A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Alqışlar hər bir rəssam üçün arzu olunur. Müasirlərinin tərifləri onun üçün ən böyük mükafatdlr. Jan Jak Russo
 • Azadlıq ali dəyərdir; o olmadan şəxsiyyət mümkün deyildir. Həyat və bilik bu gün o qədər mürəkkəbdir ki, biz öz yolumuzu yalnız azad diskussiya vasitəsilə seçə, səhvlər və xurafatlar içərisindən keçərək həqiqət perspektivinə nail ola bilərik. Qoy insanlar, hətta müəllimlər belə fərqli rəy söyləsinlər və müzakirələr aparsınlar; belə müxtəlif fikirlər inamın nisbi olduğunu üzə çıxaracaq, belə halda silaha əl atmaq o qədər də vacib olmayacaqdır; nifrət və müharibə kənardan güclə boynuna qoyulan ideyalardan və doqmatik inamdan irəli gəlir. Təfəkkür və nitq azadlığı "müasir" ruhun nadanlığını və xurafatını yuyub təmizləyəcəkdir. Biz düşündüyümüz qədər təhsilli deyilik; biz ümumi təhsilin böyük eksperimentinin başlanğıcındayıq və onun elə bir vaxtı olmayıb ki, bizim təfəkkür üslubumuza və ictimai həyatımıza təsir göstərə bilsin. Biz müəyyən təchizat yaradırıq, amma bu metodlarda və texniki qaydalarda çox primitivik; biz təhsil haqqında belə düşünürük ki, bu, müəyyən biliklərin ötürülməsidir, əslində isə o, zəkanın elmi vərdişlərinin inkişafı olmalıdır. Nadan insanın fərqli əlaməti ondadır ki, onun fikirləri tələsikdir və şərtsizdir. Bertran Rassel
 • Azərbaycan müasir güclü dövlətə çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Həm iqtisadi, həm siyasi imkanlar, həm də insanların intellektual səviyyəsi, dövlət siyasəti, dövlətin iradəsi və açıq-aydın görünən gələcəyin üfüqləri. İlham Əliyev
 • Azərbaycan müəlliminin bir amalı olmalıdır. Azərbaycanımızı çiçəklənən, inkişaf edən, firavan, qüdrətli bir ölkəyə çevirməyə qadir, müstəqillik ideyalarına sadiq, özünü vətənin azadlığı naminə fəda etməyə hər an hazır olan, yeni təfəkkür tərzini qavrayaraq müasir tələblərə cavab verən sağlam əqidəli, milli ruhlu nəsil yetişdirmək. Heydər Əliyev
 • Dini illüziyaların müasir mədəni həyatdan yoxa çıxmasını istəməyən də başa düşür ki, bu illüziyalar insanlar üçün nevrotik təhlükədən güclü müdafiə idi. Ziqmund Freyd
 • Doğrudan da, ən aktual, ən vacib vəzifə uşaq və gənclərin təhsilidir... Adətən təhsili tərbiyə ilə qarışdırmaq adətdir, lakin artıq başa düşmək vaxtıdır ki, məktəb təhsili əksər hallarda qurulduğu kimi, təkcə gəncliyin əxlaqi tərbiyəsinə töhfə vermir, əksinə hərəkət edir. Anglo-Sakson ölkələrində məktəblər əsasən gənclərin əqli inkişafının zərərinə olan fiziki inkişafı ilə məşğul olurlar. Amma idmana hədsiz həvəs xarakterin kobudlaşmasına, zehni degenerasiyaya və yeni xəstəliklərə gətirib çıxarır. Düzdür, müasir ailə şəraitində evdə təhsilin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Ona görə də uşaq və gənclərin mənəvi baxımdan ağır və sahibsiz vəziyyətinə ən ciddi diqqət yetirməyin vaxtı çatıb. Bir çox uca məfhumlar vərdişdən tamamilə çıxıb, ən vulqar rahatlıq və statusa asanlıqla nail olmaq üçün gündəlik düsturlarla əvəzlənib...Təhsil proqramı həyatın özü qədər genişdir. Təkmilləşdirmə imkanları tükənməzdir...Biz bütün məktəb təhsilinə yeni yanaşma və yenidənqurma ərəfəsindəyik... Elmin bütün sahələrində yeni kəşflərin kəmiyyəti və sürəti o qədər sürətlə artır ki, tezliklə müasir məktəb təhsili dövrün yeni nailiyyətləri və tələbləri ilə ayaqlaşa və onlara cavab verə bilməmək; bütün təhsil sistemində yeni üsullar işlənib hazırlanmalı olacaq. Helena İvanovna Roeriç
 • Dünya sərvətlərinin bölüşdürülməsi və dünya xalqlarının oturaq birliyi əslində bir şeydir, çünki bütün müasir müharibələrin arxasında fundamental iqtisadi problem dayanır. Bunu həll edin və müharibələr böyük ölçüdə dayanacaq. Buna görə də, hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının axtardığı və vurğuladığı sülhün qorunub saxlanmasını nəzərə aldıqda dərhal aydın olur ki, sülh, təhlükəsizlik və dünya sabitliyi ilk növbədə iqtisadi problemlə bağlıdır. Ehtiyacdan azad olduqda, müharibənin əsas səbəblərindən biri aradan qalxacaq. Dünya sərvətlərinin qeyri-bərabər bölüşdürüldüyü və bəzi xalqların hər şeyə sahib olduğu və ya götürdüyü, digər xalqların isə yaşayış üçün lazım olan ehtiyaclardan məhrum olduğu bir vəziyyət varsa, orada problem yaradan bir amilin olduğu və nəyisə etmək lazım olduğu göz qabağındadır. Alisa Beyli
 • Düşünürəm ki, müasir fizika mütləq Platonun xeyrinə qərar verib . Əslində maddənin ən kiçik vahidləri adi mənada fiziki cisimlər deyillər; onlar yalnız riyazi dildə birmənalı şəkildə ifadə oluna bilən formalardır, ideyalardır. Verner Heyzenberq
 • Əslində, bütün müasir düşüncələr - protestantlıqdan Kant fəlsəfəsinə qədər - xarici gücü daxili güclə əvəzedir. Yüksələn orta təbəqə bir- birinin ardınca siyasi qələbələr qazanır, xarici güc nüfuzunu itirirdi, lakin onun yerini şəxsi vicdan alırdı. Bu əvəzetmə çoxlarına azadlığın qələbəsi kimi görünürdü. Erix Fromm
 • Əsrin əvvəlindən bəri Avropada iki yüzdən çox müntəzəm döyüş baş verib <…>. Ən səs-küylü və ən qanlı qələbələrin bir neçə kiçik ərazini zəbt etməkdən başqa heç bir nəticəsi olmadı, sonra sülh müqavilələri ilə geri qayıtdı və yeni döyüşlər bahasına yenidən fəth edildi. Tez-tez yüz minlərlə ordu vuruşurdu, lakin ən fırtınalı səylərin nəticəsi yalnız zəif və keçici bir uğur idi: kiçik əməllər üçün böyük vasitələrdən istifadə edildi. Müasir xalqların tarixində elə bir hal olmayıb ki, müharibə etdiyi pisliyi hansısa yaxşılıqla kompensasiya etsin; Poltava qələbəsinin nəticəsi isə dünyanın ən böyük imperiyasının çiçəklənməsi oldu. Volter
 • Fəlsəfə, utanmazlığın müasir formasıdır. Alber Kamyu
 • Feodalizm quruluşunu top yıxdı, müasir quruluşu isə qələm yıxacaq. Napoleon Bonapart
 • Güclü və müasir silahla təmin olunmuş ordu Rusiyanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qarantıdır.[2] Vladimir Putin
 • Həqiqi incəsənətin əlaməti onun həmişə müasir, vacib və faydalı olmasıdır. Fyodor Dostoyevski
 • İlk gündən bu günə qədər tam acgözlük sivilizasiyanın hərəkətverici ruhu idi; sərvət və yenə də var-dövlət və bir daha var-dövlət, cəmiyyətin yox, tək bir sərvətin sərvəti - burada onun yeganə və son məqsədi var idi. Əgər eyni zamanda elmin mütərəqqi inkişafı və ali sənətin dəfələrlə çiçəklənməsi onun qucağına düşürdüsə, bu, yalnız ona görə idi ki, onlar olmadan müasir sərvət öz nailiyyətlərini tam həyata keçirə bilməzdi. Fridrix Engels
 • İnsan hüquqlarına hörmət, insan hüquqlarının qorunması müasir dünyaya qovuşmağın əsas yoludur. Heydər Əliyev
 • İnsan təbiətində müasir dövrün üstünlüklərini azaltmağa və pislikləri böyütməyə güclü bir meyl var. Eduard Gibbon
 • Keçmişi bilmədən müasir dövrün əsl mənasını və gələcəyi anlamaq qeyri-mümkündür. Maksim Qorki
 • Qədim və müasir dövrün ən yaxşı kitabları qan və göz yaşları ilə yazılıb. Çao Çyan
 • Qoqolun adı rus ürəyinə əzizdir; Qoqol bizim ilk xalq, sırf rus şairimiz idi; heç kim rus həyatının bütün çalarlarını və rus xarakterini ondan yaxşı başa düşmədi, heç kim rus cəmiyyətini belə heyrətamiz dərəcədə düzgün təsvir etmədi; ədəbiyyatımızın ən yaxşı müasir xadimlərini Qoqolun davamçıları adlandırmaq olar; onların bütün əsərlərində onun təsirinin möhürü var, onun izləri yəqin ki, hələ uzun müddət rus ədəbiyyatında qalacaq. Dmitri Pisarev
 • Mənə müasir deyil deyirlərmiş. Nə böyük bir qürur! Mən bu əsrin xaricində qalmayım da, içindəmi boğulum? Nəcib Fazil Qısakürək
 • Müasir cəmiyyətdə heç nəyə inanmayan varlı adamlar əxlaqdan məhrum yoxsul qadınlardan daha təhlükəlidirlər. Corc Bernard Şou
 • Müasir dillərə gəldikdə, əvvəllər qeyd etdiyim kimi, fransız dili əvəzolunmazdır. Tomas Cefferson
 • Müasir dövrün bütün böyük peyğəmbərləri səhradan gəliblər - Məhəmməd, İsa və mən. Müəmmər əl-Qəzzafi
 • Müasir dünyanın yeni düşüncəyə ehtiyacı var. Mixail Qorbaçov
 • Müasir elm adamları aydın düşünmək əvəzinə dərindən düşünürlər. Aydın düşünmək üçün sağlam düşüncəyə malik olmaq lazımdır, dərin düşünməyi isə dəli də bacarır. Nikola Tesla
 • Müasir elm deyir: “Günəş keçmişdir, yer bu gün, ay gələcəkdir”. Biz közərmiş kütlədən yaranmışıq və donmuş kütləyə çevriləcəyik. Təbiət qanunu amansızdır və biz sürətlə və qarşısıalınmaz şəkildə öz əzabımıza çəkilirik. Nikola Tesla
 • Müasir elmin möcüzələri qədim mifologiyanı çox üstələyir. Ralf Uold Emerson
 • Müasir həyatda heç nə yaxşı bayağılıq qədər təsiredici deyil. Bu bütün dünyanı bir-birinə qohum edir. Oskar Uayld
 • Müasir idarəetmə nəzəriyyəsinin yüksək dəqiqlikli kosmik naviqasiya sistemlərinin layihələndirilməsində uğurları onun iqtisadi və bioloji sistemlərin nəzəri təhlillərində istifadəsini stimullaşdırmışdır. Eynilə, fiziki sistemlərin makroskopik təhlillərində kompüter simulyasiya texnikalarının effektivliyi proqnozlaşdırma, iqtisadi planlaşdırma və idarəetmə məqsədləri üçün kompüter əsaslı ekonometrik modellərin istifadəsini dəb halına gətirdi. Lütfi Zadə
 • “Müasir ideyalar” insanı- özündən son dərəcə narazı, məğrur bir meymun. Bu inkar edilməzdir. O əzab çəkir və onun şöhrətpərəstliyi istəyir ki, o “əzab çəksin”. Fridrix Nitsşe
 • Müasir insan düşkün, qorxaq, həssas və tələbkardır. Nə əxlaq, nə estetika, nə də dini anlayışı var. Aleksis Karrel
 • Müasir insan elmin qanadlarında elə uzaqlara uçmuşdur ki, özündən ayrı düşmüşdür. Tur Xander
 • Müasir insan puldan başqa hər şeyə biganədir. Aleksis Karrel
 • Müasir insanın probleminin yarısı onun xarici dilləri başa düşmək və əcnəbiləri səhv başa düşmək üçün təhsil almasıdır. Gilbert Çesterton
 • Müasir insanlar üçün ciddi qanunauyğunluq və möhkəm nizamlı, vahid prosesə yönəlmiş hər şey onların təbii azadlığına müdaxilə kimi görünür. İohann Fixte
 • Müasir mövzu həqiqi, canlı, dolğun həyat deməkdir. Müasir mövzu müasir istedadlar deməkdir. İlyas Əfəndiyev
 • Müasir olmağa çalışma. Əfsuslar olsun ki, bu yeganə şeydir ki, nə qədər əlləşsən də, ondan qaçmaq mümkün deyil. Salvador Dali
 • Müasir sivilizasiyanın üç böyük elementi, barıt, çap və protestant dini. Tomas Karleyl
 • Müasir siyasi cəmiyyət, insanları bədbəxtliyə salma maşınıdır. Alber Kamyu
 • Müasir şairlər öz mürəkkəblərinə həddən çox su qatırlar. Yohann Volfqanq Göte
 • Müasir tarix sənədi abidəyə çevirən mexanizmdir. Mişel Fuko
 • Müasir tarixin ən vacib faktı Şimali Amerikanın ingilis dilində danışmasıdır. Otto fon Bismark
 • Müasir zehni tərəqqi anlayışının qüsuru ondan ibarətdir ki, o, həmişə bağların qırılması, sərhədlərin silinməsi, dogmaların aradan qaldırılması ilə bağlı bir şeydir. Ancaq əqli inkişaf kimi bir şey varsa, bu, getdikcə daha çox müəyyən inanclara, getdikcə daha çox dogmalara çevrilmək deməkdir. İnsan beyni nəticələrə gəlmək üçün bir maşındır; nəticəyə gələ bilmirsə, paslıdır. İnanmayacaq qədər ağıllı bir insan haqqında eşitdikdə, demək olar ki, ziddiyyət xarakteri daşıyan bir şey eşidirik. (...) O, zərif skeptisizmdə bir doktrina bir-birinin ardınca düşdüyündə, özünü bir sistemə bağlamaqdan imtina etdikdə, artıq təriflərə sahib olduğunu söylədikdə, sonluğa inanmadığını söylədikdə, nə vaxt, öz təxəyyül, o, Tanrı kimi oturur, heç bir inanc formasına sahib deyil, hər şeyi düşünür, sonra o, elə bu proseslə yavaş-yavaş geriyə doğru sərgərdan heyvanların qeyri-müəyyənliyinə və otların şüursuzluğuna qərq olur. Ağacların dogmaları yoxdur. Şalgamlar geniş fikirlidirlər. Gilbert Çesterton
 • Müasirlik mənəviyyatın zamana uyğunlaşmış, amma hələ zamanın sınağından çıxmamış üst qatıdır. Əbu Turxan
 • Müasirlik rəssamın ən yüksək keyfiyyətidir. Vissarion Belinski
 • Müasirlik sənətin mayasıdır. İlyas Əfəndiyev
 • Müasirlik zəmanəyə bənzəməkdir. Əbu Turxan
 • Rasional ağıl sadiq xidmətçi, intuitiv ağıl isə müqəddəs hədiyyədir. Müasir həyatın paradoksu ondan ibarətdir ki, biz xidmətçiyə sitayiş edib, ilahini isə ləkələyirik. Albert Eynşteyn
 • Sanki müasir insanın əsas məqsədi - əvvəlcə Yer kürəsini yararsız hala salmaq və nəhayət özünü məhv etməkdir". Jan Batist Lamark
 • Sarışın: - müasir kimyanın ən yüksək nailiyyətlərindən biridir. Vanda Blonskaya
 • Səhih əl-Buxaridə sabit olmuşdur ki: «Сahiliyyə dövründə Əba İmran bir meymunun (qadın cinsinə mənsub) başqa bir meymunla zina etdiyini görüb. Sonra meymunlar onun ətrafında toplaşıb və rəcm (daş-qalaq) ediblər.» Müasir dövrümüzdəki insanlar meymunlardan başqa heyvanlar, hətta quşlar tərəfindən də bu hadisənin eynisinin edildiyinin şahidi olublar.[3] İbn Teymiyyə
 • Sosialistlər, xarabalıqlar üzərində yeni, rasional bir cəmiyyət qurmaq üçün müasir, ağılsız cəmiyyəti məhv etməyə çalışan inqilabçılardır. Cek London
 • “Tamamilə özgələşməmiş, həssas və hiss edə bilən, ləyaqət hissini itirməmiş, hələ “satılmamış”, başqalarının əzabından hələ də əziyyət çəkə bilən, malik olma tərzini tam qazanmış – qısaca desək, şəxsiyyət olaraq qalmış və əşyaya çevrilməmiş insan indiki cəmiyyətdə özünü tənha, gücsüz, təcrid olunmuş hiss etməyə kömək edə bilməz. O, özündən və öz əqidəsindən şübhələnməyə bilməz, əgər ağlı başında olmasa. O, "normal" müasirlərinin həyatında olmayan sevinc və aydınlıq anlarını yaşaya bilsə də, əzabdan xilas ola bilmir. O, nadir hallarda dəli cəmiyyətdə yaşayan sağlam düşüncəli insanın vəziyyətindən qaynaqlanan nevrozdan əziyyət çəkəcək, özünü xəstə cəmiyyətdən uyğunlaşdırmağa çalışan bir xəstənin daha ənənəvi nevrozundan daha çox. Onun təhlilində daha da irəli getmə prosesində, yəni daha böyük müstəqillik və məhsuldarlığa doğru inkişaf əsas yer tutur, onun nevrotik simptomları özlərini sağaldır. Erix Fromm
 • Tarixi ləyaqətlər tarixi şəxsiyyətlərin müasir tələblərlə müqayisədə nəyi vermədiyinə görə deyil, sələfləri ilə müqayisədə yeni bir şey verdiyinə görə qiymətləndirilir. Vladimir Lenin
 • Universitet! desək, hərdən adama elə gəlir ki, müasir universitetlərin vəzifələri yalnız təhsil haqlarını yığmaqdan və bunun müqabilində təhsil almaq haqqında diplom vermək təlabatından ibarətdir.Təəsüflər olsun ki, tələbənin – müasir dövrdə əsas aparıcı qüvvə olmasını çox adam başa düşmür. Anna Bartkulaşvili

İstinadlar

redaktə