A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Alimin biliyi o, təvazökar olanda üzə çıxır. Sokrat
 • Allah təvazökar, rədd edilmiş, əzab çəkən, məzlum, çarəsiz və heç bir şeyə çevrilməyənlərin tanrısıdır. Martin Lüter
 • Allaha qarşı təvazökar bir həssaslıq sevgi və ürpərdi duyğuları daşımadıqca xilas olmanın faydası olmaz. Ömər ibn əl-Xəttab
 • Bəlkə onun gözəl qız olduğunu düşünürsən? O sadəcə olaraq ismətli və təvazökar idi. İndi insanda ən qiymətli şey onun şərəfidir. Rəşad Nuri Güntəkin
 • Bəzən tamamilə təkəbbürlü ola bilərəm, bəzən tamamilə tanış olduğunuz ən təvazökar oğlan ola bilərəm, bəzən də aralarında ola bilərəm. Amma həyat budur. Kim belə deyil? Təkəbbürlü bir anım olsaydı, nə böyük işdir. Ben Harper
 • Bil ki, təvazökar və şirindilli adamların dostları da çox olar. Abbasqulu ağa Bakıxanov
 • Bir qrup yad adamla görüşərkən diqqətli olun; bir qəriblə görüşərkən təvazökar olun. Buryat atalar sözləri
 • Bir sənətkar özünü müstəqil mənəvi dünyanın yaradıcısı kimi görür; o, bu dünyanı yaratmaq, onu insanlarla təmin etmək və onun üçün hərtərəfli məsuliyyət daşımaq vəzifəsini çiyinlərinə qaldırır; amma onun altında əzilir, çünki fani bir dahi belə bir yükü daşımağa qadir deyil. Necə ki, insan ümumilikdə özünü varlığın mərkəzi elan edərək, tarazlaşdırılmış mənəvi sistem yaratmağa müvəffəq olmayıb. Əgər ona bədbəxtlik gəlsə, o, günahı dünyanın əsrlər boyu davam edən disharmoniyasına, bugünkü parçalanmış ruhun mürəkkəbliyinə və ya ictimaiyyətin axmaqlığına atır. Başqa bir rəssam, yuxarıda daha yüksək bir gücü tanıyaraq, Allah cənnətinin altında təvazökar bir şagird kimi məmnuniyyətlə çalışır; o zaman yazılan və ya çəkilən hər şeyə, onun işini dərk edən ruhlara görə onun məsuliyyəti həmişəkindən daha tələbkardır. Amma bunun müqabilində bu dünyanı yaradan deyil, onu idarə edən də deyil, onun əsaslarına şübhə yoxdur; Sənətkar sadəcə olaraq dünyanın harmoniyasını, ona bəşəriyyətin töhfəsinin gözəllik və çirkinliyini başqalarından daha dərindən dərk etməli və bunu öz həmkarlarına kəskin şəkildə çatdırmalıdır. Bədbəxtlikdə və hətta varlığın dərinliklərində - yoxsulluqda, həbsxanada, xəstəlikdə - sabit harmoniya hissi onu heç vaxt tərk etmir. Ancaq sənətin bütün irrasionallığı, onun göz qamaşdıran dönüşləri, gözlənilməz kəşfləri, insana sarsıdıcı təsiri - onlar çox sehrlə doludur ki, bu sənətkarın dünyaya baxışı, bədii konsepsiyası və ya layiq olmayan əsərinin işi ilə yorulmaq olmaz. Aleksandr Soljenitsın
 • Böyük bir kəşf böyük bir problemi həll edir, amma hər hansı bir problemin həllində bir az kəşf var. Probleminiz təvazökar ola bilər, ancaq marağınıza meydan oxuyarsa və ixtiraçılıq qabiliyyətlərinizi işə salsa və bunu təkbaşına həll etsəniz, gərginliyi yaşaya və kəşfin zəfərindən zövq ala bilərsiniz. Corc Polya
 • Bu dünya üçün çalışan təvazökar fasiq (fasiq-alçaq, rəzil, murdar adam) o dünya üçün çalışan mütəkəbbir abiddən (abid - İbadət edən) yaxşıdır. Nuşirəvan Adil Xosrov
 • Bu qədər təvazökar olmayın - siz o qədər də böyük deyilsiniz. Qolda Meir
 • Dinə möhkəm bağlı olmaq istəyən çoxdur amma, təvazökar olmağa kimsə yanaşmaz. Fransua de Laroşfuko
 • Dostlara qarşı təvazökar, düşmənlərə qarşı ehtiyatlı, camaata gülərüz ol. İmam Rza
 • Düşüncələrimiz doğulduğunda, yaxşı və təvazökar olsalar da, necə böyüdüklərini düşünməli, yoxsa bəziləri yolunu azacaq və anasını utandıracaq. Cin İngelou
 • Etiraz rədd edilsəydi, səhəri gün bütün var-dövlətimi satardım və İngiltərəni heç vaxt görməzdim və bilirəm ki, eyni qərarda olan bir çox başqa təvazökar adamlar da var. Oliver Kromvel
 • Əhali arasında balaca buzov kimi təvazökar olun, müharibə zamanı isə döyüşə şahin quşu kimi atılın. Çingiz xan
 • Əgər böyüksənsə, təvazökar ol. Qırğız atalar sözləri
 • Ən dəyərli insanlar təvazökar olanlardır. Albert Eynşteyn
 • Əslində orkestrin səsi əsl qadın səsidir - həm ehtiraslı, həm təvazökar, həm ürəkaçan, həm də yumşaq bir səsdir, hönkürə bilər, ah çəkə bilər, kədərlənə, oxuya, dua edə və düşünə bilər və ya xoşbəxt ifa ilə irəli çıxa bilən bir səsdir, bunu başqa heç kim bu cür ifa edə bilməz. Hektor Berlioz
 • Hər kəsdən daha yaxşı olmadığınızı anlayacaq qədər təvazökar, hamıdan fərqli olduğunuzu qavrayacaq qədər müdrik olun. Nəsirəddin Tusi
 • Xudpəsənd olmasan, xalq səni sevər,
  Təvazökar olan daim yüksələr. [1] Xaqani Şirvani
 • İnsanı gözəlləşdirən, ona zinət verən ən mühüm cəhətlərdən biri də onun təvazökar və sadə olmasııdır. Anton Çexov
 • Qadınlar kişi təvazökarlığını ucaldır, amma təvazökar kişiləri sevmir. Tomas Fuller
 • Mənim dinim zəif zehnimizlə qavraya bildiyimiz xırda detallarda özünü göstərən qeyri-məhdud üstün ruha təvazökar heyranlıqdan ibarətdir. Tereza Ana
 • Müstəqil həyata qədəm qoyan gənclər utancaq və təvazökar olmalıdır, öünə arxayınçılıq və lovğalıq son nəticədə azğınlğa çevrilə bilər.. Fransua de Laroşfuko
 • Nalayiq sözlər eşitmək, şit zarafatlara qulaq asmaq, lağlağıların şahidi olmaqdan çəkindirməli, təlim-tərbiyə tapşırıqlarını yerinə yetirib tam yorulmayınca, ona yemək verilməməlidir. Elə etmək lazımdır ki, heç bir şeyi gizlətməsin, bir şeyi gizlətsə, qəbahətli işləri də gizlətməyə cəsarət edər. Çox yatağanlığı qadağan etmək lazımdır. Çox yatmaq zehni kütləşdirər, hafizəni öldürər, bədəni lırtlaşdırar, insanı süst edər. Gündüz yatmağa qoymamalı, yumşaq, rahat paltar geydirməməli, bərkə-boşa öyrətməli, yayda sərin sərdabə və nazik tüllərə, qışda isti otaq və qalın kürklərə öyrətməməli, çox yerimək, hərəkət etmək, at minmək, əziyyət çəkməyə adət etməli, əksləri qadağan olunmalıdır, oturub-durmaq qaydaları, susub-danışmaq üsulları öyrədilməlidir. Biz bu barədə aşağıda danışacağıq. Saçlarına xüsusi sığal verib, əyninə qadınlara məxsus bəzək-düzəkli paltar geydirməməli, ehtiyac olmadıqca barmağına üzük keçirməməlidir. Yaxın adamları, ata-babaları, mal-dövlətləri, yeyib-içimləri, geyim-gecimləri ilə lovğalanmağa icazə verilməməlidir. Hamıya qarşı təvazökar olmaq, yaxın adamlara hörmət qoymaq təlqin edilməli, özündən zəiflərə əl qaldırıb özündən güclülərə boyun əymək, tay-tuşlarına paxıllıq etmək qadağan olunmalıdır. Yalan danışmağın qabağı alınmalıdır, istər yalandan, istərsə doğrudan and içməyə yol verilməməlidir, and içmək, ümumiyyətlə, hamı üçün pis adətdir. Böyük adamların, bəlkə də, yalan danışmağa ehtiyacı olsun, lakin uşaqların buna qətiyyən ehtiyacı ola bilməz. Nəsirəddin Tusi
 • Özünə qəzəblənmə, özün də qəzəblənmə, Biz bu fani dünyada qonağıq. Və bir şey səhv olarsa - özünüzü təvazökar edin! Ağıllı olun və gülümsəyin. Soyuq başla düşünün. Axı, dünyada hər şey təbiidir: səndən yayılan pislik, şübhəsiz ki, sənə qayıdacaq. Ömər Xəyyam
 • Peşəniz nə qədər nəcib olsa, onunla məşğul olan hər kəs bir o qədər təvazökar olmalıdır. İtalyan atalar sözləri
 • Səyahət bizə təvazökar olmağa kömək edir. Hər birimiz bu insanlar səhrasında kiçik bir qum dənəsiyik. Qüstav Flober
 • Sülh insanların içində və təvazökar insanlar arasındadır. Karl Hilti
 • Tamamilə axmaq bir yarış heç vaxt çox yüksək müstəviyə qalxa bilməz; məsələn, zənci, hər şey olduğu kimi, zehni inkişafın olmaması səbəbindən aşağı salınmışdır; lakin bir irqin qorunub saxlanmasında əsas amil onun yüksək sosial səmərəliliyə nail olmaq gücüdür. Nizam sevgisi, yaxşı mübarizə aparmaq və yaxşı yetişdirmək bacarığı, fərdin mənafeyini cəmiyyətin mənafeyinə tabe etmək bacarığı, bu və buna bənzər bir qədər təvazökar keyfiyyətlər ictimai səmərəliliyin məcmusunu təşkil edir. Onlara sahib olan irq, üzvləri parlaq intellektə malik olan, lakin soyuqqanlı, eqoist və qorxaq, yaxşı nəsil və ya yaxşı mübarizə aparmayan, cəmiyyətə maraqsız sevgi göstərə bilməyən irqi mütləq alt-üst edəcək. Başqa sözlə, xarakter irq üçün fərd kimi intellektdən daha vacibdir. Bizə intellekt lazımdır və onun xarakterlə birlikdə olmaması üçün heç bir səbəb yoxdur; lakin ikisi arasında seçim etməli olsaq, heç bir tərəddüd etmədən xarakter seçirik. Teodor Ruzvelt
 • Təvazökar insan ancaq özünə kifayət qədər inamı olandır. Qabriel Laub
 • Təvazökar insan hər şeyi qazana bilər, məğrur insan isə hər şeyi itirə bilər, çünki təvazökarlıq həmişə alicənablıqla, qürur isə paxıllıqla görüşür. Antuan de Rivarol
 • Təvazökar olmaqla dərmanı olmayan dərdlərinizə dərman tapa bilərsiniz. Sokrat
 • Təvazökar ürəklərdə yaşayan düşüncələr, ən yüksək düşüncələrdir. Mişel de Monten
 • Unutmayın ki, bizim məqsədimiz bütün biznes dövrlərinin ləğvi deyil - hətta bu mümkün olsa belə, arzuolunan olmaya bilər. Bunun əvəzinə biz davamlı enişi və ya gözlənilməz inflyasiyanı aradan qaldırmağı hədəfləyirik. Əgər kapitalizm keçmişdə bu daha təvazökar məqsədə nail olsaydı, bəşər tarixinin gedişatı necə də fərqli olardı! Pol Samuelson
 • Yaxşı, bunun vacib olacağını bilirdim. Bu qədər bilirdim. Əslində, mən onu proqnozlarımın olduğu tarixli bir zərfdə möhürləmək və sonra 20-30 ildən sonra intuisiyalarımın doğru olub-olmadığını görmək üçün açmağı düşünmüşdüm. Mən başa düşdüm ki, bu kağız yeni bir istiqamət göstərdi. Mən bu haqda belə düşünürdüm - bir gün qeyri-səlis məntiq Berklidəki Elektrik Mühəndisliyi Kompüter Sistemləri Bölməsindən çıxacaq ən vacib şeylərdən biri olacaq. Bunun dünya miqyasında bir fenomen olacağını heç xəyal etməzdim. Mənim gözləntilərim daha təvazökar idi. Lütfi Zadə
 • Yaxşı evdar qadının əsas vəzifəsi budur: sakit, təvazökar, daimi, ehtiyatlı olun; Allaha sədaqətli, qeyrətli olun, qaynata və qaynınızla hörmətlə, ərinizlə məhəbbətlə və ləyaqətli davranın, kiçik uşaqlara ədaləti və qonşusunu sevməyi öyrədin; qohum və qayınana qarşısında nəzakətli olmaq, xoş sözlərə həvəslə qulaq asmaq, yalandan, hiyləgərlikdən çəkinmək; boş qalmamaq, çalışqanlıq və xərclərdə qənaətcil olmaq. II Yekaterina

İstinadlar

redaktə
 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.212