A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Amma təkcə özümüzü düşünüb başqalarını düşmən kimi görsək, özümüzün yaratdığı səfeh çətinliklərlə üz-üzə qalacağıq. Əgər müasir cəmiyyətdə rəqabətə davamlı olmayan bir həyat mümkün deyilsə, onda bunu kimisə tapdalamadan, kiməsə ziyan vurmadan etməliyik və bunu başqalarından daha yaxşı şəkildə etməyi bacarmalıyıq. Dalay Lama
 • Başqaları üzərində güc siyasidir və başqaları üzərində güc sahibi olmaqla maraqlanan insanlar, dərin bir dəyər]]sizlik kompleksi olan insanlardır. Özlərini davamlı olaraq başqaları ilə müqayisə edir və özlərini dəyərsiz hiss edirlər. Dünyaya və özlərinə bunun belə olmadığını, üstün varlıq]lar olduqlarını sübut etmək istəyirlər. Bütün siyasətçilər, dəyərsizlik kompleksindən əziyyət çəkirlər. Bütün siyasətçilərin psixoloji müalicə almaqları gərəkdir. Bunlar xəstə insanlardır və bu xəstə insanların əlindən bütün dünya çox böyük iztirab içindədir. Üç min ildə beş min müharibə! Oşo
 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Bəzilərinin hər şorbada bir tük tapmalarının səbəbi, şorbanı içərkən davamlı olaraq başlarını yelləmələrindəndir. Kristian Fridrix Gebbel
 • Bir sirri davamlı olaraq saxlamaq insanın ruhunu ən çox kamilləşdirən şeydir. Onore de Balzak
 • Bir yoldaşda sevmədiyim şey, diqqət çəkmək üçün yanındakı insanı davamlı hörmətdən salmağıdır. Oldos Haksli
 • Biz bu gün elə bir nöqtəyə gəlmişik ki, praktiki, maddi baxımdan dünya, yəqin ki, heç vaxt olmadığı qədər zəngindir. Dünyada adambaşına bəşər tarixinin istənilən vaxtından çox məhsul düşür. Heç vaxt bu qədər çox şeyə ehtiyac duyulmamışdı. Heç vaxt məhsullarla dolu bu qədər çox anbar olmamışdı. Biz istehsal etmək üçün əməkdaşlıq tələb edən, lakin bu malları bir-birimizə satmaq üçün rəqabətdə bir-birimizə davamlı hücuma səbəb olan kütləvi həddindən artıq istehsal nöqtəsinə çatdıq. Bencamin Xrem
 • Bu dünyada yaşamaq davamlı mübarizə aparmaq və daim qazanmaq deməkdir. Nikolay Piroqov
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlı və həqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıq və bərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişi və qadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabit və sakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflik və faydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətin və harmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalı və aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır. Alisa Beyli
 • Davamlı keçmişə dönüb baxsan boynun tutular. Murathan Mungan
 • Davamlı səylər və çalışmalar, Axtaran mələk halını qazandırar. Fəridəddin Əttar
 • Davamlı və möhkəm olun. Qay Valeri Katull
 • Davamlı yanan işığı müşahidə edən uşaqlar, gördüklərinin yalnız bir alov olduğuna inanırlar. Yetkinlər isə hər an ortaya çıxan və yox olan fərqli alovlar seriyası olduğunu yaxşı bilirlər. Mistiklər baxımından bu, mütləq Allahdan başqa hər şeyə aiddir. Eynəlqüzat Miyanəci
 • Dəyişiklik, davamlı dəyişiklik, qaçılmaz dəyişiklikdir ki, bu gün cəmiyyətdə dominant amildir. Təkcə dünyanı deyil, həm də dünyanı olduğu kimi nəzərə almadan artıq heç bir məntiqli qərar qəbul edilə bilməz. Ayzek Əzimov
 • Din haqqında düşüncələr təbiətdə hazırlanaraq deyil, həyatdakı hadisələr nəticəsində ortaya çıxan narahatlıqdan, insan ağlındakı davamlı ümiddən və qorxudan doğuldu. Devid Yum
 • Doğulduğumuz andan ölənə qədər həyatımız davamlı bir səfərdir. Mənzərə dəyişir, insanlar dəyişir, ehtiyaclar dəyişir, amma qatar həmişə irəli gedər. Həyat bir qatardır. Qatar stansiyası deyil. Paulo Koelyo
 • Dövlətin mahiyyəti olan insanpərvərlik prinsiplərinin bu cür açıq şəkildə rədd edilməsi dövlət baxımından ən ali vəzifə və ən böyük fəzilətdir: vətənpərvərlik adlanır və dövlətin fövqəladə mənəviyyatını təşkil edir. Biz bu əxlaqı transsendent (insan zəkasından üstün) adlandırırıq, çünki o, adətən insanın şəxsi və ictimai əxlaqı və ədaləti səviyyəsindən yuxarı qalxır və nəticədə çox vaxt onlarla ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, adi insan əxlaqı qaydalarına görə, biz öz həmcinslərimizi təhqir etməyi, zülm etməyi, soymağı, öldürməyi, ram etməyi cinayət hesab edirik. Vətənpərvərlik nöqteyi-nəzərindən bütün bunlar dövlətin qüdrətini əbədiləşdirsə və ya artırsa, şöhrətini artırsa, vəzifə və fəzilətdir. Bütün bunlar hər bir vətənpərvər vətəndaşın borcuna çevrilir; hamı zülm etməli, soymalı, nəinki yadları öldürməli, dövlətin rifahı tələb etdikdə, hətta öz həmvətənlərini də öldürməlidir. Bu, nə üçün əzəldən, yəni dövlətlər yaranandan bəri siyasətin həmişə uca sözlər pərdəsi altında soyğunçuluğun davamlı olaraq həyata keçirildiyi və tətbiq edildiyi bir sahə olduğunu (və indi də belədir) izah edir. Vətənpərvərlik, fövqəl əxlaq və dövlətin ali maraqları naminə həyata keçirildiyinə görə, burada yaramaz əməllər şərəfli bir şeyə çevrilir. Mixail Bakunin
 • Dünya davamlı eyni orbitdə dönər, amma günlər həmişə fərqlidir. Elvis Presli
 • Elə bir elm var ki, onun obyekti üçün yalnız anlaşılmaz şeylər var. Bütün digər elmlərdən fərqli olaraq, o, yalnız hisslərimizin altına düşə bilməyənləri nəzərdən keçirir, Hobbes onu qaranlıqlar səltənəti adlandırır. Bu, bəşəriyyətin yaşadıqları dünyada tanımasına icazə verilən qanunların əksinə olaraq hər şeyin qanunlarla idarə olunduğu bir ölkədir. Bu ecazkar bölgədə işıq yalnız qaranlıqdır; sübut şübhəli və ya yalandır; qeyri-mümkünlüklər inandırıcıdır: ağıl hiyləgər bələdçidir; və sağlam düşüncə dəliliyə çevrilir. Bu elm İlahiyyat adlanır və bu ilahiyyat insanın bu ağlına davamlı təhqirdir. Pol Anri Holbax
 • Əgər insanın məqsədi yoxdursa, həyat davamlı ölümdən başqa bir şey deyil. Pyer Büast
 • Ən şiddətli münaqişələr, aradan qaldırılarsa, asanlıqla pozulmayan bir təhlükəsizlik və sakitlik hissi buraxır. Dəyərli və davamlı nəticələr əldə etmək üçün məhz bu gərgin münaqişələr və onların alovlanması lazımdır. Karl Qustav Yunq
 • Əslində davamlı təbəssüm edənlər, içdən içə acı çəkənlərdir.. Unutma, hər gülən üz xoşbəxtlik ifadəsi deyil! Bob Marli
 • Fərqli dəyərlərə malik insanlar arasında sadiq sevgi ola bilər. Yalnız bərabər dəyərli insanlar arasında davamlı dostluq. Buna görə də, davamlı dostluq sadiq sevgidən daha nadirdir. Mariya fon Ebner-Eşenbax
 • Gənclik yaşında əldə edilmiş hər şey möhkəm və davamlı olur. Yan Komenski
 • Heç bir amerikalı yüksəlmək arzusundan məhrum deyil, demək olar ki, hər biri böyük miqyasda ümidlər bəsləyir və ya çox yüksək məqsədlər güdür. Hamısı davamlı olaraq mülk, güc və nüfuz qazanmağa can atır. Aleksis de Tokvil
 • Həyat, davamlı dəyişən təbii faktların zənciridir. Lao-tszı
 • Həyat tarlasında toxum səpən kimi müntəzəm və davamlı addımla. Pifaqor
 • Həyatda edə biləcəyiniz ən böyük səhv, davamlı olaraq səhv edəcəyinizdən qorxmaqdır. Elbert Habbard
 • Həyatınızda yalnız bir dəfə, həqiqətən inanıram ki, dünyanızı tamamilə dəyişdirə biləcək birini tapacaqsınız. Siz ona heç vaxt başqa bir ruhla paylaşmadığınız şeyləri ona danışırsınız və o, dediyiniz hər şeyi dinləyir və əslində daha çox eşitmək istəyir. Siz gələcəyə olan ümidləri, heç vaxt gerçəkləşməyəcək arzuları, heç vaxt əldə olunmayan məqsədləri və həyatın sizə atdığı çoxlu məyusluqları onula paylaşırsınız. Möhtəşəm bir şey baş verəndə, həyəcanınıza şərik olacağını bilə-bilə bu barədə ona danışmaq üçün səbirsizlənirsiniz. İncidildiyiniz zaman sizinlə ağlamaqdan və ya özünüzü axmaq etdiyiniz zaman sizinlə gülməkdən utanmır. Heç vaxt hisslərinizi incitməz və ya kifayət qədər yaxşı olmadığınızı hiss etdirmir, əksinə o sizi inkişaf etdirir və sizi xüsusi və hətta gözəl edən şeyləri sizə göstərir. Heç vaxt heç bir təzyiq, qısqanclıq və ya rəqabət yoxdur, ancaq o yanında olduqda bir rahatlıq duyursan. Siz özünüz ola bilərsiniz və sizin haqqınızda nə düşünəcəyi barədə narahat olmayın, çünki o sizi olduğunuz kimi sevir. Bir not, mahnı və ya gəzinti kimi insanların əksəriyyəti üçün əhəmiyyətsiz görünən şeylər, əbədi olaraq əzizləmək üçün ürəyinizdə qorunan əvəzolunmaz xəzinələrə çevrilir. Uşaqlığınızın xatirələri geri qayıdır və o qədər aydın və canlıdır ki, yenidən gənc olmaq kimidir. Rənglər daha parlaq görünür. Əvvəllər nə olduğunu bilmədiyiniz gülüş gündəlik həyatın bir hissəsi kimi görünür. Gün ərzində bir və ya iki telefon zəngi uzun bir iş günündən keçməyinizə kömək edir və həmişə üzünüzdə təbəssüm yaradır. Onun hüzurunda davamlı söhbətə ehtiyac yoxdur, ancaq siz onun yanında olmaqdan kifayət qədər razı olduğunuzu görürsünüz. Əvvəllər sizi heç maraqlandırmayan şeylər valehedici olur, çünki bilirsiniz ki, sizin üçün çox xüsusi olan bu insan üçün vacibdir. Hər fürsətdə və etdiyiniz hər şeydə bu insanı düşünürsünüz. Sadə şeylər onu solğun mavi səma, mülayim külək və ya hətta üfüqdə fırtınalı bulud kimi xatırladır. Bir gün qırılma şansının olduğunu bilə-bilə ürəyini açırsan və ürəyini açarkən heç vaxt arzulamadığın bir sevgi və sevinc yaşayırsan. Həssas olmağın ürəyinizə əsl həzzi hiss etməsinə imkan verməyin yeganə yolu olduğunu görürsünüz. Əsl dostunuz və bəlkə də sona qədər sadiq qalacaq bir can yoldaşınız olduğunu bilməklə güc tapırsınız. Həyat tamamilə fərqli, həyəcanlı və dəyərli görünür. Yeganə ümidiniz və təhlükəsizliyiniz onun həyatınızın bir parçası olduğunu bilməkdir. Bob Marli
 • Xoşbəxt bir evlilik, son nəticədə həyatları boyunca bir insandan digərinə doğru davamlı ünsiyyət qurduqları bir körpüdür. Dmitri Volkoqonov
 • İnsanın ən yüksək fərqliliyi ən qəddar maneələri aradan qaldırmaqda davamlı olmasıdır. Lüdviq van Bethoven
 • İnsanın təbiətində nə qədər çox qısqanclıq varsa, bir o qədər çox şeyə nail olanları tənqid edir. Əgər siz tənqidi danışırsınızsa və neqativ fikirlər səsləndirirsinizsə, bu, öz uğursuzluqlarınızın qarışıq, nifrətlə dolu zehnin səbəb olduğu ola bilər. Psixi sağlamlığın əlaməti başqaları nail olduqda sevinmək və onlarla birlikdə sevinməkdir. Heç vaxt özünüzü və ya nailiyyətlərinizi başqaları ilə müqayisə etməyin, ancaq özünüzlə müqayisə edin. Özünüzlə davamlı rəqabət aparın. Bu, sizi daha yüksək standartlara və nailiyyətlərə nail olmağa məcbur edəcək. Kinli və ya paxıl fikirlərə qapılmaqla özünüzü məğlub etməyin. Düzgün, sevgi, ümid və nikbinliklə düşünün və həyatda qələbə qazanacaqsınız. Norman Vinsent Pil
 • İnsanlar intellektin ən davamlı və zəiflədici xəstəliyinə - özünü aldatmağa həssas doğulurlar. Bütün mümkün dünyaların ən yaxşısı, eləcə də ən pisi rəngini ondan alır. Müəyyən edə bildiyimiz qədər, bu xəstəliyə qarşı təbii immunitet yoxdur. Daimi sayıqlıq tələb olunur. Frank Herbert
 • İşin mənəvi dəyəri ondan ibarətdir ki, o, digər insanlardan daha yüksək mənbədən gəlir. O mənbə cəmiyyətdir; millətdir. Əslində, əxlaq yalnız ictimai, milli, özəl fərdlərdən ayrı və yuxarıda ola bilər. Millətin ictimai asayişi və əmin-amanlığı, rifahı, xoşbəxtliyi, gələcəkdə təhlükəsizliyi və məsumluğu, sivilizasiyanın tərəqqisi naminə maraq, zəhmət və fədakarlıq tələb edəndə canından keçməyi tələb edən milli mənəviyyatdır. Kamil xalqda milli əxlaqın tələbləri, demək olar ki, o xalqın insanları tərəfindən mühakimə olunmadan, vicdanlı və emosional motivlə irəli sürülür. Bu, ən böyük milli hissdir, milli həyəcandır. Millət anaları, millət ataları, millət müəllimləri və millət ağsaqqalları; Onların evdə, məktəbdə, orduda, fabrikdə, hər yerdə və hər işdə millətin övladlarına, millətin hər bir üzvünə yorulmadan və davamlı olaraq verəcəkləri milli tərbiyənin məqsədi, bu yüksək milli hissi gücləndirir. Əxlaqın milli-ictimai olduğunu söyləmək və onun ümmət vicdanının ifadəsi olduğunu söyləmək həm də əxlaqın müqəddəs atributunu tanımaqdır. Əxlaq müqəddəsdir; çünki onun bərabər dəyəri yoxdur və heç bir başqa cür dəyərlə ölçülə bilməz. Əxlaq müqəddəsdir; çünki ən böyük əxlaqi vicdanı olan cinayətkar üçün prioritetdir. Həmin cinayəti törədən cəmiyyət tək və təkdir. Başqa cinayətkar yoxdur. İlahiyyatda hətta məcazi mənada düşünülmüş cəmiyyət də gizlidir. Çünki vicdanımıza təsir edən mənəvi həyat, cəmiyyət üzvləri arasında əməl və təriflərdən ibarətdir. Həqiqi, doğru bir cəmiyyət sıx bir intellektual və əxlaqi fəaliyyətdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Kəskin dil, davamlı istifadə ilə daha da kəskinləşən yeganə iti vasitədir. Vaşinqton İrvinq
 • Konsentrasiya, bezginlik duymadan fiziki və zehni enerjini tək bir nöqtəyə davamlı tətbiq qabiliyyətidir. Tomas Edison
 • Qəhrəmanlıqlarından davamlı olaraq danışan qəhrəmanlar, nəhayət, qorxaqları belə bezdirir. Ralf Uold Emerson
 • Qərb yarımkürəsindəki zənci problemi çox çirkin bir hekayədir, ağ adamı ciddi şəkildə cəlb edir və aşkar bir rüsvayçılıq yaradır. İki əsrdən çox əvvəl Birləşmiş Ştatlara və Qərbi Hindistana gətirilən və köləliyə məcbur edilən zəncinin heç vaxt ədalətli sövdələşməsi və ya real fürsəti olmayıb. Birləşmiş Ştatların konstitusiyasına əsasən, bütün kişilər azad və bərabər sayılırlar; zənci isə, xüsusilə cənub ştatlarında azad və bərabər deyil. Qərbi Hindistandakı vəziyyət, şəraitin bir qədər yaxşı olduğu, lakin imkan bərabərliyinin və irqi ayrı-seçkiliyin hələ də olmadığı şimal əyalətlərindəki vəziyyətə daha çox bənzəyir. Cənub ştatlarında zəncilərlə rəftar ölkəyə ləkədir; orada əsas mübarizə zəncini ardıcıl olaraq aşağı səviyyədə saxlamaqdır, onun təhsil və imkan bərabərliyindən imtina etməkdir, onun həyat səviyyəsini mümkün olan ən aşağı səviyyədə və ağdərililərdən xeyli aşağı saxlamaqdır, onun siyasi tanınmasından imtina etməkdir. Bütün kişilərin səsvermə hüququna malik olduğu bu demokratik ölkədə zəncilərə göstərilən bu münasibət onların konstitusiya imtiyazından istifadə etməsinə mane oldu. Şimal ştatlarında bu şərtlər eyni dərəcədə mövcud deyil, lakin zənci davamlı olaraq ayrı-seçkiliyə məruz qalır, bərabər imkanlardan məhrum olur və hər bir imtiyaz üçün mübarizə aparmalı olur. Alisa Beyli
 • Qısqanclıq ən davamlı və güclü sevgiyə ölümcül zərbə vurur. Ovidi
 • Məhəbbətin uzunmüddətli tanışlıqdan və davamlı yoldaşlıqdan doğduğunu iddia edən insanlar necə də cahildirlər. Həqiqi məhəbbət ruhların qarşılıqlı anlaşmasından doğulur. Əgər o, ilk anda yaranmırsa, nə sonrakı, nə də daha sonrakı anlarda yaranır. Cübran Xəlil Cübran
 • Mən daha heç nəyi tam olaraq bəyənib və ya bəyənmədiyimi söyləmirəm. Bu həyata qarşı göstərilmiş ən mənasız münasibətdir.Özünə sahib olan insan, məmnunluğunu rahat tapdığı kimi kədərini də asanlıqla yenə bilər.Həyat andır, bundan sonrası yoxdur. Onu ən gur yanan məşəllə alovlandır.Gözəlliyi məhv olmayan hər şeyə qibtə edirəm.Qadınlar biz — kişilərlə bəşəriyyətin Tanrıyla davrandığı kimi davranırlar, onlar bizə səcdə edirlər, lakin həm də davamlı şəkildə bizdən nəsə etməmizi istəyərək narahat edirlər. Oskar Uayld
 • Mən hamıyam - sənin üçün bir davamlı sevgim. Hətta, bəlkə də, "sevgi" sözü hələ də çox zəifdir. Məndə sizin üçün yalnız Allah üçün ola biləcək bir hiss var: burada hər şey ehtiram, sevgi və itaətdir... Qırmızı və qara
 • Mən müharibənin amansızlığını və qəddarlığını bir çox insandan daha yaxşı bilirəm. İndi mən sülh üçün işləmək istəyirəm. Lakin bəşəriyyət davamlı sülhü necə əldə edə bilər. Ürəyin, düşüncənin və canın həqiqi sülhü yalnız İsa Məsih vasitəsilə gələ bilər. (Aprel, 1950) Mitsuo Fuçida
 • Mən uzun illərdir ki, bərpa olunan enerjiyə, xüsusən də günəş enerjisinə və onun bütün dünyada milyonlarla insana bol təmiz, davamlı enerji gətirmək qabiliyyətinə çox həvəsli olmuşam. Riçard Brenson
 • Mən yaxşı bilirəm ki, mənim xüsusi bir istedadım yoxdur. Özünütənqidlə birlikdə maraq, zəhlə tökmək və davamlı dözümlülük məni öz ideyalarıma gətirib çıxardı. Albert Eynşteyn
 • Mənəvi gərginlik olmasaydı, biz ruhani anlayışa malik olmazdıq. Sahib olduğumuz ruhani fikir, yəqin ki, kitablardan və ya insanların danışdıqlarını eşitməkdən gəlir. Biz buna mənəvi ideyalarımız və ideallarımız deyirik. Biz həyatımızı bunlarla bağlı yaşayırıq, lakin mənəvi gərginlik fikrinə çox da əhəmiyyət vermirik. Biz haradan bilirik ki, bu mənəvi ideyalar və ideallar sadəcə illüziya deyillər? Biz illüziyanı yalnız mənəvi gərginliyin qurulması nəticəsində yaranan mənəvi dərrakədən tanıya bilərik. Mənəvi gərginlik insanların əksəriyyətində həyatı boyu davamlı olmur. Bu, bizə verilən bir şey deyil və bir dəfə ona sahib olsaq, ona sahib oluruq. Davamlı olaraq bükülməyə ehtiyacı olan bir saata bənzəyir... Ruhani batareyalar da sarılır və meditasiyanın dəyəri budur ... Bencamin Xrem
 • Müdriklik üçün tək açar davamlı sual soruşmaqdır. Şübhə edərək bir araşdırmaya başlayırıq. Araşdırmaqla da doğruya çatırıq. Piter Abelard
 • Om sadəcə bir səs və ya vibrasiya deyil. Bu, sadəcə bir simvol deyil. Görə bildiyimiz, toxuna bildiyimiz, eşitdiyimiz və hiss etdiyimiz bütün kosmosdur. Üstəlik, bizim qavrayışımız daxilində olan və qavrayışımızın xaricində olan hər şeydir. Bu, bizim varlığımızın əsasını təşkil edir. Əgər Om-u yalnız bir səs, texnika və ya İlahi simvol kimi düşünsəniz, onu tamamilə əldən verəcəksiniz. Om bütün kainatın bütün əşyalarının və bütün varlıqlarının alt qatı olan sirli kosmik enerjidir. Bu, İlahinin əbədi nəğməsidir. O, mövcud olan hər şeyin fonunda davamlı olaraq sükutla səslənir. Amit Ray
 • Ölüm düşmən deyil; bunun davamlı qorxusu ilə yaşamaqdır. Norman Kuzins
 • Ölüm qorxusu davamlı deyil, məzarda bitən keçici bir duyğudur. Cem Yılmaz
 • Ölümsüzlük yalnız davamlı xeyirxahlıq hərəkətləri ilə əldə edilə bilər; kamilliyə mərhəmət və yalnız mərhəmət sayəsində nail olmaq olar. Qautama Budda
 • Radioaktivliyin davamlı olaraq yeni növ maddələrin əmələ gəldiyi kimyəvi dəyişikliklərlə müşayiət olunduğu göstərilir . ... Belə nəticəyə gəlinir ki, bu kimyəvi dəyişikliklər atomaltı xarakter daşımalıdır. Ernest Rezerford
 • Siyasətçi olduğunuz zaman kimsə həmişə sizdən bir şey istəyir, ona görə də onlar sizə davamlı olaraq sizin nə qədər ağıllı və ya böyük olduğunuzu söyləyirlər və bu, insanları əyləndirə bilər! Təvazökarlıq nümayiş etdirmək mənim üçün vacibdir. Evdəki dostlarım mənə masalar gözlədiyim adam kimi davranırlar. Aoran Şok
 • Sizin olduqdan sonra davamlı olaraq sizə gəlir gətirən şeylər sizin “aktiv varlıqlarınız”dır. Siz satın aldıqdan sonra davamlı olaraq sizdən nələrsə götürən ya da heç bir iqtisadi qatqısı olmayan şeylər isə “passiv varlıqlar”ınızdır. Zənginlərlə yoxsullar arasındakı ən böyük fərq, zənginlərin davamlı aktivlər satın alıb, müntəzəm gəlirini artırması, yoxsulların isə davamlı passiv varlıqlar satın alaraq iqtisadi aslılıqlarını artırmağıdır. Bir hissə sənədi (səhm) sizin aktiv varlığınızdır, passiv varlıq olan bir avtomobil isə siz ayağınızı qaza bastığınız anda ikinci əl sinifinə girər və böyük həcmdə dəyəri düşər. Aktiv-passiv ayrımını yaxşı etməlisiniz. Robert Kiyosaki
 • Sonda ən müvəffəqiyyətli kişilər, uğurları davamlı yığılmanın nəticəsi olanlardır. Aleksandr Bell
 • Tarix nəinki zamanda baş verir və nəinki zamanın mövcudluğunu nəzərdə tutmur, onsuz mövcud deyil, həm də tarix əbədi və zamanın davamlı mübarizəsidir. Nikolay Berdyayev
 • Teatrımızın ən böyük dilemması kadr çatışmazlığıdır. Adətən gənclərimiz zaman-zaman bu cəlbedici işlə məşğul olurlar. Amma onların heç birinin aktyor olmaq məqsədi yoxdur. Teatr yalnız eyni fikri bölüşən sənətkarlardan ibarət olmalıdır və davamlı olmalıdır. Həsən Nail Canat
 • Təyin etdiyin yerə - yəni unikal sən olana çatana qədər heç vaxt mübarizəni dayandırma. Həyatda bir məqsəd qoyun, davamlı olaraq bilik əldə edin, çox çalışın və böyük həyatı həyata keçirmək üçün əzmkar olun. Abdul Kalam
 • Tutmadığın hər söz nə cür kiçik və zahirən əhəmiyyətsiz olursa olsun, davamlı olaraq şəxsiyyətindən bir şeyləri alıb aparar. Robin Şarma
 • Ümumdünya Tarixi dedikdə, mən bütün ölkələrin birləşmiş tarixindən fərqli olanı başa düşürəm ki, bu, qum ipi deyil, davamlı inkişafdır və yaddaşa yük deyil, ruhun işıqlanmasıdır. Millətlərin köməkçi olduğu ardıcıllıqla hərəkət edir. Onların hekayəsi öz mənafeləri üçün deyil, bəşəriyyətin ümumi sərvətlərinə töhfə verdikləri zamana və dərəcəyə uyğun olaraq daha yüksək silsilələrə istinad və tabeçiliklə danışılacaqdır. Lord Con Akton
 • Varlıqdakı anlaşılmazlıq davamlı bir ahəngdir. Platon
 • Yaxşı niyyət davamlı duadır! Pis niyyət duasız qalmaqdır. Məmməd Rasim Mutlu
 • Yazmağı davam etdirmək istəyən məşhur bir yazıçı şöhrətə qarşı özünü davamlı qorumalıdır. Heç vaxt unutmayın ki, bir evlilikdə ən əhəmiyyətli şey xoşbəxtlik deyil, davamlılıqdır. Qabriel Qarsiya Markes
 • Yoldaş Stalinin uğurdan başgicəllənmə adlandırdığı xəstəliyə qarşı ən etibarlı, ən davamlı və yeganə müdafiə vasitəsi özünütənqiddir. Sergey Kirov

İstinadlar

redaktə