A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağıllı atını təriflər, yarımçıq arvadını, axmaq da öz-özünü. Başqırd atalar sözləri
 • Ah, bu qadınlar! Onlar heç vaxt heç bir şeyi yarımçıq etmirlər və hər şeyi qətiyyətlə mühakimə edirlər. Çarlz Dikkens
 • Anlayana da qul olaram, anlamaza da, dad yarımçıq əlindən. Azərbaycan atalar sözləri/A
 • Ayrılıq böyük məhəbbətləri daha da qüvvətləndirir, yarımçıq olanları isə məhv edir. Reşat Nuri Güntekin
 • Başladığın işi yarımçıq qoyma. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Böyük insanlar yarımçıq iş görmürlər.[1]Xristofor Martin Viland
 • Biz dəbdə olmayan varlıqlarıq, amma yarımçıq qalmışıq, əgər bir nəfər özümüzdən daha müdrik, daha yaxşı, daha əzizdirsə - belə bir dost olmalıdır - zəif və qüsurlu təbiətlərimizi təkmilləşdirmək üçün yardım göstərməyin. Meri Şelli
 • Bu işdə fəaliyyət göstərən adamlar, hətta ən pis generallar sırasına aid olsalar da, heç vaxt sadə sağlam düşüncədən məhrum olmamışlar və ümumi ictimaiyyətin və tarixi tənqidin ümumən və ayrı-seçkilik etmədən onlara aid etdiyi gülünc hərəkətlərə yol verməmişlər. Sonuncuların əksər nümayəndələri hərəkətin ən yaxın motivləri ilə tanış ola bilsələr, təəccüblənərdilər və yəqin ki, özlərinə, eləcə də hal-hazırda onların az qala yarımçıq kimi təqdim etdikləri və təsvir etdikləri bu generala tabe olarlar. Karl fon Klauzevits
 • Bütövləşmək əzmində olan yarımçıq dağılmaq ərəfəsində olan bütövdən daha dəyərlidir. Əbu Turxan
 • Bütün həyatım fikirlər, hesablamalar, praktik işlər və sınaqlardan ibarət idi. Bir çox suallar cavabsız qalır; bir çox əsərlər yarımçıq və ya çap olunmamışdır. Ən vacib işlər hələ qarşıdadır. Konstantin Siolkovski
 • Çox danışmamalı, başqasının sözünü yarımçıq kəsməməli, başqasının nağıl etdiyi hekayət və rəvayəti bilirsə, bunu üzə vurmamalı və onun danışıb qurtarmasına imkan yaratmalıdır. Başqasından soruşulana cavab verməməli, ümumidən edilən sualda camaatı qabaqlayıb hövləki irəli düşməməlidir. Biri cavab verməklə məşğul isə, daha qabil cavab verməyə qadir olsa da, səbr etməli, o, sözünü qurtardıqdan sonra öz cavabını verməlidir, lakin əvvəlkinə tənə etməməlidir. Onun yanında iki adam söhbət edirsə qarışmamalı, ondan gizlidirsə gizlin qulaq asmamalıdır; özləri müraciət etməsələr söhbətə qoşulmamalıdır. Böyüklərlə danışarkən kinayə işlətməməli, nə bərkdən, nə yavaşdan, mülayim səslə sözünü deməlidir. Danışdığı məsələ qəlizdirsə, aydın misallarla izah etməyə çalışmalıdır, başqa hallarda qısa və yığcam danışmalıdır. Yabançı kəlmələr işlətməməli, qondarma ibarələr düzəltməməli, ona deyilənlərə axıra qədər qulaq asmamış cavab verməməli, deyəcəyi fikri beynində bişirməmiş dilinə gətirməməli, ehtiyac olmadan sözü təkrar etməməlidir; ehtiyac üzündən təkrar lazım olduqda tərəddüd göstərməməlidir. Nalayiq sözlər işlətməməli, dilini söyüşə öyrətməməli, zərurət üzündən ayıb kəlməyə ehtiyac yarandıqda onu obrazlı, məcazi ibarələrlə anlatmalı, şux və zərif ifadələrdən qaçmamalı, hər məclisə münasib danışmağı bacarmalıdır. Söz vaxtı əl-qolunu işə salmamalı, qaş-gözünü oynatmamalıdır. Belə hərəkətləri yalnız danışılan əhvalat tələb etdikdə nəzakətli və gözəl bir tərzdə göstərmək olar. Yalan, doğru üstündə məclisdə höcət etməməli; yalvar-yaxar təsir etməyən adama yalvarmamalı, münaqişə və mübahisədə rəqibin haqlı olduğunu gördükdə üstünlüyü ona verməlidir. Avam, uşaq, arvad, divanə və sərxoş adamların söhbətindən bacardıqca uzaq gəzməlidir. Başa düşməyən adama incə və üstüörtülü söz deməməli, danışıqda nəzakətli olmalı, heç kəsin işini, sözünü, hərəkətini pis şəkildə ona buna çatdırmamalı, qorxulu şayiələr yaymamalıdır. Nəsirəddin Tusi
 • Düzgün tərcümeyi-hal ölüm yatağı etirafıdır. Əsl insan görməyə o qədər iş tapır ki, dünənlərini düşünməyə vaxtı yoxdur; çünki bu gün və sabah səbirsiz işləri ilə buradadır. Dünya da elə məşğuldur ki, heç bir insanın yarımçıq işini öyrənməyə gücü çatmaz; axır bunun uğursuzluğunu sübut edə bilər və dünyanın şedevrlərə ehtiyacı var. Meri Antin
 • Etiraf edim ki, aşiqəm, amma and içirəm ki, sevginin nə olduğunu bilmirəm. Narahat düşüncələrimi, qeyri-sabit baxışlarımı, nə qədər baxımlı və ya baxımsız olduğumu bilmədiyim saçlarımı, yuxularımı yarımçıq və yuxularla dolu, kədərli və ah-nalə dolu oyandığımı, özümdən başqa hər şeydə hiss edirəm. Əgər bu sevgidirsə, kaş heç icad edilməsəydi. Con Lili
 • Əlindəki işi qurtarmamış başqasına girişmə, çünki hər ikisi yarımçıq qalar. Mir Möhsün Nəvvab
 • Fəlsəfə ... ruhu formalaşdırır və qurur; həyatımızı əmr edir, davranışımızı istiqamətləndirir , bizə nə etməli olduğumuzu və nəyi yarımçıq qoymalı olduğumuzu göstərir; o, sükan arxasında oturur və qeyri-müəyyənliklər arasında tərəddüd etdiyimiz zaman bizim kursumuzu istiqamətləndirir. Seneka
 • Heç bir şeyi yarımçıq etmək lazım deyil. Jül Vern
 • Həyatın dolğunluğunu bilən ölüm qorxusunu bilməz. Ölüm qorxusu ancaq yarımçıq qalan həyatın nəticəsidir. Bu ona xəyanətin ifadəsidir. Frans Kafka
 • Xəyalpərəstlər yarımçıq fikir adamları, düşüncə adamları isə yarı yol adamlarıdır. Kristian Nestell Bovio
 • İnsan şüuruna yaradıcı başlanğıc xasdır və onun üçün həll edilməmiş istənilən problem əzabvericidir.O, hər hansı bir yarımçıq iş kimi, həyatı sağlam dərk edən bir insana rahatlıq vermir. Teodor Drayzer
 • İnsan yarımçıqdır; onun digər yarısı bütün yerdə qalan dünyadır. Əbu Turxan
 • İnsanları öz fikrinə şərik etməyin 12 üsulu:
 1. mübahisədə ən yaxşı nəticə əldə etməyin yeganə üsulu mübahisədən yayınmaqdadır;
 2. başqasının fikrinə hörmətlə yanaşın;
 3. haqlı deyilsinizsə, bunu dərhal sidq - ürəkdən etiraf edin;
 4. əvvəlcə öz dost münasibətinizi nümayiş etdirin;
 5. qoy həmsöhbətiniz lap əvvəldən sizə “bəli, bəli” deməyə məcbur olsun;
 6. imkan verin həmsöhbətiniz ürəyini boşaltsın;
 7. qoy o hiss eləsin ki, ideya məhz ona məxsusdur;
 8. məsələyə onun mövqeyindən baxmağa çalışın;
 9. müsahibinin fikir və istəklərinə rəğbətlə yanaşın;
 10. nəcib niyyətlə söhbət edin;
 11. öz istəklərinizi aydın bildirin;
 12. ən başlıcası isə söhbəti yarımçıq qoymayın və fikrinizdən dönməyin. [2] Deyl Karnegi
 • Mədəniyyəti olmayan şəxsin ləyaqəti də yarımçıqdır. Baltazar Qrasian
 • O, (Nikita Xruşşov) 1950-ci illərin ortalarından ali hakimiyyətin böyüklüyünü daddı və nəvəsi ondan soruşanda sevindi: “Baba, sən kimsən? Çar?". O, həmçinin arağı və kobud zarafatları xoşlayırdı. Daha diqqətli bir partiya katibi Qərb siyasətçilərinə deməzdi: “Sizi dəfn edəcəyik!”. 1960-cı ildə heç bir sovet lideri Baş nazir Harold Makmillanın çıxışını yarımçıq qoymaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı masasına ayaqqabı vurmazdı. Hakimiyyətdə olduğu müddətdə o, çox həzz alırdı. Hədiyyələri çox sevirdi və öz bağçasında alimləri qəbul edirdi. O, heç vaxt böyük oxucu olmasa da, məşhur müəlliflərdən əsərlərini ona ucadan oxumalarını xahiş edirdi. O, özünü praktiki meylləri olan bir mütəfəkkir hesab edirdi. Robert Servis
 • Onun otuz yaşı tamam oldu: yarımçıq yaş. Cavan olmaq üçün çox qocasan, qoca olmaq üçün çox cavansan. Frederik Beqbeder
 • Subay adam yarımçıq varlıqdır, o qayçının bir tayına oxşayır. Bencamin Franklin
 • Süründürməçilik, yarımçıq addımlar, sakitləşdirici və çaşdıran məqsədəuyğunluqlar, gecikmələr dövrü sona yaxınlaşır. Onun yerində biz fəsadlar dövrünə qədəm qoyuruq. Uinston Çörçill
 • Şərq öz inkişafında yarımçıq qaldı. İndi Qərb də öz inkişafında yarımçıq qalır. İki yarımçıqdan bir bütöv yaratmaq olarmı?! Rahid Ulusel
 • Uşaqları böyütmək və bəsləməklə, ata vəzifəsinin yalnız üçdə birini yerinə yetirir. O bəşəriyyətə insan,cəmiyyətə ictimai insan, dövlətə isə vətəndaş verməlidir. Bu üç qat borcu ödəyə bilən, amma ödəməyən insan günahkardır. Əgər yarımçıq ödəyirsə, ikiqat günahkardır. Atalıq borcunu yerinə yetirməyənin ata olmağa haqqı yoxdur. Nə yoxsulluq, nə iş, nə insanların hörməti onu uşaqlarını böyütmək və tərbiyə etmək borcundan azad edə bilməz. Jan Jak Russo
 • Ürəyi ilə işləyə bilməyənlər, hər yerdə acılıq doğuran boş, yarımçıq bir uğura nail olurlar. Abdul Kalam
 • Ya bir işə əvvəlcədən başlama, ya da başladığın işi bitir, yarımçıq qoyma! Ziya paşa
 • Yarımçıq bilmək bilməməkdən pisdir. Rus atalar sözləri
 • Yarımçıq bilik, cəhalətdən daha təhlükəlidir. Boliviya atalar sözləri
 • Yarımçıq etiraf ört-basdır etməkdən daha pisdir. Artur Konan Doyl
 • Yarımçıq qalan şeirin sarsıdıcılığını bilirəm. Və şeirin sonunu da bilirəm, bitdi. Meri Oliver
 • Yarımçıq qalanda həmişə bizi tamamlayacaq birini axtarırıq. Bir neçə il və ya bir neçə aylıq münasibətdən sonra, hələ də yerinə yetirilmədiyimizi gördükdə, tərəfdaşlarımızı günahlandırır və daha perspektivli biri ilə məşğul oluruq. Bu davam edə bilər - çoxarvadlılıq - biz etiraf edənə qədər ki, bir tərəfdaş həyatımıza şirin ölçülər əlavə edə bilsə də, biz hər birimiz öz yerinə yetirdiyimizə görə məsuliyyət daşıyırıq. Bunu bizim üçün başqa heç kim təmin edə bilməz və başqa cür inanmaq özümüzü təhlükəli şəkildə aldatmaq və daxil olduğumuz hər bir əlaqəni uğursuzluğa düçar etməkdir. Tom Robbins
 • Yarımçıq savadı olan savadsızdan da savadsızdır. İbn Sina
 • Yarımçıq təhsil özündə barbarlığın və sivilizasiyanın bütün pisliklərini birləşdirir. Dmitri Pisarev
 • Yüz müxtəlif şeyi yarımçıq bilməkdənsə, bir şeyi tam bilib tətbiq etmək insanı daha yaxşı yetişdirir. Yohann Volfqanq Göte

İstinadlar

redaktə
 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 55
 2. Buludxan Xəlilov. Dil-söz çələngi. Bakı, “Elm-təhsil” nəşriyyatı, 2012,