A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Bəşəriyyətin qarşısında duran ən çətin problem bizim təcavüzkar instinktlərimizdir. İbtidai icma dövründə sağ qalmaq üçün bu instinktlərin yaranması zərurət idi və Darvinin təbii seçimi ilə irəli sürülən genetik kod səviyyəsində başımıza damğalanmışdı. İndi sahib olduğumuz bütün nüvə silahları ilə birlikdə təkamülün bizi instinktlərdən xilas etməsini gözləyə bilmərik. Stiven Hokinq
 • Biz o zaman azad insanlar ola bilərik ki, müstəqil düşünmək qabiliyyətimizi saxlaya bilək, boynumuza qoyulan fikirləri müdafiə etməyə zərurət bizi məcbur edə bilməsin. Mark Tulli Siseron
 • Bütün İncil sistemində şeytan həm Ata Allahdan, həm də Oğul Allahdan daha hiyləgər və güclüdür: o, həmişə onların planlarının qarşısını almağa müvəffəq olur və Ata Allahı öz sevimli Oğlunu ölümə məcbur etmək zərurətinə çevirməyə müvəffəq olur. Şeytanın bəşəriyyətə etdiyi pisliyi düzəltmək üçün, xristianlıq həqiqi manixeyizmdir, burada hər bir üstünlük pis prinsipin tərəfindədir, o, öz tərəfdarlarının çoxluğu ilə İlahinin bütün məqsədlərini puç edir. Pol Anri Holbax
 • Dostluq həyat üçün zərurətdir. Aristotel
 • Əgər uşaqlara qarşı sərtlik göstərmək zərurətə çevrilirsə, bu, onların mənəviyyatı təhlükə altında olduqda və ya aradan qaldırılması lazım olan pis vərdişlər mövcud olduqda baş verir. Jan Jak Russo
 • Ən güclü şey nədir? — Zərurət. Miletli Fales
 • Fahişələr bir zərurətdir. Əks halda, kişilər küçələrdə layiqli qadınlara hücum edərdi. Napoleon Bonapart
 • Hazırlamağı öyrənin. Bu sizin həyatınızı çox rahatlaşdıracaq, qidalanma günlük iş olmaqdan çıxacaq, bahalı bir zərurətdən xoş bir məşğuliyyətə çevriləcək və həmçinin vəsaitlərinizə qənaət edəcək. Culian Smit
 • Millətçilik özü-özlüyündə hörmətə layiq, hətta möhtəşəm bir hadisədir, çünki o, xalqların həyatında bir zərurətdir. Mən hətta düşünürəm ki, bəşəriyyətin təkamülü tarixində millətçilik dindən sonra insan ruhunun ikinci böyük mərhələsidir. O, tarixdə ən böyük qəhrəmanlıqların nədəni olmuş, yenə də olacaq. Onsuz bir sıra xalqlar yenə də yadların zülmü altında inləməli olacaqdı və məhz onun sayəsində hələ bir çoxları uyğun çıxış yolu tapacaq… Həqiqi, dürüst, sonunadək özünə sadiq qalan millətçi, özününkünü müdafiə edərkən, başqasınınkı üzərində hər hansı zülmü də rədd etməlidir.[1] Əhməd bəy Ağaoğlu
 • Nalayiq sözlər işlətməməli, dilini söyüşə öyrətməməli, zərurət üçündən ayıb kəlməyə ehtiyac yarandıqda onu obrazlı, məcazi ibarələrlə anlatmalı. Nəsirəddin Tusi
 • Yalan çox vaxt zərurətdən deyil, biganəlikdən doğur.[2] Andre Morua
 • Zərurət, dahi üçün stimuldur. Onore de Balzak
 • Zərurət insan azadlığının hər hansı bir şəkildə pozulmasının bəhanəsidir. Zalımların mövzusudur; qulların inancı. (18 noyabr 1783-cü ildə İcmalar Palatasındakı çıxışından) Uilyam Pitt
 • Zərurət insana hər şeyi öyrədər. Azərbaycan atalar sözləri/Z
 • Zərurət qanunu lap əvvəldən insanın zövqünə uyğun olmayan pisliyin qarşısını almaq üçün ona xoşuna gəlməyən şeyləri etməyi öyrədir. Jan Jak Russo
 • Zərurət olanda isə mən sadəcə qəzəblə işləyirəm, çünki işləmək məcburiyyətində olmağım məni dəhşət qəzəbləndirir. Corc Soros
 • Zərurətə təbiət də tabe olmalıdır. Uilyam Şekspir

İstinadlar

redaktə
 1. "Bizim millətçilər" məqaləsindən
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh. 516