A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Allahın övladlarının cırıq və ac kütlələrinin üsyanı ilə üzləşən bir dünyada; Şərq və Qərb, ağ və rəngli, fərdlər və kollektivistlərin gərginliyi arasında parçalanmış dünyada; mədəni və mənəvi gücü onun texnoloji imkanlarından çox geridə qalan bir dünyada, biz hər gün nüvə birgə məhvi astanasında yaşayırıq; bu dünyada zorakılıq artıq intellektual təhlil üçün bir seçim deyil, fəaliyyət üçün imperativdir. Martin Lüter Kinq
 • Avropa ədəbiyyatının Məhəmmədilər qarşısındakı öhdəliklərimizi gözdən salmaqda davam etdiyi sistematik şəkildə təəssüflənməliyəm. Şübhəsiz ki, onlar daha çox gizlənə bilməzlər. Dini nifrət və milli təkəbbür üzərində qurulan ədalətsizliyi əbədi saxlamaq olmaz. Ərəb Avropada öz intellektual təəssüratını qoyub. Ümumi səma qlobusunda ulduzların adlarını kimin oxuduğunu hər kəs görə bildiyi kimi O, onu göylərdə silinməz şəkildə yazmışdır. Con Dreper
 • Azadlıq anadangəlmə deyil, hədiyyə olaraq verilmir, onun üçün çalışmaq lazımdır, bu, intellektual cəhətdən inkişaf etmiş xarakterin nəticəsidir. Adolf Disterveq
 • Azadlıq, mənim metafizikama görə, intellektual keyfiyyətdir; taleyə və təsadüfə aid olmayan bir xüsusiyyətdir. Nə sahibdir, nə də buna qadirdir. Onun fikrində əxlaqi və əxlaqsız heç nə yoxdur. Onun tərifi intellektual anlamda özünü təyin edən gücdür. Bu düşüncə, seçim və güc deməkdir; o, əxlaq baxımından biganə, nə əxlaqi cəhətdən yaxşı, nə də əxlaqi cəhətdən pis olan obyektlər arasında seçim edə bilər. Əgər bu xüsusiyyət, sifət, sifət, onu istədiyin adlandırdığı substansiyanın əxlaqi duyğu, vicdan, əxlaq qabiliyyəti varsa; əgər o, əxlaqi xeyirlə əxlaqi pisliyi ayırd edə bilirsə və birincini seçmək və ikincini rədd etmək qüdrətinə malikdirsə, əgər istəsə, şəri seçib yaxşını rədd edə bilər, təcrübədə gördüyümüz kimi, çox vaxt bunu edir. Con Adams
 • Azərbaycan müasir güclü dövlətə çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Həm iqtisadi, həm siyasi imkanlar, həm də insanların intellektual səviyyəsi, dövlət siyasəti, dövlətin iradəsi və açıq-aydın görünən gələcəyin üfüqləri. İlham Əliyev
 • Bədii söz plakat deyil, rəngarəng rəsm əsəridir, onun emosional, intellektual təsir yolları mürəkkəb və çoxcəhətlidir. İmran Qasımov
 • Bəzilərinin həyatın mənası, bəzilərinin ümid adlandırdığı həqiqət axtarışında bu necə bir həyatdır? Özümüzə və yanımızda olanlara sataşırıq, vaxtından əvvəl getməyə çalışırıq, yaşadığımız gündə dayaq axtarırıq və heç nə tapmadan deyirik ki, həyat ağırdır, çətindir, dözülməzdir. Sonsuz axtarışlar, ümidsiz əzablar və əsas səhv odur ki, biz həyatda onun əsl mahiyyətini — sevgini görmürük. Hər şey onunla başlayır, hər şey onunla davam edir. Bu incə materiya ilğım kimi görünür, intellektual tələlərimizdən yan keçir, nəzarəti boğur, zehni söhbətə salır, yaddaşı barmağına sarır. Elçin Səfərli
 • Bir vaxtlar siyasi rəqiblərim məni möcüzəvi intellektual və iqtisadi gücə malik olduğum üçün fəxr edirdilər ki, onun sayəsində təkbaşına dünya miqyasında depressiya yaratmışam. Herbert Huver
 • Biz müəllimin öz fikirlərini doğru kimi ortaya qoymamasını və onların həqiqətini ən güclü işıqda nümayiş etdirmək üçün əlindən gələni əsirgəməməsini təklif edəcək qədər absurd deyilik. Bundan çəkinmək, hər hansı bir müəllimdə əminlik tapmamaq və axtarmamaq kimi ən pis intellektual vərdişi qidalandırmaq olardı. Amma müəllimin özü heç bir əqidəyə bağlanmamalıdır; sual onun öz fikirlərinin doğru olub-olmamasından deyil, başqa insanların fikirlərini yaxşı öyrənib-öyrənməməsindən və öz fikirlərini həyata keçirərkən bütün ziddiyyətli fikirlərin arqumentlərini ədalətli şəkildə bəyan etməsində olmalıdır. Con Stüart Mill
 • Biz tarixdəki maddi təsirləri həddindən artıq vurğulamağa meyilliyik. Xüsusilə ruslar bu səhvə yol verirlər. İntellektual dəyərlər və etnik təsirlər, ənənə və emosional amillər eyni dərəcədə vacibdir. Əgər belə olmasaydı, Avropa bu gün millətçiliyin dəlixanası deyil, federativ dövlət olardı. Albert Eynşteyn
 • Bizə daha çox maddi inkişaf lazım deyil, daha çox mənəvi inkişaf lazımdır. Bizə daha çox intellektual güc lazım deyil, daha çox mənəvi güc lazımdır. Bizə daha çox bilik lazım deyil, daha çox xarakter lazımdır. Bizə daha çox hökumət lazım deyil, daha çox mədəniyyət lazımdır. Bizə daha çox qanun yox, daha çox din lazımdır. Bizə görünən şeylərdən daha çox ehtiyacımız yoxdur, bizə görünməyən şeylərdən daha çox ehtiyacımız var. Həyatın bu tərəfinə indiki zamanda diqqət yetirmək arzuolunandır. Əgər o tərəf güclənsə, qarşı tərəf özü ilə məşğul olacaq. Kalvin Kulic
 • Bizi bunlar yox edə bilər: ölkəsiz siyasət; vicdanı üstələyən əyləncə; əziyyətsiz var-dövlət; intellektual, ancaq xaraktersiz "insan"lar; əxlaqi cəhətdən kasıb biznes; insan sevgisini alt plana itələmiş bilik; fədakarlığı zəif din anlayışı. Mahatma Qandi
 • Bizim dövrümüz öz ruhunda qotikadır. İntibahdan fərqli olaraq, burada bir neçə görkəmli şəxsiyyət hakim deyil. XX əsr intellektin demokratiyasını qurdu. İncəsənət və elm respublikasında zəmanəmizin intellektual hərəkatında eyni dərəcədə mühüm rol oynayan kişilər çoxdur. Əhəmiyyətli olan fərddən çox dövrdür. Qalileo və ya Nyuton kimi dominant şəxsiyyət yoxdur. Hətta on doqquzuncu əsrdə də bütün digərlərindən üstün olan bir neçə nəhəng var idi. Bu gün ümumi səviyyə dünya tarixində heç vaxt olmadığı qədər yüksəkdir, lakin çox az adam var ki, onların boyu onları dərhal digərlərindən fərqləndirir. Albert Eynşteyn
 • Böyük yaradıcılıq potensialı olan şəxslər öz mənəvi-intellektual enerjisini şüalandıra bilməsələr, dəli olarlar. Tur Xander
 • Bu gün ümumiyyətlə, müstəqillikdən danışarkən ədəbiyyatımızın xalqımız üçün nə qədər zəngin sərvət olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz xalqımızın milli sərvətidir və intellektual mülkiyyətidir. Bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xidmət ondan ibarətdir ki, şairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə daim milli hissiyyatları oyatmağa çalışmışlar. Milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xaıqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçir. Heydər Əliyev
 • Bütün tarixə baxın və özünüzü inandırın ki, həyatın, düşüncənin, yaradıcılıq və azad fəaliyyətin inkişafı və bol olduğu bütün dövrlərdə və ölkələrdə həm də çəkişmə, intellektual və ictimai mübarizə, siyasi partiyaların mübarizəsi olub. Mixail Bakunin
 • Çox az adam var ki, onlarla çoxlu intellektual təsadüflər yaşayıram… və heç biri ilə vərdişlərim, hisslərim, əxlaqlarım və sevgilərim daha birbaşa və düşməncəsinə ziddiyyət təşkil edir. Biz kişilərin bütün zahiri və görünən əlamətlərinə o qədər qarşıyıq ki… Maraqlıdır ki, fikirlərində bu qədər sıx birləşmiş və indi hamıdan çox bir-biri ilə razılaşan iki kişi üçün maraqlıdır. Robert Sauti
 • Çox yüksək ruhlu insan heç vaxt orijinal olmur. Onun şəxsiyyəti gərək olduğu qədər görkəmlidir, uyğunsuzluqları azdır, intellektual mövhumatlardan azaddır, boş qorxuları yoxdur. O, düşüncə incələmələrindən (analizlərdən) çəkinmir, lazım gəldiyində onları son həddə çatdırır; asanlıqla reallığa qayıdır. O yamsılayır, ixtira edir, köhnəni köhnə olduğuna görə, yenini də yeni olduğuna görə rədd etmir; yüksək ruhlu insan, özündən əvvəl əbədi aktual olan bir şeyləri üzə çıxarmağı bacarır. Dəftərlər
 • Din məsələlərinə gəldikdə, insanlar çirkin və intellektual qeyri-səmimiyyətin günahını öz üzərlərinə götürürlər. Ziqmund Freyd
 • …doqma beyinə daxil olanda bütün intellektual fəaliyyət dayanır. Robert Anton Vilson
 • Dünya son dərəcə qeyri-kamildir. Zəhmətkeşlərin dörddə biri yeni düşüncələrə və ixtiralara qapılsa və digərlərinin hesabına dolansa belə, insanlıq yüksəlməyə çalışan bu dəstədən çıxan daimi ixtiralar və intellektual iş sayəsində çox böyük qazanc əldə edərdi. Konstantin Siolkovski
 • Elm məbədində çoxlu malikanələr var və orada yaşayanlar və onları ora aparan motivlər müxtəlifdir. Bir çoxları elmə yüksək intellektual güc hissi ilə yanaşır; elm onların canlı təcrübə və ambisiyaların məmnuniyyətini axtardığı xüsusi idman növüdür; Məbəddə beyinlərinin məhsullarını bu qurbangahda sırf utilitar məqsədlər üçün təklif edən bir çox başqalarına rast gəlmək olar. Əgər Rəbbin mələyi gəlib bu iki kateqoriyaya aid olan bütün insanları məbəddən qovsaydı, camaat ciddi şəkildə tükənəcəkdi, lakin içəridə həm indiki, həm də keçmişdə olan bəzi adamlar qalacaqdı. Plankımız onlardan biridir və buna görə də onu sevirik. Mən yaxşı bilirəm ki, biz indicə elm məbədinin tikililərinə əsasən, bəlkə də, əsasən, məsul olan bir çox əla adamları təxəyyüldən qovmuşuq; və bir çox hallarda mələkimiz qərar verməyi olduqca çətin bir iş hesab edərdi. Ancaq bir şeyə əminəm: əgər indicə qovduğumuz növlər mövcud olan yeganə növlər olsaydı, məbəd heç vaxt yaranmazdı, ancaq sürünənlərdən ibarət meşə böyüyə bilər. Bu insanlar üçün insan fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsi bir nöqtəyə gələrsə, edəcək; mühəndis, zabit, biznesmen və ya alim olmaları şəraitdən asılıdır. İndi gəlin mələyin lütfünü tapanlara bir daha nəzər salaq. Onların əksəriyyəti bir qədər qəribə, ünsiyyətsiz, tənha yoldaşlardır, bu ümumi xüsusiyyətlərə baxmayaraq, rədd edilənlərin ev sahiblərindən daha az bir-birinə bənzəyir. Onları məbədə nə gətirdi? Bu çətin sualdır və heç bir cavab onu əhatə etməyəcək. Albert Eynşteyn
 • Etməli olduğum şey insanların düşündüyü deyil, məni maraqlandırandır. Gerçək və intellektual həyatda eyni dərəcədə çətin olan bu qayda böyüklük və alçaqlıq arasındakı bütün fərqlərə xidmət edə bilər. Bu daha çətindir, çünki həmişə sizin vəzifənizin nə olduğunu səndən daha yaxşı bildiyini düşünənləri tapacaqsan. Dünyanın fikrindən sonra yaşamaq dünyada asandır; tənhalıqda özümüzdən sonra yaşamaq asandır; ancaq böyük insan odur ki, izdihamın arasında təkliyin müstəqilliyini mükəmməl şirinliklə qoruyur. Ralf Uold Emerson
 • Eynşteynin nəzəriyyəsi ən yüksək estetik ləyaqət dərəcəsinə malikdir: hər bir gözəli sevən onun həqiqət olmasını arzu etməlidir. Bu, çoxlu çıxılmaları heyrətləndirən kritik fərziyyələrin texniki sadəliyi ilə təbiətin əməliyyatlarının geniş vahid araşdırmasını verir. Söhbət sırf nəzəriyyənin əldə etdiyi irəliləyişdən gedir: Eynşteynin işinin bütün təsiri fizikanı daha fəlsəfi (yaxşı mənada) etmək və XVII əsrin böyük elmi sistemlərinə aid olan intellektual birliyin bir hissəsini bərpa etməkdir və XVIII əsrdə artan ixtisas və təfərrüatlı biliklərin böyük kütləsi nəticəsində itirildi. Müəyyən mənada yaşımız yaşamaq üçün yaxşı bir dövr deyil, lakin fizika ilə maraqlananlar üçün böyük təzminatlar var. Hendrik Lorens
 • Əhəmiyyətli bir inqilab millətin inkişafının gedişatını formalaşdıran zehni münasibətlərdə və dəyərlərdə dəyişikliklərin zəruriliyinə intellektual inamın yaratdığı ruhun inqilabıdır. Yalnız maddi şəraiti yaxşılaşdırmaq üçün rəsmi siyasət və institutları dəyişdirməyə yönəlmiş inqilabın real uğur şansı azdır. Ayn San Su Kyu
 • Əhəmiyyətli intellektual nailiyyət. Xüsusilə qeyd etməliyik ki, bu münasibət Nyutona Prinsiplərin nəticələrini mütləq şəkildə sarsıtmadan, bununla da "fəlsəfi romantizm" yaratmadan "yuxuda görmək" forması kimi fəlsəfi sualların ehtimal olunan nəticələrini araşdırmağa imkan verdi. Dekartın etdiyi deyilən yol. Mən Nyutonun həmin müqəddimənin son bəndində dediklərini təkrar edirəm: "Və bütün fəlsəfə dərhal aydın olmasa da, insanların zehnini əvvəlcədən mühakimələrlə doldurmaqdansa, hər gün biliklərimizə nəsə əlavə etmək daha yaxşıdır. Bəzi əsas həqiqətlər, məsələn, tərs kvadrat qanununa görə hərəkət edən cazibə qüvvəsinin universallığı birbaşa riyaziyyatdan alınmışdır. Lakin Nyutonun fikrincə, hətta bir dəfə tapılan belə bir qanun onun ümumi düşüncə sxeminə uyğunlaşdırılmalı idi və o, bu qanunun bəzi cəhətlərinin qədim müdriklərə məlum olduğuna inandı. Nyuton təbiət fəlsəfəsinin istiqamətini dəyişdirdikdən sonra o, hissəciklər arası cazibə və itələmə qüvvələrinin mövcud olduğuna inanmağa başladı. Nyutonun fikrincə, bu cür qüvvələr öz hərəkətlərində kifayət qədər qısa məsafədədirlər Onlar, başqa sözlə, məsafədən hərəkət edən qüvvələr kateqoriyasına düşmürlər. Onun maddə və xüsusən də kimyagərlik üzərində apardığı araşdırmalar bu qüvvələrin mövcudluğunu ağlabatan göstərmişdi. Bəs belə qısa mənzilli qüvvələrin ağlabatanlığı nəhəng məsafələrdə hərəkət edən uzaqmənzilli qüvvələrin mövcudluğuna inamı təmin edirmi? Günəşlə yer arasındakı cazibə qüvvəsini nəzərdən keçirək: bu qüvvə təxminən yüz milyon mil məsafədə hərəkət etməlidir. Konseptual nöqteyi-nəzərdən daha da pis olanı günəşlə Saturn arasında minlərlə milyon mil məsafədə olan qüvvədir. Nəhayət, Nyuton kometaların bir növ planet olduğu və nəticədə günəşin cazibə qüvvəsinin uzanması lazım olduğu qənaətinə gəldi. İsaak Nyuton
 • Əvvəla, mən heç vaxt belə bir söz deməmişəm, istər ədəbi, istərsə də intellektual baxımdan mənim üslubum deyil. Mən dollar işarəsinə üstünlük verdiyimi demədim — bu, tamamilə boşboğazlıqdır və lütfən, onu yerləşdirməyi unutmayın. Bu sitatın haradan gəldiyini bilmirəm, amma dollar işarəsinin mənası Atlasda izah olunur. Orada açıq şəkildə deyilir ki, bu, azad ticarətin və deməli, azad düşüncənin simvoludur. Ayn Rand
 • Faşizm özünü bütün enerjisi ilə fəaliyyətə həsr edən, qarşıda duran çətinlikləri cəsarətlə dərk edən və onları dəf etməyə hazır olan fəal insan arzulayır. O, həyatı mübarizə kimi başa düşür, xatırlayır ki, insan özünə layiqli həyat qazanmalı, onun təşkili üçün ilk növbədə özündən alət (fiziki, əxlaqi, intellektual) yaratmalıdır. Benito Mussolini
 • Fikir azadlığından qaynaqlanan intellektual fərqlərin heç bir qəbahəti yoxdur, nə qədər ki, bu cür fərqlər intellektual mübahisələrlə məhdudlaşır. Pərviz Müşərrəf
 • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. Tur Xander
 • Hakim sinfin ideyaları hər bir dövrdə hakim ideyalardır, yəni cəmiyyətin hakim maddi qüvvəsi olan sinif eyni zamanda onun hakim intellektual qüvvəsidir. Karl Marks
 • Hesab edirəm ki, Rusiyanı və Stalini tənqid etmək istəyi intellektual dürüstlüyün sınağıdır. Corc Oruell
 • Həqiqətə ehtiyac daimi deyil; dincəlmək ehtiyacından artıq deyil. Təhrif olan fikir həqiqətdən daha böyük intellektual gücə malik ola bilər; o, ruhun müxtəlif ehtiyaclarına daha yaxşı xidmət edə bilər. Həqiqət tarazlıqdır, lakin həqiqətin əksi, yəni balanssızlıq yalan olmaya bilər. Syuzan Zontaq
 • Həyatda həmişə düşünən və hiss edən intellektual və emosional adamlara rast gəlinir. Birincilərdən sərkərdələr, dövlət xadimləri, ikincilərdən isə şairlər, xəyalpərəstlər, incəsənət adamları çıxır. Teodor Drayzer
 • Xəstəlik nə qədər ciddidirsə, bütün resurslarınızı — mənəvi, emosional, intellektual, fiziki — səfərbər edərək, buna qarşı mübarizə aparmaq sizin üçün bir o qədər vacibdir. Norman Kuzins
 • Xəzərlər saf qan deyillər. Yəhudi dini 8-ci əsrdən 12-ci əsrə qədər çox dinamik və açıq idi. O, hələ bağlanmayıb. Və yəhudilər olduqca heterojen bir qrupdur. Düşünürəm ki, o dövrdə yəhudilərin intellektual elitası Almaniyada yerləşirdi. Şlomo Zand
 • İndiki sistem cəmiyyətə sağlam düşünmək, bütün informasiyaları tənqidi qiymətləndirmək üçün faydalı deyil, əks halda hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələri və televiziya vasitəsilə əhalinin şüurunu manipulyasiya edə bilməzdi. Ona görə də insanlara doğuşdan öz intellektual potensialını üzə çıxarmağa icazə verilmir və bunun üçün yaşamaq üçün məktəbdən, televiziyadan, dindən, içkidən, işdən istifadə edilir. Yak Fresko
 • İngilis dəniz gücünün tənəzzülünə iki şey səbəb oldu: Trafalqardan sonra uzun müddət dinc hökmranlıq və Britaniyanın bir çox milli qurumlarına nəzarət edən bu yeni mühit və sinif iyerarxiyası tərəfindən donanmanın tutulması. Zabitlərinin əksəriyyətini ölkənin yüzdə birini təşkil edən Kral Donanması heç vaxt Şerin (Şer-Almaniyada şəhər) donanmasını bu qədər savadlı və belə ağıllı edən o böyük şəhər səviyyəsində belə, orta səviyyəli istedad ehtiyatına əsaslanmırdı. Donanma funksional deyil, sosial yönümlü idi: dəyərlər, texnologiyadan daha çox ənənəyə əsaslanırdı. Böyük Britaniyada aristokratiya və zadəganların milli həyatla və inkişafla ayaqlaşmaması faciə idi. Sosial və intellektual dəyərlər sənaye cəmiyyəti heç vaxt aristokratiyanı sıxışdırmır. Viktoriya İngiltərəsi nə qədər zənginləşsə də, bu sərvətlərin texnoloji mənşəyindən bir o qədər dərin mənada utanırdı. Mühəndis və iş adamı heç vaxt İngiltərədə Almaniya və ya Amerikadakı qədər "hörmətli" olmamışdı. Dünyada 1870-ci ildən sonra, İngiltərə sənaye inqilabının daha mürəkkəb mərhələsinin texniki çətinlikləri və kommersiya problemi ilə üzləşdiyi zaman xarici rəqabətdə ölkə rəhbərliyi çətinliklərdən xəbərdar olmaq və onlara cavab vermək ehtimalı az olan sosial qrupun əlində idi (öz sərvətinə və imtiyazına görə). 1870-ci ildən 1914-cü ilə qədər Britaniya dekadent idi, çünki dekadent hakim sosial qrup və dekadent (qeyri-funksional) dəyərlər texnoloji və sosial dəyişiklik qüvvələrini ələ keçirmişdi və ya korlamışdı. Barnett Korrelli
 • İnsan məntiqli deyil və onun intellektual tarixi əqli ehtiyatların və güzəştlərin rekordudur. O, köhnə inanclarının məntiqi əsaslarını təslim etmək məcburiyyətində qaldıqda belə, əlindən gələni edir. Con Dyui
 • İnsanı əxlaqi yox, intellektual səviyyədə tərbiyə etmək, cəmiyyət üçün təhlükə yaratmaq deməkdir. Teodor Ruzvelt
 • İnsanların çoxu, fiziki, intellektual və ya əxlaqi olaraq çox az potensialını əhatə edən dar bir dairədə yaşayır. Vilyam Ceyms
 • İntellektual azadlıq çoxdan qəbul edilmiş çox şeyi yenidən araşdırmaq hüququ deməkdir. Azad insan düşünən insan olmalıdır və o, qanunverici və ya seçici çoxluğun ən həvəslə iddia edə biləcəyi şeylərə şübhə etməyə cəsarət etməlidir. Robert Cekson
 • İntellektual dərslərlə praktiki məşğələlər arasındakı fasilə çox böyük olduqda, birincinin heç bir təsiri olmayacaq, ikincinin heç bir faydası olmayacaq. Henri Tomas Bokl
 • İntellektual ehtiras həssaslığı qovur. Leonardo da Vinçi
 • İntellektual fərdiyyətçiliyə və müstəsna ağıllara borclu olduğumuz zəngin mədəni müxtəlifliyə yalnız təsadüfi ekssentriklik və anormal münasibət bahasına sahib ola bilərik. Onlar başqalarına və ya bizim burada işlədiyimiz kimi dövlətə zərərsiz olduqda, qiymətlər o qədər də böyük deyil. Fərqlənmək azadlığı çox əhəmiyyət kəsb etməyən şeylərlə məhdudlaşmır. Bu, azadlığın sadəcə kölgəsi olardı. Onun mahiyyətinin sınağı, mövcud nizamın ürəyinə toxunan şeylər haqqında fərqlilik etmək hüququdur. Robert Cekson
 • İntellektual inkişaf doğum anından başlamalı və yalnız ölümlə dayandırılmalıdır. Məlumatın haradan alındığını və ondan necə istifadə ediləcəyini bilmək uğurun sirridir. Albert Eynşteyn
 • İntellektual istedadlar insanın taleyindən xəbər verir; eyni şey xarakter, əzm və cəsarət üçün də keçərlidir, lakin bunların hamısında bəxtsiz nemət yoxdur. Robertson Davies
 • İntellektual məşğuliyyət haqqında belə bir həqiqət vardır: düşüncə barəsində verilən vacib qərarlar, bir dövrə damğasını vuran böyük kəşflər və ciddi problemlərin effektiv həlli yolları ancaq təkcə işləyən və tənha insanlara qismət olmuşdur. Ziqmund Freyd
 • İntellektual olaraq, siyasi olaraq, bütün həqiqi tərəqqinin istiqaməti daha böyük azadlığa və sonsuz ideyalar ardıcıllığına doğrudur. Kristian Nestell Bovio
 • İntellektual — sadə bir şeyi qarışıq söyləyə bilən adamdır; sənətçi isə çətin bir şeyi asan. Çarlz Bukovski
 • İntellektual tərbiyənin ali məqsədi insana kamil bilik və öz daxili nəfsinə yiyələnməkdir. Novalis
 • İntellektual yetkinliyə çatanda və ateist, teist və ya panteist, materialist və ya idealist, xristian və ya azad düşüncəli bir insan olduğumu soruşmağa başlayanda bu adların heç birinin mənə uyğun olmadığı qənaətinə gəldim. Tomas Henri Haksli
 • İrqçilik kollektivizmin ən aşağı, ən kobud primitiv formasıdır. Bu, insanın genetik nəslinə mənəvi, sosial və ya siyasi əhəmiyyət vermək anlayışıdır — insanın intellektual və xarakter xüsusiyyətlərinin onun daxili bədən kimyası tərəfindən istehsal və ötürülməsi anlayışıdır. Bu o deməkdir ki, praktikada insan öz xarakterinə və hərəkətlərinə görə deyil, əcdadlar kollektivinin xarakterinə və hərəkətlərinə görə mühakimə olunmalıdır. İrqçilik iddia edir ki, insanın şüurunun məzmunu (onun idrak aparatı deyil, məzmunu) irsi xarakter daşıyır; insanın əqidəsi, dəyərləri və xasiyyəti doğulmazdan əvvəl ondan asılı olmayan fiziki qüvvələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, fəlsəfə və elm tərəfindən hərtərəfli təkzib edilmiş fitri ideyalar və ya irsi biliklər haqqında təlimin mağara adamının versiyasıdır. İrqçilik vəhşilər üçün bir doktrinadır. Bu, heyvanlar və insanlar arasında deyil, müxtəlif heyvan cinslərini fərqləndirən bir zehniyyətə uyğun olan kollektivizmin anbar və ya heyvandarlıq versiyasıdır. Ayn Rand
 • İsrail ərazisini onun əsgərləri və kəndliləri qazandı. Ərəb ölkələrinin olması səbəbindən geniş ərazisindən məhrumdur. İsrailin yüksəkliyi onun alim və mühəndislərinin nailiyyətlərində, təhsil sistemində və ümumi intellektual səviyyəsindədir. Şimon Peres
 • İstəklərimizi bölüşməyən, maraq və qabiliyyətlərə sahib olan tamamilə fərqli fərdlərlə qarışmaq məcburiyyətində qaldığımız zaman mənəvi və intellektual sağlamlığımıza böyük fayda verməli, bunu qiymətləndirmək üçün səy göstərməliyik. Nataniel Hotorn
 • İstənilən dinə dönməz bağlılıq təkcə intellektual intihar deyil; müsbət imansızlıqdır, çünki zehni dünyaya hər hansı yeni baxışa bağlayır. İman hər şeydən əvvəl açıqlıqdır - məchulluğa inam aktıdır. Alan Uilson Uots
 • İşin mənəvi dəyəri ondan ibarətdir ki, o, digər insanlardan daha yüksək mənbədən gəlir. O mənbə cəmiyyətdir; millətdir. Əslində, əxlaq yalnız ictimai, milli, özəl fərdlərdən ayrı və yuxarıda ola bilər. Millətin ictimai asayişi və əmin-amanlığı, rifahı, xoşbəxtliyi, gələcəkdə təhlükəsizliyi və məsumluğu, sivilizasiyanın tərəqqisi naminə maraq, zəhmət və fədakarlıq tələb edəndə canından keçməyi tələb edən milli mənəviyyatdır. Kamil xalqda milli əxlaqın tələbləri, demək olar ki, o xalqın insanları tərəfindən mühakimə olunmadan, vicdanlı və emosional motivlə irəli sürülür. Bu, ən böyük milli hissdir, milli həyəcandır. Millət anaları, millət ataları, millət müəllimləri və millət ağsaqqalları; Onların evdə, məktəbdə, orduda, fabrikdə, hər yerdə və hər işdə millətin övladlarına, millətin hər bir üzvünə yorulmadan və davamlı olaraq verəcəkləri milli tərbiyənin məqsədi, bu yüksək milli hissi gücləndirir. Əxlaqın milli-ictimai olduğunu söyləmək və onun ümmət vicdanının ifadəsi olduğunu söyləmək həm də əxlaqın müqəddəs atributunu tanımaqdır. Əxlaq müqəddəsdir; çünki onun bərabər dəyəri yoxdur və heç bir başqa cür dəyərlə ölçülə bilməz. Əxlaq müqəddəsdir; çünki ən böyük əxlaqi vicdanı olan cinayətkar üçün prioritetdir. Həmin cinayəti törədən cəmiyyət tək və təkdir. Başqa cinayətkar yoxdur. İlahiyyatda hətta məcazi mənada düşünülmüş cəmiyyət də gizlidir. Çünki vicdanımıza təsir edən mənəvi həyat, cəmiyyət üzvləri arasında əməl və təriflərdən ibarətdir. Həqiqi, doğru bir cəmiyyət sıx bir intellektual və əxlaqi fəaliyyətdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Kağızın ixtiraçısı - və o, xristian deyildi - bəşəriyyət üçün bütün ilk atalardan daha çox şey etdi. Şum, oraq, beşik, biçin ixtiraçıları; vaqonların, vaqonların, lokomotivlərin ixtiraçıları, qayıqların, yelkənli gəmilərin, paroxodların ixtiraçıları; toxucu dəzgahları düzəldən adamlar - bir sözlə, bütün faydalı şeylərin ixtiraçıları - onlar böyük mütəfəkkirlər, şairlər, musiqiçilər, aktyorlar, rəssamlar, heykəltəraşlar ilə əlaqələndirilən sivilizasiyalardır. Faydalı olanı icad edən kişilər, faydalı olanı gözəlləşdirən kişilər bəşəriyyətin əsl sivilizasiyasıdır. Kahinlər bütün dövrlərdə maneələr – büdrəmə blokları olublar. İnsanın öz ağılını işə salmasına mane oldular. Cəsarət qorxuya çevrilənə qədər cəsarət üçün xəyal hekayələri danışdılar. Onlar insanların intellektual inkişafının qarşısını almaq, dünyanı uşaqlıq vəziyyətində saxlamaq, özlərini böyük, yaxşı və müdrik hesab etmək üçün əllərindən gələni etdilər. Onlar həmişə bilirdilər ki, onların müdriklik şöhrəti xalqın cahilliyindən asılıdır. Robert Qrin İngersoll
 • Keçmişin uzun əsrlərini düşündüm, bu kiçik məxluqun ardıcıl nəsilləri öz yollarını davam etdirdilər — ildən-ilə doğulub, bu qaranlıq və tutqun meşələrin arasında yaşayıb ölürlər, onların məhəbbətinə baxmaq üçün ağıllı bir göz yoxdur; bütün görünüşə görə gözəlliyin belə mənasız itkisi. Bu cür fikirlər melanxolik hissi oyadır. Təəssüfləndirici görünür ki, bir tərəfdən bu cür incə varlıqlar yalnız əsrlər boyu ümidsiz vəhşiliyə məhkum edilmiş bu vəhşi əlverişsiz bölgələrdə öz ömürlərini yaşamalı və öz cazibələrini nümayiş etdirməlidirlər; digər tərəfdən, mədəni insan nə vaxtsa bu uzaq diyarlara çatarsa ​​və bu bakirə meşələrin girintilərinə mənəvi, intellektual və fiziki işıq gətirərsə, biz əmin ola bilərik ki, o, üzvi və mədəni münasibətlərin gözəl balanslaşdırılmış münasibətlərini belə pozacaq. Qeyri-üzvi təbiət, gözəl quruluşunu və gözəlliyini qiymətləndirməyə və həzz almağa layiq olduğu bu varlıqların yox olmasına səbəb olur. Bu mülahizə, şübhəsiz ki, bütün canlıların insan üçün yaradılmadığını söyləməlidir. Onların çoxunun onunla heç bir əlaqəsi yoxdur. Onların mövcudluğu dövrü ondan asılı olmayaraq davam edir və insanın intellektual inkişafındakı hər bir irəliləyişlə pozulur və onların xoşbəxtliyi və həzzləri, sevgiləri və nifrətləri, varlıq uğrunda mübarizələri, güclü həyatları və erkən ölümləri dərhal öz rifahı və yalnız əbədiliyi ilə əlaqəli görünür, yalnız bərabər rifah və əbədiyyətlə məhdudlaşır. Alfred Rassel Uolles
 • Kimyaçıda elə bir düşüncə forması var ki, onun vasitəsilə bütün ideyalar onun zehnində təsəvvür edilən musiqi parçasının səsləri kimi görünür. Bu təfəkkür forması Faradayda ən yüksək dərəcədə inkişaf etdirilmişdir və buradan belə çıxır ki, bu düşüncə üsulu ilə tanış olmayanlar üçün onun elmi işləri quru və quru görünür və bir-biri ilə əlaqəli bir sıra araşdırmalarla məhdudlaşır. öyrədir və ya izah edərkən onun şifahi nitqi intellektual, zərif və gözəl aydındır. Maykl Faradey
 • Kitabın olmaması intellektual yoxsulluğun ən yüksək dərəcəsidir; özünüzü bu qədər aşağı salmayın. Con Reskin
 • Kütləvi mədəniyyət heç bir intellektual və mənəvi səy olmadan ən aşağı qabiliyyətlərlə mənimsənilə bilən bir mədəniyyətdir. … Liberal təhsil kütləvi mədəniyyətə, kütləvi mədəniyyətin aşındırıcı təsirlərinə, onun "ruh və görmə qabiliyyəti olmayan mütəxəssislər və ürəksiz könüllər"dən başqa heç nə istehsal etməyə xas meylinə qarşı olan zəhərdir. Leo Strauss
 • Qadınlar da kişilər kimi cəmiyyətin faydalı və bərabərhüquqlu bir hissəsi olmalı, kişilər kimi bütün fiziki və intellektual qabiliyyətlərini tam inkişaf etdirməli, öz vəzifələrini yerinə yetirərək hüquqlarını qoruya bilməlidirlər. Bir kişi qarşısında azad və bərabər dayandıqda, özünü haqsız gözləntilərdən qoruya bilər. Avqust Bebel
 • Qadınları mükəmməl bərabərlik içində qəbul etmək sivilizasiyanın ən etibarlı əlaməti olardı və bəşəriyyətin intellektual qüvvələrini ikiqat artırardı. Stendal
 • Qocalığı yaşanmış həyatın parodiyasına çevirməməyin bir yolu var, yəni varlığın mənası olan məqsədə doğru getməyə davam etmək: insanlara, qruplara və ya səbəblərə, ictimai siyasi, intellektual və ya yaradıcı işə sədaqət. Devis Cefferson
 • Maddi güc güclülərin və zənginlərin əlindədir; intellektual güc müdrik adamlara və ya kahinlərə məxsusdur; mənəvi güc isə qadınlar tərəfindən həyata keçirilir. Ogüst Kont
 • Məktəblərdə, ailələrdə gənclərə oxumaq üçün verilən klassik kitablar arasında hər halda gənclərin, hətta qızların az qala gizlincə oxuduğu Heineni heç vaxt tapa bilməzsən: onun şeirləri bir az şirinlik kimi qəbul edilir. Meyvə və dadlı, lakin bir qədər zəhərlə doludur, buna görə də inkişaf etməkdə olan gəncliyə intellektual və əxlaqi qida kimi verilə bilməz. Qulyelmo Ferrero
 • Marksizmin qüdrət aləti kimi sınaqdan keçirildikdən sonra onun səhvlərinin üzə çıxması fikri yanlış bir inancın nəticəsidir. Hətta onların yaradılmasına kömək etdikləri Birinci İnternasionalda Marks və Engels mübahisəli fiqurlar olmuşlar. Onlar hər tərəfdən hücumlarla üzləşmiş və onları qəbul etmişdilər və iddia etdikləri intellektual sərtlikləri qızğın mübahisələrə məruz qalmışdı. Təəccüblü olan odur ki, bir çox marksist zərərin həcmini görməzlikdən gəlir. Onun davamçıları üçün marksizm qüsursuz təlimlər toplusuna, bir növ siyasi dinə çevrilmişdi. Robert Servis
 • Məlumdur ki, dil yazıçı qüdrətinin məhək daşıdır. Dil-səciyyələri açmaqda yazıçıya kömək edən ən yaxşı vasitədir. Dil- sadəcə cümlə üzvlərinin qrammatik qayda-qanunlar əsasında düzülüşü demək deyil, dil-yazıçı üçün ehtirasları toqquşduran, surətin daxili varlığı ilə intellektual aləmini aşkara çıxaran bir vasitədir. Dil yazışı üşün hər şeydir. İsmayıl Şıxlı
 • Mən intellektual, ya da filosof olmağa iddialı deyiləm. Mən sadəcə baxıram. Cozef Kudelka
 • Mən sizə müraciət etdim, ona görə ki, sizi intellektual insanlar hesab edirəm. Mən özüm intellektual adamam. Bizdən azdır. Açığın desək, bizdən elə az olmalıdır. Sergey Dovlatov
 • Mənə görə ziyalı olmaq intellektual məsələlərdən xəbərdar olmaq demək deyil; onlardan həzz almaq deməkdir. Çinua Açebe
 • Məsələ yaşda yox, ünsiyyət mədəniyyətində və intellektual inkişaf səviyyəsindədir. Uinston Çörçill
 • Musiqi təhsili uşaqlara məktəbdən ətraf aləmə - iş, mədəniyyət, intellektual fəaliyyət və insanların iştirakı dünyasına keçməyə kömək edən qapılar açır. Millətimizin gələcəyi övladlarımıza musiqi də daxil olmaqla hərtərəfli təhsil verməkdən asılıdır. Cerald Ford
 • Müasir cəmiyyətin imkanları (intellektual və maddi) hər zamankından ölçüyəgəlməz dərəcədə böyükdür - bu o deməkdir ki, cəmiyyətin fərd üzərində hökmranlığının əhatə dairəsi hər zamankından ölçüyəgəlməz dərəcədə genişdir. Cəmiyyətimiz böyük səmərəlilik və artan həyat səviyyəsinin ikili əsası əsasında Terrorla deyil, Texnologiya ilə mərkəzdənqaçma sosial qüvvələri fəth etməklə fərqlənir. Herbert Markuze
 • Müdriklik şöhrətpərəstliklə pozulur, hətta şöhrətpərəstliyin keyfiyyəti intellektual olduqda belə. Şöhrətpərəstlik, hətta bu keyfiyyətdə olsa da, özünü sevməyin bir formasıdır. Henri Teylor
 • Müstəqillik bir inqilab aktı idi; cümhuriyyətçilik günəş altında yeni bir şey idi; federal sistem nəhəng eksperimental laboratoriya idi. Fiziki cəhətdən amerikalılar qabaqcıl idilər; sosial və iqtisadi institutlar sahəsində də onların ənənələri qabaqcıllardan biri olmuşdur. Əvvəldən intellektual və mənəvi müxtəliflik Amerika üçün irq və dil kimi xarakterik olmuşdur. Ən fərqli Amerika fəlsəfələri transsendentalizm — Ali Qanunun fəlsəfəsi və təcrübə və plüralizm fəlsəfəsi olan praqmatizm olmuşdur. Bu iki prinsip amerikançılığın özəyini təşkil edir: Ali Qanun prinsipi və ya hökmdarların diktəsinə tabe olmaq, qanunlardan daha çox vicdan və praqmatizm prinsipi və ya tək yaxşılığın və bitmiş kainat anlayışının rədd edilməsi. Amerikalılar əvvəldən bilirdilər ki, fəth edilməli yeni dünyalar, kəşf edilməli yeni həqiqətlər var. Amerikaçılığı tək bir nümunə ilə məhdudlaşdırmaq, onu vahid bir düsturla məhdudlaşdırmaq üçün hər cür səy amerikanizmdə keçərli olan hər şeyə sədaqətsizlikdir. Henri Stil Kommager
 • Müstəsnadır ki, insan hər hansı bir prosesin başa düşülməsini onu idarə etmək, ondan istifadə etməklə, onu instinktiv və empirik şəkildə mənimsəməmişdən əvvəl dərindən öyrənmədən əldə edə bilməlidir… Beləliklə, təbiətin hər hansı bir müzakirəsi. hər hansı bir sahədə intellektual səy göstərmək çətindir, əgər o sahə ilə asan, müntəzəm tanışlığı nəzərdə tutmursa. Riyaziyyatda bu məhdudiyyət çox ciddi olur. Con fon Neyman
 • Nəzəriyyəsiz təcrübə kordur, təcrübəsiz nəzəriyyə isə sadəcə intellektual oyundur. İmmanuel Kant
 • Oğlum kəklik və qaranquş yumurtasını ayıra bilmir. Düzdür, şəhər həyatı insanların intellektual inkişafına səbəb olur, lakin bununla belə, şəhər həyatı nəyisə itirib. Onlar daha mürəkkəb məsələləri öyrənirlər, lakin bu, həyatda bizə lazım olan tək şey deyil. Çingiz Aytmatov
 • Optimizm çox vaxt intellektual səhvin nəticəsidir. Raymond Aron
 • Özünüzün intellektual rəqibləriniz ilə sıx əlaqə saxlayın. Ceyms Uotson
 • Sənət əsərinin istehsalını insanın yaşadığı və öldüyü maddi və intellektual mühit müəyyən edir. İppolit Adolf Ten
 • Sintetik üzvi kimyanın cazibəsinin bir hissəsi bir neçə ölçüdə intellektual mənzərənin genişliyindən irəli gəlir. Birincisi, qaranlıqda gizlənən və edilməsini gözləyən mümkün hədəf strukturlarının demək olar ki, sonsuz müxtəlifliyi və sayı var. Sonra, bir maddəni digərinə çevirməyə xidmət edən nəhəng üzvi reaksiyalar var ki, indi onların sayı o qədər böyükdür ki, kimyaçı olmayanlar üçün etibar edilə bilməz. Sintetik məqsədlər üçün bu reaksiyaları ram etmək üçün səfərbər edilməli olan reagentlərin, reaksiya şəraitinin, katalizatorların, elementlərin və texnikaların heyrətamiz çeşidi mövcuddur. Nəhayət, deyəsən, o mənzərəyə normal bir insanın ayaqlaşa bilmə qabiliyyətini üstələyən sürətlə yeni məlumatlar əlavə olunur. Belə bir problemli şəraitdə hər hansı bir müəllif və ya müəlliflər qrupu, onların səyləri ilə sintetik kimyaçının işi asanlaşdırılarsa, qəhrəmanlıq kimi qəbul edilməlidir. Elias Ceyms Kori
 • Siyasi azadlığa nail olmaq üçün əsrlər boyu intellektual, fəlsəfi inkişaf lazım idi. Bu, Aristoteldən, Con Lokkdan Qurucu Atalara qədər uzanan uzun bir mübarizə idi. Onların qurduqları sistem qeyri-məhdud çoxluğa deyil, əksinə, çoxluğun səsi və ya azlığın hiyləsi ilə özgəninkiləşdirilməməli olan fərdi hüquqlara əsaslanırdı. Fərd nə qonşularının, nə də rəhbərlərinin mərhəmətinə buraxılmadı: Konstitusiyanın nəzarət və tarazlıq sistemi onu hər ikisindən qorumaq üçün elmi şəkildə işlənib hazırlanmışdı. Bu, Amerikanın böyük nailiyyəti idi — və əgər digər xalqların faktiki rifahı üçün qayğı indiki liderlərimizin motivi idisə, biz dünyaya bunu öyrətməli idik. Əvəzində, biz cahilləri və yarı vəhşiləri aldadırıq ki, onlara heç bir siyasi biliyə ehtiyac yoxdur -bizim sistemimiz yalnız subyektiv üstünlük məsələsidir — qəbilə tiranlığının, dəstə idarəçiliyinin və qırğınların tarixdən əvvəlki istənilən forması da eyni şeyi edəcək, sanksiyamız və dəstəyimizlə. Məhz beləliklə, 1962-ci il Vətəndaş Müharibəsi zamanı küçələrdə yürüş edən və "Qan deyil, iş!" tələbi ilə qışqıran Əlcəzair işçilərinin tamaşasını təşviq edirik — buna nail olmaq üçün nə qədər böyük bilik və fəzilət tələb olunduğunu bilmədən. Necə ki, 1917-ci ildə rus kəndliləri belə tələb edirdilər: "Torpaq və azadlıq!". Lakin Lenin və Stalin onların əldə etdikləridir. 1933-cü ildə almanlar tələb edirdilər: "Yaşamaq üçün otaq!" Lakin onların əldə etdikləri Hitler idi. 1793-cü ildə fransızlar qışqırırdılar: "Azadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıq!" Onların əldə etdikləri Napoleon idi. 1776-cı ildə amerikalılar "İnsan hüquqları"nı elan edirlər və siyasi filosofların rəhbərliyi ilə buna nail oldular. Heç bir inqilab, nə qədər haqlı olsa da, heç bir hərəkat, nə qədər populyar olsa da, onu istiqamətləndirəcək, istiqamətini və hədəfini təyin edəcək siyasi fəlsəfəsi olmadan uğur qazana bilməyib. Ayn Rand
 • Siyasi korrektlik intellektual terrorizmdir. Axı hər kəs həmişə, hamını sevə bilməz. Mel Qibson
 • Sizdən xahiş edirəm ki, müstəmləkəçilik haqqında yalnız bizim İndoneziyalıların və Asiyanın və Afrikanın müxtəlif yerlərindəki qardaşlarımızın bildiyi klassik formada düşünməyin. Müstəmləkəçiliyin həm də iqtisadi nəzarət, intellektual nəzarət, bir millət daxilində kiçik, lakin yad bir icma tərəfindən faktiki fiziki nəzarət şəklində müasir geyimi var. Bu, bacarıqlı və qətiyyətli düşməndir və bir çox qiyafədə görünür. Qənimətindən asanlıqla əl çəkmir. Harada, nə vaxt və necə görünsə də, müstəmləkəçilik pis bir şeydir və yer üzündən silinməlidir. Sukarno
 • Sizin intellektual maraq dairəniz dissertasiya mövzusuna nəzərən daha geniş olmalıdır. Ceyms Uotson
 • Stalin doqmatizmi, minillik nəzəriyyəyə ən qaba səviyyədə olan inancı təmsil edir. Şəxsiyyəti nə qədər adi, mənasız və məhdud görünsə də, onun həyatı haqqında biz, əlbəttə ki, onun heç bir öyrətmə vermədiyini və ya maraqdan məhrum olduğunu deyə bilmərik. Lakin onun marağı hər şeydən əvvəl vurduğu ölçüyəgəlməz miqdarda fiziki, mənəvi və intellektual dağıntılardadır. Əgər bu gün biz Stalini keçmişin tarixindən silməyə başlaya bilsək, onun kimi birinin bir daha görünməyəcəyi ümidi ilədir. Corc Robert Konkvest
 • Şərqi geri qoyan ətalət qüvvəsinin böyüklüyü yox, hərəkətverici qüvvənin kiçikliyidir; mənəvi sədlərin yüksəkliyi yox, intellektual cəhdlərin zəifliyidir. Əbu Turxan
 • Təbiətin elmi tədqiqi təkcə insanın intellektual təsəvvürlərini düzəltməyə və təkmilləşdirməyə meylli deyil; həm də onun fiziki vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Con Dreper
 • Təhlükədən azacıq da olsa titrəmədən, tez-tez ağlıma hansısa mənasız işin təfərrüatlarını, yəni küçə xəbərlərini etiraf etməyə nə qədər yaxın olduğumu anlayıram; və insanların düşüncə üçün müqəddəs sayılmalı olan boş söz-söhbətlərin və ən əhəmiyyətsiz hadisələrin zəbt edilməsinə imkan vermək üçün beyinlərini belə zibillə doldurmağa nə qədər hazır olduqlarını müşahidə etmək məni heyrətə gətirir. Ağıl, əsasən, küçə işlərinin, çay süfrəsi dedi-qodularının müzakirə olunduğu ictimai meydan olacaqmı? Yoxsa o, göyün dörddə biri olacaq, yəni hipefral olacaq tanrıların xidmətinə həsr olunmuş məbəd? Mənim üçün əhəmiyyətli olan bir neçə faktı aradan qaldırmaq mənə o qədər çətin gəlir ki, diqqətimi yalnız ilahi ağılın təsvir edə biləcəyi əhəmiyyətsiz olanlarla yükləməkdən çəkinirəm. Qəzetlərdəki xəbərlər və söhbətlər əksər hallarda belədir. Bu baxımdan ağılın iffətini qorumaq vacibdir. Cinayət məhkəməsinin tək bir işinin təfərrüatlarını düşüncələrimizə daxil etməyi, onların çox müqəddəs sığınacaqlarını murdarcasına izləməyi düşünün.bir saat, ay, çox saat! ağılın ən dərin mənzilinin çox bar otağı etmək, sanki uzun müddətdir küçənin tozu bizi işğal etmişdi — elə küçənin özü də bütün səyahətləri, səs-küy və çirkabları ilə düşüncələrimizdən keçmişdi. ziyarətgah! Bu, intellektual və mənəvi intihar olmazdımı? Henri Toro
 • Təsəvvür faktlardan ayrılmamalıdır: bu, faktları işıqlandırmağın bir yoludur. O, mövcud olduğu kimi faktlara şamil olunan ümumi prinsipləri əldə etməklə, eləcə də həmin prinsiplərə uyğun gələn alternativ imkanların intellektual tədqiqi ilə işləyir. Bu, insana yeni dünya haqqında intellektual baxış qurmağa imkan verir. Alfred Norz Vaythed
 • Tolerantlıq təqdirəlayiq intellektual hədiyyədir; amma siyasətdə onun dəyəri azdır. Vudro Vilson
 • Tramp fenomeni böyük ölçüdə Orta Amerikanın öz dəyərlərinə intellektual və akademik icmaların hücumlarına reaksiyasıdır. Başqa səbəblər də var, amma bu əhəmiyyətlidir. Henri Kissincer
 • Uşaqlarımız kitab oxumaqdan sıxılırlar. Ona görə də intellektual müzakirələrdə bir az zəif olurlar. Amma dava var desən Ayrancıdan Kızılaya qaçıb gələcəklər! Möhsün Yazıçıoğlu
 • Ürəyimin məni cənnətə yüksəldən bir həvəslə parladığını hiss edirəm, çünki heç bir şey zehni sabit bir məqsəd kimi sakitləşdirməyə kömək etmir — ruhun intellektual gözünü bağlaya biləcəyi bir nöqtə. Meri Şelli
 • Vaxtaşırı bir azlıq fərdlərin nə vaxtsa bütün cəmiyyəti mayalandırmaq üçün kifayət qədər maya olacağına dair əvvəlcədən xəbər verilmişdir. Bir maqnit mədəniyyəti kimi xidmət edərək, bütövlükdə dəyişdirərək ətraflarına nizam-intizam cəlb edərdilər. Əsas ideya həmişə eyni idi: yalnız yeni ağıl vasitəsilə bəşəriyyət özünü yenidən yarada bilər və belə yeni ağılın potensialı təbiidir. Bu cəsarətli bir neçə nəfər tarixin radarı, planet üçün Uzaqdan Erkən Xəbərdarlıq Sistemi olmuşdur. Onların bəziləri öz fikirlərini romantik, bəziləri isə intellektual məfhumlar kimi ifadə etsə də, hamısı daha geniş baxışa işarə edirdi. "Gözlərini aç" deyirdilər, "daha ​​da var". Təsəvvür etdiyimizdən daha çox dərinlik, hündürlük, ölçü, perspektivlər, seçimlər. Onlar daha geniş kontekstdə tapılan azadlığı qeyd etdilər və üstünlük təşkil edən baxışın təhlükəli korluğu barədə xəbərdarlıq etdilər. Qlobal müharibədən, ekoloji gərginlikdən və nüvə böhranından çox əvvəl onlar kontekstsiz bir xalqın gələcəyindən qorxurdular. Baxmayaraq ki, onlar öz dövrlərinin dominant ideyalarından kənara çıxsalar da, öz müasirlərindən bir neçəsini özləri ilə aparırdılar. Çox vaxt onlar səhv başa düşülür, tənha, hətta kənarlaşdırılırdılar. Bu əsrə qədər sürətli ünsiyyəti ilə bu səpələnmiş şəxslər arasında əlaqə qurmaq şansı az idi. Lakin onların ideyaları gələcək nəsillər üçün yanacaq kimi xidmət edirdi. Merilin Ferqyuson
 • Vergilərdən yayınmaq hələ də hər hansı bir mükafatı daşıyan yeganə intellektual məşğuliyyətdir. Con Meynard Keyns
 • Yalnız cəhalət sosializm uğurunun qarşısını alır. Kapitalist partiyaları bunu başa düşür və öz imkanlarından istifadə edərək işçilərin işığı görməsinə mane olurlar. İntellektual qaranlıq sənaye köləliyi üçün vacibdir. Yucin Viktor Debs
 • Yəhudi qanından olanlar əxlaqi və ya intellektual üstünlük, dahi və ya xüsusi istedad nümayiş etdirdikdə, Spinoza, Marks, Disraeli və ya Heine kimi imanı tərk etmiş olsalar belə, biz onlarla fəxr edirik. Mütəxəssislərin düşüncələrinə və ya şuranın qərarlarına baxmayaraq, öz instinktlərimiz və hərəkətlərimiz və başqalarının hərəkətləri bizim üçün “yəhudi” terminini müəyyən etmişdir. Luis Brandays
 • Yüksək ofis qərar qəbul etməyi öyrədir, mahiyyəti yox. O, intellektual kapital istehlak edir; onu yaratmır. Yüksək məmurların əksəriyyəti vəzifədən daxil olduqları qavrayışlar və fikirlərlə ayrılırlar; onlar qərar verməyi öyrənirlər, lakin hansı qərarları qəbul etməyi öyrənmirlər. Henri Kissincer
 • Zəif məntiq, uyğunsuzluq və xalqdan uzaqlaşma avtoritarizmin ümumi xüsusiyyətləridir. Totalitar rejimlərin azad düşüncənin və yeni ideyaların qarşısını almaq üçün amansız cəhdləri və öz haqlılıqlarını israrla təsdiqləmələri onlarda bütövlükdə millətə təsir edən intellektual durğunluq gətirir. Hədə-qorxu və təbliğat zülm duetində işləyir, xalq isə qorxu və inamsızlıq içində parçalanmağı, susmağı öyrənir. Onları “düyü yeyən robotlar” mövqeyindən azad düşünə və danışa bilən, hüquqlarının təhlükəsizliyində başını dik tutan insan statusuna qaldıracaq bir sistem istəyi hər an artır. Ayn San Su Kyu

İstinadlar

redaktə