A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağıllı, dürüst və düz insan tələyə düşə bilər: onun ağlına da gəlməz ki, kimsə onu sürüşkən tutmaq və gülüş obyektinə çevirmək istəyir. Etibarlılıq onda ehtiyatlılığı azaldır və axmaq zarafatçılar bundan istifadə edirlər. Ona ikinci dəfə oyun açmağa çalışanlar üçün daha da pisdir: belə bir insanı yalnız bir dəfə aldatmaq olar. Jan de Labrüyer
 • Ağlabatan ehtiyatlılıq təkcə insanın heç vaxt səhv etməməsi deyil, həm də onların təkrarlanmasına imkan verməməsi deməkdir. Kristian Nestell Bovio
 • Bəxt ehtiyatlılığın ögey anasıdır. Portuqal atalar sözləri
 • Bəşəriyyətdə müəyyən dərəcədə ehtiyatlılıq və inamsızlıq tələb edən bir azğınlıq vardır. Ceyms Medison
 • Biz ehtiyatlılıq tələb edə biləcəyimiz heç bir şeyi təsadüfə məruz qoymamalıyıq; sizi məğlub edən həmişə qalib gəlməyə olan səbirsizliyinizdir. XIV Lüdoviq
 • Cəsarət ehtiyatsızlığın deyil, ehtiyatlılığın oğludur. Pedro Kalderon
 • Cənab, bu qədər ehtiyatlılıq həddindən artıq narahatlığı tələb edir; Mən bu qədər uzaqda bədbəxtlikləri qabaqcadan görə bilmirəm. Jan Rasin
 • Cinsi məhdudiyyət müəyyən qorxaqlıqla və ehtiyatlılıqla, qoçaqlıq və cəsurluq isə seksual ehtiyacın təmin olunmasıyla müşayiət olunur. Ziqmund Freyd
 • Cütləşmədən əvvəl insan atların, öküzlərin və itlərin xarakterini və cinsini diqqətlə öyrənir. Söhbət öz nikahından gedirsə, insan nadir hallarda belə ehtiyatlılıq nümayiş etdirir, bəzən isə onu heç də göstərmir. Çarlz Darvin
 • Çalışdığımız hədəfi bilmək ehtiyatlılıqdır; bu məqsədə çatmaq baxışın sədaqətidir; üzərində dayan - güc; hədəfdən daha da irəli getmək cəsarətdir. Şarl Pino Düklo
 • Dişinin ehtiyatlılığı erkəyin ehtirası kimi qanundur. Çarlz Darvin
 • ...Dövlətə xidmət üçün Perikli ən çox ləyaqətlililərdən hesab edirdilər. Sülh dövründə şəhərə başçılıq edən Perikl o həmişə sülh və ədalət içində qərarlar verir, onun təhlükəsizliyini mökəmləndiridi və onun vaxtında şəhər öz qüdrətinin zirvəsinə qalxdı. Müharibə başlayan zaman aydın oldu ki, o, həmçinin müharibəyə də düzgün qymət vermiş və onu anlamışdı… Onun ölümündən sonra afinalılar əmin oldu ki, onun müharibənin gedişinə dair verdiyi hesablama və müdrikliyi necə də düz imiş... Perikl, öz müdrik ağlı və şübhə doğurmayan satılmazlığı ilə həmşəhərliləri tərəfindən yüksək hörmətə layiq bir insan kimi, insanların azadlıqlarını məhdudlaşdırmadan idarə edir və xalq kütlələrinin ehtirasına tabe omur, əksinə onları idarə edirdi. Hakimiyyətə ləyaqətsiz üsullarla can atmırdı, bununla da vətəndaşlarına yaltaqlanmır, əksinə öz nüfuzuna söykənərəq onlara qəti etiraz da edə bilirdi. O, afinalıların zamansız və həddindən artıq cəsarətli planlar quduğunu görəndə onda, onlara öz nitqləri ilə ehtiyatlılığa çağırırdı, onlar ümidsizliyə qapılanda da cəsarətə gətirə bilirdi. Ada görə bu xalqın, əslində isə birinci vətəndaşın hakimiyyəti idi. Periklin xələfləri içərisindən heç biri digərlərinə nisbətən dövlət xadimi kimi seçilmirdi, amma hamısı birinci olmaq istəyirdi və buna görə də xalqa yaltaqlanaraq hətta dövlət maraqlarını da qurban verməyə hazır idi. Fukidid
 • Döyüşçü üçün cəsarət birinci fəzilətdir, ehtiyatlılıq isə ikincidir. Ceyms Fenimor Kuper
 • Düşmənin səni tərif etməsi sənə sevgidən deyil, sənin ehtiyatlılığını əlindən almaq üçündür. Ehtiyatlılığı əldən verdinsə, uduzmağın qaçılmazdır. Vaqif Abbasov
 • Əgər federal hökumət öz səlahiyyətlərinin ədalətli hüdudlarını aşarsa və öz səlahiyyətlərindən zalımcasına istifadə edərsə, onun məxluqu olan insanlar formalaşdırdıqları standarta müraciət etməli və Konstitusiyaya vurulan zərəri aradan qaldırmaq üçün zərurətin təklif edə biləcəyi və ehtiyatlılığın əsaslandırdığı kimi tədbirlər görməlidirlər. Aleksandr Hamilton
 • Əsl cəsarət ehtiyatlılıqdır. Evripid
 • Fəthin, zəfərin, qələbənin, xoşbəxtliyin, səadətin açarı ehtiyatlı olmaqdır. Ehtiyatlılığın birinci şərti isə məşvərətdir. Qırğız atalar sözləri
 • "Hər şeydən əvvəl ehtiyatlılıq" şüarı altında müharibəni udmaq olmaz. Uinston Çörçill
 • İlk növbədə, fəlsəfənin nə olduğunu öyrənmək istərdim... “Fəlsəfə” sözü müdrikliyin məşğuliyyəti deməkdir və müdriklik dedikdə təkcə işdə ehtiyatlılıq deyil, həm də insanın bacara biləcəyi hər şeyi mükəmməl bilməyi nəzərdə tutulur. Həyatın özünü istiqamətləndirən, sağlamlığın qorunmasına xidmət edən, eləcə də bütün elmlərdə kəşflərə istiqamətləndirən bilikdir. Rene Dekart
 • İradə gücü mahir tədqiqatçının birinci və ən vacib keyfiyyətidir. Yalnız öz iradəsini necə idarə edəcəyini bilməklə təbiətin onun yolunda qoyduğu çətinlikləri dəf etməyə ümid edə bilər. Qabaqcadan düşünmək və ehtiyatlı olmaq eyni dərəcədə vacibdir: uzaqgörənlik çətinlikləri vaxtında görməkdir və ehtiyatlılıq onları qarşılamağa hərtərəfli hazırlaşmaqdır. Rual Amundsen
 • Müdrik deyirdi ki, ehtiyatlılıq ölümsüzlük, diqqətsizlik isə ölüm mənbəyidir; Buna görə də, fəzilətlərinizi gücləndirin və ehtiyatlı olun. Naqarcuna
 • Müvafiq biliyə malik olmayan hörmət əzaba, ehtiyatlılıq qorxaqlığa, cəsurluq ağılsızlığa, açıqürəklilik kobudluğa çevrilir. Konfutsi
 • Onda nəsə çatışmır: ehtiyatlılıq, biganəlik, hansısa xilasedici axmaqlıq. 1984
 • Sevgi, eşq, sən bizə hakim olanda, deyə bilərik: əlvida, ehtiyatlılıq! Jan de Lafonten
 • Sokratdan ehtiyatlılığın nə olduğunu soruşduqda belə cavab verdi: ruhun bəzəyi. Yelkənsiz gəmi özünü zəruri alətlərlə təchiz etməli olduğu kimi, buna görə də həyatı ehtiyatla dəstəkləmək lazımdır. Heç kim cilovsuz atdan istifadə edə bilmədiyi kimi, ehtiyatsız sərvətdən də təhlükəsiz istifadə edə bilməz. Və xüsusilə bu üç şeyi öz şagirdlərinə tövsiyə etmişdir: nəfsdə ehtiyatlılıq, dildə sükut, sifətdə həya. İohann Stobey
 • Şahmat oyunu sadəcə boş bir əyləncə deyil; insan həyatında faydalı olan bir neçə çox qiymətli zehni keyfiyyətlər onun vasitəsilə əldə edilməli və gücləndirilməlidir ki, bütün hallarda hazır olan vərdişlərə çevrilsin, çünki həyat bir növ Şahmatdır və bizim tez-tez rastlaşacağımız məqamlar, mübarizə aparacağımız rəqiblər, çoxlu sayda yaxşı və pis hadisələr var. Biz onlarla qarşılaşmaq üçün hazır və ehtiyatlı olmalıyıq. Şahmat oynayaraq, biz nə öyrənə bilərik: 1-ci - bir az gələcəyə baxan və baş verə biləcək nəticələri nəzərə alan Uzaqgörmə... 2-ci - Şahmat taxtasını və ya hərəkət səhnəsini tədqiq edən Ehtiyatlılıq:— bir neçə Parçanın (variantın) əlaqəsi və onların vəziyyətləri; … 3-cü, Diqqət: hərəkətlərimizi çox tələsik etməməyək... Bencamin Franklin
 • Təvazökarlığı vərdiş halına gətirin və təvazökarlıq nifrət edər; ehtiyatlılığı vərdiş halına gətirin və ehtiyatsızlıq, hər birimiz üçün ən dəhşətli cinayətlər kimi, böyük və ya yetkin uşağın təbiətinə zidd olacaq. Lord Broham
 • Yola çıxmağa hazırlaşarkən özünüzlə böyük miqdarda ehtiyatlılıq və güzəştə getmə ehtiyatı götürün. Birincisi sizi ziyandan və itkilərdən, ikincisi isə mübahisələrdən və davalardan qoruyar. Artur Şopenhauer

İstinadlar

redaktə