A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Abolisionistlər kilsəyə münasibətdə haqlı idilər. Köləlik və Kilsə yan-yana idi: Kilsə köləliklə barışırdı: kişilər kilsə tikmək üçün, qadınlar missionerlərə pul ödəmək üçün, uşaqlar isə İncil almaq üçün satılırdı. Biz buna qarşı çıxmaqda haqlı idik. Frederik Duqlas
 • Axmaqlığa görə fəzilətli qadınları saymayaq, çünki məlumdur ki, sevgidə bütün qadınlar ağıllıdır. Onore de Balzak
 • Ağıllı bir adam qadınlar haqqında nə düşündüyünü söyləməz. Oskar Uayld
 • Bəlkə də gözəl qadınların yalnız olmalarının səbəbi gözəl qadınların sevgilisinin olduğu düşüncəsidir. Pol Samuelson
 • Bilinməyən, sirr, xəyali, mifik, möcüzəvi, inanılmaz və hətta dəhşətli olanı aşkar, sadə və sağlam olandan üstün tutmaq cəhalətə xasdır. Həqiqət heç vaxt təxəyyülü mövhumatlar qədər güclü şəkildə sarsıtmaz ki, hər kəsin özünə uyğunlaşdıra bilər. Adi insanlar nağılları dinləməyi hər şeydən üstün tuturlar. Kahinlər və qanunvericilər dinlər uydurur və bu nağıllardan sirlər çıxarırlar. Onlardan adi insanların xarakterinə, xasiyyətinə uyğun istifadə edirdilər. Adi camaatın bu meylinə görə keşişlər, şəriət və qanunvericilər vəcd həvəskarlarına, qadınlara və cahillərə bağlandılar. Bu məzmunda olan insanlar tədqiq edə bilmədikləri fikirləri asanlıqla qəbul edirlər. Saflıq və həqiqi sevgi ancaq təxəyyüllərini araşdırma və düşünməklə təşkil edən müəyyən insanlarda olur. Bir kəndin sakinləri heç vaxt öz keşişindən latın dilini dini nitqlərinə həddən artıq qarışdırdıqda ondan məmnun olmurlar. Cahillər, başa düşmədikləri şeylərdən danışan hər kəsi çox alim hesab edirlər. Bu, qəbilələrin sadəlövhlük prinsipi və onlara rəhbərlik iddiasında olanların təsir və hökmranlığıdır. Pol Anri Holbax
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlı və həqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıq və bərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişi və qadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabit və sakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflik və faydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətin və harmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır. Alisa Beyli
 • Bütün qadınlar analarına bənzərlər və bu onların faciəsidir. Heç bir kişi öz anasına bənzəməz. Bu isə onların faciəsidir. Oskar Uayld
 • Bütün qadınlar istəyirlər ki, yalnız onlarla məşğul olsunlar. Qadınlar böyük iş görən kişiyə qarşı üsyan edir və ona dözə bilmirlər. Ona görə də qadınlar axmaqları sevirlər. Çünki, axmaq adam öz vaxtını qadınlara sərf edib, yalnız onlarla məşğul olur və bununla xanımlarının sevimlisi olmalarını sübut edirlər. Əgər dahi insan qadına ürəyini, sərvətini verib, vaxtını isə sərf etməzsə, o zaman ən nəcib qadın belə kişinin onu sevdiyinə inanmayacaq. Onore de Balzak
 • Bütün qadınları sevən qadınların heç birini qısqanmır. Onore de Balzak
 • Deyirlər ki, qadınlar digər həmcinsləri üçün geyinir, rəqabət hissi onlara güc gəlir. Bu düzdür. Amma dünyada kişilər olmasaydı, onlar belə etməzdilər. Koko Şanel
 • Dizaynerlər geyimin içindəki qadınları unudublar. Qadınların əksəriyyəti kişilər üçün geyinir və onlara heyran olmağı istəyir. Amma onlar paltarlarını cırmadan hərəkət etməli, maşına əyləşməlidir. Yəni geyim təbii olmalıdır. Koko Şanel
 • Dünyada qadınların çox danışması ilə bağlı köhnə bir qərəz var. Bəs bu həqiqətən zəiflikdirmi? Bu, əslində bir güc ola bilməzmi? İnsan beyni ilə bağlı son elmi araşdırmalar qadınların şifahi bacarıqlarda daha yaxşı olduğunu, kişilərin isə fiziki fəaliyyətə meylli olduğunu ortaya qoyub. Digər tərəfdən, psixoloji araşdırmalar göstərdi ki, kişilər tərəfindən törədilən dezinformasiya qurbanlarına qadın dedi-qodularından daha çox zərər vurur. Şübhəsiz ki, bu kəşflər qadınların münaqişə vəziyyətlərində qəddarlıq və ya zorakılıqdan daha çox dialoqa əsaslanan həll yollarına rəhbərlik etməklə ən dəyərli töhfəsi olduğunu göstərir? Ayn San Su Kyu
 • Dünyanı yaşayış üçün yararlı hala salan qadınlardır. Fridrix Şiller
 • Evlilik, bütün qadınların razılaşdığı, bütün kişilərin də razılaşa bilmədiyi bir mövzudur. Oskar Uayld
 • Əfqanıstan döyüşlərdə məğlub oldu, amma müharibədə yox. Pəncşir döyüşçülərinin düşdüyü çuxurdadır, lakin onun alovu sönməyib və Pəncşir son sözünü deməyib. Bu, bu gün yer üzündəki ən gözəl çaylardan birinin sularının və öldürülən döyüşçülərin qanının, cəsədlərinin, palçıqlarının qarışdığı çaşqın oyanmalarda yatır - ancaq burada yenidən doğuş toxumları artıq böyüyür. Geri çəkilməyə məcbur olan, lakin qətiyyətli Pəncşir partizanları Talibana meydan oxumaqda israrlı olan Herat, Kabil və Qəndəhar qadınları kimidir. Onlar bəşəriyyətdə sirli olaraq qalan və heç bir bədbəxtliyin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi şeylərdir. Mən lənətlənmiş deyil, mübarək olan, ortaq sınaqların qabağında müqavimət göstərən, sağ qalan və güclənən hissəyəm. Əfqanıstanın qalan hissəsi. Ümid. Müqavimət başlayır. Bernard Henri Levi
 • Əgər cəmiyyət müharibənin kişi cinsinin əsas məşğuliyyəti olduğunu israr edirsə, buna görə də bütün kişi uşaqların cəsarət və cəsarət nümayiş etdirmələrini tələb edir. Kişilərin və qadınların fərqli cəsarətləri üzərində təkid ifadə edilməsə belə, məşğuliyyət fərqi bu fikri üstüörtülü şəkildə ortaya qoyur. Bununla belə, cəmiyyət daha da irəli gedərək kişiləri cəsur, qadınları isə qorxaq kimi təyin etdikdə, kişilərə qorxu nümayiş etdirmək qadağan edildikdə və qadınlar qorxunun ən açıq şəkildə nümayiş etdirilməsinə rəvac verəndə, içəriyə daha açıq element daxil olur. İnsan xasiyyətinin ilk iki variantı , qorxuya nifrət və ya qorxu nümayiş etdirmək istəyi, onlar sosial olaraq iki cinsin şəxsiyyətlərinin ayrılmaz aspektlərinə çevrilmişdir. Və bu müəyyən edilmiş cinsi şəxsiyyətə görə, hər bir uşaq, əgər oğlan olsa, qorxunu boğmaq, qız olsa, göstərmək üçün təhsil alacaqdır. Marqaret Mid
 • Əgər insan bütün qadınlar haqqında pis danışırsa, deməli, hansısa qadın onu incidib. Koko Şanel
 • Əgər kişi ağıllı, yaxşı, ünsiyyətlidirsə, qadınları onun haradan gəldiyi yox, haraya gedəcəyi maraqlandırır. Onore de Balzak
 • Əllər qadının vizit vərəqəsi, boyun şəxsiyyət vəsiqəsi, sinə isə xarici pasportudur. Koko Şanel
 • Ən qədim deyim var: “Qadınlara hörmət edildiyi və qorunduğu yerdə firavanlıq hökm sürür və tanrılar sevinər.” Yeni Dövr .... qadının intibahını gətirəcək. Maitreya Epoxası Dünya Anasının Epoxasıdır. Hindistan qadınlarının sürətli yüksəlişini müşahidə etmək diqqətəlayiqdir. Orada nazir və digər məsul vəzifələrdə çalışan qadınları görmək olar. Hindistanın bir çox qadınları əla natiqdirlər. Hindlilər qadınları asanlıqla seçirlər, çünki onlar arvadlarının sağlam düşüncəsinə inanırlar. Amma təbii ki, qadının azad edilməsinin əleyhdarları da var. Hindistanda qadınların hökumətin başında olduğu bəzi dominionlarda bir çox yeniliklər, məbədlərin aşağı kastalar üçün açıq olduğu, universitetlərin qurulduğu, həmçinin muzeylər, laboratoriyalar, xəstəxanalar Avropa xəttinə uyğun qurulmuşdur. Helena İvanovna Roeriç
 • Göz yaşları çirkin qadınlar üçün sığınacaq, gözəllər üçün ölümdür. Oskar Uayld
 • Gözəl qadınlardan ağıllı olmalarını tələb edə bilmərik, amma ağıllı qadınların çirkin olmalarını əsla onlara bağışlamaq olmaz. (Mistler)
 • Gözəl, lakin sevgi hissi doğurmayan qadınlar ətirsiz gözəl çiçəklərə bənziyirlər. Edvard Hant
 • Kişi həyatı çox erkən başa düşür, qadınlar olduqca gec. Oskar Uayld
 • Kişilər cansıxıcılıqdan, qadınlar maraqdan evlənirlər. Onların hər ikisi məyus olur. Oskar Uayld
 • Kişilər çox vaxt qadınlara təklifi sadəcə praktika üçün etmiş olurlar. Oskar Uayld.
 • Kişilər əmindilər ki, qadınlar zəif cinsdilər, ancaq nədənsə, özləri həmişə qadınlar qarşısında zəif vəziyyətdə qalmış olurlar.[1] Jan de Labrüyer.
 • Kişilər həyatı çox tez, qadınlar isə çox gec dərk edirlər. Oskar Uayld
 • Kişilər qadınların ilk sevgilisi, qadınlar isə kişilərin son sevgilisi olmaq istəyərlər. Oskar Uayld
 • Kişilər sevəndə həyatlarından çox az şey qadınlara verirlər, qadınlar isə əksinə, hər şeylərini. Oskar Uayld
 • Kişilər yorulduqları üçün evlənirlər, qadınlar isə sadəcə maraqlarından: hər iki tərəf sonda məyus olur. Oskar Uayld
 • Kişiləri təhlil edib müzakirə etmək olar, qadınlara ancaq pərəstiş etmək olar.Oskar Uayld
 • Krallar kimi qadınlar da onlar üçün edilən hər şeyi borc kimi görərlər. Onore de Balzak
 • Qadınlar ağıllı, kişilər isə istedadlıdır. İstənilən bir qadınlar səylə, kiçilər isə düşünərək görürlər. Jan Jak Russo
 • Qadınlar başa düşülmək üçün deyil, sevilmək üçün yaradılıb. Oskar Uayld
 • Qadınlar bizi xoşbəxt etməyin bir yolunu bilirlər. Amma bizi bədbəxt eləməyin min yolunu bilirlər. Henrix Heyne
 • Qadınlar bizim onlara kiminlə xəyanət etməyə hazır olduğumuzu dərhal duyurlar, bəzən hətta bu, bizim ağlımıza gəlməmişdən əvvəl. Corc Bernard Şou
 • Qadınlar hansısa ağılla insanların çatışmamazlıqlarını, axmaq adamın isə üstünlüklərini istedad hesab edirlər. Onore de Balzak
 • Qadınlar hər şeyi görüb duya bilirlər, bircə mühakimə yürütməyə başlayanda səhvə yol verirlər. Alfons Karr
 • Qadınlar hər şeyin altını üstünə çevirirlər. Qadını öz həyatınıza buraxsanız, görəcəksiniz ki, ona bir, sizə isə tamam başqa bir şey lazımdır. Corc Bernard Şou
 • Qadınlar kişilərdə yaxşı bir gələcək, kişilər qadınlarda yaxşı bir keçmiş axtarar. Oskar Uayld
 • Qadınlar kişilərə nisbətən olduqca əlverişli vəziyyətdədirlər; onlar üçün daha çox qadağalar mövcuddur. Oskar Uayld
 • Qadınlar kişiləri çatışmayan cəhətlərinə görə sevirlər. Əgər kişilərdə kifayət qədər çatışmayan cəhət olsaydı, qadınlar onlara hər şeyi, hətta, dərin zəkalarını belə bağışlaya bilərdilər. Oskar Uayld
 • Qadınlar kişilərin əksəriyyətindən güclü sevirlər, amma kişilər dostluqda daha möhkəmdirlər. Jan de Labrüyer
 • Qadınlar koplimentlərlə tərkisilah olmurlar, kişilər isə əksinə. Bu da iki cins arasında fərqdir. Oskar Uayld
 • Qadınlar qorxanda daha təhlükəli olurlar. (Robert Berns)
 • Qadınlar qulaqları ilə, kişilər isə gözləri ilə sevirlər. Oskar Uayld
 • Qadınlar niyə həmişə başqalarının ərlərini istəyər? Onlar öyrədilmiş olduqlarına görə. Corc Bernard Şou
 • Qadınlar onları dinləməyi bacaran kişini varlı kişidən üstün tuturlar. Corc Herbert
 • Qadınlar onları güldürən kişilərdən xoşlanır sözü yalandır, unutma. Çünki, qadınları sadəcə xoşlandıqları kişilər güldürə bilir əslində. Can Dündar
 • Qadınlar öz məşuqlarına məğrurluqlarını təmin edən vasitə kimi baxırlar. Onlar bizdə özlərini sevirlər! Onore de Balzak
 • Qadınlar özgəsinə mənsub olan kişiyə qələbə çalmağı sevirlər. Onore de Balzak
 • Qadınlar predmetlərə dair heyrətamiz instinktə sahibdirlər. Belə ki, onlar aşkar olanın xaricində hər şeyi kəşf edə bilirlər. Oskar Uayld
 • Qadınlar sevilmək üçün yaradılıblar, başa düşülmək üçün yox. Oskar Uayld
 • Qadınlar sözlərinə xüsusi əhəmiyyət verməyi bacarırlar. Onlar sözlərinə elə bir çalarlar əlavə edirlər ki, onların mənası daha geniş, daha əhəmiyyətli olur. Onore de Balzak
 • Qadınlar uşaq kimidirlər, yox deməyi sevər, kişilərdə uşaq kimi bu cavabı ciddi qəbul edər. Corc Bernard Şou
 • Qadınlar ümumiyyətlə başa düşmürlər ki, kişilər necə zəif, qorxaq məxluqdurlar. Corc Bernard Şou
 • Qadınlar zəifdir, amma analar güclüdür. Viktor Hüqo
 • Qadınlara hərdən itaət etmək lazımdır ki,onun üzərində hökmranlıq edəsən. Viktor Hüqo
 • Qadınlara gözəllik ona görə lazımdır ki, kişilər onları sevsin. Axmaqlıq ona görə lazımdır ki, qadınlar kişiləri sevsin. Koko Şanel
 • Qadınlara qayğı göstərərkən, bir çoxları, demək olar ki, özləri üçün yanmayacaq odun qurudur. Onore de Balzak
 • Qadınlara məsləhət verməyin: Heç kəs bir qadına axşama geyinmək üçün yaramayan bir şey verməməlidir. Oskar Uayld
 • Qadınlara ya gərək ibadət edəsən, ya da tərk edəsən. Qalan hər şey yalandır. Erix Mariya Remark
 • Qadınları anlamaq üçün bir labirinti düz yola çevirmək lazımdır. Ziqmund Freyd
 • Qadınların da öz cəmiyyətlərinə lazımi dəyişiklik və tərəqqi gətirməkdə rol oynaya biləcəyini inkar etmək istəyən kişilərin hələ də dedikləri köhnəlmiş Birma atalar sözü var: “Sübh ancaq xoruz banlayanda açılır”. Amma birma xalqı bu gün sübhün doğmasının və günortanın düşməsinin elmi səbəblərini yaxşı bilir. Ağıllı xoruz isə, şübhəsiz ki, sübh gəldiyi üçün banladığını başa düşür, əksinə deyil. Gecənin qaranlığını sovuşdurmaq üçün gələn işığı qarşılamaq üçün qışqırır. Bu dünyaya işıq gətirmək təkcə kişilərin səlahiyyətinə aid deyil: mərhəmət və fədakarlıq qabiliyyəti, cəsarət və əzmkarlığı ilə qadınlar dözümsüzlük və nifrət, əzab və ümidsizlik qaranlığını dağıtmaq üçün çox işlər görmüşlər. Ayn San Su Kyu
 • Qadınların dostu olmur. Onları ya sevirlər, ya sevmirlər! Koko Şanel
 • Qadınların düşündüyünü, adətən, kişilər həyata keçirirlər. Konfutsi
 • Qadınların ən güclü silahı zəiflikdir. (İvan Alekseyeviç Bunin)
 • Qadınların ən yaxşısı ərini xoşbəxt edən qadındır. (Tomas Navarro)
 • Qadınların nə hündür kişilər xoşuna gəlir, nə balaca boy, nə kök, nə arıq, nə gözəl, nə eybəcər, o kişilər xoşlarına gəlir ki, onlarla məşğul olmaq istəsin. Anna Axmatova
 • Qadınların pislərindən çəkinin, xeyirlilərinə ehtiyatla yanaşın. Əli
 • Qadınların saxlaya biləcəkləri tək sirr, bilmədikləri sirrdir. Seneka
 • Mən daha heç nəyi tam olaraq bəyənib və ya bəyənmədiyimi söyləmirəm. Bu həyata qarşı göstərilmiş ən mənasız münasibətdir. Özünə sahib olan insan, məmnunluğunu rahat tapdığı kimi kədərini də asanlıqla yenə bilər. Həyat andır, bundan sonrası yoxdur. Onu ən gur yanan məşəllə alovlandır. Gözəlliyi məhv olmayan hər şeyə qibtə edirəm. Qadınlar biz — kişilərlə bəşəriyyətin Tanrıyla davrandığı kimi davranırlar, onlar bizə səcdə edirlər, lakin həm də davamlı şəkildə bizdən nəsə etməmizi istəyərək narahat edirlər. Oskar Uayld
 • Mən qadınlarda zahiri gözəlliyi deyil, ruhun gözəlliyini axtarıram. Uilyam Şekspir
 • Mənim üçün Avropa ölkələrini barışdırmaq bir neçə qadını barışdırmaqdan asandır. XVI Lüdoviq
 • Sevmək istəyən qadınlar öz işlərinə aludə olan kişilərə şüursuz olaraq nifrət edir. Belə qadınlar özlərinin üstünlüklərinə baxmayaraq, yenə də həmişə üstünlüyə malik olmaq arzusunda olurlar. Onore de Balzak
 • Tanrı qadınları dedi-qodu edən yaraşıqlı kişilərdən qorusun. Onore de Balzak
 • Yalnız gözəlliyi ilə ağılları alan, ürəkləri və ruhları fəth edən dar düşüncəli qadınlar hədsiz ehtiras təlqin edə bilərlər. Ağıllı qadın isə öz üstünlüklərindən sui- istifadə etməz. Kişiyə sahib olmağı yalnız miskin və axmaq qadınlar bacarar. Onore de Balzak

İstinadlar

redaktə
 1. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014