A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Azad dünya, təcrübənin acı müdrikliyindən bilir ki, sayıqlıq və fədakarlıq azadlığın qiymətidir. Duayt Eyzenhauer
 • Azadlıq həmişə bahalı bir şey olub. Tarix, azadlığın nadir hallarda fədakarlıq və özünü inkar etmədən əldə olunduğuna layiqli şahiddir. Martin Lüter Kinq
 • Azadlıq uğrunda ölümə gedən xalq şərəf və insan ləyaqəti naminə tam fədakarlıqda bəraət tapır, könüllü olaraq köləlik zəncirini özünə taxırsa, həm dost, həm də düşmən gözündə yazıq və qorxaqdır. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bağışlamaq istəyi ya qorxudan, ya gücsüzlükdən, ya da fədakarlıqdan irəli gəlir. Fransua de Laroşfuko
 • Bir hunun böyüklüyü onun millətinin rifahı üçün fədakarlıq etməyə hazır olması ilə ölçülür. Atilla
 • Biz həmişə insanların əhval-ruhiyyəsini nəzərə almalıyıq. Bu, xüsusilə bizim apardığımız müharibəyə aiddir, burada mənəviyyat və fədakarlıq məcburiyyəti əvəz etməlidir. Corc Vaşinqton
 • Biz qətiyyən anti-Avropa qüvvəsi deyilik. Biz Avropada sosial birliyi xilas etmək üçün mübarizə aparırıq. Biz Avropanın bəlkə də ən çox avropapərəst qüvvəsiyik, çünki onun dominant gücləri fədakarlıq etməkdə israr edərək Birliyi qeyri-sabitliyə və avrozonanın dağılmasına gətirib çıxarmaq istəyir. Aleksis Çipras
 • Biz özümüz sevdiyimiz zaman “sevgi” sözü fədakarlıq və imtina ilə sinonimdir. Divar arxasında yaşayan qonşular sevəndə bu söz təkəbbür və həyasızlıq deməkdir. O.Henri
 • Çox şəhid verən və çox fədakarlıq göstərən bir ölkə istədiyi səviyyəyə də çata bilər. Mahatma Qandi
 • Əsl ədəbiyyat həyati həqiqətləri əks etdirməklə yanaşı cəmiyyəti, xalqı qabaqcıl ideyalarla silahlandırmalıdır, onun azadlıq mübarizəsinə kömək etməlidir: həqiqi şair millət və Vətən yolunda canlar fəda etmək lazım isə vətən oğlanlarının ürəyinə yandırıcı od salıb, onları hər qisim fədakarlığa və cannisarlığa şövqmənd etməlidir. Firidun bəy Köçərli
 • Fədakarlıq kamilliyin təməlidir. Ogüst Kont
 • Fədakarlığa və mübarizəyə inamımın gücləndiyini hiss edirəm. Rahatlıq və şəxsi maraqların xəsis xırdalıqlarından yapışan varlığa nifrət edirəm. Düşünürəm ki, insan pisləşməyə başladığı, ömrünün ən parlaq anını işıqlandıran alovun zəiflədiyi yaşdan artıq yaşamamalıdır. Fidel Kastro
 • İnsanlar sevgiyə utancaqlıq, poeziya, özünü qurban vermə, fədakarlıq verdilər. Amma bununla yanaşı, ona ifratçılıq, məkrlik, pozğunluq, riyakarlıq kimi heç bir heyvanın vermədiyi şeylər də daxil etdilər. Aleksandr Düma (oğul)
 • İşin mənəvi dəyəri ondan ibarətdir ki, o, digər insanlardan daha yüksək mənbədən gəlir. O mənbə cəmiyyətdir; millətdir. Əslində, əxlaq yalnız ictimai, milli, özəl fərdlərdən ayrı və yuxarıda ola bilər. Millətin ictimai asayişi və əmin-amanlığı, rifahı, xoşbəxtliyi, gələcəkdə təhlükəsizliyi və məsumluğu, sivilizasiyanın tərəqqisi naminə maraq, zəhmət və fədakarlıq tələb edəndə canından keçməyi tələb edən milli mənəviyyatdır. Kamil xalqda milli əxlaqın tələbləri, demək olar ki, o xalqın insanları tərəfindən mühakimə olunmadan, vicdanlı və emosional motivlə irəli sürülür. Bu, ən böyük milli hissdir, milli həyəcandır. Millət anaları, millət ataları, millət müəllimləri və millət ağsaqqalları; Onların evdə, məktəbdə, orduda, fabrikdə, hər yerdə və hər işdə millətin övladlarına, millətin hər bir üzvünə yorulmadan və davamlı olaraq verəcəkləri milli tərbiyənin məqsədi, bu yüksək milli hissi gücləndirir. Əxlaqın milli-ictimai olduğunu söyləmək və onun ümmət vicdanının ifadəsi olduğunu söyləmək həm də əxlaqın müqəddəs atributunu tanımaqdır. Əxlaq müqəddəsdir; çünki onun bərabər dəyəri yoxdur və heç bir başqa cür dəyərlə ölçülə bilməz. Əxlaq müqəddəsdir; çünki ən böyük əxlaqi vicdanı olan cinayətkar üçün prioritetdir. Həmin cinayəti törədən cəmiyyət tək və təkdir. Başqa cinayətkar yoxdur. İlahiyyatda hətta məcazi mənada düşünülmüş cəmiyyət də gizlidir. Çünki vicdanımıza təsir edən mənəvi həyat, cəmiyyət üzvləri arasında əməl və təriflərdən ibarətdir. Həqiqi, doğru bir cəmiyyət sıx bir intellektual və əxlaqi fəaliyyətdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Kişi qadın sevəndə ondan ehtiyat etməlidir: çünki o zaman o, hər cür fədakarlığa hazırdır, qalan hər şeyin onun gözündə heç bir dəyəri yoxdur. Fridrix Nitsşe
 • Qadının həyatı sevgi,duyğu,dözüm və fədakarlıqdan yoğrulub. Onore de Balzak
 • Qətiyyətli olun, fədakarlıqdan qorxmayın, qələbə qazanmaq üçün hər cür çətinliyin öhdəsindən gəlin. Mao Tszedun
 • Qorxmazlıq, fədakarlıq, qətiyyətlik və məqsəd aydınlığı rəhbərin ən vacib məziyyətidir. Ailə rəhbəri üçün də bu məntiq keçərlidir. Vaqif Abbasov
 • Məgər başa düşmürsünüz ki, fədakarlıq və başqaları üçün yaşamaq istəyi intihara səbəb olduqda, kobud səhvdir, belə olan halda biz özümüz bilmədən qonşularımızı qatil edirik? Vinsent van Qoq
 • Mən Allahın surətində yaradılmışam demək, sevgi mənim varlığımın səbəbidir, çünki Tanrı sevgidir. Sevgi mənim əsl şəxsiyyətimdir. Fədakarlıq mənim əsl mənliyimdir. Sevgi mənim əsl xarakterimdir. Sevgi mənim adımdır. Tomas Merton
 • Müharibə dəhşətindən yeni təcrübələr və insan əzabları, eyni zamanda, əlbəttə ki, tərəqqi və nailiyyətlər gətirən yeni bir dünya yaranır. Bu, xalqları harmoniyada birləşdirəcək, dinc iş və anlaşma üçün zəmin yaradacaq gün gələnə qədər insanlar üçün çətin günlər olacaq. Qarşımızda atəşkəs və müharibənin başa çatması ilə bağlı saysız-hesabsız problemlər var. Çətinliklər keçilməz görünür, lakin indi biz Finlilər ötən illər ərzində bizi güclü edən keyfiyyətləri hər zamankindən daha çox nümayiş etdirməliyik: birlik və soyuqqanlılıq. Bütün gücümüzü zəhmətə və fədakarlığa sərf etməklə, biz bütün tarixi fırtınalara tab gətirə, sağ qalmağınızı və gələcəyinizi təmin edə bilərik. Karl Qustav Emil Mannerheym
 • Onun əsərləri boyük xalq ürəyinin tərcümanı idi. Aydının, Oqtay Eloğlunun iztirabları, Elxan Biləgənlinin, Sevilin, Almazm mübarizəsi məhz Azərbaycan xalqının iztirabları, mübarizəsi idi. Cavan ərini sevə-sevə onun üçün hər bir fədakarlığa hazir ola-ola Dövlət bəylərin cəhənnəminə düşən Gültəkinin faciəsi keçmiş, məsum, fədakar Azərbaycan qadınının faciəsi idi. Cəfər Cabbarlı bütün ruhu ilə, bütün istedadı ilə Azərbaycan xalqına bağlı idi.[1]
  • İlyas Əfəndiyev, Azərbaycan yazıçısı.
 • Sənətkar həmişə xidmətçidir və ona verilən hədiyyənin əvəzini sanki möcüzə kimi ödəməyə çalışır. Müasir insan isə heç bir fədakarlıq etmək istəmir, baxmayaraq ki, nəfsin həqiqi təsdiqi yalnız qurban verməklə ifadə oluna bilər. Andrey Tarkovski
 • Şah İsmayılın müridlərinin ölüm daxil olmaqla hər cür fədakarlığa sevə-sevə qatlanmaları, siyasi durumun uyğun olması bir həqiqət olmaqla bərabər, 13 yaşında hər tərəfdə şiddətli etiraz ilə qarşılana biləcək bir məzhəbi təmsil edən dövlət qurması onun doğrudan da böyük şəxsiyyət olduğunu göstərməyə kifayət edir. O, çox cəsur və intizam sevər bir şəxsiyyət olduğu kimi, eyni zamanda təşkilatçı və təhsilli hökmdar idi. Təbriz meydanında bəyləri ilə birlikdə ox atarkən… ozanlar qopuz çalaraq onun igidliyini öyən nəğmələr söyləyirdilər.
  • Fariq Sümər. Türk tarixçisi.
 • Tarix boyu müharibələr işğal və talan üçün aparılıb. Orta əsrlərdə Reyn boyu hələ də qüllələri görünən qalalarda məskunlaşan feodallar öz ərazilərini genişləndirmək, güclərini, nüfuzlarını və sərvətlərini artırmaq qərarına gəldikdə bir-birlərinə müharibə elan etdilər. Ancaq müasir feodalların, Uoll-strit baronlarının müharibəyə getdiyi kimi, onların özləri də müharibəyə getmədilər. Bizim dövrümüzün kapitalistlərinin iqtisadi sələfləri olan orta əsrlərin feodal baronları bütün müharibələri elan edirdilər. Və onların yazıq təhkimçiləri bütün döyüşlərdə vuruşdular. Kasıb, cahil təhkimlilərə öz ağalarına hörmət etməyi öyrətmişdilər; ağaları bir-birinə müharibə elan etdikdə, onları aşağılayan ağaların və baronların mənfəəti və şöhrəti üçün bir-birinin üstünə düşmək və bir-birinin boğazını kəsmək onların vətənpərvərlik borcu olduğuna inandırmışdılar. Və bu, bir sözlə, müharibədir. Master-klass həmişə müharibələr elan etdi; fəhlə sinfi həmişə döyüşlərdə mübarizə aparıb. Onlar həmişə sizə öyrədiblər ki, müharibəyə getməyi və onların əmri ilə özünüzü qırdırmaq vətənpərvərlik borcunuzdur. Ancaq bütün dünya tarixində sizin, xalqın, müharibə elan etməkdə heç vaxt səsiniz olmamışdır və qəribə göründüyü kimi, heç bir dövrdə heç bir xalqın müharibəsi xalq tərəfindən elan edilməmişdir. Və burada bir faktı vurğulayım - və bunu çox təkrar etmək olmaz - bütün döyüşlərdə vuruşan fəhlə sinfi, ən yüksək fədakarlıq edən fəhlə sinfi, qanını sərbəst tökən və müharibə qurbanlarına çevrilən fəhlə sinfi heç vaxt müharibə elan etməkdə və ya sülh bağlamaqda söz sahibi olmamışdır. Həmişə hər ikisini edən hakim sinifdir. Onlar yalnız müharibə elan edir və yalnız onlar sülh bağlayırlar. Sən müharibə üçün səbəb deyilsən. Sənin işin döyüşmək və ölmək. Bu, onların şüarıdır və biz bu xalqın oyanan işçiləri tərəfindən etiraz edirik. Müharibə haqlıdırsa, qoy bunu xalq elan etsin. İtirmək üçün həyatları olan siz, şübhəsiz ki, hər şeydən əvvəl müharibə və ya sülh məsələsini həll etmək Sizin hüququnuzdur. Yucin Viktor Debs
 • Tolerantlıq könül comərdliyidir, fədakarlıq isə comərdliyin özü. [2] Fazil Əhməd Aykaç
 • Uğrunda fədakarlıq etmədiyin sevgini boşuna ürəyində daşıyıb da yük etmə. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Uğrunda fədakarlıq etməyəcəyin sevgini, ürəyində daşıyıb da özünə yük etmə! Can Yücəl
 • Uğur təsadüfi deyil. Bu, zəhmət, əzm, öyrənmək, öyrənmək, fədakarlıq və hər şeydən əvvəl gördüyünüz və ya etməyi öyrəndiyiniz işə sevgidir. Pele
 • Yaxşı arvad malda, böyüklükdə, ev dolandırmaqda kişinin şəriki olar, ər bir yerə getdikdə onun yerini tutar. Arvadın ən yaxşısı odur ki, ağıl, dəyanət, iffət, həya, ismət, riqqət və nəzakətdə, ərinin sözünə baxmaqda, fədakarlıqda, dostluqda tayı-bərabəri olmaya, qohum-əqrəbaları arasında vüqarlı, hörmətli, hümmətli hesab edilə, doğumlu ola, tərbiyə verməkdə, səliqə yaratmaqda, pul xərcləməkdə, təsərrüfatı idarə etməkdə mahirlik göstərə, qayğıkeşliyi, mehribanlığı, şux təbiəti, xoş xasiyyəti ərinin könlünü açmağa, dərdini dağıtmağa səbəb ola. Nəsirəddin Tusi
 • Yoxsul da olsan, varlı da olsan, arzularına çatmaq üçün fədakarlıq göstərməlisən. Çarlz Marden

İstinadlar

redaktə
 1. [1]İlyas Əfəndiyev öz müasirləri haqqında
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.458