A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Adama ağır gələn odur ki, insan ağlının hüdudları var, insan axmaqlığı isə sonsuzdur. Aleksandr Düma (oğul)

B redaktə

 • Bədii obraz ölçü, kəmiyyət hüdudları ilə məhdudlaşmır. Əbu Turxan
 • Bilavasitə dərk edilən, dərinin hüdudları və ya daha dəqiq serebral əsəb sistemindən çıxan ən qıraq sonluqlarla ilə məhdudlaşır. Bu hüdudların kənarında yerləşən dünya barədə yalnız bizim beynimizdə əks olunan simalar vasitəsilə bilirik. Sual ondadır ki, bu simalar bizdən asılı olmayan mövcud dünyaya uyğun gəlirmi və nə qədər uyğun gəlir. Artur Şopenhauer
 • Biliyimizin hüdudu yoxdur, çünki dərketmə obyekti olan təbiət sonsuzdur. Blez Paskal
 • Bizim kəndi hüdudları daxilində qalan rus millətinə qarşı ədavətimiz yoxdur. Biləkis ona bu xüsusda hər dürlü iyi təmənnilərdə bulunuruz. Fəqət bununla bərabər bizi istədiyimiz şəkildə həyatımızı qurtarmaqdan və mədəni həyatımıza istədiyimiz istiqaməti verməkdən mənilə, kəndi kərdunəsinə taxaraq, istismar və istila əməlində bulunan hər hanki rus imperializminə bütün varlığımızla düşmanız. Bunu biz bu imperializmin keçmişinə və halinə olduğu kibi, gələcəyinə də təşmil etməkdən zərrə qədər çəkinməyiz! Və əminiz ki, cahan əfkarı ümumiyyəsilə bərabər, tarix də Avstriya imperatorluğuna qarşı “ihanət”lə Rusiya cəbhəsinə iltica edən Çexoslavakları ittiham etmədiyi kibi, bizi də ittiham etməz! Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Bu dəyər miqyasını kim və necə əlaqələndirəcək? Bəşəriyyət üçün yaxşı və pis əməllər, dözülməz olanlar üçün bu gün fərqləndirilən bir şərh sistemini kim yaradacaq? Bəşəriyyətə nəyin həqiqətən ağır və dözülməz olduğunu və dərini yalnız yerli olaraq nəyin otardığını kim izah edəcək? Kim qəzəbi daha yaxın olana yox, ən dəhşətlisinə yönəldər? Kim belə bir anlayışı öz insan təcrübəsinin hüdudlarından kənara köçürməyə müvəffəq ola bilər? Başqalarının uzaq sevincini və kədərini, özünün heç vaxt yaşamadığı ölçüləri və aldatmaları dərk etməyi fanat, inadkar bir insan məxluquna təlqin etməyə kim müvəffəq ola bilər? Təbliğat, məhdudiyyət, elmi sübut - hamısı faydasızdır. Ancaq xoşbəxtlikdən dünyamızda belə bir vasitə var! Yəni sənətdir. Yəni ədəbiyyatdır. Onlar bir möcüzə göstərə bilərlər: insanın yalnız şəxsi təcrübədən öyrənmək kimi zərərli xüsusiyyətinə qalib gələ bilərlər ki, başqa insanların təcrübəsi ondan əbəs yerə keçsin. İnsandan insana, Yerdəki qısa sehrini başa vurduqca, sənət bütün yükləri, rəngləri, həyat şirəsi ilə tanış olmayan, ömürlük təcrübənin bütün ağırlığını köçürür; o, naməlum bir təcrübəni bədəndə canlandırır və ona özümüz kimi sahib olmağımıza imkan verir. Və daha çox, daha çox; həm ölkə, həm də bütün qitələr bir-birinin səhvlərini əsrlərlə davam edə biləcək vaxt fasilələri ilə təkrarlayır. Onda düşünmək olardı ki, hər şey çox aydın olacaq! Amma yox; bəzi xalqların artıq yaşadıqları, nəzərdən keçirdikləri və rədd etdikləri birdən-birə başqaları tərəfindən ən son söz olaraq kəşf edilir. Yenə də özümüzün heç vaxt yaşamadığımız təcrübənin yeganə əvəzedicisi incəsənət, ədəbiyyatdır. Onlar gözəl bir qabiliyyətə malikdirlər: dil, adət, sosial quruluş fərqlərindən kənarda, bir xalqın həyat təcrübəsini digərinə çatdıra bilirlər. Təcrübəsiz bir xalqa onilliklər boyu davam edən sərt milli sınaqları çatdıra bilər, ən yaxşı halda bütün bir xalqı lazımsız, ya səhv, hətta fəlakətli kursdan xilas edə, bununla da bəşər tarixinin döngələrini cilovlaya bilərlər. Aleksandr Soljenitsın
 • Bu, əsl vulkandır, baxışları od saçır, sən şahmat taxtasında mövqe qurmağa macal tapmamış o, müxtəlif variantları yağdırmağa başlayır. Fantaziyasının hüdudu yoxdur, çox dərin hesablamalar aparmağı bacarır. Hətta ilk baxışda tamamilə ümidsiz vəziyyətlərdə də mübarizəni davam etdirmək üçün maraqlı və qeyri-standart imkanlar tapır.[1] (Vüqar Həşimov haqqında) Vitali Tseşkovski

D redaktə

 • Daimi istəyin həddi-hüdudu yoxdur, çünki təmin etmək mümkün deyil. Qüstav Flober

E redaktə

 • Elmlərin hüdudları üfüqə oxşayır. Biz onlara yaxınlaşdıqca, onlar bizdən daha da uzaqlaşır. Pyer Büast

Ə redaktə

 • Əliaçıqlığın hədd-hüdudu yoxdur. Mark Tulli Siseron
 • Əsrlərin keçməsi hər şeyi dəyişdirir - zaman - dil - yer - dənizin hüdudları - səma ulduzları və "haqqında, ətrafında və altında" hər şeyi, insanın özündən başqa, həmişə və həmişə olub. olacaq, bəxtsiz bir əclaf. Həyatların sonsuz müxtəlifliyi ölümə aparır, arzuların sonsuzluğu isə məyusluğa aparır. İndiyə qədər edilən bütün kəşflər varlıqdan başqa çox azdır. Corc Bayron

H redaktə

 • Həmişə ayıq ol, şər adamların hiylələrinin həddi-hüdudu olmaz. Nəsirəddin Tusi
 • Hər kəs hədd-hüdudunu qoruyar, ancaq çaxır içən adamlar üçün hədd-hüdud yoxdur. Ərəb atalar sözləri
 • Hörmətin müəyyən hüdudu olur, məhəbbətin isə hüdudu yoxdur. Mixail Lermontov

X redaktə

 • Xəyallarınızın həyatını yaşayın, xəyallarınızdakı həyatı yaşamağa başlayanda yolda həmişə maneələr, şübhələr, səhvlər və uğursuzluqlar olacaq. Amma zəhmət, əzm və özünə inamla əldə edə biləcəyiniz şeylərin həddi-hüdudu yoxdur. Ürəkdəki işıq (Roy T. Bennettin əsəri)

İ redaktə

 • İnsan tələbatının həddi-hüdudu yoxdur. O heç zaman razı qalmayacaq və bu, onun ən yaxşı keyfiyyətidir. Maksim Qorki
 • İnsanın qorxu və dəhşətinin həddi-hüdudu yoxdur. Stiven Edvin Kinq
 • İztirab sonsuzdur, sevincin hüdudları vardır. Onore de Balzak

Q redaktə

 • Qənaətcillik bütün sərvətlərin həddi-hüdudu olması prinsipinə əsaslanır. Edmund Berk Bork

M redaktə

 • Məhəbbətin dərinliyi və hüdudu hətta təxəyyül üçün də əlçatmazdır. Fridrix Şiller

S redaktə

 • Siz çoxlu qısa ağılsızlıqları sevgi adlandırırsınız. Və sizin nikahınız böyük və uzun axmaqlığı ilə çoxlu qısa axmaqlıqlara hüdud qoyur. Fridrix Nitsşe

Y redaktə

İstinadlar redaktə