BRedaktə

ƏRedaktə

 • Ən yaxşı tərbiyə - yaxşı nümunədir. Lev Tolstoy

HRedaktə

 • Həmişə sizə tаbе оlаn rəhbərlərə lаzımi hörmət göstərin, оnlаrа hörmət göstərməsəniz, оnlаrın tаbеliyində оlаnlаr dа sizdən nümunə götürəcəklər. Atilla

İRedaktə

 • İnsan başqalarından nümunə götürməsə, irəliləyə bilməz. Adam Smit

KRedaktə

 • Kim bir işdə xalqa rəhbər olmaq istəyirsə, başqasına tərbiyə verməyə başlamazdan əvvəl özünü tərbiyə etməlidir. Tərbiyə yalnız dil ilə öyüd verməkdən deyil, hərəkətləri ilə nümunə göstərməkdən də ibarət olmalıdır. Nəfsinə müəllim olub özünü tərbiyə edən şəxs insanlara müəllimlik edib onları tərbiyə edəndən daha çox tərifə layiqdir. Kim bir işdə xalqa rəhbər olmaq istəyirsə, başqasına tərbiyə verməyə başlamazdan əvvəl özünü tərbiyə etməlidir. Tərbiyə yalnız dil ilə öyüd verməkdən deyil, hərəkətləri ilə nümunə göstərməkdən də ibarət olmalıdır. Nəfsinə müəllim olub özünü tərbiyə edən şəxs insanlara müəllimlik edib onları tərbiyə edəndən daha çox tərifə layiqdir. Həzrəti Əli

MRedaktə

 • Məncə, şeytan deyə bir şey gerçəkdə yoxsa, insanoğlu onu uydurmuşsa, özünə baxaraq, özünü nümunə götürərək uydurmuşdur. Fyodor Dostoyevski
 • Məsləhət verəcək insana yox, nümunə olacaq insana ehtiyac var. Mövlana Cəlaləddin Rumi

NRedaktə

ORedaktə

 • Ovvay da eyibsiz deyil; ən yaxşı müəllim də nnöqsansız olmur. (Ovvay - qədim tamil şairəsi, xeyirxahlıq nümunəsi sayılır. Tamil atalar sözləri

PRedaktə

SRedaktə

 • Silahlı millətin ən canlı nümunəsi Türklərdir. Bu diyar kəndlisinin oraq, katibinin qələm və hətta qadınlarının ətək tutmasında silaha sarılmış bir pəncə cəldliyi vardır. Türk ata minər kimi oturar, kəşfə göndərilən əsgər kimi oyanıq gedər. Moltke

TRedaktə

 • Təbiət-incəsəntin əbədi nümunəsi, insan isə təbiətin ən mükəmməl əsəridir. Vissarion Belinski
 • Tələbə müəlliminə bir nümunə kimi deyil, bir rəqib kimi baxmalıdır ki, öz müəllimini ötüb keçə bilsin. Vissarion Belinski
 • Tərəqqi məqsəddir, ideal isə nümunə. Viktor Hüqo

URedaktə

 • Uşaqlarınıza dərs vermək istəyirsinizsə, özünüzü nümunə göstərin. Amma sizin kimi olmaları üçün deyil, sizin kimi olmamaları üçün. Corc Bernard Şou

VRedaktə

YRedaktə

 • Yaxşı nümunə uşaq üçün ən yaxşı tərbiyədir. Lev Tolstoy

MənbəRedaktə

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri, Bakı,2015