyə bilmirlər, nə də o başqa qadın məlumata çevriləcək qədər dəqiqliklə baxa bilir. İndi bütün bunlar simpatiya çatışmazlığının nəticəsi deyilmi? Mən arvadların və anaların ən sarsıdıcı eqoizmdən nə edəcəyinə qəzəblənirəm. İnsanlar buna analıq və ya nikah sevgisi deyirlər və belə deməyi gözəl hesab edirlər. Yox, yox, qoy hər kəs öz təcrübəsindən həqiqəti desin. Onların həqiqətən simpatiya və ya empatiya qabiliyyəti yoxdur, çünki onlar həmişə hər kəsi və hər şeyi öz eqolarına aid olan və özlərindən sıçrayan sosial dəyər miqyasında bir məhsul kimi mühakimə edirlər. Həqiqi hisslər üçün heç bir qabiliyyət yoxdur. Florens Naytingel
 • Qeyri-müəyyənlik zamanları” yoxdur, zaman daima qeyri-müəyyəndir. Bu zehnin sıxıntısıdır: Zehin dəqiqlik istəyər və zaman daima qeyri-müəyyəndir. Bu səbəblə, zehin, təsadüfən kiçik bir dəqiqlik sahəsi tapdığı zaman, davamlılıq hiss edər. Zehni xəyali bir qalıcılıq əhatə edər. Varoluşun və həyatın gerçək təbiətini unutmuş görünər, bir növ, xəyal dünyasında yaşamağa başlayar; görüntünü gerçəklə qarışdırmağa başlayar. Bu, zehinə yaxşı təsir edər, çünki bəsit bir səbəbdən dəyişmədən daima qorxar: Yaxşı və ya pis dəyişmənin nə gətirəcəyini kim bilə bilər? Bir şey dəqiqdir; dəyişmə sənin illuziyalar, gözləntilər, xəyallar dünyanı qarışdıracaqdır. Oşo

M redaktə

 • Mən həmişə yoldaşıma deyirəm ki, mənə nəyisə başa sala bilsən, onda səni hər kəs dəqiqliklə başa düşəcək. Eleanora Ruzvelt
 • Mənim üçün yazarlığın sirri, haradan gələcəyi məlum olmayan ilham deyil, dəqiqlik və səbrdir. Orxan Pamuk
 • 1688-ci il inqilabı ...ingilis millətinin etdiyi ən böyük işdir. O, dövləti müqavilə əsasında qurdu və müqavilənin pozulmasının tacdan məhrum olduğu doktrinası yaratdı. ...Parlament tacı verdi və şərtlərlə verdi. Parlament həm idarəetmədə, həm də qanunvericilikdə ali oldu. Kral yaxşı davranışa görə onun xidmətçisi oldu, özü və ya nazirləri üçün işdən çıxarılmalı idi. Bütün bunlar restitusiya (bərpa) deyil, inversiya (yerdəyişmə) idi. Passiv itaət İngiltərənin qanunu idi. Şərti itaət və müqavimət hüququ qanuna çevrildi. Səlahiyyət məhdud idi, tənzimlənir və nəzarət olunurdu. Siyasi elmin fundamental məqamları üzrə Tori nəzəriyyəsi ilə Viq hökumət nəzəriyyəsi əvəz olundu. Böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, bu, qan tökülmədən, qisas almadan, bütöv partiyalar istisna edilmədən, doktrina baxımından o qədər az dəqiqliklə həyata keçirildi ki, bunu qəbul etmək mümkün oldu və nəticələri öz həllinə buraxmaq olardı. Lord Con Akton
 • Mühəndislik təhsili dəqiq elmlərlə məşğul olur. Bu cür dəqiqlik həqiqəti və vicdanı təmin edir. Peşə ilə məşğul olmasalar belə, daha çox insanın həyata bu cür zehni başlanğıcı olsaydı, dünya üçün yaxşı olardı. Herbert Huver

N redaktə

 • Nitqin əsl problemi dəqiq dil deyil. Problem aydın dildir. İstək, fikrin digər şəxsə aydın şəkildə çatdırılmasıdır. Yalnız ifadənin mənası ilə bağlı müəyyən şübhə yarandıqda dəqiq olmaq lazımdır, sonra dəqiqlik şübhənin mövcud olduğu yerə qoyulmalıdır. Əgər o şey real dünyadan heç bir real şeyi təmsil etməyəcək qədər mücərrəd olmasa, mütləq dəqiqliklə bir şey söyləmək həqiqətən qeyri-mümkündür. Riçard Feynman

O redaktə

 • Oxumaq insana bilik, söhbət – hazırcavablıq, yazmaq vərdişi isə dəqiqlik aşılayır. Frensis Bekon

R redaktə

 • Rəhbərin sənəti - verdiyi sözlə işi arasında dəqiqlik; Rəhbərin qisməti - sadəlik; Rəhbərin istedadı - millətinin böyüklüyünü subut etmək. Adolf Hitler

S redaktə

 • Sürət yaxşıdır, amma dəqiqlik hər şeydir. Ksenofon

U redaktə

 • Unutmayın, mətbuat biznesdir: Qəzetlər və jurnallar pul qazanmaq üçün biznesdədir - bəzən dəqiqlik, ədalət və hətta həqiqət hesabına. Maykl Cekson

V redaktə

 • Varlı adam boynundan zınqırov asılan pişiyə bənzəyir. Hər bir siçan pişiyin harada olduğunu və nə etdiyini dəqiqliklə bilir. Teodor Drayzer

Y redaktə

 • Yanlış izah edilməməsi üçün heç nəyi dəqiqliklə demək mümkün deyil. Benedikt Spinoza
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar redaktə