A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ağıllı, yaxşı və ədalətli yaşamadan xoş həyat sürmək mümkün deyil. Və xoş bir həyat sürmədən ağıllı və yaxşı və ədalətli yaşamaq mümkün deyil. Epikür
 • Alim hər hansı bir fərziyyəni dinləməyə çalışan, lakin bunun ədalətli olub-olmadığını özü müəyyən edən insan olmalıdır. Fenomenlərin xarici əlamətləri alimin mühakimələrini bağlamamalı, sevdiyi bir fərziyyəyə malik olmamalı, məktəbdən kənar olmalı və heç bir səlahiyyətə malik olmamalıdır. Fərdlərə deyil, obyektlərə hörmət etməlidir. Bu keyfiyyətlərə zəhmət əlavə edilsə, təbiət məbədində pərdəni qaldıracağına ümid edə bilər. Maykl Faradey
 • Ayələrdə qoyulmuş qanunlar düzgün və ədalətli olanla ziddiyyət təşkil edirsə, əsl meyar ədalətli yanaşma olmalıdır. Bu vəziyyətdə mətnlər aktuallığını itirir. Çanakya
 • Azadlığı sevməyən insan yoxdur; intəhası ədalətli insan bu azadlığı hamı üçün, ədalətsiz insan isə yalnız özü üçün tələb edir. Robert Berns

B redaktə

 • Bərabərlik həmişə ədalətli deyil. Bülənt Əcəvit
 • ... bir vəkilin ədalətli bir padşah olması, padşahın ədalətli vəkil olmasından daha asandır. Jül Vern
 • Bircə ədalətli fikir bütün zəncirləri qıra bilər. Anatol Frans
 • Birinə haqsızlıq edib 100 adamı ətrafına yığmaqdansa, ədalətli olub tək qalmaq daha yaxşıdır. Mahatma Qandi
 • Biz tərbiyə adı altında uşaqlıqdan fəzilətə aparan, ədalətli şəkildə tabe olmaq və ya hökmranlıq etməyi bacaran mükəmməl vətəndaş olmağı arzu edən və ona can atmağa məcbur edən tərbiyəni nəzərdə tuturuq. Platon
 • Böyük insan — ən yüksək mövqedə təvazökar, qüdrət sahibi olanda bağışlayan və qüvvətli olanda ədalətli hərəkət edəndir. (Əbdülməlik B. Mərvan)
 • Bu ədalətli bir barış olmağa bilər; lakin davam edən bir döyüşdən daha yaxşıdır. (Bosniya döyüşünü bitirən Dayton razılaşmasını imzalarkən) Aliya İzzetbeqoviç

D redaktə

 • Dəqiqlik həm ədalətli düşüncə tərzinin, həm də yaxşı yetişdirmə tonunun sübutudur. Bu, namuslu insana da, bəylərə də eyni dərəcədə aid olan bir keyfiyyətdir. Ceyms Fenimor Kuper
 • Dövlətin funksiyası pul qazanmaq yox, pulun ədalətli bölgüsünü təmin etməkdir. Vay o günə ki, dövlət də pul qazanmağa aludə olsun. Tur Xander

Ə redaktə

 • Ədalət qüvvətli, qüvvətlilər isə ədalətli olmalıdır. Blez Paskal
 • Ədalətə tabe olmağı ədalətin özü tələb edir, gücə tabe olmamaq isə mümkün deyil. Güçün dəstəkləmədiyi ədalət zəifdir, ədalətin zəifləmədiyi güc müstəbidlikdir. Gücsüz ədaləti həmişə əzməyə çalışacaq, ədalətsiz gücə isə həmişə nifrət edəcəkdir. Buna görə ədalətlə gücü birləşdirmək lazımdır; Ya ədaləti güclü etmək, ya da gücü ədalətli etmək gərəkdir. Ədalətə qarşı çıxmaq asan, gücə qarşı çıxmaq çətindir. Elə buna gərə də ədalət güclü ola bilmədi - güc onu saya almaq istəmədi, yalnız onun özünün, yəni gücün ədalət mücəssiməsi olduğunu iddia etməyə başladı. Və ədaləti güclü etməyə qabil olmayan insanlar gücü ədalətli hesab etməyə razı oldular. [1] Blez Paskal
 • Ədalətin ilk mükafatı, ədalətli hərəkət etməyinizi düşünməkdir. Jan Jak Russo
 • Ədalətli kişi arvadı ilə mülkiyyət sahibi kimi yox, bədənin ruhu kimi davranır: onun hissləri ilə hesablaşaraq və dəyişməz olaraq xeyirxahlıqla. Plutarx
 • Ədalətli müharibə var, amma ədalətli ordu yoxdur. Andre Malro
 • Ədalətli olmağın bəhrəsi ruhi sakitlikdir. Epikür
 • Ədalətli və namuslu bir insanın dostluğu var-dövlət və zəngin maldan yaxşıdır. Evripid
 • Ədalətsizliyə düşüb bütün insanların sənin arxanca gəlmələrindənsə, ədalətli davranıb tək-tənha qalmağın yaxşıdır. Mahatma Qandi
 • Əgər sənin barəndə düşünülməsini istəmirsənsə, ədalətli hesab etdiyini et. Pifaqor
 • Ərim kimya professorudur və çox məşğul bir insandır. Onilliklər boyu bərabərlik uğrunda mübarizə apardıqdan sonra, ondan yalnız gündəlik həyatımı dolduran hadisələrdə məni müşayiət edə bilməsi üçün qurban tələb etməyim ədalətli olmazdı. Angela Merkel
 • Əsl eşq aşiqin bütün qüsurlarını görür və sevir ... Eşq inanmaq şeiridir. Sevgi şübhə etmir. Sevgi qısqanc deyil. Sevgi iyrənc deyil. Sevgi çirkin deyil. Sevgini dəyərləndirmək olmaz. Sevgi eqoizmin əksidir, özünü sevgilidən üstün hiss edir, depressiya və bədbinlikdir. Sevgi soruşmur, sadəcə verir. Sevgi mübarizə deyil, harmoniyadır... Sevgi bunun üçün ilahi ... Əsl sevginin yalnız bir daimi keyfiyyəti var: Tükənməzlik ... Sevgi maneələrlə və hücumlarla üzləşdikcə güclənən bir ehtirasdır. Rəqibsizdir, yenilməzdir ... Sevgi başqasının xoşbəxtliyi üçün öz xoşbəxtliyini qurban verməkdir ... Səmimiyyət ürəyimizdə bizim üçün yaxşı olmayan sevgilini öldürməkdir! Budur ən ədalətli, ən günahsız, ən güclü və ən möhtəşəm cinayət. Peyami Safa

H redaktə

 • Haqsızlıqla insanları arxanca getməyə məcbur etməkdənsə, ədalətli olub tək qalmaq daha yaxşıdır. Mahatma Qandi
 • Həqiqət heç vaxt ədalətli bir işə zərər verməz. Mahatma Qandi
 • Hər hansı şəhərin bəzəyi beş şeydir: müzəffər şah, ədalətli hakim, zəngin bazar, mahir təbib və bol suyu olan çay.[2] Şapur xan
 • Həyat heç vaxt ədalətli olmur- insanlar əksəriyyəti üçün həyatın ədalətsiz olmağı ən yaxşı haldır. Oskar Uayld

İ redaktə

K redaktə

 • Kamil insan öz-özlüyündə ciddi, böyüklərə xidmət edərkən ehtiramı əldən verməyən, xalqa qarşı çox incə olan və onları idarə edərkən də ədalətli davranan şəxsdir. Konfutsi

M redaktə

 • Mən ən ədalətli müharibədə ən ədalətsiz sülhün tərəfdarıyam. Mark Tulli Siseron
 • Mən ən ədalətsiz sülhü ən ədalətli müharibədən üstün tuturam. Mark Tulli Siseron
 • Mən tam əminəm ki, xüsusi mülkiyyət tamamilə ləğv olunmasa, malların ədalətli bölüşdürülməsi ola bilməz və insanlığı düzgün idarə etmək olmaz. Tomas Mor
 • Müasir insan özünü əmtəəyə çevirib; o, öz həyat enerjisini öz mövqeyini və şəxsiyyət bazarındakı vəziyyəti nəzərə alaraq ən yüksək qazanc əldə etməli olduğu sərmayə kimi yaşayır. O, özündən, həmcinslərindən, təbiətdən uzaqlaşıb. Onun əsas məqsədi öz bacarıqlarının, biliyinin və özünün, "şəxsiyyət paketinin" ədalətli və sərfəli mübadilədə eyni niyyəti olan başqaları ilə sərfəli mübadiləsidir. Həyatın hərəkət etməkdən başqa heç bir məqsədi, ədalətli mübadilədən başqa heç bir prinsipi, istehlak etməkdən başqa heç bir məmnuniyyəti yoxdur. Erix Fromm
 • Müharibənin böyük böhranında Allah bizi qüdrətli həqiqətlə üz-üzə qoydu ki, biz öz azadlığımızı itirməliyik və ya onu qullara verməliyik. Çətinliyimizdə biz qara adamı Respublikanı xilas etməyə kömək etməyə çağırdıq; Biz onunla əhd bağladıq, həm onun qanı ilə, həm də bizim qanımızla möhürləndik və Yehova şəhadət verdik ki, xalq satın alındıqdan sonra o, azad olsun və onun izzətini, onun nemətlərini bizimlə bölüşsün. Əgər biz bu əhdi yerinə yetirməsək, hər şeyi bilən Şahid bizə qarşı hökm çıxaracaq. Biz bunu etdikmi? Qara adama azadlıq verdikmi? Azadlıq nədir? Bu sadəcə inkardırmı? Zəncirlənməmək, alınıb-satılmamaq, damğalanmamaq və qamçılanmamaq üçün çılpaq bir imtiyazmıdır? Əgər bunlar hamısıdırsa, azadlıq acı bir istehzadır, amansız bir aldatmadır və köləliyin daha yaxşı olub-olmaması şübhə altına alına bilər. Amma azadlıq inkar deyil. Bu, əsaslı, hiss olunan reallıqdır. “Bütün insanlar bərabər yaradılmışdır” Bəyannaməsinin həmin ölməz həqiqətlərinin həyata keçirilməsidir; bütün ədalətli hökumətin sanksiyasının "idarə olunanların razılığı" ilə olduğunun qəbul edilməsidir. Hər bir insanın özünə aid olan bütün məsələlərdə dinlənilmək hüququ olana qədər bunlar həyata keçirilə bilərmi? Açıq həqiqət budur ki, hər kəs öz mənafeyini daha yaxşı bilir. Deyilmişdir: “Əgər o, pul ödəməyə məcbur olsa, döyüşmək məcburiyyətində qalarsa, dolayısı ilə itaət etmək tələb olunarsa, qanuni olaraq ona deyilməyə haqqı olmalıdır. nə üçün; onun razılığını almaq və onun rəyinin nəyə dəyər olduğunu hesablamaq. Yetkin və sivil bir xalqda heç bir pariya olmamalıdır, heç bir şəxs öz öhdəliyi istisna olmaqla diskvalifikasiya edilməməlidir. Bu nəslin ehtiras və qərəzliliyi Bəyannamənin aksiomlarını şübhə altına almasaydı, mən bu qədər açıq bir həqiqəti müzakirə etməklə sizin zəkanızı təhqir etməzdim. Ceyms Qarfild
 • Müqəddəs olmaq- müstəsna bir şeydir: ədalətli olmaq isə qaydadır. Səfillər (Viktor Hüqo)

Ö redaktə

 • Öz düşüncələrində ədalətli olmaq əməldə də ədalətli olmaq demək deyil. Aristotel

T redaktə

 • Tarix göstərir ki, müharibələr ədalətli və ədalətsiz olmaqla iki növə bölünür. Mütərəqqi olan bütün müharibələr ədalətlidir, tərəqqiyə mane olan bütün müharibələr ədalətsizdir. Biz kommunistlər tərəqqiyə mane olan bütün ədalətsiz müharibələrə qarşıyıq, lakin mütərəqqi, ədalətli müharibələrə qarşı deyilik. Nəinki biz kommunistlər ədalətli müharibələrə qarşı deyilik; biz onlarda fəal iştirak edirik. Ədalətsiz müharibələrə gəlincə, Birinci Dünya Müharibəsi hər iki tərəfin imperialist maraqları üçün vuruşduğu bir nümunədir; ona görə də bütün dünya kommunistləri o müharibəyə qəti şəkildə qarşı çıxdılar. Bu cür müharibəyə qarşı çıxmağın yolu, mümkün olduqda, onun başlamazdan əvvəl qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şeyi etmək və bir dəfə başlayanda müharibə ilə müharibəyə qarşı çıxmaq, ədalətsiz müharibəyə ədalətli müharibə ilə qarşı çıxmaqdır. Mao Tszedun

V redaktə

 • Vedaları tanıyan bir brahmananın məşhur bir alim olmasında təəccüblü nə var? Siyasi elmləri bilən bir hökmdarın sərt və ədalətli olmasında təəccüblü nə var? Gözəl bir gənc qızın dindar bir qadına çevrilməsində təəccüblü nə var? Yazıq insanın günün və ya gecənin istənilən vaxtında günah işlətməsində təəccüblü nə var? Çanakya
 • Vicdanlı olmaq ədalətli, namuslu, doğruçu, səmimi olmaq deməkdir. Lüdviq Feyerbax

Y redaktə

 • Yaxşı olmaq asandır, ədalətli olmaq çətin. Viktor Hüqo
 • Yalnız insanpərvər adam ədalətli ola bilər. Lyuk de Klapye Vovenarq
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar redaktə

 1. Xəzinə. Bakı, 1997. səh.41
 2. Xəzinə. Bakı, 1997, səh.121.