Codex HammurabiA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Adamların qanunla qorunmaq dərəcəsinə çatması yüksəlişdirmi? Xudu Məmmədov
 • Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var. İngilis atalar sözləri
 • Axmaq və dahi qanun qarşısında bərabər olmamalıdır. Aleksis Karrel
 • Allah adı ilə yamanlıq etmək olar, qanun adı ilə - qanunsuzluq. Monqol atalar sözləri
 • Allahdan hökmdar, hökmdardan qanun. Latın atalar sözləri
 • Allahların məhkəməsi necə də mükəmməldir! Məgər hansısa bir dövlət, atanın, yaxud babanın törətdiyi cinayətə görə oğlu və nəvəni mühakimə edən qanun təsis edən qanunvericini qəbul edərdi? Mark Tulli Siseron
 • Az danışana çox qanun lazım deyil. Xarilay
 • Azadlığın əsas vəzifəsi insanların qanuna qarşı çıxmasına mane olmaqdır. Şarl Lui Monteskyö
 • Azərbaycanda həqiqətən vətəndaşların əksəriyyəti müsəlmanlardır (statistikaya görə sakinlərin 96 faizi İslam mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır), lakin Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və konstitusiyaya görə, bütün ənənəvi dinlər qanun qarşısında bərabərdir.[1] Aleksandr İşein

BRedaktə

 • Bəy ədalətli olmalıdır. Ey hakim, uzun müddət ölkədə hökmranlıq etmək istəyirsənsə, qanunu düzgün tətbiq etməli və xalqı qorumalısan. Yusif Balasaqunlu
 • Bir universal qanun vardır: bu ədalət qanunudur. Ədalət bir millətin hüququnun təməl daşıdır. Aleksis de Tokvil
 • Böhtan və yalan - meşşanların qanun şəkli almış siyasət metodudur. Maksim Qorki
 • Bunlar qanunun göstərişləridir: vicdanla yaşamaq, heç kimi incitməmək, hər kəsə özlərinə məxsus olanı vermək. Ulpian
 • Bütün ədalətsizliklər arasında ən dözülməzi qanun adı altında törədilən ədalətsizlikdir. Aristotel
 • Bütün insanlar şəxsi və ictimai həyatda qanunsuz əməllər etməyə meyillidirlər və heç bir qanun onları bu işdən çəkindirə bilmir. Dövlətlər hər cür cəza tədbirləri sınamış və hər zaman da bu tədbirləri gücləndirmişlər. Müəyyən müddətdən sonra demək olar ki, bütün cəzalar ölüm cəzası ilə əvəz edilmişdir. Buna baxmayaraq, cinayətlərin sayı azalmadı. Beləliklə, ya daha qorxunc cəzalar fikirləşmək, ya da heç bir cəza ilə cinayətkarı qorxutmağın mümkün olmadığını etiraf etmək lazımdır. Fukidid

CRedaktə

 • Cəmi dörd mövzu mənim adımla bağlıdır: dövri qanun, qazların elastikliyi, məhlulların assosiasiya kimi başa düşülməsi və “Kimyanın əsasları”. Bu mənim sərvətimdir. Onu heç kimdən almamışam, özüm yaratmışam. Dmitri Mendeleyev
 • Cəmiyyətdə ən birinci qanun qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Jan Jak Russo
 • Cinayət yoluxucu xəstəlikdir. Hökumətin özü qanun pozucusuna çevrilirsə, bu qanuna hörmətsizlik yaradır və hər kəsi özləri üçün qanun olmağa dəvət edir və anarxiyaya gətirib çıxarır. Luis Brandays

DRedaktə

ERedaktə

 • Etiraf etmək lazımdır ki, bu, çox çətindir, amma qanun belə deyir. Ulpian

ƏRedaktə

 • Ədalətsizliyin üç növü var: adi zorakılıq, qanun adı ilə pərdələnən zorakılıq və qanunun öz qəddarlığı. Frensis Bekon
 • Əxlaq mövzusunda inandığım qanun budur; bir şeyi etdikdən sonra özünü yaxşı hiss edirsənsə o əxlaqidir; əgər özünü pis hiss edirsənsə o qeyri əxlaqidir. Ernest Heminquey
 • Əxlaqın olmadığı yerdə qanun bir şey edə bilməz. Napoleon Bonapart
 • Ən ali qanun xalqın rifahıdır. Mark Tulli Siseron

GRedaktə

 • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. Tur Xander
 • Gücün hökm etdiyi yerdə qanun gücsüzdür. Menandr
 • Güçün kimin tərəfində olmasının mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur, əhəmiyyətli olan odur ki, qanun kimin tərəfindədir. Viktor Hüqo
 • Günah öz düşüncəsini yaymaqla olar. Halbuki mən sadəcə susdum. Belə susduğuma görə heç bir qanun məni, ədalətə görə, haqlı olaraq cəzalandıra bilməz. Tomas Mor

HRedaktə

 • Hakim – danışan qanun, qanun isə – lal hakimdir. Mark Tulli Siseron
 • Hazırda bizdə qanun və asayiş yoxdur. Bu, ədalətsizliyin hökmüdür. Horst Sihofer
 • Heç bir qanuna tabe olmamaq özünü xilasedici müdafiədən məhrum etmək deməkdir, çünki qanunlar bizi təkcə başqalarından deyil, özümüzdən də müdafiə etmək üçündür. Henrix Heyne

XRedaktə

 • Xalq qanun yolunda öz yaşadığı qala divarları uğrunda vuruşduğu kimi vuruşmalıdır. Heraklit

İRedaktə

 • İspaniyaya müqəddəs sevgi hiss edənlərə; Ordu və Donanma sıralarında Vətənə xidmətə inananlara; düşmənlərindən can itkisinə qədər müdafiə etməyə and içənlərə: millət sizi müdafiə etməyə çağırır!. Qanun qarşısında ədalət və bərabərlik təklif edirik. İspanlar arasında sülh və sevgi. Azadlıq və zülmkarlıq əvəzinə azadlıq və qardaşlıq. Fransisko Franko
 • İnsanlar bir birinə qarşı xəbərçilik etməyə başladıqdan sonra, onların ürəklərində qanun yer alıb. Rüşvət vermək gizli işdir. Əgər insanlar rüşvət almaq və ya təklif etmək zamanı bir birinə qarşı xəbərçilik etməyə başlasalar, onda hər şey məhv olacaq. Buna görə qanun qarşısında keçilməz qorxu olmalıdır. İnsanlar rəhbərin qərarını yox, qanunu yerinə yetirməlidir. Bu prinsip ən ağır cəzaların köməyi ilə təyin olunub. Məsələn, taxt-tac varisi qanunlara əməl etmədiyinə görə, sarayda ən hörmətli adam olan onun müəlliminin burun və qulaqlarını kəsmişdir. Bundan sonra məmurlar və ölkənin əhalisi qanunları icra etməyə başlamışdır. Şan Yan

KRedaktə

 • Kəramət ona deyərlər ki, arvadın məhəbbət və şəfəqqətini artıran şeyləri ondan əsirgəməyəsən. O, bunları itirə biləcəyindən qorxaraq, ev işlərinə diqqətini artırar, ərinin sözünə baxıb hayına qalar və beləliklə, ailədə mehribanlıq və qayda-qanun olar. Nəsirəddin Tusi
 • Kim ki, hər şeyi yalmız qanun gücünə nizama salmaq istəyir - qüsurları düzəltməkdən daha çox qüsur doğurur. Benedikt Spinoza

QRedaktə

 • Qan eylə qanun ilə. Azərbaycan atalar sözləri/Q
 • Qanun dişlə (qoşqu aləti) kimi bir şeydir, hara döndərsən ora dönər. Rus atalar sözləri
 • Qanun dövlətin canıdır. Cansız bədən ölü olduğu kimi qanunsuz dövlət də məhvə məhkumdur. Demosfen
 • Qanun güclüdür, lakin məhrumiyyət və ehtiyac ondan da güclüdür. Hökmdar həmişə bunu nəzərə almalıdır. Horatsi
 • Qanun gücsüz olan yerdə dərd qadirdir. Fin atalar sözləri
 • Qanun hamı üçün eynidir; ləyaqət isə hər bir insanın özü üçün könüllü qoyduğu əlavə qadağalarla müəyyənləşir. Əbu Turxan
 • Qanun həmişə güclünün tərəfindədir. Nikkolo Makiavelli
 • Qanun hörümçək toru kimi bir şeydir: eşşək arısı ilişib qalar, milçək keçib gedər. Rus atalar sözləri
 • Qanun ilə el genişlənər, dünya nizama düşər. Zülm ilə kiçilər, dünya qarışar. Yusif Balasaqunlu
 • Qanun insanı lərzəyə gətirən sözlərlə ifadə edilməlidir.[2] Tit Lukretsi Kar
 • Qanun kölələr üçün məcburiyyətdir, azadlar üçün ehtiyac. Demand
 • Qanun, lazım olan şeyi etməyi əmr edir, ona qarşı olanı isə qadağan edir. Mark Tulli Siseron
 • Qanun müdriklər üçün məşğuliyyət, axmaqlar üçün məhdudiyyət. [3] Şan Yan
 • Qanun necə yozulursa, elə də olur. Fin atalar sözləri
 • - Qanun! Sən qanunu pozursan!

— Hə, nə olsun?

— O olsun ki, bizim qanundan başqa heç nəyimiz yoxdur! Uilyam Qoldinq

 • Qanun tərbiyəyə arxalanmasa, nə qədər ədalətli belə olsa, o uzun ömürlü sayıla bilməz. Plutarx
 • Qanun tiranın öz qəzəbinə verdiyi möhlətdir. Apolloni
 • Qanun uzaqdadır, yumruq yaxında. Koreya atalar sözləri
 • Qanun üzrə deyil, vicdan üzrə mühakimə et. Rus atalar sözləri
 • Qanun və qərarların çoxluğu cinayətlərin az olması demək deyildir, əksinə. Lao-tszı
 • Qanunun hörmətli olmasına əmin olmaq üçün qanuna hörmətli etməliyik. Luis Brandays
 • Qanunun son dərəcə ciddiliyi son dərəcə ədalətsizlikdir. Mark Tulli Siseron
 • Qanunsuz və ədalətsiz dünyada yaşayan insan yırtıcı heyvanlardan da təhlükəlidir. Aristotel
 • Qayda-qanun qoy sənin ilahin olsun! Ona yorulmadan ürəkdən qulluq et: qayda-qanun bütün şeylərin birliyidir. Təbiətin özü onun vasitəsi ilə mövcuddur. Pifaqor
 • Qayda-qanun olan ölkədə hərəkətlərində, danışığında cürətli ol. Qayda-qanun olmayan ölkədə hərəkətlərində cürətli, danışıqlarında isə ehtiyatlı ol. Konfutsi
 • Qətlə yetirilən şəxsin pozğunluğu qanun qarşısında qatilə bəraət qazandıra bilməz. Artur Konan
 • Qüvvət qanun deyil. Alman atalar sözləri

MRedaktə

 • Məmur məni qanun adına həbs etdi, mən onu azadlıq adına şillələdim. Klement Duval
 • Məni tanıyan hər kəsin sizə söyləyəcəyi kimi, məqbul biri deyiləm. Pis adamı sevdim həmişə, qanunsuzu, hərgələyi. Yaxşı işləri olan ağcaqanad qeydi təraşlı, qalstuklu tiplərdən xoşlanmam. Ümidsiz adamları sevərəm, dişləri qırıq, ağılları qırıq, yolları qırıq adamları. Marağımı çəkərlər. Kiçik sürpriz və partlamalarla doludurlar. Adi qadınlardan da xoşlanaram; corabları sallanmış, makiyajları axmış, sərxoş və söyüşbaz qadınlardan. Əzizlərdən çox azğınlar maraqlandırır məni. Sərsərilərin yanında rahatam, çünki mən də sərsəriyəm. Qanun sevməm, əxlaq sevməm, din sevməm, qayda sevməm. Cəmiyyətin məni şəkilləndirməsindən xoşlanmam. Çarlz Bukovski
 • Mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur ki, güc kimin tərəfindədir; əhəmiyyəti olan odur ki, qanun kimin tərəfindədir. Viktor Hüqo
 • Mühəndislik hesablamalarına əsasən inşa edilməyən bir bina neçə yıxılarsa, əbədi bir qanun sayılan ədalətdən məhrum olan imperatorluqlar da eləcə çökər..[4] Jan Batist Anri Lakorder

ORedaktə

 • O dövlət yaxşıdır ki, orda natiqlərdən daha çox qanuna qulaq asırlar. Xilon

ÖRedaktə

ŞRedaktə

 • Şahzadənin xoşuna gələn qanun gücünə malikdir. Ulpian

YRedaktə

 • Yalnız azadlığa aparan qanun həqiqi qanundur. Riçard Bax

İstinadlarRedaktə

 1. Если человек с Богом — он на своём месте, «Кифа» (20 сентября 2012 года).
 2. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.29.
 3. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.30.
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.136