A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ağıl gözəlliyi ona deyilir ki, istər mübahisə, istər tədqiqat, istərsə kəşfdə həqiqət necədirsə, həmin hədd və həmin kəmiyyətdə qorunub saxlanılsın, nə daxili ehtimala, nə də xarici təsirə yol verilməsin. Nəsirəddin Tusi
 • Alim hər hansı bir fərziyyəni dinləməyə çalışan, lakin bunun ədalətli olub-olmadığını özü müəyyən edən insan olmalıdır. Fenomenlərin xarici əlamətləri alimin mühakimələrini bağlamamalı, sevdiyi bir fərziyyəyə malik olmamalı, məktəbdən kənar olmalı və heç bir səlahiyyətə malik olmamalıdır. Fərdlərə deyil, obyektlərə hörmət etməlidir. Bu keyfiyyətlərə zəhmət əlavə edilsə, təbiət məbədində pərdəni qaldıracağına ümid edə bilər. Maykl Faradey
 • Azərbaycan dili o qədər zəngindir ki, heç bir xarici kəlməyə ehtiyac yoxdur. Bir daha demək istəyirəm ki, biz əsrlər boyu dilimizi qorumuşuq. Biz Azərbaycan dilinin saflığını təmin etməliyik. İlham Əliyev
 • Azərbaycan öz xarici siyasətini xalqımızın milli maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirir və bu xarici siyasət uğurludur. Bizim bütün qonşularla çox səmərəli, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrimiz var. Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın nüfuzu və rolu artır. İlham Əliyev
27 iyun 2005, Heydər Əliyev adına Azərbaycan ali hərbi məktəbinin növbəti buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən.

B redaktə

 • Bəzən həyatımızda baş verən xarici və daxili dəyişikliklərin əhəmiyyəti həmişə bizə aydın olmur. Biz sarsılır, qorxur və sonra sanki əvvəlki varlığa qayıdırıq, lakin dəyişiklik artıq baş vermişdir və biz heç vaxt və heç yerdə əvvəlki kimi olmayacağıq. Teodor Drayzer

Ç redaktə

 • Çarəsiz birini sevmək, yoxsul və xarici birini sevmək, qardaş sevgisinin ilk addımıdır. Erix Fromm

D redaktə

 • Dövlətlər məcburetmə hüququna, yəni öz ərazisində cinayətkarlığı boğmaq və xarici təhlükədən müdafiə kimi inhisarçı hüquqa malikdir. Marqaret Tetçer

E redaktə

 • Ekvivalent olduqda bir xarici söz istifadə edin, rus sözü- həm ümumi mənada, həm də ümumi zövqü təhqir etmək deməkdir. Vissarion Belinski
 • Eqoizm özünü xarici aləmdən təcrid edir. Daha doğrusu, əvvəlcə hər şeyi öz içinə alır və sonra da özünü xarici aləmdən kənarlaşdırır. Beləliklə, hazırda hiss etdiyimiz "eqo" əslində bütün kainatı əhatə edən və eqo ilə xarici aləm arasında yaranmış bir-birindən ayrılmaz bağı ifadə edən, daha geniş çalarlı bir hissin, sadəcə, kiçik modelidir.[1] Ziqmund Freyd
 • Evlərimizin arasında hasar var, hər şeyi haşiyəyə almışıq. Xarici filmlərə baxdıqda, qonşuların evlərinin arasında heç bir hasar olmadan çəmənliklərin olduğunu görürsən. Bizdə isə hətta bacı və qardaşlar arasında mülk bölgüsü gedir, hasarlar tikilir. Bu, doğru deyil.[2] Cabir İmanov

Ə redaktə

 • Əgər başçının xarici görünüşündən nəciblik yağırsa, qıpçaqlar da, düşmənlər də ona nəcib insan kimi münasibət bəsləyəcəklər. Atilla
 • Əgər mükəmməl gözəlliyə, valehedici xarici görünüşə heç kim heyran olmursa, deməli, onların heç bir dəyəri yoxdur. Onore de Balzak
 • Əllər qadının vizit vərəqəsi, boyun şəxsiyyət vəsiqəsi, sinə isə xarici pasportudur. Koko Şanel

G redaktə

 • Gözəl danışan və cazibədar xarici görünüşü olan nadir halda əsl insan olur. Konfutsi

X redaktə

 • Xarici aləm əqllə, daxili aləm imanla işıqlanır. Əbu Turxan
 • Xarici görünüş aldadıcı ola bilər. Latın atalar sözləri
 • Xarici görünüşə çox inanma. Vergili
 • Xarici gözəllik o zaman daha cazibədar olur ki, daxili gözəlliyi təzahür etdirir. Uilyam Şekspir
 • Xoşbəxt olma ehtimalımız onsuz da vücudumuz tərəfindən məhdudlaşdırılmışdır. Bədbəxtliyə alışma xoşbəxtliyə nisbətən daha asandır. İnsan üç müxtəlif yöndən gələn əzablarla təhdid olunur. Bunlardan biri - birbaşa öz bədənimizdən qaynaqlanan və bir müddətdən sonra yoxa çıxmağa məhkum olan, xəbərdarlıq işarəsi şəklində ağrı və təşvişlə birlikdə ortaya çıxan əzablar; digəri - xarici aləmdə meydana gələn, yorucu və amansız zərərlərlə daha da şiddətlənən əzablar; axırıncısı isə, başqa insanlarla münasibətimiz nəticəsində yaranan əzablardır. Məhz axırıncı növ böyük ehtimalla o birilərinə nisbətən ən ağrı-acılı əzablardır. Ziqmund Freyd

İ redaktə

 • İdman gücdür. Mütəmadi olaraq idmanla məşğul olun, idman həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevrilməlidir. Bu sizi fiziki, mənəvi və emosional baxımdan daha da gücləndirəcək. Eyni zamanda idman bizim sağlamlığımıza və xarici görkəmimizə müsbət təsir göstərir. İdman bütün dərdlərin dərmanıdır. Barie Davenport
 • İlk təəssürata, yaxud iki-iki xarici əlamətə görə bir-birimizi tanımaq üçün bizdə çoxlu vint, halqa, qapaqlar mövcuddur. Anton Çexov
 • İnsan müdrikliyinin ən yüksək dərəcəsi şəraitə uyğunlaşmaq və xarici təsirlərə qarşı sakitliyini saxlamaqdadır. Daniel Defo
 • İnsanın xarici görünüşü aldadıcı olur. Yapon atalar sözləri

N redaktə

 • Nə etməyinizdən asılı olmayaraq xarici görünüşünüzü qoruyun. Çarlz Dikkens

O redaktə

 • "Okean hissi" adlandırdığımız sonsuzluq hissinin gələcəkdə din ilə əlaqələndiriləcəyini görə bilirəm. "Okean hissi"nin əsasını təşkil edən "Kainatla bir olma və onunla birləşmə" hissi dinin insanlara verdiyi təskinlik və təsəllilərə çox oxşayır. Başqa sözlə, bu hiss eqoizmin xarici aləmdə gördüyü və özünə təhdid kimi qəbul etdiyi təhlükələr qarşısında yeni yollar axtarmasıdır.[3] Ziqmund Freyd

Ö redaktə

 • Ömür qısa, sənət yolu uzun, əlverişli fürsət tezkeçən, təcrübə aldadıcı, fikir çətindir. Ona görə də nəinki həkimin özü hər şeydən istifadə etməli, eləcə də xəstə, onu əhatə edənlər, bütün xarici amillər həkimin fəaliyyətinə kömək etməlidir. Hippokrat

T redaktə

 • Tənhalıqda ağıl daha kəskin olur. Düşünmək və icad etmək üçün böyük bir laboratoriyaya ehtiyac yoxdur. İdeyalar xarici şərtlərin ağıla təsir göstərməməsi şəraitində yaranır. İxtiraçılığın sirri tənhalıqdadır. İdeyalar tənhalıqda yaranır. Nikola Tesla

V redaktə

 • Və ya xarici bazalar torpağlarımızdan yoxa çıxacaqlar, belə vəziyyətdə inqilab davam olacaq, və ya bazalar qalacaqlar və inqilab öləcək. Müəmmər əl-Qəzzafi

Y redaktə

 • Yalnız dayaz düşüncəli insanlar xarici görünüşə görə mühakimə etmirlər. Dünyanın əsl müəmması görünəndir, görünməyən deyil. Oskar Uayld

Z redaktə

 • Zaman hər şeyi dəyişir: illər adı,xarici görünüşü, xarakteri və taleyi dəyişə bilir. Platon
 • Ziyarətgah kimi dilin saflığına diqqət edin! Heç vaxt xarici sözlərdən istifadə etməyin. Rus dili o qədər zəngin və çevik ki, bizdən daha kasıb olanlardan heç nə ala bilməyək. İvan Turgenev

İstinadlar redaktə

 1. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015
 2. Cabir İmanov: Mən ədalətə inanıram
 3. [2]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015