A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Acgözlük daxili bir boşluğun nəticəsidir. Erix Fromm
 • Ağıl gözəlliyi ona deyilir ki, istər mübahisə, istər tədqiqat, istərsə kəşfdə həqiqət necədirsə, həmin hədd və həmin kəmiyyətdə qorunub saxlanılsın, nə daxili ehtimala, nə də xarici təsirə yol verilməsin. Nəsirəddin Tusi
 • Bəzən həyatımızda baş verən xarici və daxili dəyişikliklərin əhəmiyyəti həmişə bizə aydın olmur. Biz sarsılır, qorxur və sonra sanki əvvəlki varlığa qayıdırıq, lakin dəyişiklik artıq baş vermişdir və biz heç vaxt və heç yerdə əvvəlki kimi olmayacağıq. Teodor Drayzer
 • Bir tam halında fəaliyyət göstərə bilməyən ictimai sistemin ayrı-ayrı daxili qurumları nə qədər cəhd göstərsə də, cəmiyyətin inersiyasından xilas ola bilmir. Tur Xander
 • Bizi əhatə edən xarici mühit həyata münasibətimizi nə qədər dəyişir! Bir insan yoxsuldura, var-dövlət sanki onu müvəqqəti xoşbəxt edər. Əgər o, yad düşüncəli insanlar arasından çıxıb xoş bir mühitə düşərsə, o bir müddət bütün çətinliklərinin həll edildiyini düşünəcək. Bu, maddi vəziyyətimizdə heç bir dəyişiklik edə bilməyən daxili sakitliyimizə nə qədər az bələd olduğumuzu göstərir. Teodor Drayzer
 • Bunu istəyən öz daxili səsinə qulaq asa bilər. O hər birimizin daxilində var. Mahatma Qandi
 • Çinin uzun sürən müharibəsi Çin xalqından böyük fədakarlıqlar tələb etdi və tələb edəcək, lakin eyni zamanda bu müharibə onları sakitləşdirdi. O, Çin xalqını son yüz ildəki bütün böyük mübarizələrindən daha böyük dərəcədə oyatdı və birləşdirdi. Çin xalqı təkcə nəhəng milli düşmənlə deyil, həm də əslində düşmənə kömək edən güclü daxili mürtəce qüvvələrlə qarşılaşır; bu şəklin bir tərəfidir. Lakin digər tərəfi odur ki, Çin xalqı nəinki əvvəlkindən daha çox siyasi şüurludur, həm də güclü Azad edilmiş ərazilər və gündən-günə böyüyən ümummilli demokratik hərəkat qurdu. Bunlar əlverişli daxili şərait yaradır. Əgər Çin xalqındakı məğlubiyyətlər və uğursuzluqlar nin son yüz ildəki mübarizələri müəyyən zəruri beynəlxalq və daxili şəraitin olmaması ilə bağlı idisə, bu gün vəziyyət başqadır - bütün lazımi şərait mövcuddur. Məğlubiyyətdən qaçmaq və qələbə qazanmaq üçün hər cür imkan var. Əgər biz bütün xalqı qətiyyətli mübarizədə birləşdirə bilsək, ona lazımi rəhbərlik verə bilsək, qalib gələcəyik. Mao Tszedun
 • Çöl dünyada etdiyin hər şey daxili dünyada başlayır. Robin Şarma
 • Dahi insanların bioqrafiyası ilə tanış olduqda onların hamısının ilk qələbəsinin özləri üzərində olduğunu aşkar etdim; daxili - intizam onların hamısı üçün birinci olmuşdur. [1] Harri Trumen
 • Dahinin daxili iztirabları ölməz əsərlərin ana qucağıdır. Artur Şopenhauer
 • Daxili apartamentlərin nəzarətçisi topal, qozbel, axmaq, qoca, qadınlara qarşı biganə, öz hisslərinə nəzarət edən, arzulardan azad və hər bir iş üçün yararlı olmalıdır. Çanakya
 • Daxili dialoqunuzu gözəlləşdirin. Daxili dünyanızı sevgi, işıq və şəfqətlə gözəlləşdirin. Həyat gözəl olacaq. Amit Ray
 • Daxili gözəlliyi olmayan heç bir xarici gözəllik tam hesab edilə bilməz. Viktor Hüqo
 • Daxili intizam sərvətin açarıdır.[2]Napoleon Hill
 • Daxili nəzarət cəmiyyətin və dövlətin nəzarətindən daha etibarlıdır. Əbu Turxan
 • Daxili sülhün və asayişin müdafiəsi bir millətin silahlı qüvvələrinin müqəddəs missiyasını təşkil edir və biz bunu həyata keçirmişik. Fransisko Franko
 • Daxili təmizlik və vicdanı saflıq insan üçün ən böyük bir vüqardır. Karl Marks
 • Daxili və zahiri həyatımın, yaşayan, ya da ölmüş başqa insanların əməyinə söykəndiyini özümə gündə yüz dəfə xatırladıram; çox dərinlərə dalmadan gündəlik həyatdan bilirik ki, insan başqaları üçün mövcuddur. Albert Eynşteyn
 • Din - yaşadığımız duyğular dünyasının bəzi bioloji və psixoloji ehtiyaclarımıza görə daxilimizdə yaratdığımız arzular aləmi vasitəsilə nəzarət altına alınması yolunda göstərilən cəhddir. Ancaq din son məqsədinə heç vaxt çatmır. Dini təlimlərdə yarandıqları dövrlərə, insan irqinin hələ tamamilə cahil olduğu uşaqlıq günlərinə aid izlər vardır. Onun verdiyi təskinlik və təsəllilərə qəti surətdə inanmaq lazım deyil. Təcrübələrimiz bizə dünyanın uşaq bağçası olmadığını öyrədir. Dinin söykənməyə çalışdığı əxlaqi buyruqlar dindən başqa dayaqların mövcudluğunu zəruri edir. Çünki insan cəmiyyətləri bəzi əxlaq qaydaları olmadan yaşaya bilmir; itaətkarlığı dini inanc və əxlaq qaydaları ilə əlaqələndirmək təhlükəlidir. İnsanın təkamül prosesində dinin yerini müəyyənləşdirməyə çalışan şəxs görəcəkdir ki, din o qədər də qədim tarixə malik deyildir və bu tarix sivilizasiyaya yiyələnmiş fərdin uşaqlıqdan yetkinliyə keçid prosesində məruz qaldığı nevrozlara paraleldir. Ziqmund Freyd
 • Dürüstlüyünüzü müqəddəs bir varlıq kimi qoruyun, son məqamda müqəddəs və sizə sadiq qalan yalnız daxili dürüstlüyünüz olacaq.[3]
 • Ermənilər ağ adamlardan olan qulların ən pisləridir. Onların hamısının ayaqları əyri, danışdıqları dil isə çox kobuddur. Utanmaq nədi bilməyən ermənilər əsasən oğurluqda məşhurdurlar. Erməni qulu bircə saat işsiz qoysan, daxili aləmi onu pis əməllərə sürükləyər. Dəyənək altına salınanda qorxusundan yaxşı işləyir, işi zəiflikdən yox, tənbəllikdən görmək istəmir, tənbəllikdən zövq alır. Belə olan halda onu ağacla kötəkləmək lazımdır. Adam Mets
 • Əgər alnımıza yazılmış hər bir daxili problemi oxuya bilsələr, nə qədər həsəd apardılarsa, o qədər də bizə acıyacaqlar! Petro Metastasio
 • Əgər həyatımızın bütün məqsədi şəxsi xoşbəxtliyimizdən, şəxsi xoşbəxtliyimiz isə yalnız bir sevgidən ibarət olsaydı, o zaman həyat həqiqətən boz səhraya bənzəyərdi... Amma, eşq olsun əbədi idraka, qayğıçəkən ilahi qüvvəyə! İnsanın daxili aləmindən başqa tarixi düşüncə və ictimai fəaliyyət kimi böyük aləmi də var. Vissarion Belinski
 • Əgər qanun tətbiq etmək mümkündürsə, o zaman cinayətkar vətəndaşı, daha doğrusu, daxili düşməni məhkəmə ilə sındırmaq lazımdır. Əgər zorakılıq məhkəməyə mane olur, yaxud onu məhv edirsə, o zaman sırtıqlığa şücaətlə, quduzluğa cəsurluqla, kobudluğa ağılla, quldur dəstəsinə qoşunla, gücə güclə qalib gəlmək lazımdır. Mark Tulli Siseron
 • Əxlaq - xarakter tərbiyəsi, əgər belə deyilərsə, insanın daxili aləminin inkişafıdır. İnsanın daxili aləmi onun mənəvi kimliyi, mənəvi təbiəti olduğu üçün təlim əxlaqın - xarakterin, mənəvi kimliyinin, mənəvi mahiyyətinin və ya daha dəqiq desək, insanlığının aydınlaşmasıdır. İlya Çavçavadze
 • Əməyin yalnız daxili, əqli, həyatverici qüvvəsi insan ləyaqətinin, onunla bərabər əxlaq və xoşbəxtlik mənbəyi kimi xidmət edir. Konstantin Uşinski
 • Əsl qəhrəmanın üstünlüyü ondadır ki, təhlükə ilə üz-üzə gələndə qorxu hissini boğub öldürür, həyatla vidalaşanda da daxili əzəmətini saxlaya bilir.[4] Xosrov Ruzbeh
 • Həqiqət kənarda aşkarlanacaq bir şey deyil, həyata keçirilməli olan daxili bir şeydir. Oşo
 • Hər şeydə olduğu kimi, ailə həyatında da daxili rahatlıq zənginlikdən üstündür. Molyer
 • Hətta tərəqqi üçün ayıq istək imanla - insan təbiətinin daxili yaxşılığına və elmin hər şeyə qadirliyinə inamla təmin edilir. Bu, “zirvəsi cənnətə çatan bir şəhər və qüllə” tikmək üçün yola çıxan və “heç bir şeyin onlara mane ola bilməyəcəyinə” inanan insanların inancından fərqli olaraq, küfr və küfr edən bir inancdır. Erik Hoffler
 • Xarici bir akt daxili ilə fərqlənmir. Pis bir işdə niyyət, mahiyyət etibarilə, həm də pisdir, yaxşı deyil. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • İncəsənət daxili həqiqət olan yerdə yaranır. Oqust Rodin
 • İnkişaf etmiş ölkələrdə xarici siyasəti daxili siyasət diktə edir, inkişaf etməmiş ölkələrdə xarici təzyiq daxili siyasəti müəyyən edir.[5] Viktor Radionov
 • İnsanda elə bir daxili inam olmalıdır ki, bütün bədbinlikləri yandırıb kül edə bilsin. Frensis Bekon
 • İnsanın daxili aləmində olan xeyirxahlıq - günəşdir. Viktor Hüqo
 • İnsanın daxilindəki yaxşılıq - bu günəşdir. Viktor Hüqo
 • İnsanın mahiyyəti yaradıcılıqdır. Onun daxili aləmi məhz yaradıcılıqda daha aydın məlum olur. Romen Rollan
 • İnsanın siması onun daxili aləmini əks etdirir. Viktor Hüqo
 • İnsanlar kimi evlərin də onların daxili mahiyyətini əks etdirən ruhları və sifətləri var. Aleksandr Düma (ata)
 • Qadının zahiri gözəlliyi müvəqqəti, daxili gözəlliyi isə daimidir. Emil Zolya
 • Qılıncın öz daxili həqiqəti yoxdur. Nikolay Çernışevski
 • Qızıl suyuna çəkilmiş silah kimi, lovğa adamların da daxili aləmi xaricinə uyğun gəlmir. Pifaqor
 • Lütf dedikdə mən zahiri harmoniyaya çevrilə bilən daxili harmoniyanı, mahiyyətcə mənəvi harmoniyanı nəzərdə tuturam. Anna Morrou Lindberq
 • Mən həmişə xoşbəxtəm. Mənim tarazılığımı pozmağa imkan vermyən termostat adlanan daxili mexanizmim var. Xoşagəlməz ən kiçik bir hadisə hələ uzaqlarda ikən, termostatım işə düşür və məni əzab çəkməyə qoymur. Salvador Dali
 • Mənim qərarlarım nəzəriyyə və gizli bir daxili instinktin ahəngi əsasında qəbul edilir. Corc Soros
 • Min illərdir ki, bəşəriyyətin ən gözəl ağlı xalqlara ən böyük əzab-əziyyətsiz, daxili çəkişmələr olmadan, dostluq və qardaşlıq şəraitində yan-yana yaşamaq imkanı verəcək formaları tapmaq kimi nəzəri problemlə mübarizə aparır. Praktiki olaraq bu istiqamətdə ilk addım ancaq indi, bu gün atılır. Mixail Kalinin
 • Şübhəli anlarda və tərəddüd edəndə insan çaşıb qalır və hansı yolla gedəcəyini bilmir, amma o bir yol seçir və seçdiyi yolla getməyə hazır olanda, daxili bir səs onu bu yoldan saxlayır. Baxmayaraq ki, hər şey-təbii meyllər, simpatiya, sağlam düşüncə, hətta aydın dərk edilmiş müəyyən məqsəd onu bu yola çağırır, amma ruhu onu bu yolla getməyə qoymayan hansısa görünməz bir qüvvənin təsiri altından çıxa bilmir. Amma sonra məlum olur ki, əgər o, əvvəlcə seçdiyi və şüuruna görə seçməli olduğu yolla getsəydi, bu onun ölümünə səbəb olardı... Daniel Defo
 • Ümumi mənlik daxili psixoloji mənliyin şərti strukturudur. Ziqmund Freyd
 • Yazıçı da öz daxili aləmindən baş alıb gələnləri yazmalıdır. Qüstav Flober
 • Zahiri təmizlik və zəiflik daxili təmizlik və gözəlliyin ifadəsi olmalıdır. Vissarion Belinski

İstinadlar

redaktə
 1. Brayan Treysi. Bəhanələrə yox! daxili intizamın gücü. Bakı, 2013.səh.168
 2. Brayan Treysi. Bəhanələrə yox! daxili intizamın gücü. Bakı, 2013.səh.19
 3. Brayan Treysi. Bəhanələrə yox! daxili intizamın gücü. Bakı, 2013.səh.37
 4. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005, səh.73
 5. [1] Українська афористика Х-ХХ ст. Під загальною редакцією Івана Драча та Володимира Черняка. — Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001