A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adətən, təsdiq edirlər ki, inamsız yaşamaq mümkün deyil. Əgər belədirsə, bu inam yalnız biliyin hər şeyə qadir olması inamı olmalıdır. İlya Meçnikov
 • Allah pisliyin qarşısını almaq istəyir, amma bacarmır? Deməli, o, hər şeyə qadir deyil. Ola bilər, amma istəmir? Deməli, o, amansızdır. edə bilər və istəmir? Bəs pislik haradan gəlir? Edə bilmir və istəmir? Bəs niyə ona Allah deyilir? Epikür
 • Allahın hər şeyə qadir olması (və hər şeyi bilən) və insanın məsuliyyəti məntiqini necə həll etmək olar. Necə ola bilər ki, bütün güc Allaha, bütün məsuliyyət isə insana məxsusdur? - Cavab belədir: dünya sonsuz ola bildiyi kimi, ola bilər. Məntiqli deyil, amma belədir. Aliya İzzetbeqoviç
 • Ayrıca bir fərd böyük bir millətdən ağıllı olmağa qadir deyil. Onore de Balzak
 • Azərbaycan müəlliminin bir amalı olmalıdır. Azərbaycanımızı çiçəklənən, inkişaf edən, firavan, qüdrətli bir ölkəyə çevirməyə qadir, müstəqillik ideyalarına sadiq, özünü vətənin azadlığı naminə fəda etməyə hər an hazır olan, yeni təfəkkür tərzini qavrayaraq müasir tələblərə cavab verən sağlam əqidəli, milli ruhlu nəsil yetişdirmək. Heydər Əliyev
 • Bəşəriyyət köləlikdən deyil, köləlikdən azad edildi. Axı kobudluq, xəsislik, haqsızlıq pisdir; ondan azad olmayan bir insan əxlaqa qadir deyil və intizam onu məhz bu istəklərdən qurtardı. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Bir insanın mövqeyini xoşbəxtlik baxımından qiymətləndirmək üçün ona nə məmnunluq verdiyini deyil, onu kədərləndirməyə qadir olanı bilməlidir və bu nə qədər əhəmiyyətsizdirsə, o qədər insan xoşbəxt olur: xırda-xuruşlara həssas olmaq üçün, insan müəyyən bir məmnuniyyətlə yaşamalıdır: bədbəxtlik içində, axı biz onları heç hiss etmirik. Artur Şopenhauer
 • Bir millət özünü tanımaz isə, özü ilə qeyrisinin fərqini düşünməyə qadir olmaz isə, xüsusi məsləkin dalınca yerişedə bilməz. Bu yollayeriş etməz isəümumi müqəddəs məsləknə olmağını da düşünməz. Nəriman Nərimanov
 • Bir sənətkar özünü müstəqil mənəvi dünyanın yaradıcısı kimi görür; o, bu dünyanı yaratmaq, onu insanlarla təmin etmək və onun üçün hərtərəfli məsuliyyət daşımaq vəzifəsini çiyinlərinə qaldırır; amma onun altında əzilir, çünki fani bir dahi belə bir yükü daşımağa qadir deyil. Necə ki, insan ümumilikdə özünü varlığın mərkəzi elan edərək, tarazlaşdırılmış mənəvi sistem yaratmağa müvəffəq olmayıb. Əgər ona bədbəxtlik gəlsə, o, günahı dünyanın əsrlər boyu davam edən disharmoniyasına, bugünkü parçalanmış ruhun mürəkkəbliyinə və ya ictimaiyyətin axmaqlığına atır. Başqa bir rəssam, yuxarıda daha yüksək bir gücü tanıyaraq, Allah cənnətinin altında təvazökar bir şagird kimi məmnuniyyətlə çalışır; o zaman yazılan və ya çəkilən hər şeyə, onun işini dərk edən ruhlara görə onun məsuliyyəti həmişəkindən daha tələbkardır. Amma bunun müqabilində bu dünyanı yaradan deyil, onu idarə edən də deyil, onun əsaslarına şübhə yoxdur; Sənətkar sadəcə olaraq dünyanın harmoniyasını, ona bəşəriyyətin töhfəsinin gözəllik və çirkinliyini başqalarından daha dərindən dərk etməli və bunu öz həmkarlarına kəskin şəkildə çatdırmalıdır. Bədbəxtlikdə və hətta varlığın dərinliklərində - yoxsulluqda, həbsxanada, xəstəlikdə - sabit harmoniya hissi onu heç vaxt tərk etmir. Ancaq sənətin bütün irrasionallığı, onun göz qamaşdıran dönüşləri, gözlənilməz kəşfləri, insana sarsıdıcı təsiri - onlar çox sehrlə doludur ki, bu sənətkarın dünyaya baxışı, bədii konsepsiyası və ya layiq olmayan əsərinin işi ilə yorulmaq olmaz. Aleksandr Soljenitsın
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müxtəlif dövlətlərin maraqlarını ümumiləşdirir. İstər ikitərəfli, istər regional, istərsə də qlobal olsun, onların səylərini vahid axınla birləşdirməyə qadir olan yeganədir. Mixail Qorbaçov
 • Biz dünyanı Allahın bədəni və ya onun bir neçə hissələrini Allahın hissələri kimi qəbul etməməliyik. O, vahid bir Varlıqdır, orqanlardan, üzvlərdən və ya hissələrdən məhrumdur,...şeylərin özlərində hər yerdə mövcuddur. Kosmos sonsuza bölünə bildiyinə və materiya hər yerdə mütləq olmadığına görə, Tanrının bir neçə ölçüdə və fiqurda, fəzanın bir neçə nisbətində və bəlkə də müxtəlif sıxlıqda və materiyadan hissəciklər yaratmağa qadir olmasına da icazə verilə bilər. Qüvvələr və bununla da Təbiət qanunlarını dəyişdirmək və Kainatın müxtəlif yerlərində bir neçə növ dünya yaratmaq, ən azından mən bunda ziddiyyətli heç nə görmürəm. İsaak Nyuton
 • Bu şəxsin Tanrını dünyanın iztirablarından məsum kimi tanımaq üçün edilən bütün pafoslu cəhdlərin əksinə olaraq, birmənalı şəkildə qeyd edilməlidir: əgər xristian, həm də yəhudi, islam və ümumiyyətlə, hər bir monoteist təlim Allahı mütləq, hər şeyə qadir və səbəb kimi tanıyır. Şübhəsiz ki, etdiyi hər şeydən sonra bu Tanrıdır, həm də hər şeyin əsas səbəbidir və buna görə də dünyada mövcud olan bütün pisliklər və iztirablar üçün tam məsuliyyət daşıyır. Deməli, tamamilə ondan qaynaqlanmayan və belə də qalmayacaq heç bir şey yoxdur. Ona görə də yer üzündəki məxluqların bütün “günahları”, cinayətləri və cinayətlərinin kök səbəbi ondadır və buna görə də Allah onlara tam cavabdehdir. Hubertus Mynarek
 • Bütün kişilər hər evliliyin problemsiz şəkildə həll edilməsinə qadir olan bu sözləri istifadə etməkdə sərbəst olmalıdırlar: Bilirsən balım, bəlkə də sən haqlısan. Bill Kosbi
 • Çox danışmamalı, başqasının sözünü yarımçıq kəsməməli, başqasının nağıl etdiyi hekayət və rəvayəti bilirsə, bunu üzə vurmamalı və onun danışıb qurtarmasına imkan yaratmalıdır. Başqasından soruşulana cavab verməməli, ümumidən edilən sualda camaatı qabaqlayıb hövləki irəli düşməməlidir. Biri cavab verməklə məşğul isə, daha qabil cavab verməyə qadir olsa da, səbr etməli, o, sözünü qurtardıqdan sonra öz cavabını verməlidir, lakin əvvəlkinə tənə etməməlidir. Onun yanında iki adam söhbət edirsə qarışmamalı, ondan gizlidirsə gizlin qulaq asmamalıdır; özləri müraciət etməsələr söhbətə qoşulmamalıdır. Böyüklərlə danışarkən kinayə işlətməməli, nə bərkdən, nə yavaşdan, mülayim səslə sözünü deməlidir. Danışdığı məsələ qəlizdirsə, aydın misallarla izah etməyə çalışmalıdır, başqa hallarda qısa və yığcam danışmalıdır. Yabançı kəlmələr işlətməməli, qondarma ibarələr düzəltməməli, ona deyilənlərə axıra qədər qulaq asmamış cavab verməməli, deyəcəyi fikri beynində bişirməmiş dilinə gətirməməli, ehtiyac olmadan sözü təkrar etməməlidir; ehtiyac üzündən təkrar lazım olduqda tərəddüd göstərməməlidir. Nalayiq sözlər işlətməməli, dilini söyüşə öyrətməməli, zərurət üzündən ayıb kəlməyə ehtiyac yarandıqda onu obrazlı, məcazi ibarələrlə anlatmalı, şux və zərif ifadələrdən qaçmamalı, hər məclisə münasib danışmağı bacarmalıdır. Söz vaxtı əl-qolunu işə salmamalı, qaş-gözünü oynatmamalıdır. Belə hərəkətləri yalnız danışılan əhvalat tələb etdikdə nəzakətli və gözəl bir tərzdə göstərmək olar. Yalan, doğru üstündə məclisdə höcət etməməli; yalvar-yaxar təsir etməyən adama yalvarmamalı, münaqişə və mübahisədə rəqibin haqlı olduğunu gördükdə üstünlüyü ona verməlidir. Avam, uşaq, arvad, divanə və sərxoş adamların söhbətindən bacardıqca uzaq gəzməlidir. Başa düşməyən adama incə və üstüörtülü söz deməməli, danışıqda nəzakətli olmalı, heç kəsin işini, sözünü, hərəkətini pis şəkildə ona buna çatdırmamalı, qorxulu şayiələr yaymamalıdır. Nəsirəddin Tusi
 • Danışmağı sevənlər dostluğa qadir deyillər. Demokrit
 • Dünya bir şeydir ki, həmişə dövran edir və insan bu tövr dünyanın gərdişinə görə gərək, habelə öz rəftarını da dəyişsin ki, məsəldir deyərlər: “Zəmanə sənə saz olmasa sən zəmanəyə saz olginən”. Pəs olmaz ki, dünyada həmişə bir qayda ilə rəftar olsun. Bizim zəmanə dəyişilməyi, əlbəttə hər anlayan kəsə məlumdur və bu tövr zəmanənin dəyişilməsi bizim ilə deyil. Həmçinin, biz qadir deyilik ki, zəmanəni dəyişilməkdən saxlayaq. O kəslər ki, həmişə etibar edib bizim sözlərimizə əməl edirlər, zəmanə dəyişildiyinə görə gün-gündən tərəqqi edib irəli gedirlər… Həsən bəy Zərdabi
 • Düşünmürəm ki, ürəyi döyünən, hərəkət etməyə qadir olan, iradəli bir insanın ümidsizliyə qapılması mümkün olsun. Jül Vern
 • Evlilik sevgi və ya dostluğa qadir olmayan, nə sevgidə, nə də dostluqda heç bir təcrübəsi olmayan və bu çatışmazlıq barədə özlərini və başqalarını aldatmaq istəyən insanlar üçün doğru görünə bilər və onlar bu evlilikdən məyus ola bilmirlər. Fridrix Nitsşe
 • Əfv ona deyilir ki, nəfs pislik üstündə veriləcək cəzanı, yaxşılıq müqabilində alınacaq mükafatı birincini verməyə qadir, ikincini almağa qüdrətli olduğu halda bağışlasın. Nəsirəddin Tusi
 • Əgər insan oğurluq etməyi bacarmırsa, o böyük işləri də həyata keçirməyə qadir deyil. Uinston Çörçill
 • Əgər siz nəyəsə qadir olduğunuzu düşünürsünüzsə, siz haqlısınız. Əgər siz düşünürsünüz ki, sizdə heç nə alınmayacaq, siz yenə də haqlısınız. Henri Ford
 • Əksər hallarda hiylə və yalan qadınlara yaddır. Hissinin səsinə tabe olan, həqiqətən sevən adi bir qadın hiyləgərlik etməyə qadir deyil. Teodor Drayzer
 • Əksər müəllimlər tələbənin bilmədiklərini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuş suallara vaxt sərf edirlər və sual vermənin əsl sənəti şagirdin nəyi bildiyini və ya bilməyə qadir olduğunu öyrənməkdir. Albert Eynşteyn
 • Heç vaxt deməyin: "Mən bacarmıram". Bunu etməklə özünüzü hər şeyə qadir olmaqdan məhrum edirsiniz. Riçard Bax
 • Hər hansı bağlılığa tamamilə qadir ola bilməyəcək qədər alçaq ruh, vəhşi ürək yoxdur. Jan Jak Russo
 • Hər işdə özündən bilikli və qərəzsiz adamlarla məsləhət elə, insanın öz əqli hər işi bacarmağa qadir deyil. Abbasqulu ağa Bakıxanov
 • Hətta tanrılar öz qüsurlarını kənar gözlərdən gizlətməyə qadir deyillər. Çanakya
 • İgid adamlar alicənablığa daha çox qadir olurlar. Nikolay Şelqunov
 • İncəsənətdə əxlaqsızlıq mövcud ola bilməz. Hətta artıq iyrənc görünən istək tələb olunsa belə, incəsənət həmişə müqəddəsdir. Çünki o yalnız müşahidə səmimiliyini özündə birləşdirir, özünü aşağılamağa qadir deyildir. Əsl incəsənət əsəri həmişə alicənabdır. Hətta mal-qaranın həyəcanını verməyə çalışan rəssam belə hiss etdiyi ən insaflı təəssüratı verməyə çalışır. Oqust Rodin
 • İndi bizdən hər şey üçün hədsiz qiymət tələb olunur. Mənə elə gəlir ki, kasıbların əsl faciəsi onların zahidlikdən başqa heç nəyə qadir olmamalarıdır. Gözəl günahlar, gözəl əşyalar kimi, zənginlər üçün dəbdəbədir. Dorian Qreyin portreti
 • İnsanın nəyə qadir olduğu yalnız maneələrlə mübarizədə aydın olur. Vladimir Lenin
 • İnsanın nəyə qadir olduğunu öyrənmək və bunu etmək imkanı əldə etmək xoşbəxtliyin açarıdır. Con Dyui
 • İnsanlar başqalarının onları tərifləmələrinin həqiqliyinə özlərini bu cür igidliklər etməyə qadir olduqlarını hesab etdikləri qədər inanırlar. Onların imkanları xaricində olan tərif isə onlarda həsəd və etibarsızlıq hissi yaradır. Fukidid
 • İnsanları... qorumağa qadir olan... hər cür ümumi hakimiyyət yalnız bir yolla-məhz bütün hakimiyyətin və gücün bir adamın, yaxud... insan toplumunun əlində cəmləşdirilməsi ilə qurula bilər. [1]
 • Məndən soruşsalar ki, dövlətdən, naz-nemətdən nəyim var, qürur hissi ilə deyərdim: Bütün kainatı, yer üzünü təsvir və tərənnüm etməyə qadir sözüm, ana dilim var. Cəlil Məmmədquluzadə
 • Müəllimlik insanın yeganə əsas məşğuliyyətidir ki, biz hələ orta insanı səriştə və performansa qadir edən alətlər hazırlamamışıq. Tədrisdə biz “təbii olanlara”, birtəhər öyrətməyi bilənlərə etibar edirik. Piter Druker
 • Nə olmadığınızı, nəyin olmadığını, nəyi bilmədiyinizi və edə bilməyəcəyinizi düşünməzdən əvvəl nə olduğunuza və nəyə sahib olduğunuza və nəyə qadir olduğunuza və bildiyinizə baxın. İohann Lavater
 • Sevilənlər ölməyə qadir deyil, çünki sevgi ölümsüzlükdür. [2] Elizabet Dikinson
 • Sən aşiq olanda hər şeyi öyrənməyə və heç vaxt düşünməyə belə cəsarət etmədiyin şeyləri bilməyə qadir idin, çünki sevgi bütün sirləri başa düşməyin açarı idi. Paulo Koelyo
 • Sülh zamanı vətən yolunda göstərdiyiniz xidmətlər müharibə zamanı vətən üçün nələrə qadir olacağınızı göstərir. Qustav Lebon
 • Şəxsiyyətinizin miqyası sizi dəli etməyə qadir olan problemin böyüklüyü ilə müəyyən edilir. Ziqmund Freyd
 • Tarix insanın zehnini tam inkişaf etdirməsi üçün lazımdır. Bir insan ömür boyu buna qadir deyil. İmmanuel Kant
 • Təbiətinə görə göyə baxmağa qadir olmayan küt burunlu donuz belə bəzən yuxu görür, təbii ki, donuz yuxusu. Nikolay Mixaylovski
 • Təhlil etmək bacarığı sadə ixtiraçılıqla qarışdırılmamalıdır, çünki analitik həmişə ixtiraçıdır, halbuki heç də hər bir ixtiraçı analiz aparmağa qadir deyil. Edqar Allan Po
 • Ürəkdə dinclik olanda insan öz niyyətini həyata keçirməyə qadir olur. Konfutsi

İstinadlar

redaktə
 1. Hikmət Hacızadə. Demokratiya:gediləsi uzun bir yol. Bakı, 2002. səh.45
 2. [1]Emily Dickinson Quotes