A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A Redaktə

 • Axmağın düşə biləcəyi alçaqlığın dərinliyi ölçüyəgəlməzdir. Teodor Drayzer
 • Allah heç vaxt ateizmi inandırmaq üçün möcüzə yaratmayıb, çünki onun adi işləri buna inandırır. Düzdür, bir az fəlsəfə insanın ağlını ateizmə meyilləndirir; fəlsəfənin dərinliyi isə insanların şüurunu dinə cəlb edir. Frensis Bekon
 • Azərbaycanın çox istedadlı insanları var, çünki Azərbaycanda elmi və mədəni olaraq çox böyük zənginlik və dərinlik vardır. Abdulbari Gözəl

B Redaktə

 • Başqa bir insana olan yaxınlığın dərinliyi həyatımızda olan digər insanların sayı ilə tərs mütənasibdir. Əbədiyyət üzərində körpü.
 • Bataqlıq bəzən dərinlik təsəvvürü yaradır. Stanislav Eji Lets
 • Bayağılıq — insanın özünün anlamadığı hər şeyə nifrətlə yanaşma qabiliyyəti ilə səciyyələnən xəstəlikdir. Bu bayağılığın dərinliyi də o adamı heyrətləndirən faydasız və dəyərsiz əşya və hadisələrin çoxalmasıyla artır. Mark Levi
 • Bir çox sakit çaylar səs-küylü şəlalələrlə başlayır və heç biri dənizə qədər dalğalanmır və köpüklənmir. Amma bu sakitlik çox vaxt böyük, baxmayaraq ki, gizli gücün əlamətidir: hisslərin və düşüncələrin dolğunluğu və dərinliyi çılğın impulslara imkan vermir; iztirab çəkən və həzz alan ruh hər şeyin ciddi hesabını verir və əmindir ki, belə olmalıdır; o bilir ki, tufanlar olmasa, günəşin daimi istisi onu qurudar. Mixail Lermontov
 • Biz personajlar yaratdıq və onları dərinlik ölçüsündə canlandırdıq, onlar vasitəsilə narahat olan dünyamıza ortaq şeylərin bizi ayıranlardan çox və daha çox olduğunu ortaya qoyduq. Uolt Disney
 • Böyük məhəbbət dərin ağılla ayrılmazdır, ağlın genişliyi qəlbin dərinliyi ilə ölçülür. İvan Qonçarov

D Redaktə

 • Dərin ideyaların şəffaflığı özünün dərinliyi üzündən tutqunlaşan təmiz sulara bənzəyir. Klod Adrian Helvetsi
 • Dərin olduğunu bilənlər aydınlığa can atır. Camaata dərin görünmək istəyənlər qaranlıqlığa can atırlar. Çünki camaat inanır ki, əgər bir şeyin dibini görə bilmirsə, onun dərinliyi olmalıdır. O, çox qorxaqdır və suya girməyi sevmir. Fridrix Nitsşe
 • Dibi görünməyən quyulara atılan daş çıxardığı səslə dərinliyi göstərdiyi kimi, başqalarının kədəri də bizim ürəklərimizə düşəndə çıxardığı səslə bizə insanlığımızın dərəcəsini öyrədir. Rəşad Nuri Güntəkin
 • Dostluğun dərinliyi tanışlığın uzunluğundan asılı deyil. Rabindranat Taqor

Ə Redaktə

G Redaktə

 • Genişliklə müqayisədə, dərinliyə daha çox ehtiram et. Kamillik keyfiyyətlə müəyyən olunur, kəmiyyətlə yox. Genişlik özü-özlüyündə ortabablığın üzərində yüksəlməyə qabil deyil və bu, geniş ümumi maraqları olan adamların bədbəxtliyidir: bir neçə dovşanın dalınca düşərək onlar birini də tuta bilmirlər. Dərinlik isə yuxarıya istiqamətlənməyə imkan verir və qüdrətli materiyalarda qəhrəmanlar səviyyəsinə yüksəldir. Baltazar Qrasian
 • Gözəl bir şeyin həqiqi iyrəncliyini tam dərinliyi ilə göstərməyincə, cəmiyyəti, hətta bütün nəsilləri bu gözəlliyə istiqamətləndirmək mümkün deyildir. Nikolay Qoqol

H Redaktə

 • Hər şey bəlalarla doludur: həm yer, həm də dənizin dərinliyi. Hesiod

İ Redaktə

 • İnsanın yuvarlandığı alçaqlığın dərinliyi ölçüyə gəlməzdir. Napoleon Bonapart

K Redaktə

 • Kişi öz düşüncəsinin dərinliyi, xəyal gücü, ağıl sağlamlığı ilə qadını üstələyir və duyğularından və əl çevikliyindən istifadə etməkdə böyük mükəmməlliyə çatır. Çarlz Darvin

Q Redaktə

M Redaktə

 • Məhəbbətin dərinliyi və hüdudu hətta təxəyyül üçün də əlçatmazdır. Fridrix Şiller
 • Məsuliyyət - həyata dərinlik qazandıran, idrak səviyyəsini sonsuzluğa götürən və bəşəri həqiqətlərin sadəcə zahiri qismiylə məşğul olmasından daha çox, mahiyyətini yaşadan səmavi dəyərdir. Füyuzat jurnalı
 • Mühazirələr düzgün yolu göstərməli, təxəyyül və dərinliyi inkişaf etdirməlidir. Mühazirələr yalnız ilk addımları atmalı, tədqiqatın əvvəlində yanlış fikirlərin formalaşmasının qarşısını almalı, ayrı bir işə davam edə biləcəyiniz yerdən başlamalıdır. Karl Qaus

R Redaktə

 • Ruhun böyüklüyü dərinliyi ilə deyil, inancındakı qətilik və həqiqətlə ölçülür. Epiktet

S Redaktə

 • Sevginin dəqiq tərifi yoxdur. Şeir də belədir. Hazırlanan və hazırlanacaq reseptlərin hər biri dənizdən gələn bir dolça su kimidir. Şübhəsiz ki, dəniz suyudur, amma dəniz deyil. Sevgini dənizə, resepti bir dolçaya bənzədirsinizsə, əldə etdiyiniz bir sevgi vəziyyətinin izahından başqa bir şey deyil. Geniş, sahilsiz, rəngsiz, dalğasız, dərinliyi olmayan bir izah. Peyami Safa

İstinadlar Redaktə

 1. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.126.