A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Başqaları üçün çətin olanı asanlıqla etmək istedaddır; istedad üçün qeyri-mümkün olanı etmək dahilikdir. Henri Frederik Amyel
 • Bəşəriyyətin tarixi müharibədir. Qısa və qeyri-müəyyən fasilələr istisna olmaqla, Yer kürəsində heç vaxt sülh olmamışdır. Uinston Çörçill
 • Bir çox işlər yalnız görülənə qədər qeyri- mümkün görünür. Nelson Mandela
 • Biz qeyri-müəyyən anlayışlarla, tətbiqetmə hədləri bilinməyən məntiqlə işləyirik və bütün bunlarla yanaşı, biz hələ də təbiəti başa düşdüyümüzə müəyyən aydınlıq gətirmək istəyirik. Nils Bor
 • “Biz “siyasət” sözünə nə qədər xor baxsaq da, onun ən faydalı cəhətlərindən biri də qan tökülməsinin dayandırılmasıdır. Hə, qan töküləcək. Ancaq nəsillər uzaqlaşır və insanlar dəyişir və tamamilə qeyri-mümkün hesab edilən şeylər birdən-birə gündəlik olur. Terri Pratçett
 • Bu ziddiyyətli məqsədlərdən iki bir-birinə zidd olan təhsil sistemləri yaranır. Biri ictimai və çoxları üçün ümumi, digəri özəl və məişətdir. Əgər xalq təhsilinin nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, Platonun Cümhuriyyətini oxuyun. Kitabları sadəcə adlarına görə mühakimə edənlər bunu siyasət haqqında risalə kimi qəbul edirlər, lakin bu, təhsil haqqında indiyə qədər yazılmış ən gözəl risalədir. Məşhur hesablamalara görə, Platon İnstitutu xəyali və real olmayan hər şeyi müdafiə edir. Öz tərəfimdən mən Likurqun sistemini sadəcə olaraq yazmağa vadar etsəydi, onu daha qeyri-mümkün hesab edərdim. Platon yalnız insanın qəlbini təmizləməyə çalışırdı; Likurq onu təbii yolundan çevirdi. İctimai institut yoxdur və ola da bilməz, çünki nə ölkə var, nə də vətənpərvər. Sözlərin özü dilimizdən silinməlidir. Səbəbin hazırda bizə aidiyyatı yoxdur, bilsəm də açıqlamaqdan çəkinirəm. "Yaşamaq nəfəs almaq deyil, hərəkət etməkdir; bu, orqanlarımızdan, hisslərimizdən, qabiliyyətlərimizdən, varlığımızın hisslərini bizə bəxş edən bütün hissələrimizdən istifadə etməkdir". Jan Jak Russo
 • Dinc inqilabı qeyri-mümkün edənlər şiddətli inqilabı qaçılmaz edir. Con F. Kennedi
 • Dini təlimlərin hamısı illüziyadan ibarətdir və onları sübuta yetirmək qeyri-mümkündür. Heç kim bunların doğruluğunu qəbul etməyə və ya inanmağa məcbur oluna bilməz. Ziqmund Freyd
 • Eşq; görməkdən çox darıxmağı sevər, Toxunmaqdan çox arzulamağı.. Və eşq elə xaindir ki; Harada qeyri-mümkün varsa gedər onu sevər. Özdəmir Asaf
 • Eşq gülməkdən çox ağlamanı, yaşamaqdan çox ölməyi istər. Və eşq elə xaindir ki, harada qeyri-mümkün varsa gedər onu sevər. Özdəmir Asaf
 • Evlilik üçün “dava etməyi bacarmaq lazımdır” deyirlər. Məndən soruşsanız, bu tamamilə müdrikliklə bağlı şeydir. Bərabər yaşayan insanlar mübahisə edə bilərlər, bu tamamilə təbii bir şeydir. Gənc olanda bu mübahisələr alovlanar, tərəfləri birləşdirən bir nöqtə tapmaq qeyri-mümkün olur. Qısası, iş cığırından çıxmağa yaxınlaşır. Ancaq yaşlandıqca başa düşürsən ki, bu mübahisə də bitəcək. Bəli, bir-birinizi başa düşmürsünüz, amma bu dünyanın sonu demək deyil. Məhz burda təcrübə öz sözünü deyir. Vudi Allen
 • Ey ilahi eşq, ona görə ilahi adlanırsan, çünki sən ən müdrikləri aldadırsan, ən iffətə qalib gəlirsən və bütün qeyri-mümkün və mümkün olmayan işləri görürsən, çünki sən eşqsən. Utancaqları həyasız, müdrikləri dəli, iffətliləri rəzil edir və əlimizdən gələni edə bilməyəcəyimiz işlər görürsən, çünki sən özün hər cür ağlabatanlıqdan kənarsan. Con Lili
 • Əgər Rusiyada bütün qanunlar ciddi şəkildə yerinə yetirilsəydi və heç kim rüşvət almasaydı, Rusiyada həyat tamamilə qeyri-mümkün olardı. Gertsen
 • Əgər Tanrı məfhumunu tamamilə bir kənara qoyub, sivilizasiyanın bütün prinsip və qaydalarının, sadəcə, insanlar tərəfindən qoyulduğunu bəri başdan qəbul etsəydik, məhz onda həqiqətən də böyük üstünlük qazanacaqdıq. Çünki o zaman bütün bu əmr və qadağalar süni müqəddəslikdən təmizlənəcək və indiki kimi sərt, amansız və dəyişdirilməsi qeyri-mümkün olmayacaqdı. Beləliklə insanlar bu qayda- qanunların onları ram etmək üçün deyil, sevdiklərinin arxasınca getmələrinə kömək etmək üçün qoyulduğunu başa düşəcəkdilər. Nəticə etibarilə, bu qaydalara daha səmimi və isti münasibət bəsləyəcək və onları qüvvədən salmaq əvəzinə bir az da inkişaf etdirməyə cəhd göstərəcəkdilər.[1] Ziqmund Freyd
 • Ən dərin yuxudan oyanaraq, biz hansısa yuxunun qeyri-müəyyən torunu qırırıq. Amma növbəti anda (bu tor o qədər incədir) yuxuda nə gördüyümüzü xatırlamırıq. Edqar Allan Po
 • Fizikin ali vəzifəsi kosmosun xalis deduksiya ilə qurula biləcəyi universal elementar qanunlara çatmaqdır. Bu qanunlara heç bir məntiqi yol yoxdur; yalnız təcrübənin simpatik dərkinə əsaslanan intuisiya onlara çata bilər. Bu metodoloji qeyri-müəyyənlikdə nəzəri fizikanın istənilən sayda mümkün sistemlərinin hamısının eyni dərəcədə əsaslandırıldığını güman etmək olar; və bu fikir, şübhəsiz ki, nəzəri cəhətdən doğrudur. Lakin fizikanın inkişafı göstərdi ki, hər hansı bir anda, bütün ağlasığmaz konstruksiyalar arasından təki həmişə özünü bütün qalanlardan qəti şəkildə üstün göstərmişdir. Albert Eynşteyn
 • Gəzirsən, deyək ki, hamıya bildirmək istəyirsən ki, bunu və ya o biri kitabı oxumusan. Yanında, məsələn, “Hərb və sülh” adı çəkiləndə çoxbilmişcəsinə başını yırğalayırsan. Sənin kef gəlib-gəlmədiyini heç kim yoxlayası deyildi. Ümumi əhval-ruhiyyə belə idi. Unutmayın ki, köçdükdən sonra vaxtımızın çoxunu birlikdə keçirirdik, gizlincə “Hərb və sülh”ü oxumaq isə qeyri-mümkündür. Kazuo İşiquro
 • Gördüyünüz kimi, həyat bizə qarşı çox qəddardır: bizi tez-tez öhdəsindən gələ bilmədiyimiz əzablar, məyusluqlar və reallaşması qeyri-mümkün olan cürbəcür başqa hallarla sınağa çəkir. Nəyəsə daha çox dözə bilmək üçün gördüyümüz müvəqqəti tədbirlər bizi həmin vəziyyətdən çıxarmır. Bu cür tədbirləri üç yerə ayıra bilərik. Birincisi, düşdüyümüz acınacaqlı vəziyyətə əhəmiyyət verməməyimizə səbəb olan güclü yayındırıcı hallar; ikincisi, bu səfalət hissini azaldan müvəqqəti məmnuniyyətlər; üçüncüsü, bizləri bu hissə qarşı biganələşdirən uyuşdurucu maddələrdir. Ziqmund Freyd
 • Heç vaxt ümidsizliyə qapılmayan adam üçün dünyada qeyri-mümkün iş yoxdur. Xaqani Şirvani
 • Həyatdan qeyri-mümkün şeyi tələb edən adam öz ümidlərində yanılır. Dmitri Pisarev
 • İlk filmimi çəkəndə düşünürəm ki, mənə ən çox kömək edən şey, 50-ci illərin əvvəllərində həqiqətən gedib film çəkən birisi üçün qeyri-adi bir şey olması idi. İnsanlar bunun qeyri-mümkün olduğunu düşünürdülər. Bu, həqiqətən çox asandır. Hər kəsə lazım olan tək şey kamera, maqnitofon və bir az təsəvvürdür. Stenli Kubrik
 • İndi öz utopiyamı etiraf edəcəyəm. Mən sülhün hökmranlığına və bir növ sosialist tarazlığının tədricən yaranmasına inanıram. Müharibə funksiyasına fatalist baxış mənim üçün cəfəngiyatdır, çünki bilirəm ki, müharibənin aparılması müəyyən motivlərlə bağlıdır və hər hansı digər müəssisə formaları kimi ehtiyatlı yoxlamalara və əsaslı tənqidlərə məruz qalır. Bütöv xalqlar ordular olduqda və məhvetmə elmi istehsal elmi ilə zehni incəlikdə yarışdıqda, mən görürəm ki, müharibə öz vəhşiliyindən absurd və qeyri-mümkün olur. Ekstravaqant ambisiyaları ağlabatan iddialarla əvəz etməli və xalqlar onlara qarşı ümumi dava açmalıdırlar. …Mən sivil xalqlar arasında olduğu kimi müharibə aktlarının rəsmi olaraq qanundan kənarlaşdırılacağı gələcəyi gözləyirəm. Vilyam Ceyms
 • İstedadsız adamlar, adətən, ən tələbkar tənqidçilərdir, özləri ən sadə şeyləri edə bilmədikləri halda başqalarından qeyri-mümkün şeyləri tələb edirlər. Vasili Klyuçevski
 • Kaş ki, indiki rahat şəraitimdə qeyri-mümkün olan bir çox şeyi edə biləcək qədər zəngin və ya kasıb olaydım. Don Herold
 • Qeyri-mümkün - axmaqların lüğətindəndən olan sözdür. Napoleon Bonapart
 • Qeyri-mümkün mümkün, mümkün olan isə bir xəyal idi. Aleksandr Blok
 • Qeyri-mümkün olanı etmək bir növ əyləncəlidir. Uolt Disney
 • "Məni unut" deyirsən. Bu mənə qeyri-mümkün görünür. Çünki, səni unutmaq üçün əvvəlcə səni xatırlamalıyam. Kiçik İsgəndər
 • Musiqi iki qəlb arasındakı qeyri-müəyyənliyi doldurur. Rabindranat Taqor
 • Müharibə dəhşətdir, qorxunc bir cinayətdir. Mən elə bir dağıdıcı gücə malik maddə və ya maşın icad etmək istərdim ki, onların köməyi ilə istənilən müharibə qeyri-mümkün olsun. Alfred Nobel
 • Nə qədər şeylər yerinə yetirilənə qədər qeyri-mümkün sayılırdı. Böyük Plini
 • Ortaya çıxan ilk nöqtə atomdur. Məni atoma zövqə görə qırmızı və ya boz rəngli gözəl sərt bir insan kimi baxmağa tərbiyə etmişdilər. Faktları izah etmək üçün isə atomu maddi sfera kimi deyil, özünəməxsus bir növ dalğa hərəkəti kimi qəbul etmək olar. Dalğa mexanikası nəzəriyyəsi, nə qədər qəribə görünsə də... heyrətamiz bir üstünlüyə malikdir ki, o, işləyir və ətraflı işləyir, belə ki, əvvəlki günlərdə demək olar ki, qeyri-mümkün görünən şeyləri indi başa düşmək və izah etmək mümkündür. Qarşılaşılan problemlərdən biri də elektron, atom və onların birgə əmələ gətirdiyi radiasiya arasındakı əlaqədir; yeni mexanika düzgün ədədi əlaqələrlə yayılan şüalanma növünü bildirir. Dövri cədvələ tətbiq edildikdə, səriştəli və zəhmətkeş bir riyaziyyatçı ilk prinsiplərdən dövri qanunu proqnozlaşdıra bilər. Ernest Rezerford
 • Sevgi daha çox qeyri-müəyyənliklə, müəmma ilə, sirr və sehrlə əlaqədar olub, əslində bir möcüzə axtarışıdır. Əbu Turxan
 • Sevgidən imtina etmək qeyri-mümkün olduğuna görə sevgi mövzusundakı müvəffəqiyyətsizliklərin öhdəsindən gələ bilmənin bir tək uyğun yolu olaraq bu müvəffəqiyyətsizliklərin səbəblərini nəzərdən keçirib, sevginin mənasını araşdırmağı inkişaf etdirmək qalır. Erix Fromm
 • ...sevginin ruhda yaratdığı bütün qabiliyyətlərdən ən heyrətamizi ən qaranlıq çarəsizliyin ortasında ümidini itirməmək bacarığıdır. Onun üçün çətin, inanılmaz və hətta qeyri-mümkün olanlar ümumiyyətlə mövcud deyil, buna görə Addisonun Sezar haqqında sözləri dəlicəsinə aşiq olanlara aiddir: "Alplar və Pireneylər onun qarşısında dağılır." (Ayə Addisonun “Kato” faciəsindən götürülmüşdür). Henri Fildinq
 • Səni soruşurlar… Öldümü deyim yoxsa dönəcəkmi? İkisi də qeyri-mümkün deyilmi? Çünki bilirəm; Əsla geri dönməzsən və bilirsən; Sən mənim üçün əsla ölməzsən! Camal Sürəya
 • Təklik, insanın ətrafında insan olmaması demək deyil. İnsan özünün əhəmiyyət verdiyi şeyləri başqalarına çatdıra bilmədiyi ya da başqalarının qeyri-mümkün tapdığı bəzi görüşlərə sahib olduğu zaman özünü tək hiss edər. Karl Qustav Yunq

İstinadlar

redaktə
 1. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015