A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • (Adəm və Həvva) ondan (həmin ağacın meyvəsindən) yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri göründü. Onlar (lüt bədənlərinə) cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinin əmrindən çıxdı, amma mətləbinə yetmədi. (Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan çıxdı. Qadağan olunmuş ağacın meyvəsindən yemək heç də onu Cənnətdə əbədi qalmaq arzusuna çatdırmadı, əksinə, Həvva ilə birlikdə yer üzünə endirildi). (Taha surəsi, 121-ci ayə) Adəm
 • Adətən, insanlar arzu etdikləri şeylərə inanmaq istəyirlər. Qay Yuli Sezar
 • Allah o kişiyə rəhmət etsin ki, hökmü eşidər, eşidib seçər, doğru yola çağırılarsa, yaxınlaşar, bir başçının kəmərindən yapışıb canını qurtarar və Rəbbinin əmrini gözlər, Ona qarşı günah işlətməkdən qorxar, özü doğru və yaxşı işlərə qurşanar, aza qane olub gərəksiz şeylərdən çəkinər. Oxu atıb hədəfi vurar, əvəzini əldə edər. Öz arzusuna qarşı durmağı bacarar; səbr edər; çəkinməyi ölüm günü üçün hazırlar; açıq və bəlli yola at sürər; açıq-aydın dəlilə inanar; fürsəti qənimət bilər; əcələ hazırlanar; qulluğunu özü üçün az hesab edər. Əli
 • Antisemitizm, yəhudi xalqına nifrət bəşəriyyətin ruhunda ləkə olub və qalır. Biz bu məsələ ilə tam razıyıq. Buna görə də bunu bilin: antisionizm mahiyyətcə antisemitizm deməkdir və həmişə belə olacaq. Bu niyə belədir? Bilirsiniz ki, sionizm yəhudi xalqının öz torpaqlarında yaşamağa qayıtmaq arzusu və idealından başqa bir şey deyil. Yəhudi xalqı, Müqəddəs Yazılar bizə deyir ki, müqəddəs torpaqda, öz vətənində çiçəklənən birlik içində yaşayırdılar. Onları oradan Rəbbimizi belə amansızlıqla qətlə yetirən Roma tiranı qovmuşdu. Vətənindən qovulmuş, milləti külə dönmüş yəhudi xalqı dünyanı dolaşmağa məcbur oldu. Yəhudi xalqı onlara hökmranlıq etməyə gələn hər bir tiranın əlindən dönə-dönə əzab çəkdi. Bütün bəşəriyyətin bu ayrılmaz hüququnu əziz tutan hər kəs üçün bunu başa düşmək, yəhudi xalqının qədim İsrail torpağında yaşamaq hüququnu dəstəkləmək çox asan olmalıdır. Bütün yaxşı niyyətli insanlar Allahın xalqının onlardan oğurlanmış torpağa sevinclə qayıtması vədinin yerinə yetməsinə sevinəcəklər. Bu sionizmdir, nə çox, nə də az. Martin Lüter Kinq
 • Arzu; bir şeyi istəmək və ya söyləməkdir. Aristotel
 • Arzu edənlər arvadlarının yanına qayıdıb paltarlarını geyə bilər! Mən düşmənə qarşı tək gedə bilərəm!I Səlim
 • Arzu elə bir şeydir ki, heç doymaq bilməz; bir çox insanların həyatı, arzuları doyurma yollarını axtarmaqla keçər. [1] Aristotel
 • Arzu etmədən yaratmaq olmaz.Vladimir Lenin
 • Arzu - gördüklərimiz deyil, təsəvvür etdiklərimizdir. Paulo Koelyo
 • Arzu fikrin atasıdır. Uilyam Şekspir
 • Arzu həmişə ac gəzən fikirdir. Jül Renar
 • Arzunu düşünmək onu daha da çoxaltmaq deməkdir. Emil Alen
 • Bəşəriyyət hökumətin zəruriliyini ilk dəfə görəndə, çox güman ki, bir çoxları hakimiyyət arzusunu düşünmüşdülər. Tomas Klarkson
 • Bir insanın rahatlığının və rifahının pozulması üçün çox vaxt arzu dalınca qaçması kifayətdir.[2]Alessandro Mandzoni
 • Biz arzu ediləndən çox arzulamağa aşiqik. Fridrix Nitsşe
 • Böyük iradə yalnız bir şeyi arzulayıb, ona nail olmağı bacarmaqdan ibarət deyil, həm də lazım gəldikdə özünü bir şeydən çəkindirməyi, məcbur etməyi bacarmaqdan ibarətdir. Anton Makarenko
 • Bütün insanlar şeylərin səbəblərindən xəbərsiz olaraq doğulurlar və hamısının özləri üçün faydalı olanı axtarmaq istəkləri var. Bunun birinci nəticəsi budur ki, insanlar öz istəklərindən xəbərdar olduqları üçün özlərini azad hesab edirlər və onları tanımadıqları üçün onları bu istək və arzuya sövq edən səbəbləri yuxuda belə görmürlər. İkinci nəticə odur ki, insanlar hər şeyi bir məqsəd naminə, məhz can atdıqları mənfəət naminə edirlər. Buradan belə nəticə çıxır ki, onlar həmişə baş verənlərin yalnız son səbəblərini (causae finales) tapmağa çalışırlar və onlara göstərilən zaman sakitləşirlər, əlbəttə ki, əlavə şübhələr üçün heç bir əsas olmadan. Onları başqasından öyrənməyə imkanları yoxdursa, özlərinə üz tutub görməkdən başqa çarələri yoxdur. Belə hallarda özləri, adətən, hansı məqsədləri rəhbər tuturlar; beləliklə, onlar mütləq digərini özləri mühakimə edirlər. Bundan əlavə, onlar öz daxilində və xaricində faydalarının həyata keçirilməsinə böyük töhfə verən bir çox vasitə tapdıqları üçün, məsələn: görmə üçün gözlər, çeynəmək üçün dişlər, yemək üçün bitki və heyvanlar, işıqlandırma üçün günəş, balıqları bəsləmək üçün dəniz və s., deməli, onlar bütün təbii şeylərə öz mənfəətləri üçün vasitə kimi baxırlar. Onlar bilirlər ki, bu vasitələri özləri hazırlamırlar, özləri tapırlar və bu, onlara inanmağa əsas verir ki, bu vasitələri onların istifadəsi üçün hazırlayan başqa biri var. Əslində, əşyalara vasitə kimi baxaraq, bu şeylərin özlərini belə etdiyini düşünə bilməzdilər. Ancaq özlərinin adətən özləri üçün hazırladıqları vasitələrə bənzətməklə, gərək belə bir nəticəyə gəliblər ki, insan azadlığı bəxş edilmiş hansısa təbiət hökmdarı və ya hökmdarları var ki, onlar üçün hər şeyin qayğısına qalıb, hər şeyi onların istifadəsi üçün yaradıb. Bu hökmdarların xarakteri, heç vaxt bu barədə heç nə eşitmədikləri üçün, özləri mühakimə etməli oldular. Nəticə etibarı ilə onlar belə hesab edirdilər ki, Tanrılar hər şeyi insanların xeyrinə təşkil edir ki, insanlar onlara bağlansınlar və onlara ən yüksək ehtiramları bəxş etsinlər. Benedikt Spinoza
 • Dünyanın müdrik insanları çoxdan belə bir qənaətə gəliblər ki, tənbəl insan, bir qayda olaraq qorxaq və iradəsizdir. İradəsiz insan isə qorxaq və lovğadır. Lovğa insan qorxaq, axmaq və cahildir. Axmağın, cahilin şərəf haqqında anlayışı yoxdur. Şərəfsiz isə tənbəldən dilənir, acgözdür, fərasətsizdir, ətrafdakılara yaxşlılıq arzu etmir. Abay Kunanbayev
 • Dünyanın var-yoxu elm adamlarının gözündə əhəmiyyətsiz və dəyərsizdir. Elm adamları dünyagir olmazlar, çünki dünyagirliyin sonu görünməz, insan bir arzuya çatdımı, başqa arzu eşqinə düşər... Mən rahat ölürəm, çünki ömrümü xeyrə, xalqımın xeyrinə, elmin xeyrinə həsr etmişəm.... Xeyrə həsr edilməmiş həyatı hədərə getmiş hesab et.. Nəsirəddin Tusi
 • Düşmənlə üz-üzə gəlməyi arzu etməyin, elə ki, qarşılaşdınız, dayanın, əl saxlayın. Allah səbr edənlərdəndir. Məhəmməd peyğəmbər
 • Əgər qadın başqasına aiddirsə, o 5 dəfə daha artıq arzu ediləndir. Erix Mariya Remark
 • Əgər siz uğur qazanmaq istəyirsinizsə, o zaman siz biznesi qəlbinizdə bir arzu kimi daşımamalı, onun reallaşması üçün əlinizdən gələni etməlisiniz.Tomas C. Uoltson
 • Filosoflar yox, mahir yalançılar təsdiq edir ki, insan öz arzusuna uyğun yaşayanda xoşbəxt olur. Bu, yalan bir iddiadır. Cinayətkar arzular bədbəxliyin başlanğıcıdır. İstəməyi belə cinayət sayılanı əldə etməkdən, istədiyin şeyə nail olmamaq daha az kədərləndirir. Mark Tulli Siseron
 • Gəmi quraşdırmaq istəyirsənsə, insanları çağırmağa, planlaşdırmağa, işi bölməyə, alətlər almağa ehtiyac yoxdur. İnsana sonsuz dəniz arzusunu sirayət etmək lazımdır. Sonra gəmini özləri tikəcəklər. Antuan de Sent-Ekzüperi
 • Harada arzu var, orada yol da var.Nepal atalar sözləri
 • Hər bir arzu sizlərə onu həyata keçirməkdə yardımcı olacaq qüvvələrlə verilir. Riçard Bax
 • Hər hansı məqsədə çatmaq üçün bir çox arzu və istəklərdən imtina etməlisən. Konfutsi
 • Xəstə uşaqlar, danışmağa çox utancaq olmasalar da, həmişə bu arzusunu ifadə edəcəklər. Onlar həmişə onlara oxumaqdansa, onlara danışılan hekayəni üstün tuturlar. Florens Naytingel
 • İman və ağıl iki qanad kimidir ki, insan ruhu həqiqəti düşünməyə qalxır; Allah isə insanın qəlbində həqiqəti bilmək, bir sözlə, özünü tanımaq arzusunu yerləşdirmişdir. II İohann Pavel
 • İnsanı sevmək ona səadət arzu etmək deməkdir. Biz bunu bilirik. Azadlıq olmadan isə səadət yoxdur. Nikolay Çernışevski
 • İnsanlar hər şeydən istifadə etməyi öyrəniblər, lakin azadlıqdan istifadə etməyi öyrənməyiblər. Bəlkə də ehtiyacla və həddindən artıq zərurətlə mübarizə aparmaq azadlıqla mübarizə aparmaqdan qat-qat asandır. Ehtiyac içində olan insanlar əsəbiləşir və azadlıq arzusunu yaşayırlar. Amma sonra azadlıq gəlir və insanlar onunla nə edəcəyini bilmirlər. Mixail Prişvin
 • Kimin ürəyi arzu və ümidlə doludursa, o, artıq gələcəkdə yaşayır. Leopold Şefer
 • Mən həqiqətin dostuyam, amma heç də onun məzlumu olmağı arzu etmirəm. Volter
 • Mən tək idim, yaxşılıq axtarışında tamamilə tək idim. Hər dəfə içimdəki istəklərimi – əxlaqi cəhətdən yaxşı olmaq arzusunu – ifadə etməyə çalışdığımda nifrət və rişxəndlə qarşılaşırdım, rəzil ehtiraslara təslim olan kimi məni tərifləyir və ruhlandırırdılar. Lev Tolstoy
 • Mənim arzu və qorxularım var idi. Arzularımın vasitəsilə qorxularıma qalib gəldim. Robin Şarma
 • Mənim ümmətim üçün arzu rəhmətdir. Əgər arzu olmasaydı, heç bir ana öz övladına süd verməzdi və heç bir bağban ağac əkməzdi. Məhəmməd peyğəmbər
 • Mütərəqqi dünya mütləq iki sinfə bölünür - var olanların ən yaxşısını götürüb ondan həzz alanlar - daha yaxşısını arzulayanlar və onu yaratmağa çalışanlar. Florens Naytingel
 • Nə qədər bir qövm və tayfa elmsiz və mərifətsiz olsa, bir o qədər onun ədəbiyyatı zəif və biməzmun olacaqdır. Hətta çox tayfalar vardır ki ədəbiyyat nə olduğunu bilməzlər. Bunlar dünya üzündə çox müddət yaşamayıb puç və zay olurlar. Tərəqqi və səadət fikrində olan və ədəbi zindəganlıq arzusuna düşən qövm və millət gərəkdir ən əvvəl öz ana dilinin vüssət və qüvvət tapmağına səy və himmət göstərsin və ədəbiyyati-milliyəsinin asari-nəfisə və təsnifati-məmduhə ilə zənginləşdirsin. Firidun bəy Köçərli
 • Ölümün bizim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyinə inanmağa alışın, çünki bütün yaxşılıq və pislik hisslərdədir və hiss ölümlə başa çatır. Buna görə də ölümün bizim üçün heç bir şey olmadığına dair həqiqi inam fani həyatı ona sonsuz bir zaman əlavə etməklə deyil, ölümsüzlük arzusunu əlindən alaraq xoşbəxt edir. Çünki ölümdə qorxacaq bir şey olmadığına tam əmin olan insanın həyatda qorxacaq bir şey tapması üçün heç bir səbəb yoxdur. Deməli, ölümdən qorxduğunu deyən də axmaqdır, gələndə ağrılı olacağı üçün deyil, onu intizar çəkmək ağrılıdır; Çünki mövcud olduğu zaman heç bir yük olmayan şey, gözlənilən zaman heç bir məqsədə ağrı vermir. Buna görə də pisliklərin ən qorxulusu olan ölüm bizi maraqlandırmır; çünki biz mövcud olduğumuz müddətdə ölüm yoxdur, ölüm olanda isə biz artıq mövcud deyilik. Epikür
 • Öz vətənin sevmək – bəşəriyyətin ideallarının həyata keçirilməsini ürəkdən arzu etmək və gücün çatana qədər buna kömək etmək deməkdir. Vissarion Belinski
 • Salehlərdən birinə "Nəyi arzu edirsən?" deyə soruşulduğunda, "Arzu etməməyi arzu edirəm." deyə cavab verdi. Əbdülqədir Geylani
 • Təbiətin başqa sahələrində olduğu kimi, insanın da arzu və istəklərini müşahidə edən böyüdücü şüşə olsaydı, o zaman bir sıra insanların fiziki qüsurlara görə dar vətəndaşlıq sferasında və qanunların dar çərçivəsində boğulmağa məcbur olduğunu, nəhayət, onların cəmiyyətdə qorxunc tənhalıqla üzbəüz qaldığını görəndə adam istər-istəməz dəhşətə gəlməyə bilməzdi... Fridrix Şiller
 • Tələbələrinə elm arzusunu aşılamayan bir müəllim soyuq dəmiri döyən dəmirçi kimidir. Horeys Mann
 • Yaxşı həmişə ən yaxşının arzusunu alovlandırır. Maksim Qorki

İstinadlar

redaktə
 1. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.17
 2. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.16.