A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A Redaktə

 • Adi bir insan özünü dahi hesab edərsə, demək o, ən küt bir adamdır. Əliağa Şıxlinski
 • Adi insanlardan dahi insan alınmır. Yapon atalar sözləri
 • Axmaq və dahi qanun qarşısında bərabər olmamalıdır. Aleksis Karrel
 • Axmaq yüksək vəzifədə olanda hamı onunla dahi kimi rəftar edir. Klod Adrian Helvetsi
 • Alimlər - bunlar çoxlu kitab oxuyanlardır. Mütəfəkkirlər, dahilər, dünya maarifçiləri və bəşəriyyətin hərəkətverici qüvvələri bilavasitə Kainat kitabını oxuyanlardır. Artur Şopenhauer

B Redaktə

 • Bütün dahilər bir az dəlidir. Aristotel
 • Böyük işlər görmək üçün dahi olmaq, insanlardan yüksəkdə durmaq lazım deyil, onlarla bir yerdə olmaq lazımdır. Şarl Lui Monteskyö
 • Bütün qadınlar istəyirlər ki, yalnız onlarla məşğul olsunlar. Qadınlar böyük iş görən kişiyə qarşı üsyan edir və ona dözə bilmirlər. Ona görə də qadınlar axmaqları sevirlər. Çünki, axmaq adam öz vaxtını qadınlara sərf edib, yalnız onlarla məşğul olur və bununla xanımlarının sevimlisi olmalarını sübut edirlər. Əgər dahi insan qadına ürəyini, sərvətini verib, vaxtını isə sərf etməzsə, o zaman ən nəcib qadın belə kişinin onu sevdiyinə inanmayacaq. Onore de Balzak

D Redaktə

 • Dahi ağıllar ideyaları, orta ağıllar hadisələri, alçaq səviyyəli ağıllar isə insanları müzakirə edir. Eleanora Ruzvelt
 • Dahi - bəşəriyyət kitabının sərlövhəsidir. Kristian Fridrix Gebbel
 • Dahi bir insanın səhvləri, qazandığı uğurlar qədər ibrətamizdir. Pyotr Kapitsa
 • Dahi – dahi olduğuna görə günahkar olmadığı kimi, bəzi adamlar da yararsız olduqlarına görə günahkar deyillər. Anna Bartkulaşvili
 • Dahi düşünür və yaradır. Adi bir insan həyata keçirir. Axmaq istifadə edir və təşəkkür etməz. Kozma Prutkov
 • Dahi etməli olduğunu, istedadlı isə bacara bildiyini edir. Eduard Bulver-Litton
 • Dahi - əbədi səbirdir. Mikelancelo
 • Dahi əməlləri həyata keçirmək lazımdır, sonsuza qədər düşünüb-daşınmaq yox. Qay Yuli Sezar
 • Dahi ilə dəlinin bənzərliyi ondadır ki, hər ikisi də bütün insanlardan fərqli bir dünyada yaşayır. Artur Şopenhauer
 • Dahi ilə pislik bir yerə gələ bilməz. Aleksandr Puşkin
 • Dahi insanlar nadir hallarda təklikdə görünür. Viktor Hüqo
 • Dahi insanlar öz əsrini işıqlandırmaq üçün yanan meteorlardırlar. Napoleon Bonapart
 • Dahi insanlar yüksəklərdə uçurlar və qartallar kimi əlyetməz ucalıqda yuva qurub tənha yaşayırlar. Artur Şopenhauer
 • Dahi insanların bioqrafiyası ilə tanış olduqda onların hamısının ilk qələbəsinin özləri üzərində olduğunu aşkar etdim; daxili - intizam onların hamısı üçün birinci olmuşdur. [1] Harri Trumen
 • Dahi insanların dili təbiətin özünün dili qədər sadədir. Lyuk de Klapye Vovenarq
 • Dahi, məlum istiqamətdə cəmlənmiş fikrin səbridir. İsaak Nyuton
 • Dahi olmayan istedad çılpaq virtuozluq səviyyəsindən çox yüksəlmir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Dahi psixoloqlar dahiliyin harada qurtardığını, ağılsızlığın isə haradan başlandığını başa düşə bilmədilər. Salvador Dali
 • Dahilər təkcə dözülməz deyillər, həm də əxlaqsız və zalımdırlar, onlar üçün dost tapmaq çətindir. Fikir ənginliyində tənhalıq hökm sürür. Artur Şopenhauer
 • Dahinin daxili iztirabları ölməz əsərlərin ana qucağıdır. Artur Şopenhauer
 • Düha heyrət doğurur, xarakter isə hörmət oyadır. Dahi adamlar şüura, xarakteri möhkəm olanlar isə vicdana təsir edirlər. Nikolay Şelqunov
 • Dünya tarixi dahi insanların tərcümeyi-halıdır. Tomas Karleyl
 • Dünyada bir nəfər dahi uşaq bədbəxt qaldığı müddətcə, böyük icadlar və irəliləmələr yoxdur. Albert Eynşteyn

E Redaktə

H Redaktə

 • Heç bir dahi rəssam əşyaları olduğu kimi görməyib.Əgər belə olsaydı, o, artıq rəssam olmazdı. Oskar Uayld
 • Həqiqətə vurğun adamın şair və ya dahi olması lazım deyildir. O adam özlüyündə həm şair, həm də dahidir. Jül Renar
 • Həqiqi dahi o adamdır ki, ürəyi hamı üçün döyünür. Romen Rollan
 • Hər hansısa bir şənlikdə ağıllı şəkildə yemək lazımdı, ancaq tam doymaq olmaz. Yaxşı danışmaq xoş olar, ancaq dahi təsiri bağışlamaq mütləq deyil. Uilyam Somerset Moem

X Redaktə

 • Xarakter zəkadan daha üstündür... Dahi qəlb yaşamağa güclü olacaqdır, həmçinin düşünməyə də. Ralf Uold Emerson

İ Redaktə

 • İnsan xarakterinə xas olan möhkəm qətiyyət qədər əhəmiyyətli başqa bir şey yoxdur. Dahi olmaq, yaxud bu həyatda iz qoymaq istəyən insan minlərlə maneəni aşmaqla yanaşı, eyni zamanda saysız-hesabsız uğursuzluğa və məğlubiyyətə baxmayaraq, bu maneələrə qalib gəlməyi bacarmalıdır. Teodor Ruzvelt

Q Redaktə

 • Qabiliyyət başqalarının vura bilmədiyi hədəfi vuran nişançı kimidir; dahi isə başqalarının görə bilmədiyi bir hədəfi vuran bir nişançı. Artur Şopenhauer
 • Qadın kişinin dahi tərbiyəçisidir. Anatol Frans
 • Qayda axmaqlar üçündür. Dahi xaos üzərində hakimlik edir. Albert Eynşteyn

M Redaktə

 • Mən dahi insanın ağzının böyük ola biləcəyini düşünmürəm. Bu əlamət heyvanı xatırladır. Bundan başqa, mən həm də onun tərfdarıyam ki, alın və gözlər intellekti, ağız isə iradəni ifadə edir. Artur Şopenhauer
 • Mən yalnız bəzəriyyətə böyük xidmətlər göstərən adamları dahi adlandırıram.
 • Mənə dahi statusu vermələri məni çox əyləndirir. Corc Soros
 • Millət bir ruhdur, ruhani prinsipdir. İki şey bu ruhu, bu ruhani prinsipi yaradır. Biri keçmişdə, o biri indidədir. Biri zəngin ümumi xatirələrə malik olmaqdır; o biri ümumi müqavilə, birgə yaşamaq arzusudur, bizə miras qalmış bölünməz irsdən birgə istifadəni davam etdirmək iradəsidir... Qəhrəman keçmiş, dahi şəxsiyyətlər, şöhrət (amma həqiqi) - milli ideyanın söykəndiyi başlıca kapital budur. Keçmişdə ümumi şöhrətə, gələcəkdə ümumi istəyə malik olmaq, birgə böyük işlər görmək, onları gələcəkdə də arzulamaq - xalq olmağın başlıca şərtləridir... Keçmişdə ümumi şöhrəti və peşmançılıqları bölüşmək, həmin proqramı gələcəkdə də həyata keçirmək, birgə əzab çəkmək, sevinmək, ümid etmək, bunlar ümumi gömrük və sərhədlərdən də önəmlidir; irq və dil fərqindən asılı olmayaraq başa düşülən məhz budur. İndicə "birgə əzab çəkmək" dedim, bəli, ümumi əzab insanları ümumi sevincdən daha çox birləşdirir..." Ernest Renan

T Redaktə

 • Təcrübə hər xəstəliyi müalicə edən dahi həkimdir. Horeys Holley

Y Redaktə

 • Yaddaş çoxlu faktlarla yükləndikcə, dahi və onun yaradıcılıq qabiliyyəti zəifləyir və sönür. Rene Dekart
 • Yaşadığımız cəmiyyətdə hamı dahi kimi tanınmaq istəyir, ancaq əfsuslar ki, heç kəs faydalı adam olmaq istəmir. Uinston Çörçill
 • Yüksək əqli imkanlara və bacarıqlara malik uşaqlar var, lakin onların dəcəlliyi və inadkarlığı üzündən hamı onları inkar edir, yararsız hesab edir. Bu uşaqlara düzgün yanaşmanı tapıb tərbiyə etsək, onlar dahi olaraq böyüyərlər. Yan Komenski

İstinadlar Redaktə

 1. Brayan Treysi. Bəhanələrə yox! daxili intizamın gücü. Bakı, 2013.səh.168