A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ağaclar – Yer kürəsinin eşidən göylərlə danışmaq üçün sonsuz can atımı. Rabindranat Taqor

B redaktə

 • Bədii ədəbiyyat hər gün toplanan materialları həm real, həm də xəyali həyatda formalaşdırmaqdan başqa bir şey deyil; ən yüksək mükəmməllik özü ilə birlikdə impuls da daşıyır. Təbiət və bəxt bu yer kürəsinin mübahisə yeridir və qalibiyyət çox vaxt sonuncu ilə olur.Letitia Elizabet Landon
 • Biz dəhşətli heyvanlarıq . Düşünürəm ki, Yer kürəsinin immun sistemi bizdən xilas olmağa çalışır, elə də olmalıdır. Kurt Vonnequt
 • Biz Yer kürəsini valideynlərimizdən miras almırıq; övladlarımızdan borc alırıq. Keniya atalar sözləri
 • Bizim birinci borcumuz yer kürəsini qorumaqdır. Yer kürəsindəki sonsuz gözəllikləri, Füzulinin və Şekspirin yaratdığı poeziya kəhkəşanlarını, İbn Sinanı qorumaqdır. Bütün təfəkkür korifeylərinin ürəyindən, gözlərindən süzülən ədəbi işığı qorumaq bizim borcumuzdur... Biz öz qüdrətli əllərimizi sərhədlər, okeanlar üzərindən uzadıb bir-birimizi salamlamalı, öz qəlbimizin qərarını qəti bildirməliyik. Yaşasın xalqların azadlıq idealı! [1] Xəlil Rza Ulutürk
 • Bu göy cisimləri nə qədər böyük olmalıdır ki, Yer kürəsi onlara nəzərən gözə çarpmır - bütün qüdrətli planların, dəniz səyahətlərinin və müharibələrin meydana gəldiyi bir səhnə. Bir çox insanın həyatının qurban verildiyi müharibələrlə bu kiçik planetin bədbəxt bir küncünə sahib olmaq niyyətində olan kralların və şahzadələrin düşünməli olduğu bir məsələdir. Xristian Hüygens

D redaktə

 • Dürüstlük, həqiqət və ədalətsizliyə, yalana və xəsisliyə qarşı mərhəmət üçün səsinizi ucaltmaqdan heç vaxt qorxmayın. Əgər bütün dünyada insanlar bunu etsəydilər, yer kürəsini dəyişdirərdi. Uilyam Folkner

Ə redaktə

 • Əgər Yer kürəsi kürə formasında və öz oxu ətrafında fırlanmasaydı, onda gecə ilə gündüzün uzunluğu bir olardı. Əl-Biruni

H redaktə

 • Hansı tərəfə gedirsən get. Şərq, Qərb, Şimal və Cənub, çıxdığın hər səyahəti içinə etdiyin bir səyahət olaraq düşün. Öz aləminə səyahət edə bilən adam sonda Yer kürəsini gəzər. Əlif Şəfəq

İ redaktə

 • İnsana nə üç arşın torpaq, nə də malikanələr lazım deyil, ona bütün Yer kürəsi, bütün təbiət lazımdır ki, bu geniş aləmdə özünün azad ruhunun bütün mahiyyət və xüsusiyyətlərini meydana çıxara bilsin. Anton Çexov
 • İnsanın hərəkət etdiyi uzunluq vahidlərini yaşadığı yer kürəsinin ölçüləri ilə əlaqələndirməsi təbiidir. Laplas

K redaktə

 • Kopernikin Yer kürəmizin Günəş ətrafında yerləşən bir planet olduğu və bütün digərləri kimi Günəşlə işıqlandırıldığı qənaətini qəbul edən bir insan üçün, digər planetlərin də Yer kürəmiz kimi bəzədildiyi və mövcud olduğu təəssüratına qarşı çıxmaq çətindir. Amma biz həmişə belə bir axtarışın sona çatacağına ümid etməyin mənasız olduğunu görərək, təbiətin orada nə edəcəyini araşdırmağın əbəs olduğunu düşünməyə meylli olmuşuq. Lakin bu yaxınlarda bu mövzuda dərindən düşündükcə (özümü keçmişin böyük adamlarından daha ağıllı hesab etmədim, amma əksəriyyətindən sonra sağ olduğum üçün şanslı idim), zehni axtarışımın o qədər də praktik olmadığı qənaətinə gəldim, çünki ehtimal olunan təxminlər üçün kifayət qədər yer olmadığından hədəfə gedən yol çətinliklərlə qapanır. Xristian Hüygens

Q redaktə

 • Qorxuram ki, yer kürəsi kainatın sarı evidir. Volter

O redaktə

 • Onun tərbiyəsizliyi yorğan kimi bütün Yer kürəsini bürümüşdü və siz onda bir dənə də nöqsan tapa bilməzdiniz. Mark Tven

Ö redaktə

 • Özünüzdə gələcəyin ideallarını tərbiyə edin. Çünki, bu bir növ, hərəkəti olmasa yer kürəsini daşa çevirə biləcək günəş şüaları kimidir. Saltıkov-Şedrin

S redaktə

 • Sadə maddələrlə diqqəti çəkən odur ki, onlar ümumiyyətlə bəzi mürəkkəb formada olurlar. Beləliklə, oksigen və azot birləşərək Yer kürəsinin hava zərfini təşkil etsələr də, təbiətdə heç vaxt ayrı-ayrılıqda tapılmır. Karbon yalnız almazda safdır. Torpağın metal əsasları, kimyaçı onları ayıra bilsə də, nəmlə təmasın onları yandırdığını görərək uzun müddət birləşmədən qalması ehtimalı azdır. Birləşmə və yenidən birləşmə əsasən təbiəti əhatə edən prinsiplərdir. Məsələn, ən azı iki növ maddədən ibarət olmayan, hər biri yenidən elementar maddələrin birləşməsindən ibarət olmayan bir neçə süxur var. Bu birləşmə prinsipi ilə bağlı daha gözəl olanı odur ki, bütün elementar maddələr öz birləşmələrində müəyyən riyazi nisbətlərə riayət edirlər. Beləliklə, maddənin sonsuz kiçik hissəciklərdən və ya atomlardan ibarət olduğu, hər biri hər hansı bir maddəyə aid olduğu güman edilir, yalnız (hələ bəzi gizli qanunların işi ilə) hər hansı digərinin atomlarının müəyyən sayda nisbəti ilə əlaqələndirilə bilər. Robert Çembers
 • Sanki müasir insanın əsas məqsədi - əvvəlcə Yer kürəsini yararsız hala salmaq və nəhayət özünü məhv etməkdir. Jan Batist Lamark

T redaktə

 • Təəccüblü həqiqət ondan ibarətdir ki, vətəndaş hüquqları, beynəlxalq sülh, əhaliyə nəzarət, təbii sərvətlərin mühafizəsi və yer kürəsinin aclıqdan ölməsinə yardım üçün göstərdiyimiz ən yaxşı səylər, nə qədər təcili olsa da, indiki ruhda edilsə, kömək etməkdən daha çox məhv edəcək. . Çünki, hər şey olduğu kimi, verəcək bir şeyimiz yoxdur. Əgər bizim öz sərvətimiz və öz həyat tərzimiz burada həzz almırsa, başqa yerdə də ləzzət almayacaq. Şübhəsiz ki, onlar dərhal enerji sarsıntısı verəcək və metedrin və buna bənzər dərmanların həddindən artıq yorğunluq verəcəyinə ümid edəcəklər. Ancaq sülhü yalnız sülhsevərlər edə bilər və sevgini yalnız sevənlər göstərə bilər. Heç bir məhəbbət işi günahkarlıqdan, qorxudan və ya ürək boşluğundan inkişaf etməyəcək, necə ki, indi yaşamaq qabiliyyəti olmayanlar gələcək üçün etibarlı planlar qura bilməzlər. Alan Uilson Uots
 • Türbə iki dünyanın sərhəddində ucaldılmış abidədir, bütün yer kürəsi milyonlarla varlığın basdırıldığı nəhəng bir qəbiristanlıqdır. Fransua Fenelon

Ü redaktə

 • Üç addım: Yer kürəsinin əhalisi – Bəşəriyyət, Bəşəriyyət – İnsanlığa yüksəlmək yolunda. Rahid Ulusel

Y redaktə

 • Yer kürəsi bəşəriyyətin təkotaqlı mənzilidir.[2] Rafiq Tağı
 • Yer kürəsi ilə nəzakətli davranın. Onu sevin. Dalay Lama
 • Yer kürəsi onsuz da çox sıx məskunlaşıb və mübahisələri alovlandıran istənilən millətçilik təhlükəlidir. Karl Popper
 • Yer kürəsini məhv edən insanların çoxluğu deyil, insanlığını itirmişlər olacaq. Yəhudi atalar sözləri
 • Yer kürəsinin ən sonuncu insanı otaqda oturmuşdu. Qapını döydülər...[3]Frederik Braun
 • Yer kürəsinin qabığı var və bu qabıq xəstəliklərə yoluxmuşdur. Bu xəstəliklərdən birinin adı “insandır”. Fridrix Nitsşe
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar redaktə

 1. [1] Tarixdə iz buraxanlar: Xəlil Rza Ulutürk.
 2. Rafiq Tağı. İran və qloballaşma qaçılmazlığı
 3. Urxan Seyidov. Tarixinin sonu 2.0 4npress.com  (azərb.)